המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

לוח מועדים וחופשות המרכז האקדמי למשפט ולעסקים לשנת הלימודים תשע"ו (2015/2016)

ימי הערכות (שנה א' בלבד) יום שני, כט' בתשרי עד יום חמישי, ב' בחשון 12-15/10/2015
פתיחת שנת הלימודים יום ראשון, ה' בחשון 18/10/2015
הפנינג פתיחת שנה

יום שלישי, ז' בחשון

 


יום רביעי , ח' בחשון

20/10/2015 הלימודים יופסקו לשעה בין 13:00-14:00
הלימודים יופסקו לחצי שעה בין 18:00-18:30

21/10/2015 הלימודים יופסקו לשעה בין 13:00-14:00
הלימודים יופסקו לחצי שעה בין 18:00-18:30

חופש חנוכה יום ראשון, א' בטבת 13/12/2015
סיום סמסטר א' יום ראשון, ז' בשבט 17/01/2016
פתיחת סמסטר ב' יום ראשון, ה' באדר א' 14/02/2016
חופש פורים יום חמישי, יד' באדר ב' 24/03/2016
חופשת פסח יום ראשון ט' בניסן עד יום שישי, כא' בניסן (כולל) 17/04/2016-29/04/2016
ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה יום רביעי, כו' בניסן 04/05/2016
(הלימודים יסתיימו בשעה 18:00)
טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה יום חמישי, כז' בניסן 05/05/2016
(הלימודים יופסקו לשעה בין 13:00-14:00)
טקס יום הזיכרון לחללי צה"ל יום שלישי, ב' באייר 10/05/2016
(הלימודים יופסקו לשעה בין 13:00-14:00)
ערב יום הזיכרון יום שלישי, ב' באייר 10/05/2016
(הלימודים יסתיימו בשעה 16:00)
יום הזיכרון ויום העצמאות ימים רביעי-חמישי,
ג'-ד' באייר
11-12/05/2016
יום הסטודנט יקבע בהמשך - תפורסם הודעה נפרדת
ימי השלמה – לשיעורים שבוטלו בערב יום השואה (04/05/16), להשלמת  יום לימודים נוסף של יום חמישי והשלמות נוספות במידת הצורך (בימים אלו ילמדו רק שיעורי השלמה) ימים ראשון - שלישי, כא'-כג' באייר 29-31/05/2016
יום השלמה לערב יום הזיכרון – ביום זה לימודים יתקיימו החל מהשעה 16:00 יום שלישי, כג' באייר 31/05/2016
סיום סמסטר ב' יום חמישי, כו' באייר 02/06/2016
פתיחת סמסטר קיץ יום ראשון, כז' בסיון 03/07/2016
הענקת תארים לבוגרים יום חמישי,  כז' בתמוז  14/07/2016
צום תשעה באב יום ראשון, י' באב 14/08/2016
סיום סמסטר קיץ יום שישי, כז' באלול 30/09/2016
פתיחת שנת הלימודים תשע"ז יום ראשון, כח' בתשרי 30/10/2016

מועדים וחופשות תשע"ז