לוח שנה אקדמי לשנת הלימודים תשפד

 

תואר ראשון במשפטים

תקנון הפקולטה למשפטים

תנאי קדם תואר ראשון מנהל מערכות בריאות תשפד

מתווה בחינות במשפטים תואר ראשון סמס א' תשפ"ד

שנתון תואר ראשון משפטים תשפד

תכנית לימודים תואר ראשון במשפטים תשפד

תכנית לימודים תואר ראשון במשפטים לאקדמאים תשפד

תכנית לימודים לתואר ראשון במשפטים לבעלי תואר שני בלימודי משפט שהתחילו לימודים בסמסטר ב תשפד

תכנית לימודים לתואר ראשון במשפטים לבעלי תואר שני בלימודי משפט שהתחילו לימודים בתשפד

תכנית לימודים לתואר ראשון במשפטים לבעלי תואר שני בלימודי משפט שהתחילו לימודים בסמסטר ב תשפג

תכנית לימודים במשפטים דו לשוני תשפד

תכנית לימודים תואר ראשון במשפטים לאקדמאים תשפד

תכנית הלימודים לתואר שני במשפטים תשפד לפי תכנית חדשה

 

 

מערכת שעות משפטים תואר ראשון מסלול יום אקדמאים שנה ב

מערכות שעות משפטים תואר ראשון השלמה שנה א

מערכת שעות משפטים תואר ראשון השלמה שנה ב

מערכות שעות משפטים תואר ראשון השלמה שנה א פברואר

מערכת שעות משפטים מסלול יום שנה ב

מערכת שעות משפטים מסלול יום שנה ג

מערכת שעות משפטים מסלול יום שנה ד

מערכת שעות משפטים מסלול ערב אקדמאים שנה א

מערכת שעות משפטים מסלול ערב אקדמאים שנה ג

מערכת שעות משפטים מסלול ערב שנה א

מערכת שעות משפטים מסלול ערב שנה ב

מערכת שעות משפטים מסלול ערב שנה ג

מערכת שעות משפטים מסלול ערב שנה ד

מערכת שעות משפטים מסלול ערב אקדמאים שנה ב

מערכת שעות משפטים מסלול דו לשוני שנה ב'

מערכת שעות משפטים מסלול דו לשוני שנה ג

מערכת שעות משפטים מסלול דו לשוני שנה ד

מערכת שעות משפטים מסלול יום אקדמאים שנה א

מערכת שעות משפטים מסלול יום אקדמאים שנה ג

מערכת שעות משפטים מסלול יום שנה א

 

קורסי בחירה משפטיים וחוץ משפטיים תשפד

 

סמינרים תשפד

 

חטיבת התמחות זכויות אדם תשפג

חטיבת התמחות במשפט פלילי ובקרימינולוגיה תשפג

חטיבת התמחות במשפט מסחרי תשפד

מסלול התמחות בדיני הייטק תשפד

 

לוח מבחנים תואר ראשון

לוח מבחני בית

 

 

תואר שני במשפטים

מתווה בחינות במשפטים תואר שני סמס א' תשפ"ד

תכנית צבירה לתלמידי שנה ב' וג' בתואר ראשון במשפטים לקראת תואר שני במשפטים תשפד

תכנית לימודים בתואר השני בלימודי משפט התמחות מסחרי עסקי – פברואר תשפג – מה לומדים בתשפג ותשפד

תכנית לימודים בתואר השני בלימודי משפט התמחות מסחרי עסקי תשפד

תכנית לימודים בתואר השני בלימודי משפט התמחות מסחרי עסקי שנה ב

תכנית לימודים תואר שני בלימודי משפט התמחות פלילי- מסלול פברואר תשפג- מה ילמדו בתשפג ובתשפד

תכנית לימודים תואר שני בלימודי משפט התמחות פלילי שנה א תשפד

תכנית לימודים תואר שני בלימודי משפט התמחות פלילי שנה ב

__תכנית לימודים תואר שני בלימודי משפט וחברה – פברואר תשפג- מה ילמדו בתשפד

תכנית לימודים תואר שני בלימודי משפט וחברה שנה א תשפד

תוכנית לימודים M.Aמשפט וחברה שנה ב

תכנית הלימודים לתואר שני במשפטים תשפד לפי תכנית חדשה

תכנית הלימודים לתואר שני במשפטים – לימודי צבירה LLM

 

 

מערכת שעות תואר שני לימודי משפט פלילי שנה ב

מערכת שעות תואר שני משפטים למשפטנים שנה א

מערכת שעות תואר שני בלימודי משפט וחברה שנה א

מערכת שעות תואר שני בלימודי משפט וחברה שנה ב

מערכת שעות תואר שני בלימודי משפט מסחרי עיסקי שנה א

מערכת שעות תואר שני בלימודי משפט מסחרי עיסקי שנה ב

מערכת שעות תואר שני בלימודי משפט פלילי שנה א

 

סמינרים תשפד

 

חטיבת התמחות זכויות אדם תשפג

חטיבת התמחות במשפט פלילי ובקרימינולוגיה תשפג

חטיבת התמחות במשפט מסחרי תשפד

 

לוח מבחנים תואר שני

 

 

תואר ראשון כפול משפטים ומנהל עסקים

__תוכנית הלימודים לתואר כפול דוברי עברית משפטים ומנהל עסקים תשפד

 

מערכת שעות לתואר כפול במנהל עסקים משפטים- שנה א תשפד

מערכת שעות לתואר כפול מנהל עסקים משפטים- שנה ב תשפד

מערכת שעות לתואר כפול מנהל עסקים משפטים- שנה ג תשפד

מערכת שעות תואר כפול באנגלית במנהל עסקים ומשפטים- שנה ד תשפד

מערכת שעות לתואר כפול במנהל עסקים משפטים-שנה ד תשפד

 

 

תואר מנהל מערכות בריאות 

שנתון הפקולטה למנהל מערכות בריאות תשפד

 

תנאי קדם תואר ראשון מנהל מערכות בריאות תשפד

 

תוכנית מנהל מערכות בריאות ערב מזורז

תוכנית לימודים מנהל מערכות בריאות יום מזורז

תוכנית מנהל מערכות בריאות מסלול ערב

תוכנית לימודים לתואר ראשון מסלול איכילוב

 

מנהל מערכות בריאות ב יום פברואר מזורז23

מערכת שעות מנהל מערכות בריאות ערב מזורז24

מערכת שעות מנהל מערכות בריאות ערב24

מערכת שעות מנהל מערכות בריאות ערב מזורז שנה ב23

מנהל מערכות בריאות ב מזורז יום 23

מערכת שעות מנהל מערכות בריאות ערב מזורז שנה ב23

מערכת שעות מנהל מערכות בריאות ב מזורז ערב23

מערכת שעות מנהל מערכות בריאות ב ערב פברואר מזורז23

מנהל מערכות בריאות א ערב רגיל24

מערכת שעות מנהל מערכות בריאות ערב 23

תוכנית מנהל מערכות בריאות מסלול ערב

מנהל מערכות בריאות ג' ערב22

מערכת שעות מנהל מערכות בריאות ג' ערב22

 

תואר שני  מנהל  מערכות בריאות 

תוכנית לימודים תואר שני מנהל מערכות בריאות תשפד

תוכנית לימודים פברואר תשפג שנה א

מתווה בחינות מנהל נערכות בריאות סמס א' תשפ"ד

מערכת שעות מנהל מערכות בריאות תואר 2 שנה ב

מערכת שעות מנהל מערכות בריאות תואר 2 שנה א

 

 

תואר מנהל  עסקים  

שנתון מנהל עסקים תשפד

מתווה בחינות מנהל עסקים סמס א' תשפ"ד

תנאי קדם מנהל עסקים תשפד

מערכת שעות מנהל עסקים שנה א-מסלול יום

מערכת שעות מנהל עסקים שנה א-מסלול ערב

תוכנית הלימודים מנהל עסקים תואר ראשון -וינגייט- תשפד

תוכנית הלימודים מנהל עסקים תואר ראשון תשפד

 

 

מערכת שעות מנהל עסקים מסלול וינגייט פברואר- יום

מערכת שעות מנהל עסקים מסלול וינגייט פברואר-ערב

מערכת שעות מנהל עסקים וינגייט שנה א- מסלול יום

מערכת שעות מנהל עסקים וינגייט שנה א- מסלול ערב

מערכת שעות מנהל עסקים וינגייט שנה ב-מסלול יום

מערכת שעות מנהל עסקים וינגייט שנה ב-מסלול ערב

מערכת שעות מנהל עסקים וינגייט שנה ג-מסלול ערב

מערכת שעות מנהל עסקים וינגייט שנה ג-מסלול יום

מערכת שעות מנהל עסקים שנה ב-מסלול יום

מערכת שעות מנהל עסקים שנה ג- מסלול יום

מערכת שעות מנהל עסקים שנה ב-מסלול ערב

מערכת לימודים תואר שני בניהול תשפד

מערכת לימודים תואר שני בניהול תשפד – סטודנטים שהתחילו במרץ

 

 

תואר שני בניהול 

תכנית לימודים לתואר שני בניהול מסלול תשפד

 

מערכת שעות לתואר שני בניהול מסלול תשפד

 

 

 

תואר ניהול משאבי  אנוש 

תנאי קדם לקורסים בתואר בניהול משאבי אנוש (002)

מתווה בחינות ניהול משאבי אנוש סמס א' תשפ"ד

תוכנית לימודים משאבי אנוש תשפד

 

מערכת שעות במשאבי אנוש שנה א תשפד

מערכת שעות במשאבי אנוש שנה א- מסלול ערב

מערכת שעות במשאבי אנוש מסלול פברואר 23 תשפד

 

תואר ראשון  מדעי  המחשב

מערכת שעות מדעי המחשב שנה בלוח שנה אקדמי לשנת הלימודים תשפד

מתווה בחינות מדעי המחשב ומערכות מידע סמס א' תשפ"ד

תנאי קדם מדעי המחשב תשפ"ד

מערכת שעות מדעי המחשב שנה א תשפד 2024

מערכת שעות שנה ג מדעי המחשב

מערכת שעות מדעי המחשב פברואר תשפד

מערכת שעות מדעי המחשב שנה ב

 

תואר ראשון  מערכות מידע 

תנאי-קדם-מערכות-מידע-תשפד

תכנית הלימודים לתואר ראשון במדעי המחשב+ פברואר תשפד

תכנית הלימודים לתואר ראשון במערכות מידע תשפד+פברואר

מערכת שעות פברואר מערכות מידע תשפד

מערכת שעות למערכות מידע א ערב 2024 תשפד

מערכת שעות מערכות מידע שנה ג

מערכת שעות מערכות מידע שנה ב

 

קורסי בחירה תשפד מערכות מידע

 

תואר ראשון  פסיכולוגיה 

שנתון הפקולטה לפסיכולוגיה תשפד

מתווה בחינות פסיכולוגיה תואר ראשון ושני סמס א' תשפ"ד

תנאי קדם פסיכולוגיה

תכנית לימודים פסיכולוגיה תואר ראשון

תוכנית לימודים לתואר ראשון מסלול וינגייט תשפד

מערכת שעות פסיכולוגיה מסלול וינגייט יום

מערכת שעות פסיכולוגיה מסלול וינגייט ערב

מערכת שעות פסיכולוגיה מסלול ערב שנה א תשפד

מערכת שעות פסיכולוגיה מסלול יום שנה א תשפד

מערכת שעות פסיכולוגיה וינגייט מסלול יום שנה ב

מערכת שעות פסיכולוגיה וינגייט מסלול ערב שנה ב

מערכת שעות פסיכולוגיה שנה א יום פברואר

מערכת שעות פסיכולוגיה שנה א ערב פברואר

מערכת שעות פסיכולוגיה מסלול יום שנה ב

מערכת שעות פסיכולוגיה מסלול ערב שנה ב

מערכת שעות פסיכולוגיה מסלול וינגייט שנה ג

מערכת שעות פסיכולוגיה שנה ג יום

מערכת שעות פסיכולוגיה שנה ג ערב

 

תואר שני  פסיכולוגיה  חינוכית 

תכנית לימודים תואר שני בפסיכולוגיה חינוכית תשפד

מערכת שעות פסיכולוגיה התפתחותית שנה א 2024

מערכת שעות פסיכולוגיה חינוכית שנה ב

 

תואר שני  פסיכולוגיה  התפתחותית 

תוכנית לימודים התפתחותית תואר שני תשפד

 

מערכת שעות פסיכולוגיה התפתחותית שנה א תשפד

מערכת שעות פסיכולוגיה התפתחותית שנה ב

 

 

לימודי חשבונאות

תנאי קדם- בחשבונאות

מתווה בחינות בחשבונאות סמס א' תשפ"ד

תכנית לימודים חדשה לתואר ראשון בחשבונאות תשפד

מערכת שעות חשבונאות שנה א

מערכת שעות חשבונאות שנה ב

מערכת שעות חשבונאות שנה ג

מערכת שעות חשבונאות שנה ד

מערכת שעות חשבונאות מסלול פברואר

 

קורסי  אנגלית

קורסי אנגלית סמסטר א' – תשפד

 

מכינה

מערכת שעות מתכונת תשפג-ד

 

 

Fields marked with an * are required

פגישת ייעוץ אישי חינם

אנחנו מזמינים אתכם להשאיר פרטים ואחד מיועצי הלימודים שלנו ישמח לחזור אליכם

שדות המסומנים ב * הם שדות חובה

תפריט נגישות

העתיד שלך נמצא במרחק
שיחת טלפון אחת!

Fields marked with an * are required