סערת חוק הלאום
תפריט נוסף

 

לוח שנה אקדמי תשפ"א

חוק זכויות הסטודנט

תקנון לימודי מוסדי

תקנון למניעת הטרדה מינית

 

תואר ראשון משפטים

שנתון הפקולטה למשפטים תואר ראשון ושני תשפ"א

תוכנית לימודים תואר ראשון במשפטים תשפ"א

תוכנית לימודים תואר ראשון במשפטים לאקדמאים תשפ"א

מערכות שעות תואר ראשון משפטים תשפ"א (שנים א'-ד')

מערכות שעות תואר ראשון במשפטים אקדמאים תשפ"א (שנים א'-ד')

מערכות שעות תואר ראשון משפטים דו לשוני תשפ"א (שנים א'-ד')

מערכות שעות משפטים מסלול השלמה תשפ"א (שנים א'-ב')

מערכת שעות משפטים מסלול פברואר תשפ"א שנה א' (מסלול יום + מסלול ערב)

חטיבת התמחות במשפט מסחרי ודיני הייטק תשפ"א

חטיבת התמחות במשפט פלילי ובקרימינולוגיה תשפ"א

חטיבת התמחות בנושא זכויות אדם תשפ"א

רשימת סמינריונים ותיאורם שנת תשפ"א

מערכת שעות משפטים תואר ראשון תשפ"א

קורסי בחירה משפטים תשפ"א

מערכת שעות משפטים תואר ראשון אקדמאים תשפ"א

 

תואר שני משפטים

שנתון הפקולטה למשפטים תואר ראשון ושני תשפ"א

תכנית לימודים לתואר שני במשפטים LLM תשפ"א

מערכת שעות לתואר שני במשפטים למשפטנים שנה א' + שנה ב'

תכנית לימודים לתואר שני במשפטים LLM מסלול פברואר – תשפ"א

תכנית לימודים לתואר שני בלימודי משפט בהתמחות במשפט וחברה – תשפ"א

מערכת שעות תואר שני בלימודי משפט בהתמחות במשפט וחברה שנה א' + שנה ב'

תכנית לימודים לתואר שני בלימודי משפט בהתמחות במשפט וחברה – מסלול פברואר תשפ"א

מערכת שעות תואר שני בלימודי משפט בהתמחות במשפט וחברה – מסלול פברואר תשפ"א

תכנית לימודים לתואר שני בלימודי משפט בהתמחות במשפט מסחרי – עסקי – תשפ"א

מערכת שעות תואר שני בלימודי משפט בהתמחות במשפט מסחרי – עסקי שנה א' + שנה ב'

תכנית לימודים לתואר שני בלימודי משפט בהתמחות במשפט מסחרי – עסקי – מסלול פברואר תשפ"א

מערכת שעות תואר שני בלימודי משפט בהתמחות במשפט מסחרי – עסקי – מסלול פברואר תשפ"א

תכנית לימודים לתואר שני בלימודי משפט בהתמחות משפט פלילי – תשפ"א

מערכת שעות תואר שני בלימודי משפט בהתמחות משפט פלילי שנה א' + שנה ב'

תכנית לימודים לתואר שני בלימודי משפט בהתמחות משפט פלילי – מסלול פברואר תשפ"א

מערכת שעות תואר שני בלימודי משפט בהתמחות במשפט פלילי – מסלול פברואר תשפ"א

 

תואר ראשון חשבונאות

שנתון הפקולטה למנהל עסקים, חשבונאות ותואר שני בבנקאות ושוק ההון תשפ"א

תכנית לימודים בחשבונאות

מערכת שעות חשבונאות תואר ראשון תשפ"א (שנים א'-ג')

 

תואר ראשון מנהל עסקים

שנתון הפקולטה למנהל עסקים, חשבונאות ותואר שני בבנקאות ושוק ההון תשפ"א

תנאי קדם- מנהל עסקים תשפ"א

תכנית לימודים וקורסי בחירה במנהל עסקים תשפ"א

מערכות שעות תואר ראשון מנהל עסקים תשפ"א (שנים א'-ג')

מערכות שעות תואר ראשון מנהל עסקים באנגלית תשפ"א (שנים א'-ג')

קורסי בחירה מנהל עסקים תשפ"א

תיאור ופירוט של קורסי בחירה מנהל עסקים תשפ"א

 

תואר כפול משפטים ומנהל עסקים

תוכנית לימודים לתואר כפול דוברי עברית שהתחילו לימודיהם בשנת תשפ"א

תוכנית לימודים לתואר כפול דוברי עברית שהתחילו לימודיהם בשנת תש"פ

תוכנית לימודים לתואר כפול דוברי עברית שהתחילו לימודיהם בשנת תשע"ט

תוכנית לימודים לתואר כפול דוברי עברית שהתחילו לימודיהם בשנת תשע"ח

תוכנית לימודים לתואר כפול דוברי אנגלית שהתחילו לימודיהם בשנת תש"פ

תוכנית לימודים לתואר כפול דוברי אנגלית שהתחילו לימודיהם בשנת תשע"ט

תוכנית לימודים לתואר כפול דוברי אנגלית שהתחילו לימודיהם בשנת תשע"ח

תוכנית לימודים לתואר כפול דוברי אנגלית שהתחילו לימודיהם בשנת תשפ"א – שנה א'

מערכת שעות לתואר כפול משפטים מנהל עסקים תשפ"א דוברי אנגלית – שנה א'

מערכת שעות לתואר כפול משפטים מנהל עסקים תשפ"א דוברי אנגלית – שנה ב'

מערכת שעות לתואר כפול משפטים מנהל עסקים תשפ"א דוברי אנגלית – שנה ג'

מערכת שעות לתואר כפול משפטים מנהל עסקים תשפ"א דוברי אנגלית – שנה ד'

 

תואר כפול משפטים וחשבונאות

תוכנית לימודים לתואר כפול לסטודנטים שהתחילו לימודיהם בשנת תש"פ

תוכנית לימודים לתואר כפול לסטודנטים שהתחילו לימודיהם בשנת תשע"ט

מערכת שעות לתואר כפול במשפטים וחשבונאות תשפ"א שנה ב'

מערכת שעות לתואר כפול במשפטים וחשבונאות תשפ"א שנה ג'

 

תואר שני ניהול ארגוני שירות

מערכת שעות תואר שני בניהול ארגוני שירות שנים א'-ב' תשפ"א

מערכת שעות תואר שני בניהול ארגוני שירות ימי שישי תשפ"א

 

תואר ראשון מערכות מידע

שנתון מערכות מידע ומדעי המחשב תשפ"א

תנאי קדם- תואר ראשון במערכות מידע תשפ"א

תוכנית לימודים תואר ראשון במערכות מידע תשפ"א

קורסי בחירה מערכות מידע תשפ"א

מערכת שעות מכינה תשפ"א

מערכת שעות מערכות מידע שנה א' 

מערכת שעות מערכות מידע שנה ב'

מערכת שעות מערכות מידע שנה ג'

מערכת שעות מערכות מידע שנה א' פברואר תשפ"א

 

תואר ראשון מדעי המחשב

שנתון מערכות מידע ומדעי המחשב תשפ"א

תנאי קדם- מדעי המחשב תשפ"א

תכנית לימודים תואר ראשון במדעי המחשב תשפ"א

קורסי בחירה מדעי המחשב תשפ"א

מערכת שעות מדעי המחשב שנה א' תשפ"א

מערכת שעות מדעי המחשב שנה ב' תשפ"א

מערכת שעות מדעי המחשב שנה א' מסלול 1 פברואר תשפ"א

מערכת שעות מדעי המחשב שנה א' מסלול 2 פברואר תשפ"א

 

תואר ראשון מנהל עסקים עם התמחות בחשבונאות

מערכת שעות תואר ראשון מנהל עסקים עם התמחות בחשבונאות תשפ"א (שנים ב'-ג')

 

תואר ראשון בפסיכולוגיה

שנתון הפקולטה לפסיכולוגיה שנת תשפ"א

תכנית לימודים לתואר ראשון בפסיכולוגיה

מערכות שעות פסיכולוגיה שנה א' מסלול יום תשפ"א

מערכות שעות פסיכולוגיה שנה א' מסלול ערב תשפ"א

מערכת שעות פסיכולוגיה שנה א' מסלול פברואר יום תשפ"א

מערכת שעות פסיכולוגיה שנה א' מסלול פברואר ערב תשפ"א 

מערכות שעות פסיכולוגיה שנה ב' תשפ"א

מערכות שעות פסיכולוגיה שנה ג' תשפ"א

מערכות שעות פסיכולוגיה שנה ד' תשפ"א

 

תואר שני בפסיכולוגיה

תוכנית לימודים תואר שני פסיכולוגיה התפתחותית תשפ"א

מערכת שעות פסיכולוגיה התפתחותית שנה א' תשפ"א

מערכת שעות פסיכולוגיה התפתחותית שנה ב' תשפ"א

תוכנית לימודים תואר שני פסיכולוגיה חינוכית תשפ"א

מערכת שעות פסיכולוגיה חינוכית שנה א' תשפ"א

מערכת שעות פסיכולוגיה חינוכית שנה ב' תשפ"א

 

תואר ראשון במנהל מערכות בריאות

שנתון הפקולטה למנהל מערכות בריאות תשפ"א

תכנית לימודים לתואר ראשון במנהל מערכות בריאות מסלול יום תשפ"א

תכנית לימודים לתואר ראשון במנהל מערכות בריאות מסלול ערב תשפ"א

מערכת שעות מנהל מערכות בריאות שנה א' מסלול יום תשפ"א

מערכת שעות מנהל מערכות בריאות שנה א' מסלול ערב תשפ"א

מערכת שעות מנהל מערכות בריאות שנה א' מסלול יום פברואר תשפ"א

מערכת שעות מנהל מערכות בריאות שנה א' מסלול ערב פברואר תשפ"א

מערכת שעות מנהל מערכות בריאות שנה ב' מסלול יום תשפ"א

מערכת שעות מנהל מערכות בריאות שנה ב' מסלול ערב תשפ"א

מערכת שעות מנהל מערכות בריאות שנה ג' תשפ"א

מערכת שעות מנהל מערכות בריאות שנה ד' תשפ"א

 

 

 

Fields marked with an * are required

פגישת ייעוץ אישי חינם

אנחנו מזמינים אתכם להשאיר פרטים ואחד מיועצי הלימודים שלנו ישמח לחזור אליכם

שדות המסומנים ב * הם שדות חובה

תפריט נגישות

העתיד שלך נמצא במרחק
שיחת טלפון אחת!

Fields marked with an * are required