המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

הכוונה אקדמית

סטודנט יקר,

המרכז האקדמי שמח להעמיד לרשותך, סטודנט שנה א', שרות סיוע והכוונה, שניתן חינם במימון המרכז האקדמי.

השרות ניתן על מנת לסייע ולהכווין אותך בצעדיך הראשונים בעולם האקדמיה.

כאן תוכל למצוא עמית ללימודים, שיסייע לך ויתרום מניסיונו העשיר בכל הקשור לסדר וארגון החומר, כיצד להתכונן לקראת השיעור וכיצד להבינו? כיצד לקרוא פסקי דין? כיצד למצוא את הרציו? מהי דעת מיעוט ודעת רוב? מהן הדרכים האפשריות ללימוד למבחנים ולהפנמה והבנה מלאה של החומר? מה ההבדל בין תיאוריה ויישום כיצד בוחנים סוגיה משפטים משני צדדי המתרס? כיצד נעזרים ומחפשים מידע במאגרי מידע משפטיים? כיצד מתמודדים עם עומס החומר? והכי חשוב איך נרגעים ולא נלחצים בתוך עומס הדרישות ועוברים את זה בהצלחה!

החונכים יושבים בספריה (קומה 2) ליד חדר הצילום לפי הלו"ז המפורט להלן:

מסגרת לו"ז פרויקט חונכים – חופשת סמסטר א' – תשע"ח

משפטים

יום ב', 22.1.2018, 19:30- 16:00
סונדוס כעביה

יום ד', 24.1.2018, 20:00- 18:00
מוחמד ריזקה

יום ב', 29.1.2018, 20:00- 18:00
מוחמד ריזקה

יום ג', 30.1.2018, 14:00- 10:00
עידן שרון

יום ה', 1.2.2018, 18:00- 14:00
מאי גורן

יום א', 4.2.2018, 18:00- 14:00
 עידן שרון

יום ב', 5.2.2018, 18:00- 14:00
מאי גורן

יום ה', 8.2.2018, 18:00- 14:00
סיון אביטן

 

מנהל עסקים וחשבונאות

יום ב', 22.1.2018, 14:00-17:00
אדווה נקש

יום ה', 15.2.2018, 14:00-17:00
אדווה נקש

שרותים לסטודנטים