המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

לוח מועדים וחופשות הפקולטה למנהל עסקים

לשנת הלימודים תשע"ח (2017/2018)

ימי הערכות (שנה א' בלבד)

יום שני, כו' בתשרי עד יום חמישי, כה' בתשרי

16-19/10/2017

פתיחת שנת הלימודים

יום ראשון, ב' בחשון

22/10/2017

הפנינג פתיחת שנה

יקבע בהמשך - תפורסם הודעה נפרדת

חופש חנוכה

יום ראשון, כט' בכסלו

17/12/2017

סיום סמסטר א'

יום ראשון, ה' בשבט

21/01/2018

פתיחת סמסטר ב'

יום ראשון, ג' באדר

18/02/2018

חופש פורים

יום חמישי, יד' באדר 

01/03/2018

חופשת פסח

יום ראשון ט' בניסן עד יום שישי, כא' בניסן (כולל)

25/03/2018-06/04/2018

ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה

יום רביעי, כו' בניסן

11/04/2018

(הלימודים יסתיימו בשעה 18:00)

טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה

יום חמישי, כז' בניסן

12/04/2018

(הלימודים יופסקו לשעה בין 13:00-14:00)

טקס יום הזיכרון לחללי צה"ל

יום שלישי, ב' באייר

17/04/2018

(הלימודים יופסקו לשעה בין 13:00-14:00)

ערב יום הזיכרון

יום שלישי, ב' באייר

17/04/2018

(הלימודים יסתיימו בשעה 16:00)

יום הזיכרון ויום העצמאות

ימים רביעי-חמישי,

ג'-ד' באייר

18-19/04/2018

חופשת שבועות

יום ראשון, ו' בסיון

20/05/2018

יום הסטודנט

יקבע בהמשך - תפורסם הודעה נפרדת

ימי השלמה – לשיעורים שבוטלו בערב יום השואה (11/04/18), להשלמת  יום לימודים נוסף של יום חמישי והשלמות נוספות במידת הצורך (בימים אלו ילמדו רק שיעורי השלמה)

ימים שני ו- שישי, כא' ו- כה' בסיון

04,08/06/2018

יום השלמה לערב יום הזיכרון – ביום זה יתקיימו לימודים החל מהשעה 16:00

יום שלישי, כב' בסיון

05/06/2018

סיום סמסטר ב'

יום חמישי, כד' בסיון

07/06/2018

טקס הענקת תארים

יום שלישי, ו' בתמוז

19/06/2018

פתיחת סמסטר קיץ

מסלולי ערב מנהל עסקים

יום ראשון, יח' בתמוז

01/07/2018

פתיחת סמסטר קיץ מסלולי יום מנהל עסקים + חשבונאות

יום ראשון, כה' בתמוז

08/07/2018

צום תשעה באב

יום ראשון, י' באב

22/07/2018

סיום סמסטר קיץ מסלולי יום מנהל עסקים + חשבונאות

יום שישי, כז' באלול

07/09/2018

סיום סמסטר קיץ מסלולי ערב מנהל עסקים

יום שישי, יב' בתשרי

21/09/2018

פתיחת שנת הלימודים תשע"ט

יום ראשון, ה' בחשון

14/10/2018

 

פקולטה למנהל עסקים