המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

השתלמות עומק בדיני מכרזים

בעקבות הביקוש הרב פותח המרכז האקדמי למשפט ולעסקים השתלמות עומק בדיני מכרזים.
ההשתלמות מיועדת לכל הגורמים בארגון שיש להם נגיעה להליך הרכש – מנהלי רכש, יועצים משפטיים, חשבים ועוד.

ההשתלמות תועבר על ידי פרופ’ עומר דקל
המומחה המוביל בארץ בתחום המכרזים.  
פרופ’ דקל מעביר דרך קבע השתלמויות לשופטים ולעורכי דין בתחום המכרזים, וכן לגופים ציבוריים הכפופים לחוק חובת המכרזים.

פרופ’ דקל מלמד דיני מכרזים באוניברסיטאות המובילות בארץ וספריו בתחום המכרזים מצוטטים בעשרות פסקי דין של בית המשפט העליון. 


פרופ’ דקל ייעץ לכמה מהמכרזים החשובים והמורכבים שנערכו בארץ בשנים האחרונות, ביניהם: 

ההשתלמות מתמקדת בהתפתחויות שחלו בפסיקת בתי המשפט בשנים האחרונות, וכוללת הכשרה עדכנית ומעמיקה לעוסקים בתחום הרכש והמכרזים. ההשתלמות גם תואמת את חובת ההכשרה המקצועית הקבועה בתקנות חובת המכרזים (תקנה 42ב’). 

למסיימי ההשתלמות תוענק תעודה.

היקף ההשתלמות 18 שעות, המחולקות לשלושה ימי עיון.
ההשתלמות תערך בימי רביעי, בתאריכים:
15/2/17    22/2/17    1/3/17 
בין השעות 9:00 - 15:00
במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, רח’ בן גוריון 26, רמת גן.

עלות: 1,750 ₪

להרשמה ולפרטים נוספים:
איה טנא

טל': 03-6000808
פקס: 03-6000883
מייל: ExStud@clb.ac.il

הכשרת מנהלים