המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

שנתון מנהל עסקים - שנים קודמות

שנתון תשע"ו - מנהל עסקים

>> להורדת שנתון תשע"ו מנהל עסקים
>> תיאורי קורסים מנהל עסקים - פברואר 2016
>> חיפוש קורס בשנתון תשע"ו
 

תקנונים
תקנון הלימודים
נספח תלמידים מצטיינים פקולטה למנהל עסקים
תקנון הספריה
תקנון שכר לימוד ותשלומים
תקנון משמעת
תקנון למניעת הטרדה מינית
כללים להתאמות לסטודנטיות בהיריון ובשמירת הריון, ולסטודנטים וסטודנטיות לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת
נוהל שירותים מיוחדים לסטודנטים המשרתים במילואים
חוק זכויות הסטודנט, התשס"ז – 2007

שנתון תשע"ה
שנתון מנהל עסקים

שנתון תשע"ד
שנתון מנהל עסקים
נספח תלמידים מצטיינים

שנתון תשע"ג
שנתון מנהל עסקים

שנתון תשע"ב
שנתון מנהל עסקים
תקנונים

שנתון תשע"א
שנתון מנהל עסקים
תקנונים

שנתון תש"ע
לשנתון תש"ע לחצו כאן

 שנתון תשס"ט
לשנתון תשס"ט לחצו כאן

פקולטה למנהל עסקים