המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

התמחויות בתואר במנהל עסקים

המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) אישרה לפקולטה למנהל עסקים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים לפתוח שלוש התמחויות:
1.      התמחות בשיווק
2.      התמחות במימון
3.      התמחות במשאבי אנוש

התמחות בשיווק
שיווק הוא אחת הפונקציות החשובות בהעצמת כושר השרידות של העסק, בגיבוש המדיניות האסטרטגית שלו, וביישומה המוצלח. סביבת העסקים הדינאמית והמשתנה מחייבת עיצוב ויישום של מדיניות שיווקית ארוכת טווח, תוך הבנת צורכי הלקוח, הכרת המתחרים, קביעת יעדים ועידוד הארגון לחדשנות מתמדת בפיתוח מוצריו ושירותיו. נושאי הלימוד בחטיבת ההתמחות מעניקים לסטודנטים כלים לניתוח הסביבה העסקית של המתחרים והצרכנים ומלמדים כיצד למקסם את הפוטנציאל השיווקי תוך שימוש בערוצי הפצה יעילים, תמחור נכון ותכנון תמהיל השיווק באופן מיטבי. ההתמחות מכשירה את הלומדים לתפקידים בתחום השיווק, כדוגמת מנהלי שיווק, מנהלי תקשורת שיווקית, מנהלי מוצרים ומנהלי מותגים בחברות ובארגונים. המסלול אף מכשיר לתפקידים מגוונים במשרדי פרסום ויחסי ציבור, בחברות ייעוץ ובמכוני מחקר.

התמחות במימון
תחום המימון עוסק בהקניית כלים הדרושים לניהול הפיננסי של חברות ולניהול השקעות. במהלך הלימודים נחשפים הסטודנטים ליסודות תיאורטיים ולקורסים שימושיים בתחומים: קריטריונים לבדיקת כדאיות השקעות, פיזור סיכונים בתיקי השקעות, מדדי ביצועים, הערכת עלות ההון ותקצוב הון, מבנה ההון האופטימאלי של החברה ונקודת האיזון. המסלול מעניק רקע בתחום המכשירים הפיננסיים, כולל חוזים עתידיים ואופציות. דגש מיוחד מושם על הבהרת ההיבטים התיאורטיים והמעשיים של שוק ההון, תוך פיתוח כלים להערכת פעילותם של קרנות נאמנות ותעודות סל.
ההתמחות במסלול מכשירה את הסטודנטים לתפקידים שונים בשוק ההון, לתפקידי ניהול במוסדות פיננסיים כדוגמת בנקים וחברות ביטוח, וכן לתפקידים במחלקות כספים של פירמות וחברות יעוץ.

התמחות בניהול משאבי אנוש
תחום ניהול משאבי האנוש תופס תאוצה בפירמות עסקיות ובארגוני שירות בגלל הפונקציות החשובות שהוא ממלא בארגונים במאה העשרים ואחת: שותפות אסטרטגית ועסקית בתכנון ובקבלת החלטות, ניהול ופיתוח הון אנושי בעידן גלובלי, ניהול משאבי אנוש בארגונים רב-לאומיים ורב תרבותיים, תכנון וניהול שינויים ארגוניים, קביעת מדיניות גיוס ותיגמול, חונכות וקאוצ’ינג (אימון אישי וקבוצתי) למנהלים ולבכירים.
ההתמחות מכשירה את הסטודנטים לתפקידים מגוונים בארגונים כגון מנהלי משאבי אנוש, מנהלי גיוס והשמה, מנהלי הדרכה ופיתוח מנהלים, יועצים פנים ארגוניים, רכזי פרוייקטים ועוד.

בסיום שנה א' יוכל לבחור כל תלמיד אם ברצונו ללמוד תואר עם התמחות.קורסי ההתמחות יתפרשו על פני שנים ב' ו-ג' וסמינר בשנה ג'. על מנת ללמוד תואר עם התמחות על הסטודנטים ללמוד 5 קורסים וסמינר בתחום ההתמחות על פי הרשימה המפורטת בהמשך. תלמידים שיבחרו במימון ילמדו את הקורסים והסמינר מסעיף ב' ותלמידים שיבחרו בשיווק ילמדו את הקורסים והסמינר מסעיף ג'.
תלמידים שלא מעוניינים בהתמחות יוכלו ללמוד מתוך מגוון הקורסים המופיעים בסעיפים ב' ו-ג' וסמינר אחד מתוך המגוון המופיע בסעיף ד' בהתאם לבחירתם. בסמינרים בשיווק ובמימון תינתן עדיפות לתלמידים שבחרו בהתמחות הרלוונטית.
 
* תנאי קבלה לכל התמחות הינו ציון 75 במבוא למימון/מבוא לשיווק בהתאם להתמחות אותה בחר התלמיד.
במידה והציון הינו פחות מ-75 לא ניתן לסיים תואר עם התמחות.

>> מידע נוסף אודות ההתמחות במשאבי אנוש
 
קורסי בסיס משותפים לכל התלמידים בתואר
אנגלית לפטור        
כלכלה מיקרו ומקרו        
שיטות סטטיסטיות למנע”ס א’, ב’    
מתמטיקה א’, ב’        
מבוא למימון א’, ב’        
מבוא לשיווק    
יסודות החשבונאות א’, ב’    
מבוא לניהול משאבי אנוש    
מבוא למדעי ההתנהגות    
מבוא למערכות מידע        
מבוא למשפט עסקי        
שיטות מחקר במנע”ס        
מבוא להתנהגות ארגונית     
כתיבה מדעית 
כתיבה עסקית באנגלית 

לימודים מתקדמים    
אתיקה בעסקים        
קבלת החלטות בארגונים    
ניהול עסקי בעידן דיגיטלי
פיתוח וניהול מוצרים ושירותים    
מדיניות כלכלית ועסקית בישראל    
ניתוח דוחות כספיים        
יזמות עסקית        
מדיניות עסקית        
ניהול שינויים        
הון ושלטון           
גישות מתקדמות בניהול       
סוגיות ניהול במדינות מתפתחות
 
קורסים ייחודיים להתמחות במימון
שוק ההון בישראל
אופציות ונכסים נגזרים
ניהול סיכונים
ניהול בנקאי
עקרונות בהשקעות
ניהול פיננסי
מימון בינלאומי
סמינר במימון
 
קורסים ייחודיים להתמחות בשיווק 
שיווק בינלאומי
ניהול מותגים
שיווק בסין
תקשורת שיווקית משולבת
ניהול מערכות הפצה ועסקים קטנים
התנהגות צרכנים
שיווק שירותים
סמינר בשיווק

קורסים ייחודיים להתמחות בניהול משאבי אנוש
אסטרטגיה עסקית ומדיניות משאבי אנוש
הנעה ותמרוץ עובדים ומנהלים
מיון, גיוס והערכת ביצועים
התנהגות ייעוצית 
יחסי עבודה ודיני עבודה
ניהול קריירות ותחלופת עובדים בכפר הגלובלי
המנהל כפסיכולוג
סמינר במשאבי אנוש

פקולטה למנהל עסקים