המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

מלגות חיצוניות 

>> חיפוש מלגות חיצוניות באתר התאחדות הסטודנטים בישראל
 
----------------------------------------------

ארגון יוצאי מרכז אירופה מעניק מלגות לצאצאי יוצאי גרמניה אוסטריה וצ'כוסלובקיה

>> הסבר וקריטריוני סף להגשת הבקשה

----------------------------------------------
IMPACT - פתיחת הרשמה לקרן אימפקט - תשע"ח

תוכנית מלגות לחיילים משוחררים מהמערך הלוחם בצה"ל (לוחמים ותומכי לחימה) ממשפחות מעוטות יכולת כלכלית.

יש להתחיל את הלימודים תוך חמש שנים משנת השחרור מצה"ל.
סכום המלגה – 4,000$ לכל שנת לימוד (עד 4 שנות לימוד).
במסגרת התוכנית מבצעים הסטודנטים 130 שעות התנדבות למען הקהילה.

רשאים להגיש מועמדות: סטודנטים שמתחילים לימודיהם בשנת הלימודים תשע"ח (אוקטובר 2017) וסטודנטים שנה ב' בשנת הלימודים תשע"ח.

הרשמה דרך אתר אימפקט
פרטים נוספים בקובץ מצורף

ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ח הסתיימה.

----------------------------------------------

קרן ”הישג“ - קרן מלגות לחיילים בודדים משוחררים - תשע"ח

קרן "הישג", היא קרן מלגות לימודים המעניקה מידי שנה מלגות לחיילים משוחררים שהוכרו כ"חיילים בודדים" בצה"ל.
יש להתחיל את הלימודים תוך שנתיים מהשחרור מצה"ל.
בתמורה למלגה הסטודנטים נדרשים לבצע שעות התנדבות לקהילה.
רשאים להגיש מועמדות: סטודנטים שמתחילים לימודיהם בשנת הלימודים תשע"ח (אוקטובר 2017).

פרטים נוספים ניתן למצוא באתר ההרשמה www.heseg.com 

ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ח הסתיימה.

----------------------------------------------

קול קורא להגשת בקשה למלגה והשתתפות בפרויקט חניכה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל

מצ"ב קול קורא להגשת בקשה למלגה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל למשפטנים יוצאי אתיופיה לשנה"ל תשע"ח.

 1. המלגה מיועדת לסטודנטים למשפטים יוצאי אתיופיה בשנה הראשונה והשנייה ללימודיהם בתואר הראשון וכוללת פרויקט חניכה וליווי ע"י עו"ד ממשרד מיתר.
 2. הגשת המועמדות למלגה תיעשה באופן מקוון ומחשבון Gmail בלבד באמצעות הלינק שבגוף הקול הקורא.
 3. מועד אחרון להגשה: ביום 15 בינואר 2018.

לפרטים נוספים אנא צרו קשר עם איילת גלנטי מעמותת טבקה בטל: 072-2424622 שלוחה מס' 4.

לחצו כאן למידע המלא שבקול הקורא

 

----------------------------------------------
 

מלגות לימודים על שם עו"ד ד"ר שאול רומנו ז"ל ורעייתו וינקה רומנו ז"ל

הקרן על שם עו"ד ד"ר שאול רומנו ז"ל ורעייתו וינקה רומנו ז"ל, המנוהלת ע"י משרד עו"ד יוסף סמואל ושות', מעניקה מדי שנה כ- 15 מלגות לימודים לסטודנטים, בגובה של 5,500 ₪ כל אחת, לפי הקריטריונים המצטברים הבאים:

 1. לימודים בתחומי הרפואה/משפטים/ מדעי החברה.
 2. הצטיינות בלימודים.
 3. מקדישים חלק מזמנם הפרטי לפעילות התנדבותית, כ- 60 שעות בשנה לכל הפחות (כולל התנדבויות תמורת מלגה).
 4. תינתן עדיפות למועמדים שמצבם הכלכלי מצריך סיוע.

לשם בדיקת התאמה לקבלת המלגה, על כל מועמד/ת להגיש בקשה, שתכלול את כל המסמכים הבאים:

 1. >> טופס פרטים אישיים
 2. מכתב אישי של המועמד/ת, המפרט את תולדות חייו/ה ומסביר את סיבת הבקשה למלגה.
 3. צילום תעודת זהות + ספח.
 4. צילום תעודת בגרות.
 5. אישור לימודים עדכני לשנת הלימודים הנוכחית מהמכללה.
 6. צילום גיליון ציונים עדכני של כלל התואר הנוכחי (למי שרק החל ללמוד – לפחות של סמסטר אחד).
 7. צילום תעודת שחרור מהצבא / שירות לאומי (אם בוצעו).
 8. צילום תדפיסי חשבון בנק של שלושה חודשים אחרונים:

(א) של מבקש/ת המלגה וגם (ב) של שני ההורים. 

 1. צילום תלושי משכורת של שלושה חודשים אחרונים:

(א) של מבקש/ת המלגה וגם (ב) של שני ההורים (או אישור רשמי על אבטלה או העדר תעסוקה).

 1. אישור ממקום התנדבות  או מהגורם המפקח על ההתנדבות.

את טפסי הבקשה והמסמכים הנדרשים לעיל, יש לשלוח למייל: devora@samuel-law.com   או חילופין, בדואר לכתובת: משרד יוסף סמואל ושות', תובל 13 רמת גן.

התאריך האחרון להגשת הבקשה למלגה הינו 21.1.18.
 

----------------------------------------------
 

מלגות וקריטריונים לשנת תשע"ח - קרן מכבים של יוצאי איראן

מלגה חיצונית המיועדת לסטודנטים יוצאי איראן או בעלי זיקה (דור שני או שלישי) במספר מסלולים:

 • מלגות לתלמידי תואר ראשון ושני (ללא תזה).
 • מלגות הצטיינות לתלמידי תואר ראשון.
 • מלגות עבור סטודנטים יוצאי העדה האתיופית.

* המרכז האקדמי ממליץ לסטודנטים להגיש מועמדות גם אם אינם יוצאי איראן.

ההרשמה נסגרת בתאריך 08.02.2018.

לפרטים נוספים והסבר מפורט על אופן הגשת המלגה ראו קובץ מצורף ואת אתר הקרן: http://www.maccabim.org/
 

----------------------------------------------


משרד החינוך: פתיחת הרשמה להלוואה או מלגה לשנת הלימודים תשע"ח 
 
נפתחה הרשמה להגשת בקשה לסיוע להלוואה או למלגה של משרד החינוך לשנת הלימודים תשע"ח.
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 11.2.18 . 
 
להנחיות מפורטות ראו קובץ מצורף, וכן בלינק:  
www.edu.gov.il/Scholarships

 

----------------------------------------------


קרן מלגות לסטודנטים עם אוטיזם

מלגות לסטודנטים מקרב האוכלוסייה האוטיסטית הלומדים לתואר ראשון ו/או שני ו/או דוקטורט במוסדות אקדמיים מוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

סכום המלגה יהיה בגובה 10,000₪ ויבחרו 15 סטודנטים.

הסטודנטים מוזמנים בזאת להגיש בקשות לקבלת המלגה.

בקשות לקבלת מלגה יוגשו בטופס המצ"ב כנספח א' בצירוף כתב התחייבות המצ"ב כנספח ב'.

ניתן להגיש הבקשות לכתובת דוא"ל  kranot@kkl.org.il 

תאריך אחרון להגשת מועמדות: 15.2.18.

 


----------------------------------------------

 

 קול קורא תחרות פרויקטים בנושא טכנולוגיות בשירות הבטיחות

מצ"ב קול קורא להשתתפות סטודנטים בתחרות פרוייקטים, בנושא טכנולוגיות בשירות הבטיחות.  

קול קורא זה מיועד לכל הסטודנטים לתואר ראשון בכלל התארים.    

תאריך אחרון להגשת מועמדות:   15.3.2018. 

מלגות