המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

תואר ראשון במשפטים

תחום המשפטים צמח מתוך קודים התנהגותיים אותם ניסחה החברה האנושית במהלך הדורות. חוקים אלו נולדו על מנת להסדיר את ההתנהגות האנושית תחת כללי "עשה" ו"אל תעשה", המחייבים את כלל האינדיבידואלים החיים בחברה. למעשה, תחום המשפטים עוסק בחקר החוק ובדרכים לאכיפתו.

המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ייסד את החוג למשפטים מתוך מטרה להכשיר משפטנים ברמה אקדמית גבוהה.
תואר ראשון במשפטים מחייב את כינונה של תוכנית לימודית הבאה להרחיב את אופקיהם של הסטודנטים במגוון נושאים מתוך הדיסציפלינות השונות של מדעי הרוח והחברה. לכן, המרכז האקדמי פועל לכך שההשכלה המשפטית תהא משולבת בהשכלה רחבה יותר. בהתאם לכך משולבים בלימודי המשפטים קורסים שונים ממגוון תחומים. 

המרכז האקדמי שואף להכשיר משפטנים ברמה אקדמית גבוהה, אשר ישלבו ידע משפטי עם גישה ביקורתית יוצרת.על כן, במהלך לימודי המשפטים ידגיש המרכז האקדמי את פיתוח הכושר הביקורתי של הסטודנט בתחומי הפילוסופיה, מדעי המדינה, הכלכלה, המנהל ציבורי ועוד.

תחומי משפט מרכזיים הנלמדים במסגרת תואר במשפטים
 • המשפט הפלילי – תחום משפטי זה עוסק בהסדרת החיים החברתיים באמצעות הגדרתן של התנהגויות שליליות מסוימות כבלתי חוקיות. כל העובר על כללי התנהגות אלה מואשם בעבירה פלילית ועל כן מסתכן הוא בהרשעה פלילית ובביצוע העונשים הקבועים בחוק.
 • המשפט הציבורי – משפט חוקתי ומשפט מנהלי – המשפט החוקתי נוגע לחוקי ייסוד. חוקים אלו מתייחסים לגופים שונים, ארגונים שונים, אגודות ומדינות. המשפט המנהלי מסדיר את פועלן של רשויות המנהל הציבורי השונות.
 • המשפט האזרחי – עוסק במערכות היחסים שבין אזרחי המדינה. לדוגמא - דיני חוזים, דיני נזיקין, דיני משפחה, דיני קניין, דיני עבודה ועוד.
 • המשפט הבינלאומי – עוסק ביחסים שבין מדינות שונות.

תואר במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים

ביסוד לימודי המשפטים יעמוד לא רק הטקסט המשפטי, אלא גם המחשבה המשפטית במובנה הרחב: הרחבת האופקים והביקורת המשפטית. לשם קידומן של מטרות אלה מלמדים במרכז האקדמי טובי המרצים למשפט בישראל, וביניהם מרצים מהפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים. 
בכך, מובטחת לסטודנטים ההכשרה הטובה ביותר הודות להישענותה על איכותם ועל יוקרתם של המרצים.
 
כסטודנט למשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, תיקח חלק פעיל במשפטים פומביים בנוכחות שופטים מהמעלה הראשונה, תתנסה בהגשת עתירות לבג"ץ, תסייע בטיפול במגוון תיקים בקליניקות שמפעיל המרכז לטובת הציבור הרחב, תחקור ותלמד מגוון נושאים מטובי המרצים בארץ.

חטיבות שונות בתואר
 • החטיבה לזכויות אדם
  מטרת החטיבה היא להכשיר משפטנים בידע ובמיומנויות הקשורות להגנה על זכויות האדם באשר הן. התוכנית מכשירה את משתתפיה למילוי איכותי של תפקידי מפתח בשירות הציבורי הישראלי, או בארגונים הלא ממשלתיים (NGO), הפועלים לקידום הנושא במדינת ישראל.
   
 • החטיבה למשפט פלילי ולקרימינולוגיה
  החטיבה מכשירה משפטנים לעסוק בתחום המשפט הפלילי כסנגורים ציבוריים, סנגורים פרטיים, תובעים ופרקליטים ואף תיאורטיקנים העובדים באקדמיה. תחום זה מחייב התמחות משמעותית בטרם ניגשים לעסוק בו.
   
 • החטיבה למשפט מסחרי 
  חטיבה זו מציעה הכשרה מעמיקה ומרתקת בתחום המשפט המסחרי. חטיבה זו מקנה ידע מעשי ופרקטי לבוגריה, תוך שיתוף פעולה עם פירמות גדולות ומובילות, במטרה להקנות לסטודנטים התנסות מעשית בשדה במהלך הלימודים.

פקולטה למשפטים