תפריט נוסף

מטרתה המרכזית של תכנית הלימודים לתואר BA משולב בחשבונאות ומנהל עסקים היא להכין את הסטודנטים לקראת תפקידם כרואי חשבון ומנהלים על ידי מתן כלים פרקטיים והקניית ידע רב-תחומי בתחומי החשבונאות, מנהל עסקים, הביקורת, המיסוי, המשפט והכלכלה.

כיום מרבית בעלי תעודת רואה החשבון אינם עוסקים בתפקיד המסורתי של ביקורת אלא מאיישים תפקידי ניהול שונים בעסקים. כדי שיוכלו למלא את תפקידם בצורה הטובה ביותר ולאייש תפקידי מפתח בארגון עליהם לגלות ידע והבנה בתחומי הניהול השונים.

במסגרת תואר זה הסטודנטים יקבלו את ההכשרה הנדרשת לתפקיד רואה החשבון אך גם כלים נרחבים לתפקידי ניהול שונים בארגון. ההתמחות בחשבונאות, מציעה תכנית שמצד אחד מכשירה את הסטודנטים לבחינות ההסמכה של מועצת רואי החשבון ומצד שני מעניקה להם כלים להצלחה בעולם הפיננסי הגלובלי. חלק מרואי החשבון פונה במהלך הקריירה לתפקידים כגון: חשבים, גזברים ומנהלי כספים וחלק פונה לשוק הפיננסי-בנקאי ולתפקידים ניהוליים.

תחום החשבונאות מספק מידע כמותי, פיננסי בעיקרו, על יחידות כלכליות כדי לסייע בקבלת החלטות פיננסיות. רואה החשבון המבקר מחווה את דעתו על הדוחות הכספיים של אותן יחידות כלכליות.

מקצוע ראיית החשבון עובר תמורות כתוצאה משינויים כלכליים, הגלובליזציה, החקיקה החדשה בתחום הממשל התאגידי, המעבר לתקינה החשבונאית הבינלאומית ועוד.

+ מערכות שעות - הפקולטה למנהל עסקים - תשע"ט

יום

תואר במנהל עסקים תשע"ט

שנה א' – מסלול יום – סמסטר א'

בין התאריכים 14.10.18-21.11.18

שעה/יום ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי יום/שעה
08:00-09:00 08:00-09:00
09:00-10:00 9:00-11:30 מתמטיקה א'

ד"ר יבגניה גלדשטיין

9:00-11:30

קבלת החלטות בארגונים

ד"ר יפית רפאל

9:00-11:30 מתמטיקה א'

ד"ר יבגניה גלדשטיין

 

09:00-10:00
10:00-11:00 אנגלית רמות טרום בסיסי א'/טרום בסיסי ב'/ בסיסי

(פתיחת הרמות מותנית במספר הנרשמים)

 

אנגלית כל הרמות

(פתיחת הרמות מותנית במספר הנרשמים)

 

10:00-11:00
11:00-12:00 11:00-12:00
12:00-13:00 12:00-14:30

קבלת החלטות בארגונים

ד"ר יפית רפאל

12:00-14:30

יישומי מחשב

ד"ר אבי יוסיפוף

 

12:00-14:30

יישומי מחשב

ד"ר אבי יוסיפוף

 

12:00-13:00
13:00-14:00 13:00-14:00
14:00-15:00 14:00-15:00
15:00-16:00 15:00-16:00
16:00-17:00 16:00-17:00
17:00-18:00 17:00-18:00
18:00-19:00 18:00-19:00
19:00-20:00 19:00-20:00
20:00-21:00 20:00-21:00
21:00-22:00 21:00-22:00

הקורס הכנה למנהל עסקים ילמד באופן מרוכז. 5 מפגשים של 4 שעות כל מפגש לפני תחילת הסמסטר.

  • מועדי קורסי האנגלית יקבעו בהמשך ולפי מספר הנרשמים.

 

שנה א' – מסלול יום – סמסטר א'

בין התאריכים 2.12.18-13.1.19

שעה/יום ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי יום/שעה
08:00-09:00 08:00-09:00
09:00-10:00 9:00-11:30 מתמטיקה ב'

מר עומר כספי

9:00-11:30

מבוא לשיווק

פרופ' רם הרשטיין

 

9:00-11:30 מתמטיקה ב'

מר עומר כספי

 

09:00-10:00
10:00-11:00 אנגלית רמות טרום בסיסי א'/טרום בסיסי ב'/ בסיסי

(פתיחת הרמות מותנית במספר הנרשמים)

 

אנגלית כל הרמות

(פתיחת הרמות מותנית במספר הנרשמים)

 

10:00-11:00
11:00-12:00 11:00-12:00
12:00-13:00 12:00-14:30

מבוא לשיווק

פרופ' רם הרשטיין

 

12:00-14:30

שיטות סטטיסטיות א'

מר שי ליבוביץ

12:00-14:30

שיטות סטטיסטיות א'

מר שי ליבוביץ

12:00-13:00
13:00-14:00 13:00-14:00
14:00-15:00 14:00-15:00
15:00-16:00 15:00-16:00
16:00-17:00 16:00-17:00
17:00-18:00 17:00-18:00
18:00-19:00 18:00-19:00
19:00-20:00 19:00-20:00
20:00-21:00 20:00-21:00
21:00-22:00 21:00-22:00

שנה א' – מסלול יום – סמסטר ב'

בין התאריכים 3.2.19-13.3.19

שעה/יום ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי יום/שעה
08:00-09:00 08:00-09:00
09:00-10:00 9:00-11:30 שיטות סטטיסטיות ב'

מר שי ליבוביץ

 

9:00-11:30

ניהול התפעול

ד"ר שלהבת צור ליבוביץ

 

9:00-11:30 שיטות סטטיסטיות ב'

מר שי ליבוביץ

 

09:00-10:00
10:00-11:00 אנגלית רמת  בסיסי

(פתיחת הרמות מותנית במספר הנרשמים)

 

אנגלית רמות בסיסי/ מתקדמים א'/ מתקדמים ב'

(פתיחת הרמות מותנית במספר הנרשמים)

 

10:00-11:00
11:00-12:00 11:00-12:00
12:00-13:00 12:00-14:30

ניהול התפעול

ד"ר שלהבת צור ליבוביץ

 

12:00-14:30

יסודות החשבונאות א'

ד"ר רימונה פלס

12:00-14:30

יסודות החשבונאות א'

ד"ר רימונה פלס

12:00-13:00
13:00-14:00 13:00-14:00
14:00-15:00 14:00-15:00
15:00-16:00 15:00-16:00
16:00-17:00 16:00-17:00
17:00-18:00 17:00-18:00
18:00-19:00 18:00-19:00
19:00-20:00 19:00-20:00
20:00-21:00 20:00-21:00
21:00-22:00 21:00-22:00

שנה א' – מסלול יום – סמסטר ב'

בין התאריכים 31.3.19-29.5.19

שעה/יום ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי יום/שעה
08:00-09:00 08:00-09:00
09:00-10:00 9:00-12:30 מבוא למימון ד"ר שמואל

(מולה) כהן

9:00-11:30

מבוא לכלכלה מיקרו

ד"ר עופר ארבע

9:00-12:30 מבוא למימון ד"ר שמואל

(מולה) כהן

09:00-10:00
10:00-11:00 אנגלית רמת  בסיסי

(פתיחת הרמות מותנית במספר הנרשמים)

 

אנגלית רמות בסיסי/ מתקדמים א'/ מתקדמים ב'

(פתיחת הרמות מותנית במספר הנרשמים)

10:00-11:00
11:00-12:00 11:00-12:00
12:00-13:00 13:00-15:30

מבוא לכלכלה מיקרו

ד"ר עופר ארבע

 

12:00-13:30

כתיבה מדעית

ד"ר אבי יוסיפוף

13:00-14:30

כתיבה מדעית

ד"ר אבי יוסיפוף

12:00-13:00
13:00-14:00 13:00-14:00
14:00-15:00 14:00-15:00
15:00-16:00 15:00-16:00
16:00-17:00 16:00-17:00
17:00-18:00 17:00-18:00
18:00-19:00 18:00-19:00
19:00-20:00 19:00-20:00
20:00-21:00 20:00-21:00
21:00-22:00 21:00-22:00

 

תואר במנהל עסקים תשע"ט

שנה א' – מסלול יום –  סמסטר קיץ (12 שבועות)

יתקיים בין התאריכים 30/06/19-20/09/19

שעה/יום ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי יום/שעה
08:00-09:00

 

08:00-09:00
09:00-10:00  

 

09:00-10:00
10:00-11:00  

 

10:00-11:00
11:00-12:00  

 

11:00-12:00
12:00-13:00  

 

12:00-13:00
13:00-14:00  

 

13:00-14:00
14:00-15:00

 

 

 

14:00-15:00
15:00-16:00 15:00-16:00
16:00-17:00

 

16:30

אנגלית רמות מתקדמים א'/ מתקדמים ב' (פתיחת הרמות מותנית בכמות הנרשמים)

16:30

אנגלית רמות מתקדמים א'/ מתקדמים ב' (פתיחת הרמות מותנית בכמות הנרשמים)

16:00-17:00
17:00-18:00

 

17:00-18:00
18:00-19:00

 

18:00-19:00
19:00-20:00

 

19:00-20:00
20:00-21:00 20:00-21:00
21:00-22:00 21:00-22:00

 

ערב

תואר במנהל עסקים תשע"ט

שנה א' – מסלול לנושאי משרה ובעלי תפקידים – סמסטר א'

שעה/יום ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי יום/שעה
08:00-09:00 מבוא לשיווק

ד"ר רון ברגר

 

08:00-09:00
09:00-10:00   09:00-10:00
10:00-11:00   10:00-11:00
11:00-12:00    

 

 

10:45

מבוא לכלכלה מיקרו

מר עידו איזדורפר

11:00-12:00
12:00-13:00 12:00-13:00
13:00-14:00 13:00-14:00
14:00-15:00 14:00-15:00
16:00-17:00 מתמטיקה א'

ד"ר יבגניה גלדשטיין

 

16:00-17:00
17:00-18:00 17:00-18:00
18:00-19:00 אנגלית רמות טרום בסיסי א'/ טרום בסיסי ב'/ בסיסי

(פתיחת הרמות מותנית במספר הנרשמים)

אנגלית כל הרמות

(פתיחת הרמות מותנית במספר הנרשמים)

 

18:00-19:00
19:00-20:00 יישומי מחשב

ד"ר אבי יוסיפוף

 

19:00-20:00
20:00-21:00 20:00-21:00
21:00-22:00 21:00-22:00
  • הקורס הכנה למנהל עסקים ילמד באופן מרוכז. 5 מפגשים של 4 שעות כל מפגש לפני תחילת הסמסטר. תאריכים מדוייקים יועברו בהמשך
  • מועדי קורסי האנגלית יקבעו בהמשך ולפי מספר הנרשמים.

 

שנה א' – מסלול לנושאי משרה ובעלי תפקידים – סמסטר ב'

שעה/יום ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי יום/שעה
08:00-09:00 9:00-10:30

כתיבה מדעית

ד"ר אבי יוסיפוף

08:00-09:00
09:00-10:00 09:00-10:00
10:00-11:00  

 

10:00-11:00
11:00-12:00  

 

11:00-12:00
10:45

שיטות סטטיסטיות א'

גב' מיכל קורן

12:00-13:00 12:00-13:00
13:00-14:00 13:00-14:00
14:00-15:00 14:00-15:00
16:00-17:00  

 

מבוא למימון

ד"ר אבי יוסיפוף

16:00-17:00
17:00-18:00 17:00-18:00
18:00-19:00 אנגלית רמת בסיסי/ (פתיחת הרמות מותנית במספר הנרשמים)

 

אנגלית רמות בסיסי/ מתקדמים א'/ מתקדמים ב'

(פתיחת הרמות מותנית במספר הנרשמים)

18:00-19:00
19:00-20:00 19:30

מתמטיקה ב'

מר עומר כספי

19:00-20:00
20:00-21:00 20:00-21:00
21:00-22:00 21:00-22:00

 

תואר במנהל עסקים תשע"ט

שנה א' – מסלול לנושאי משרה ובעלי תפקידים – סמסטר קיץ

יתקיים בין התאריכים 30/06/19-20/09/19 (12 שבועות)

שעה/יום ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי יום/שעה
08:00-09:00

 

ניהול התפעול

מר ניצן סוויד

 

08:00-09:00
09:00-10:00  

 

09:00-10:00
10:00-11:00  

 

10:00-11:00
11:00-12:00  

 

יסודות החשבונאות א'

רו"ח אבי דגן

11:00-12:00
12:00-13:00  

 

12:00-13:00
13:00-14:00 13:00-14:00
14:00-15:00

 

14:00-15:00
15:00-16:00 15:00-16:00
16:00-17:00

 

16:30

אנגלית רמות מתקדמים א'/ מתקדמים ב' (פתיחת הרמות מותנית בכמות הנרשמים)

16:00-18:30

קבלת החלטות בארגונים

ד"ר יפית רפאל

16:30

אנגלית רמות מתקדמים א'/ מתקדמים ב' (פתיחת הרמות מותנית בכמות הנרשמים)

16:00-17:00
17:00-18:00

 

17:00-18:00
18:00-19:00

 

18:00-19:00
19:00-20:00

 

19:00-21:30

שיטות סטטיסטיות ב'

גב' מיכל קורן

 

19:00-20:00
20:00-21:00 20:00-21:00
21:00-22:00 21:00-22:00

 

+ רשימת קורסים

שנה א'

 

שם הקורס נקודות זכות
אנגלית לפטור 2
מתמטיקה א' 3
מתמטיקה ב' 3
מבוא לכלכלה מיקרו 4
מבוא לכלכלה מאקרו 4
שיטות סטטיסטיות א' 3
שיטות סטטיסטיות ב' 3
מבוא למערכות מידע 3
מבוא לשיווק 3
מבוא למימון 4
יסודות החשבונאות א' 3
מבוא למשאבי אנוש 3
התנהגות ארגונית 3
סה"כ שנה א' 41

 

שנה ב'

 

שם הקורס נקודות זכות
מבוא למשפט עסקי 3
ניהול שינויים 3
אסטרטגיה עסקית 3
יסודות החשבונאות ב' 3
שיטות מחקר 4
אתיקה בעסקים 3
קבלת החלטות בארגונים 3
לימודי העשרה 3
כתיבה מדעית 2
לימודי התמחות 12
סה"כ שנה ב' 39

שנה ג'

 

שם הקורס נקודות זכות
פיתוח וניהול מוצרים ושרותים 3
מדיניות כלכלית ועסקים בישראל 3
ניתוח דוחות כספיים 3
יזמות עסקית 3
כתיבה עסקית באנגלית 2
גישות מתקדמות בניהול 3
לימודי העשרה 9
לימודי התמחות 15
סה"כ שנה ג' 41

 

לימודי העשרה

 

על כל תלמיד ללמוד במהלך התואר 12 נ"ז מבין הקורסים הבאים:

שם הקורס נקודות זכות
ניהול עסקים בעידן דיגיטלי (קורס מקוון) 3
סוגיות ניהול במדינות מתפתחות (קורס מקוון) 3
סמינר למצטיינים 3
ניהול סביבתי של עסקים 2
ליווי עסקים קטנים ובינוניים (פרקטיקום) 3
חממה ליזמות סביבתית (פרקטיקום) 6
סיור לימודי בחו"ל (כולל פרוייקט) 6
משפט וכלכלה 2
תורות מוסר ומדע המדינה 2
מעורבות חברתית (פעילות אחת מבין האפשרויות הבאות:
התנדבות בקהילה 3
חונכות סטודנטים 3
שרות מילואים 2
השתתפות בנבחרת ספורט 2
פעילות חברתית באגודת הסטודנטים 2

את לימודי העשרה ניתן ללמוד החל משנה שניה. פרישת לימודי העשרה על פני שנים ב' ו-ג' היא על פי בחירת הסטודנט.

 

 

התמחות בחשבונאות

מס' קורס שם הקורס נ"ז
שנה א'
1. מתמטיקה א' 3
2. מבוא לכלכלה מיקרו 4
3. שיטות סטטיסטיות א' 3
4. מכינה בחשבונאות 4
5. מבוא למשאבי אנוש 3
6. יסודות המשפט א' 4
7. מתמטיקה ב 3
8. מבוא לכלכלה מאקרו 4
9. שיטות סטטיסטיות ב' 3
10. יישומי מחשב 2
11. מבוא לשיווק 3
12. יסודות החשבונאות א' 5
13. יסודות החשבונאות ב 4
14. אנגלית 2
סה"כ 47
שנה ב'
15. מבוא למימון לחשבונאים 6
16. יסודות המשפט ב' 4
17. דיני עבודה 2
18. מבוא להתנהגות ארגונית 3
19. בעיות מדידה בחשבונאות א' 5
20. תמחיר וחשבונאות ניהולית 4
21. מבוא למערכות מידע 3
22. בעיות מדידה בחשבונאות ב' 5
23. שיטות מחקר במנהל עסקים 4
24. כתיבה מדעית 2
25. דיני מיסים א' 4
26. חשבונאות ניהולית מתקדמת 3
27. דיני תאגידים 2
28. יסודות ביקורת חשבונות 3
סה"כ 50

 

מס' קורס שם הקורס נ"ז
שנה ג'
29. סמינר בעיות נבחרות בחשבונאות 4
30. טכנולוגיות מידע 3
31. כתיבה עסקית באנגלית 2
32. מאזנים מאוחדים א' 6
33. דיני מיסים ב' 4
34. ביקורת חשבונות 3
35. מיסוי מקרקעין 2
36. אתיקה בעסקים 3
37. יזמות עסקית 3
38. מאזנים מאוחדים ב' 6
39. מערכות פיננסיות לחשבונאים 3
40. ביקורת מערכות מידע ממוחשבות 3
41. סוגיות נבחרות בחשבונאות (כולל ניתוח דוחות כספיים) 3
42. מע"מ ומיסים עקיפים 2
43. מיסוי בינלאומי 2
סה"כ 49

 

Fields marked with an * are required

פגישת ייעוץ אישי חינם

אנחנו מזמינים אתכם להשאיר פרטים ואחד מיועצי הלימודים שלנו ישמח לחזור אליכם

Y&A בניית אתרים | איפיון Pitangoux UI/UX