המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

תואר שני (.M.A) בלימודי משפט (למי שאינם משפטנים)

מטרת התכנית היא, ראשית, לאפשר לבוגרי תואר ראשון במדעי החברה או במדעי הרוח להעמיק את הידע שברשותם באשר לתפקידו של המשפט בחיי החברה והכלכלה – בישראל ובעולם – והשפעתו על תהליכים חברתיים, פוליטיים, ציבוריים, כלכליים ועסקיים. זאת, בזיקה מובהקת לתואר הבוגר שלמדו. שנית, להכשיר בוגרי תואר ראשון במדעי החברה או במדעי הרוח למשרות ועיסוקים שאינם משפטיים בהכרח אך יש בהם ממשק עבודה עם עולם המשפט, עורכי-דין ומשפטנים.

היקף הלימודים בתכנית: 56 נ"ז, על-פני ארבעה סמסטרים.

תנאי קבלה: בוגרי תואר ראשון במדעי החברה, מדעי הרוח, כלכלה, מנהל עסקים, חשבונאות (כל אחד למסלול ייעודי שלו); ובלבד שממוצע ציוניהם בתואר הראשון אינו נופל מ-80.

משך הלימודים: ארבעה סמסטרים רצופים, יומיים בשבוע.

הערה: בוגר התכנית לא יוכל להתמחות או לעסוק בעריכת דין.

מסלולי התמחות בתכנית:

(1) משפט מסחרי-עסקי; (2) משפט וחברה; (3) משפט פלילי וקרימינולוגיה.

לשיחה טלפונית עם יועץ לימודים: 6188*

פקולטה למשפטים