המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

שנתון תשע"ז - חשבונאות

>> שנתון חשבונאות

>> חיפוש קורס בשנתון תשע"ז

  תקנונים
תקנון הלימודים
נספח תלמידים מצטיינים פקולטה למנהל עסקים
נוהל תיקנון
תקנון הספריה
תקנון שכר לימוד ותשלומים
תקנון משמעת
תקנון למניעת הטרדה מינית
כללים להתאמות לסטודנטיות בהיריון ובשמירת הריון, ולסטודנטים וסטודנטיות לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת
נוהל שירותים מיוחדים לסטודנטים המשרתים במילואים
חוק זכויות הסטודנט, התשס"ז – 2007

תואר בחשבונאות