תפריט נוסף
לוח מועדים וחופשות הפקולטה למשפטים  
לשנת הלימודים תשע"ח (2017/2018)
ימי הערכות (שנה א' בלבד)יום שני, כו' בתשרי עד יום חמישי, כה' בתשרי16-19/10/2017
פתיחת שנת הלימודים יום ראשון, ב' בחשון22/10/2017
הפנינג פתיחת שנהיום ראשון, ב' בחשון

22/10/2017
הלימודים יופסקו בין השעות 13:00-13:45

הלימודים יופסקו בין השעות 17:00-17:45

יום שני , ג' בחשון

23/10/2017
הלימודים יופסקו בין השעות 13:00-13:45

הלימודים יופסקו בין השעות 17:00-17:45

חופש חנוכהיום ראשון, כט' בכסלו17/12/2017
סיום סמסטר א'יום ראשון, ה' בשבט21/01/2018
פתיחת סמסטר ב' יום ראשון, ג' באדר18/02/2018
חופש פוריםיום חמישי, יד' באדר01/03/2018
חופשת פסח יום ראשון ט' בניסן עד יום שישי, כא' בניסן (כולל)25/03/2018-06/04/2018
ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורהיום רביעי, כו' בניסן11/04/2018 (הלימודים יסתיימו בשעה 18:00)
טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה יום חמישי, כז' בניסן12/04/2018 (הלימודים יופסקו לשעה בין 13:00-14:00)
טקס יום הזיכרון לחללי צה"ליום שלישי, ב' באייר17/04/2018 (הלימודים יופסקו לשעה בין 13:00-14:00)
ערב יום הזיכרון יום שלישי, ב' באייר17/04/2018 (הלימודים יסתיימו בשעה 16:00)
יום הזיכרון ויום העצמאות ימים רביעי-חמישי, ג'-ד' באייר18-19/04/2018
חופשת שבועות יום ראשון, ו' בסיון20/05/2018
יום הסטודנט יקבע בהמשך – תפורסם הודעה נפרדת
ימי השלמה – לשיעורים שבוטלו בערב יום השואה (11/04/18), להשלמת  יום לימודים נוסף של יום חמישי והשלמות נוספות במידת הצורך (בימים אלו ילמדו רק שיעורי השלמה)ימים שני ו- שישי, כא' ו- כה' בסיון04,08/06/2018
יום השלמה לערב יום הזיכרון – ביום זה יתקיימו לימודים החל מהשעה 16:00 יום שלישי, כב' בסיון05/06/2018
סיום סמסטר ב'יקבע בהמשך07/06/2018
טקס הענקת תאריםיום שלישי, ו' בתמוז19/06/2018
פתיחת סמסטר קיץ תואר ראשוןיום ראשון, כה' בתמוז08/07/2018
פתיחת סמסטר קיץ
תואר שני בלימודי משפט
יום ראשון, יח' בתמוז01/07/2018
צום תשעה באב יום ראשון, י' באב22/07/2018
סיום סמסטר קיץ תואר ראשוןיום שישי, כז' באלול07/09/2018
סיום סמסטר קיץ
תואר שני בלימודי משפט
יום שישי, יב' בתשרי21/09/2018
פתיחת שנת הלימודים תשע"טיום ראשון, ה' בחשון14/10/2018
לוח מועדים וחופשות הפקולטה למנהל עסקים
לשנת הלימודים תשע"ח (2017/2018)
ימי הערכות (שנה א' בלבד)יום שני, כו' בתשרי עד יום חמישי, כה' בתשרי16-19/10/2017
פתיחת שנת הלימודיםיום ראשון, ב' בחשון22/10/2017
הפנינג פתיחת שנהיום ראשון, ב' בחשון

22/10/2017
הלימודים יופסקו בין השעות 13:00-13:45

הלימודים יופסקו בין השעות 17:00-17:45

יום שני , ג' בחשון

23/10/2017
הלימודים יופסקו בין השעות 13:00-13:45

הלימודים יופסקו בין השעות 17:00-17:45

חופש חנוכהיום ראשון, כט' בכסלו17/12/2017
סיום סמסטר א'יום ראשון, ה' בשבט21/01/2018
פתיחת סמסטר ב'יום ראשון, ג' באדר18/02/2018
חופש פוריםיום חמישי, יד' באדר01/03/2018
חופשת פסחיום ראשון ט' בניסן עד יום שישי, כא' בניסן (כולל)25/03/2018-06/04/2018
ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורהיום רביעי, כו' בניסן11/04/2018
(הלימודים יסתיימו בשעה 18:00)
טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורהיום חמישי, כז' בניסן12/04/2018
(הלימודים יופסקו לשעה בין 13:00-14:00)
טקס יום הזיכרון לחללי צה"ליום שלישי, ב' באייר17/04/2018
(הלימודים יופסקו לשעה בין 13:00-14:00)
ערב יום הזיכרוןיום שלישי, ב' באייר17/04/2018
(הלימודים יסתיימו בשעה 16:00)
יום הזיכרון ויום העצמאותימים רביעי-חמישי,
ג'-ד' באייר
18-19/04/2018
חופשת שבועותיום ראשון, ו' בסיון20/05/2018
יום הסטודנטיקבע בהמשך – תפורסם הודעה נפרדת
ימי השלמה – לשיעורים שבוטלו בערב יום השואה (11/04/18), להשלמת  יום לימודים נוסף של יום חמישי והשלמות נוספות במידת הצורך (בימים אלו ילמדו רק שיעורי השלמה)ימים שני ו- שישי, כא' ו- כה' בסיון04,08/06/2018
יום השלמה לערב יום הזיכרון – ביום זה יתקיימו לימודים החל מהשעה 16:00יום שלישי, כב' בסיון05/06/2018
סיום סמסטר ב'יום חמישי, כד' בסיון07/06/2018
טקס הענקת תאריםיום שלישי, ו' בתמוז19/06/2018
פתיחת סמסטר קיץ מסלולי ערב מנהל עסקיםיום ראשון, יח' בתמוז01/07/2018
פתיחת סמסטר קיץ מסלולי יום מנהל עסקים + חשבונאותיום ראשון, כה' בתמוז08/07/2018
צום תשעה באביום ראשון, י' באב22/07/2018
סיום סמסטר קיץ מסלולי יום מנהל עסקים + חשבונאותיום שישי, כז' באלול07/09/2018
סיום סמסטר קיץ מסלולי ערב מנהל עסקיםיום שישי, יב' בתשרי21/09/2018
פתיחת שנת הלימודים תשע"טיום ראשון, ה' בחשון14/10/2018

 

לוח שנה אקדמי לשנת הלימודים תשע"ט

לוח שנה אקדמי רבעונים תואר ראשון במנהל עסקים לשנת הלימודים תשע"ט

לוח שנה אקדמי תואר שני בניהול לשנת הלימודים תשע"ט

פרסום 12/11/2017 1:26:44
Fields marked with an * are required

פגישת ייעוץ אישי חינם

אנחנו מזמינים אתכם להשאיר פרטים ואחד מיועצי הלימודים שלנו ישמח לחזור אליכם

Y&A בניית אתרים | איפיון Pitangoux UI/UX