המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

טפסים להורדה

הצהרה לגבי הגשת עבודה
טופס בקשה כללי
בקשה למועד מיוחד
בקשה לקבלת אישור זכאות לתואר
טופס הצהרה להגשת סמנריון
טופס בקשה לשיפור ציון

הוצאת אישור לימודים
שרות חדש בתחנת המידע: הוצאת אישור לימודים חתום, תוך דקות ספורות.
האישור נשלח למייל, לתחנה ועותק לתיק האלקטרוני.
איך להוציא את האישור? כנסו לתחנת המידע >> "כללי" >> "הזמנת מסמכים".

אימות אישור לימודים
לאימות אישור הלימודים שסופק, ניתן להיכנס ללינק הבא:
https://yedion.clb.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?prgname=RealDoc

הפקת גיליון ציונים חתום מתחנת המידע
גליון הציונים נשלח למייל, לתחנה ועותק לתיק האלקטרוני.
איך להוציא אותו? כנסו לתחנת המידע >> "כללי" >> "הזמנת מסמכים".
בנוסף - ניתן להפיק את גיליון הציונים באנגלית!

אימות גליון ציונים
לאימות גליון הציונים שסופק, ניתן להיכנס ללינק הבא:
https://yedion.clb.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?prgname=RealDoc

שרותים לסטודנטים