המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

תקנונים

תקנון אקדמי - מרץ 2015
תקנון הלימודים - מוסדי
תקנון פקולטאי  - הפקולטה למשפטים
תקנון הקליניקות  - הפקולטה למשפטים
נספח תלמידים מצטיינים - הפקולטה למנהל עסקים
תקנון הספריה
תקנון שכר לימוד ותשלומים
תקנון משמעת
תקנון למניעת הטרדה מינית
כללים להתאמות לסטודנטיות בהיריון ובשמירת הריון, ולסטודנטים וסטודנטיות לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת
נוהל שירותים מיוחדים לסטודנטים המשרתים במילואים
חוק זכויות הסטודנט, התשס"ז – 2007

שרותים לסטודנטים