המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

>> לוח מועדים וחופשות הפקולטה למשפטים

>> לוח מועדים וחופשות הפקולטה למנהל עסקים
 

לוח מועדים וחופשות - הפקולטה למשפטים, לשנת הלימודים תשע"ז

ימי הערכות (שנה א' בלבד) יום שלישי, כג' בתשרי עד יום חמישי, כה' בתשרי 25-27/10/2016
פתיחת שנת הלימודים יום ראשון, כח' בתשרי 30/10/2016
הפנינג פתיחת שנה

יום שלישי, ז' בחשון

 08/11/2016
הלימודים יופסקו לשעה בין 13:30-14:30 
הלימודים יופסקו לחצי שעה בין 17:30-18:00

יום רביעי , ח' בחשון 09/11/2016
הלימודים יופסקו לשעה בין 13:00-14:00 
הלימודים יופסקו לחצי שעה בין 17:30-18:00
חופש חנוכה יום ראשון, כה' בכסלו 25/12/2016
סיום סמסטר א' יום ראשון, ב' בשבט 29/01/2017
פתיחת סמסטר ב' יום ראשון, ל' בשבט 26/02/2017
חופש פורים יום ראשון, יד' באדר  12/03/2017
חופשת פסח יום רביעי ט' בניסן עד יום שלישי, כב' בניסן (כולל) 05/04/2017-18/04/2017
ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה יום ראשון, כז' בניסן 23/04/2017
(הלימודים יסתיימו בשעה 18:00)
טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה יום שני, כח' בניסן 24/04/2017
(הלימודים יופסקו לשעה בין 13:00-14:00)
טקס יום הזיכרון לחללי צה"ל יום ראשון, ד' באייר 30/04/2017
(הלימודים יופסקו לשעה בין 13:00-14:00)
ערב יום הזיכרון יום ראשון, ד' באייר 30/04/2017
(הלימודים יסתיימו בשעה 16:00)
יום הזיכרון ויום העצמאות ימים שני-שלישי,
ה'-ו' באייר
01-02/05/2017
חופשת שבועות ימים שלישי ורביעי,
ה'-ו' בסיון
30-31/05/2017
יום הסטודנט יקבע בהמשך - תפורסם הודעה נפרדת
ימי השלמה – לשיעורים שבוטלו בערב יום השואה (23/04/17), להשלמת  יום לימודים נוסף של יום שלישי והשלמות נוספות במידת הצורך (בימים אלו ילמדו רק שיעורי השלמה) ימים חמישי - שישי, כא'-כב' בסיון 15-16/06/2017
יום השלמה לערב יום הזיכרון – ביום זה יתקיימו לימודים החל מהשעה 16:00 יום ראשון, כד' בסיון 18/06/2017
טקס הענקת תארים יום ראשון, יז' בסיון 11/06/2017
סיום סמסטר ב' יום רביעי, כ' בסיון 14/06/2017
פתיחת סמסטר קיץ יום ראשון, כב' בתמוז 16/07/2017
צום תשעה באב יום שלישי, י' באב 01/08/2017
סיום סמסטר קיץ יום שישי, כד' באלול 15/09/2017
פתיחת שנת הלימודים תשע"ח יום ראשון, ב' בחשון 22/10/2017

_________________________________________________________________________________________

 

לוח מועדים וחופשות - הפקולטה למנהל עסקים, לשנת הלימודים תשע"ז

ימי הערכות (שנה א' בלבד) יום שלישי, כג' בתשרי עד יום חמישי, כה' בתשרי 25-27/10/2016
פתיחת שנת הלימודים יום ראשון, כח' בתשרי 30/10/2016
הפנינג פתיחת שנה יום שלישי, ז' בחשון 08/11/2016
הלימודים יופסקו לשעה בין 13:30-14:30 
הלימודים יופסקו לחצי שעה בין 17:30-18:00
יום רביעי , ח' בחשון 09/11/2016
הלימודים יופסקו לשעה בין 13:00-14:00 
הלימודים יופסקו לחצי שעה בין 17:30-18:00
חופש חנוכה יום ראשון, כה' בכסלו 25/12/2016
סיום סמסטר א' יום ראשון, ב' בשבט 29/01/2017
פתיחת סמסטר ב' יום ראשון, ל' בשבט 26/02/2017
חופש פורים יום ראשון, יד' באדר  12/03/2017
חופשת פסח יום רביעי ט' בניסן עד יום שלישי, כב' בניסן (כולל) 05/04/2017-18/04/2017
ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה יום ראשון, כז' בניסן 23/04/2017
(הלימודים יסתיימו בשעה 18:00)
טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה יום שני, כח' בניסן 24/04/2017
(הלימודים יופסקו לשעה בין 13:00-14:00)
טקס יום הזיכרון לחללי צה"ל יום ראשון, ד' באייר 30/04/2017
(הלימודים יופסקו לשעה בין 13:00-14:00)
ערב יום הזיכרון יום ראשון, ד' באייר 30/04/2017
(הלימודים יסתיימו בשעה 16:00)
יום הזיכרון ויום העצמאות ימים שני-שלישי,
ה'-ו' באייר
01-02/05/2017
חופשת שבועות ימים שלישי ורביעי,
ה'-ו' בסיון
30-31/05/2017
יום הסטודנט יקבע בהמשך - תפורסם הודעה נפרדת
ימי השלמה – לשיעורים שבוטלו בערב יום השואה (23/04/17), להשלמת  יום לימודים נוסף של יום שלישי והשלמות נוספות במידת הצורך (בימים אלו ילמדו רק שיעורי השלמה) ימים חמישי - שישי, כא'-כב' בסיון 15-16/06/2017
יום השלמה לערב יום הזיכרון – ביום זה יתקיימו לימודים החל מהשעה 16:00 יום ראשון, כד' בסיון 18/06/2017
טקס הענקת תארים יום ראשון, יז' בסיון 11/06/2017
סיום סמסטר ב' יום רביעי, כ' בסיון 14/06/2017
פתיחת סמסטר קיץ מסלולי ערב מנהל עסקים יום ראשון, טו' בתמוז 09/07/2017
פתיחת סמסטר קיץ מסלולי יום מנהל עסקים + חשבונאות יום ראשון, כב' בתמוז 16/07/2017
צום תשעה באב יום שלישי, י' באב 01/08/2017
סיום סמסטר קיץ מסלולי יום מנהל עסקים + חשבונאות יום שישי, כד' באלול 15/09/2017
סיום סמסטר קיץ מסלולי ערב מנהל עסקים יום חמישי, ח' בתשרי 28/09/2017
פתיחת שנת הלימודים תשע"ח יום ראשון, ב' בחשון 22/10/2017

מועדים וחופשות תשע"ז