המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

שנתון תשע"ז - מנהל עסקים 

>> השנתון המלא לשנת הלימודים תשע"ז

>> חיפוש קורס בשנתון תשע"ז

לנוחיותכם מפורטים בזאת קבצי השנתון לסטודנט לשנת הלימודים תשע"ז:

 תואר ראשון במנהל עסקים
תואר ראשון בחשבונאות
תקנון הלימודים
נספח תלמידים מצטיינים פקולטה למנהל עסקים
נוהל תיקנון
תקנון הספריה
תקנון שכר לימוד ותשלומים
תקנון משמעת
תקנון למניעת הטרדה מינית
כללים להתאמות לסטודנטיות בהיריון ובשמירת הריון, ולסטודנטים וסטודנטיות לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת
נוהל שירותים מיוחדים לסטודנטים המשרתים במילואים
חוק זכויות הסטודנט, התשס"ז – 2007

פקולטה למנהל עסקים