תפריט נוסף

תחום המימון עוסק בהקניית כלים הדרושים לניהול הפיננסי של חברות ולניהול השקעות. במהלך הלימודים נחשפים הסטודנטים ליסודות תיאורטיים ולקורסים שימושיים בתחומים: קריטריונים לבדיקת כדאיות השקעות, פיזור סיכונים בתיקי השקעות, מדדי ביצועים, הערכת עלות ההון ותקצוב ההון, מבנה ההון האופטימאלי של החברה ונקודת האיזון.

המסלול מעניק רקע בתחום המכשירים הפיננסיים, כולל חוזים עתידיים ואופציות. דגש מיוחד מושם על הבהרת ההיבטים התיאורטיים והמעשיים של שוק ההון, תוך פיתוח כלים להערכת פעילותם של קרנות נאמנות ותעודות סל. ההתמחות במסלול מכשירה את הסטודנטים לתפקידים שונים בשוק ההון, לתפקידי ניהול במוסדות פיננסיים כדוגמת בנקים וחברות ביטוח, וכן לתפקידים במחלקות כספים של פירמות וחברות יעוץ.

ההתמחות מזכה ב-24 נ"ז מתוך 122 הנ"ז של התואר הראשון. קורסי ההתמחות מתפרשים על פני שנים ב' ו-ג'. פירוט הקורסים ראו בהמשך. מסיימי ההתמחות יקבלו תעודה מיוחדת, בנוסף לתעודת ה-B.A.

+ מערכות שעות - הפקולטה למנהל עסקים - תשע"ט

יום

תואר במנהל עסקים תשע"ט

שנה א' – מסלול יום – סמסטר א'

בין התאריכים 14.10.18-21.11.18

שעה/יום ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי יום/שעה
08:00-09:00 08:00-09:00
09:00-10:00 9:00-11:30 מתמטיקה א'

ד"ר יבגניה גלדשטיין

9:00-11:30

קבלת החלטות בארגונים

ד"ר יפית רפאל

9:00-11:30 מתמטיקה א'

ד"ר יבגניה גלדשטיין

 

09:00-10:00
10:00-11:00 אנגלית רמות טרום בסיסי א'/טרום בסיסי ב'/ בסיסי

(פתיחת הרמות מותנית במספר הנרשמים)

 

אנגלית כל הרמות

(פתיחת הרמות מותנית במספר הנרשמים)

 

10:00-11:00
11:00-12:00 11:00-12:00
12:00-13:00 12:00-14:30

קבלת החלטות בארגונים

ד"ר יפית רפאל

12:00-14:30

יישומי מחשב

ד"ר אבי יוסיפוף

 

12:00-14:30

יישומי מחשב

ד"ר אבי יוסיפוף

 

12:00-13:00
13:00-14:00 13:00-14:00
14:00-15:00 14:00-15:00
15:00-16:00 15:00-16:00
16:00-17:00 16:00-17:00
17:00-18:00 17:00-18:00
18:00-19:00 18:00-19:00
19:00-20:00 19:00-20:00
20:00-21:00 20:00-21:00
21:00-22:00 21:00-22:00

הקורס הכנה למנהל עסקים ילמד באופן מרוכז. 5 מפגשים של 4 שעות כל מפגש לפני תחילת הסמסטר.

 • מועדי קורסי האנגלית יקבעו בהמשך ולפי מספר הנרשמים.

 

שנה א' – מסלול יום – סמסטר א'

בין התאריכים 2.12.18-13.1.19

שעה/יום ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי יום/שעה
08:00-09:00 08:00-09:00
09:00-10:00 9:00-11:30 מתמטיקה ב'

מר עומר כספי

9:00-11:30

מבוא לשיווק

פרופ' רם הרשטיין

 

9:00-11:30 מתמטיקה ב'

מר עומר כספי

 

09:00-10:00
10:00-11:00 אנגלית רמות טרום בסיסי א'/טרום בסיסי ב'/ בסיסי

(פתיחת הרמות מותנית במספר הנרשמים)

 

אנגלית כל הרמות

(פתיחת הרמות מותנית במספר הנרשמים)

 

10:00-11:00
11:00-12:00 11:00-12:00
12:00-13:00 12:00-14:30

מבוא לשיווק

פרופ' רם הרשטיין

 

12:00-14:30

שיטות סטטיסטיות א'

מר שי ליבוביץ

12:00-14:30

שיטות סטטיסטיות א'

מר שי ליבוביץ

12:00-13:00
13:00-14:00 13:00-14:00
14:00-15:00 14:00-15:00
15:00-16:00 15:00-16:00
16:00-17:00 16:00-17:00
17:00-18:00 17:00-18:00
18:00-19:00 18:00-19:00
19:00-20:00 19:00-20:00
20:00-21:00 20:00-21:00
21:00-22:00 21:00-22:00

שנה א' – מסלול יום – סמסטר ב'

בין התאריכים 3.2.19-13.3.19

שעה/יום ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי יום/שעה
08:00-09:00 08:00-09:00
09:00-10:00 9:00-11:30 שיטות סטטיסטיות ב'

מר שי ליבוביץ

 

9:00-11:30

ניהול התפעול

ד"ר שלהבת צור ליבוביץ

 

9:00-11:30 שיטות סטטיסטיות ב'

מר שי ליבוביץ

 

09:00-10:00
10:00-11:00 אנגלית רמת  בסיסי

(פתיחת הרמות מותנית במספר הנרשמים)

 

אנגלית רמות בסיסי/ מתקדמים א'/ מתקדמים ב'

(פתיחת הרמות מותנית במספר הנרשמים)

 

10:00-11:00
11:00-12:00 11:00-12:00
12:00-13:00 12:00-14:30

ניהול התפעול

ד"ר שלהבת צור ליבוביץ

 

12:00-14:30

יסודות החשבונאות א'

ד"ר רימונה פלס

12:00-14:30

יסודות החשבונאות א'

ד"ר רימונה פלס

12:00-13:00
13:00-14:00 13:00-14:00
14:00-15:00 14:00-15:00
15:00-16:00 15:00-16:00
16:00-17:00 16:00-17:00
17:00-18:00 17:00-18:00
18:00-19:00 18:00-19:00
19:00-20:00 19:00-20:00
20:00-21:00 20:00-21:00
21:00-22:00 21:00-22:00

שנה א' – מסלול יום – סמסטר ב'

בין התאריכים 31.3.19-29.5.19

שעה/יום ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי יום/שעה
08:00-09:00 08:00-09:00
09:00-10:00 9:00-12:30 מבוא למימון ד"ר שמואל

(מולה) כהן

9:00-11:30

מבוא לכלכלה מיקרו

ד"ר עופר ארבע

9:00-12:30 מבוא למימון ד"ר שמואל

(מולה) כהן

09:00-10:00
10:00-11:00 אנגלית רמת  בסיסי

(פתיחת הרמות מותנית במספר הנרשמים)

 

אנגלית רמות בסיסי/ מתקדמים א'/ מתקדמים ב'

(פתיחת הרמות מותנית במספר הנרשמים)

10:00-11:00
11:00-12:00 11:00-12:00
12:00-13:00 13:00-15:30

מבוא לכלכלה מיקרו

ד"ר עופר ארבע

 

12:00-13:30

כתיבה מדעית

ד"ר אבי יוסיפוף

13:00-14:30

כתיבה מדעית

ד"ר אבי יוסיפוף

12:00-13:00
13:00-14:00 13:00-14:00
14:00-15:00 14:00-15:00
15:00-16:00 15:00-16:00
16:00-17:00 16:00-17:00
17:00-18:00 17:00-18:00
18:00-19:00 18:00-19:00
19:00-20:00 19:00-20:00
20:00-21:00 20:00-21:00
21:00-22:00 21:00-22:00

 

תואר במנהל עסקים תשע"ט

שנה א' – מסלול יום –  סמסטר קיץ (12 שבועות)

יתקיים בין התאריכים 30/06/19-20/09/19

שעה/יום ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי יום/שעה
08:00-09:00

 

08:00-09:00
09:00-10:00  

 

09:00-10:00
10:00-11:00  

 

10:00-11:00
11:00-12:00  

 

11:00-12:00
12:00-13:00  

 

12:00-13:00
13:00-14:00  

 

13:00-14:00
14:00-15:00

 

 

 

14:00-15:00
15:00-16:00 15:00-16:00
16:00-17:00

 

16:30

אנגלית רמות מתקדמים א'/ מתקדמים ב' (פתיחת הרמות מותנית בכמות הנרשמים)

16:30

אנגלית רמות מתקדמים א'/ מתקדמים ב' (פתיחת הרמות מותנית בכמות הנרשמים)

16:00-17:00
17:00-18:00

 

17:00-18:00
18:00-19:00

 

18:00-19:00
19:00-20:00

 

19:00-20:00
20:00-21:00 20:00-21:00
21:00-22:00 21:00-22:00

 

ערב

תואר במנהל עסקים תשע"ט

שנה א' – מסלול לנושאי משרה ובעלי תפקידים – סמסטר א'

שעה/יום ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי יום/שעה
08:00-09:00 מבוא לשיווק

ד"ר רון ברגר

 

08:00-09:00
09:00-10:00   09:00-10:00
10:00-11:00   10:00-11:00
11:00-12:00    

 

 

10:45

מבוא לכלכלה מיקרו

מר עידו איזדורפר

11:00-12:00
12:00-13:00 12:00-13:00
13:00-14:00 13:00-14:00
14:00-15:00 14:00-15:00
16:00-17:00 מתמטיקה א'

ד"ר יבגניה גלדשטיין

 

16:00-17:00
17:00-18:00 17:00-18:00
18:00-19:00 אנגלית רמות טרום בסיסי א'/ טרום בסיסי ב'/ בסיסי

(פתיחת הרמות מותנית במספר הנרשמים)

אנגלית כל הרמות

(פתיחת הרמות מותנית במספר הנרשמים)

 

18:00-19:00
19:00-20:00 יישומי מחשב

ד"ר אבי יוסיפוף

 

19:00-20:00
20:00-21:00 20:00-21:00
21:00-22:00 21:00-22:00
 • הקורס הכנה למנהל עסקים ילמד באופן מרוכז. 5 מפגשים של 4 שעות כל מפגש לפני תחילת הסמסטר. תאריכים מדוייקים יועברו בהמשך
 • מועדי קורסי האנגלית יקבעו בהמשך ולפי מספר הנרשמים.

 

שנה א' – מסלול לנושאי משרה ובעלי תפקידים – סמסטר ב'

שעה/יום ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי יום/שעה
08:00-09:00 9:00-10:30

כתיבה מדעית

ד"ר אבי יוסיפוף

08:00-09:00
09:00-10:00 09:00-10:00
10:00-11:00  

 

10:00-11:00
11:00-12:00  

 

11:00-12:00
10:45

שיטות סטטיסטיות א'

גב' מיכל קורן

12:00-13:00 12:00-13:00
13:00-14:00 13:00-14:00
14:00-15:00 14:00-15:00
16:00-17:00  

 

מבוא למימון

ד"ר אבי יוסיפוף

16:00-17:00
17:00-18:00 17:00-18:00
18:00-19:00 אנגלית רמת בסיסי/ (פתיחת הרמות מותנית במספר הנרשמים)

 

אנגלית רמות בסיסי/ מתקדמים א'/ מתקדמים ב'

(פתיחת הרמות מותנית במספר הנרשמים)

18:00-19:00
19:00-20:00 19:30

מתמטיקה ב'

מר עומר כספי

19:00-20:00
20:00-21:00 20:00-21:00
21:00-22:00 21:00-22:00

 

תואר במנהל עסקים תשע"ט

שנה א' – מסלול לנושאי משרה ובעלי תפקידים – סמסטר קיץ

יתקיים בין התאריכים 30/06/19-20/09/19 (12 שבועות)

שעה/יום ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי יום/שעה
08:00-09:00

 

ניהול התפעול

מר ניצן סוויד

 

08:00-09:00
09:00-10:00  

 

09:00-10:00
10:00-11:00  

 

10:00-11:00
11:00-12:00  

 

יסודות החשבונאות א'

רו"ח אבי דגן

11:00-12:00
12:00-13:00  

 

12:00-13:00
13:00-14:00 13:00-14:00
14:00-15:00

 

14:00-15:00
15:00-16:00 15:00-16:00
16:00-17:00

 

16:30

אנגלית רמות מתקדמים א'/ מתקדמים ב' (פתיחת הרמות מותנית בכמות הנרשמים)

16:00-18:30

קבלת החלטות בארגונים

ד"ר יפית רפאל

16:30

אנגלית רמות מתקדמים א'/ מתקדמים ב' (פתיחת הרמות מותנית בכמות הנרשמים)

16:00-17:00
17:00-18:00

 

17:00-18:00
18:00-19:00

 

18:00-19:00
19:00-20:00

 

19:00-21:30

שיטות סטטיסטיות ב'

גב' מיכל קורן

 

19:00-20:00
20:00-21:00 20:00-21:00
21:00-22:00 21:00-22:00

 

+ רשימת קורסים

שנה א'

 

שם הקורס נקודות זכות
אנגלית לפטור 2
מתמטיקה א' 3
מתמטיקה ב' 3
מבוא לכלכלה מיקרו 4
מבוא לכלכלה מאקרו 4
שיטות סטטיסטיות א' 3
שיטות סטטיסטיות ב' 3
מבוא למערכות מידע 3
מבוא לשיווק 3
מבוא למימון 4
יסודות החשבונאות א' 3
מבוא למשאבי אנוש 3
התנהגות ארגונית 3
סה"כ שנה א' 41

 

שנה ב'

 

שם הקורס נקודות זכות
מבוא למשפט עסקי 3
ניהול שינויים 3
אסטרטגיה עסקית 3
יסודות החשבונאות ב' 3
שיטות מחקר 4
אתיקה בעסקים 3
קבלת החלטות בארגונים 3
לימודי העשרה 3
כתיבה מדעית 2
לימודי התמחות 12
סה"כ שנה ב' 39

שנה ג'

 

שם הקורס נקודות זכות
פיתוח וניהול מוצרים ושרותים 3
מדיניות כלכלית ועסקים בישראל 3
ניתוח דוחות כספיים 3
יזמות עסקית 3
כתיבה עסקית באנגלית 2
גישות מתקדמות בניהול 3
לימודי העשרה 9
לימודי התמחות 15
סה"כ שנה ג' 41

 

לימודי העשרה

 

על כל תלמיד ללמוד במהלך התואר 12 נ"ז מבין הקורסים הבאים:

שם הקורס נקודות זכות
ניהול עסקים בעידן דיגיטלי (קורס מקוון) 3
סוגיות ניהול במדינות מתפתחות (קורס מקוון) 3
סמינר למצטיינים 3
ניהול סביבתי של עסקים 2
ליווי עסקים קטנים ובינוניים (פרקטיקום) 3
חממה ליזמות סביבתית (פרקטיקום) 6
סיור לימודי בחו"ל (כולל פרוייקט) 6
משפט וכלכלה 2
תורות מוסר ומדע המדינה 2
מעורבות חברתית (פעילות אחת מבין האפשרויות הבאות:
התנדבות בקהילה 3
חונכות סטודנטים 3
שרות מילואים 2
השתתפות בנבחרת ספורט 2
פעילות חברתית באגודת הסטודנטים 2

את לימודי העשרה ניתן ללמוד החל משנה שניה. פרישת לימודי העשרה על פני שנים ב' ו-ג' היא על פי בחירת הסטודנט.

 

 

התמחות במימון

 1. מימון בינלאומי
 2. ניהול סיכונים
 3. אופציות ונכסים נגזרים
 4. ניהול בנקאי
 5. עקרונות בהשקעות
 6. ניהול פיננסי
 7. שוק ההון בישראל
 8. סמינר במימון

 

Fields marked with an * are required

פגישת ייעוץ אישי חינם

אנחנו מזמינים אתכם להשאיר פרטים ואחד מיועצי הלימודים שלנו ישמח לחזור אליכם

Y&A בניית אתרים | איפיון Pitangoux UI/UX