סערת חוק הלאום
תפריט נוסף

 

לוח שנה אקדמי תשפ"ב

חוק זכויות הסטודנט

תקנון לימודי מוסדי

תקנון למניעת הטרדה מינית

תקנון משמעת

 

 

תואר ראשון משפטים

שנתון הפקולטה למשפטים תואר ראשון תשפ"ב

תוכנית לימודים תואר ראשון במשפטים תשפ"ב

תוכנית לימודים תואר ראשון במשפטים לאקדמאים תשפ"ב

תוכנית לימודים תואר ראשון במשפטים דו לשוני תשפ"ב

תוכנית צבירה לתלמידי שנה ב' וג' בתואר ראשון במשפטים לקראת תואר שני במשפטים תשפ"ב

תוכנית לימודים לתואר ראשון במשפטים לבעלי תואר שני בלימודי משפט שהתחילו לימודים בסמסטר א' תשפ"א

תוכנית לימודים לתואר ראשון במשפטים לבעלי תואר שני בלימודי משפט שהתחילו לימודים בתשפ"ב

מערכות שעות תואר ראשון משפטים תשפ"ב (שנים א' יום+ערב)

מערכת שעות תואר ראשון במשפטים תשפ"ב (שנה ב')

מערכת שעות תואר ראשון במשפטים תשפ"ב(שנה ג')

מערכת שעות תואר ראשון במשפטים מסלול ערב תשפ"ב(שנה ג')

מערכת שעות תואר ראשון במשפטים תשפ"ב (שנה ד')

מערכות שעות תואר ראשון במשפטים אקדמאים תשפ"ב (שנים א'-ב')

מערכות שעות תואר ראשון במשפטים אקדמאים תשפ"ב (שנים ג'-ד')

מערכת שעות משפטים שנה א' אקדמאיים פברואר יום+ערב

מערכות שעות תואר ראשון משפטים דו לשוני תשפ"ב (שנים א'-ב')

מערכות שעות תואר ראשון משפטים דו לשוני תשפ"ב (שנים ג'-ד')

מערכות שעות משפטים מסלול השלמה תשפ"ב(שנים א')

מערכת שעות משפטים מסלול השלמה א' פברואר ערב תשפ"ב 2022

מערכות שעות משפטים מסלול השלמה פברואר תשפ"ב(שנים ב')

מערכת שעות משפטים מסלול פברואר תשפ"ב שנה א' (מסלול יום + מסלול ערב)

מערכת שעות שנה א' משפטים ללא משפטנים פלילי  תשפ"ב

מערכת שעות שנה ב' ללא משפטנים פלילי תשפ"ב פברואר 21

מסלול התמחות בדיני הייטק תשפ"ב

חטיבת התמחות במשפט מסחרי תשפ"ב

חטיבת התמחות במשפט פלילי וקרימינולוגיה תשפ"ב

חטיבת התמחות בנושא זכויות אדם תשפ"ב

רשימת סמינריונים תשפ"ב- לקראת כנס חטיבות

קורסי בחירה משפטים וחוץ משפטיים תשפ"ב 

מערכת שעות משפטים תואר ראשון מסלול אקדמאים תשפ"ב (שנים ג'-ד')

 

 

 

תואר שני משפטים

שנתון הפקולטה למשפטים תואר שני תשפ"ב

תכנית לימודים לתואר שני במשפטים LLM תשפ"ב

מערכת שעות לתואר שני במשפטים למשפטנים שנה א' + שנה ב'

תכנית לימודים לתואר שני בלימודי משפט בהתמחות במשפט וחברה – תשפ"ב

תכנית לימודים לתואר שני בלימודי משפט בהתמחות במשפט וחברה- פברואר תשפ"א- מה ילמדו בתשפ"ב

תכנית לימודים לתואר שני בלימודי משפט בהתמחות במשפט וחברה- פברואר תשפ"ב- מה ילמדו בתשפ"ב ובתשפ"ג

מערכת שעות תואר שני בלימודי משפט בהתמחות במשפט וחברה –  תשפ"ב

מערכת שעות תואר שני בלימודי משפט בהתמחות במשפט וחברה –  שנה א' פברואר תשפ"ב

מערכת שעות תואר שני בלימודי משפט בהתמחות במשפט וחברה –  שנה ב' פברואר תשפ"ב

תכנית לימודים לתואר שני בלימודי משפט בהתמחות במשפט מסחרי – עסקי – תשפ"ב

תכנית לימודים לתואר שני בלימודי משפט בהתמחות במשפט מסחרי- פברואר תשפ"א- מה ילמדו בתשפ"ב

תכנית לימודים לתואר שני בלימודי משפט בהתמחות במשפט מסחרי – עסקי – מסלול פברואר תשפ"ב- מה לומדים בתשפ"ב ותשפ"ג

מערכת שעות תואר שני בלימודי משפט בהתמחות במשפט מסחרי – עסקי שנה א' + שנה ב'

מערכת שעות תואר שני בלימודי משפט בהתמחות במשפט מסחרי – עסקי – שנה א' מסלול פברואר תשפ"ב

מערכת שעות תואר שני בלימודי משפט בהתמחות במשפט מסחרי – עסקי – שנה ב' מסלול פברואר תשפ"ב

תכנית לימודים לתואר שני בלימודי משפט בהתמחות משפט פלילי – תשפ"ב

תכנית לימודים תואר שני בלימודי משפט התמחות פלילי -מסלול פברואר תשפא- מה ילמדו בתשפב

מערכת שעות תואר שני בלימודי משפט בהתמחות משפט פלילי שנה א' 

מערכת שעות תואר שני בלימודי משפט בהתמחות משפט פלילי שנה ב' 

תכנית לימודים לתואר שני בלימודי משפט בהתמחות משפט פלילי – מסלול פברואר תשפ"א- מה ילמדו בתשפ"ב

תכנית לימודים לתואר שני בלימודי משפט בהתמחות משפט פלילי – מסלול פברואר תשפ"ב- מה ילמדו בתשפ"ב ובתשפ"ג

מערכת שעות תואר שני בלימודי משפט בהתמחות במשפט פלילי -שנה א' מסלול פברואר תשפ"ב

מערכת שעות תואר שני בלימודי משפט בהתמחות במשפט פלילי -שנה ב' מסלול פברואר תשפ"ב

 

תואר ראשון חשבונאות

 

שנתון הפקולטה למנהל עסקים, חשבונאות ותואר שני בבנקאות ושוק ההון תשפ"ב

תכנית לימודים בחשבונאות

מערכת שעות חשבונאות תואר ראשון תשפ"ב (שנים א'-ג')

תנאי קדם תשפ"ב – תואר בחשבונאות לפי התכנית החדשה 

 

תואר ראשון מנהל עסקים

שנתון הפקולטה למנהל עסקים, חשבונאות ותואר שני בבנקאות ושוק ההון תשפ"ב

תנאי קדם- מנהל עסקים תשפ"ב

תכנית לימודים וקורסי בחירה במנהל עסקים תשפ"ב

מערכות שעות תואר ראשון מנהל עסקים תשפ"ב (שנים א'-ג')

מערכת שעות תואר ראשון מנהל עסקים פברואר תשפ"ב

מערכת שעות תואר ראשון במנהל עסקים התמחות בחשבונאות תשפ"ב

מערכת שעות תואר ראשון במנהל עסקים וינגייט יום וערב תשפ"ב

מערכות שעות תואר ראשון מנהל עסקים באנגלית תשפ"ב (שנים א'-ג')

קורסי בחירה מנהל עסקים תשפ"ב

תיאור ופירוט של קורסי בחירה מנהל עסקים תשפ"ב

 

תואר כפול משפטים ומנהל עסקים

תוכנית לימודים לתואר כפול דוברי עברית שהתחילו לימודיהם בשנת תשע"ט- שנה ד'

תוכנית לימודים לתואר כפול דוברי עברית שהתחילו לימודיהם בשנת תש"פ- שנה ג'

תוכנית לימודים לתואר כפול דוברי עברית שהתחילו לימודיהם בשנת תשפ"א- שנה ב'

תוכנית לימודים לתואר כפול דוברי אנגלית שהתחילו לימודיהם בשנת תשע"ט

תוכנית לימודים לתואר כפול דוברי אנגלית שהתחילו לימודיהם בשנת תש"פ 

תוכנית לימודים לתואר כפול דוברי אנגלית שהתחילו לימודיהם בשנת תשפ"א 

מערכת שעות לתואר כפול משפטים מנהל עסקים תשפ"ב דוברי אנגלית – שנה א'

מערכת שעות לתואר כפול משפטים מנהל עסקים תשפ"ב דוברי אנגלית – שנה ב'

מערכת שעות לתואר כפול משפטים מנהל עסקים תשפ"ב דוברי אנגלית – שנה ג'

מערכת שעות לתואר כפול משפטים מנהל עסקים תשפ"ב דוברי אנגלית – שנה ד'

 

תואר כפול משפטים וחשבונאות

תוכנית לימודים לתואר כפול במשפטים וחשבונאות שהתחילו לימודיהם בתשע"ט- שנה ד'

תוכנית לימודים לתואר כפול במשפטים וחשבונאות שהתחילו לימודיהם בתש"פ- שנה ג'

תוכנית לימודים לתואר כפול במשפטים וחשבונאות שהתחילו לימודיהם בתשפ"א- שנה ב'

מערכת שעות חשבונאות תשפ"ב

מערכת שעות לתואר כפול במשפטים וחשבונאות תשפ"ב שנה ב'

מערכת שעות לתואר כפול במשפטים וחשבונאות תשפ"ב שנה ג'

 

תואר שני ניהול ארגוני שירות

מערכת שעות תואר שני בניהול ארגוני שירות שנים א'-ב' תשפ"ב

מערכת שעות תואר שני בניהול ארגוני שירות ימי שישי תשפ"ב

תואר שני בניהול מואץ ג'- אלו שצריכים לסיים את התואר בסמסטר א' תשפ"ב

תואר שני בשוק ההון ובנקאות שנה ג'- אלו שצריכים לסיים את התואר בסמסטר א' תשפ"ב

 

תואר ראשון מערכות מידע

תיאור מקצועות הלימוד במערכות מידע תשפ"ב

שנתון מערכות מידע ומדעי המחשב תשפ"ב

תנאי קדם- תואר ראשון במערכות מידע תשפ"ב

תוכנית לימודים תואר ראשון במערכות מידע תשפ"ב

מקצועות בחירה מערכות מידע תשפ"ב

קורסי בחירה מערכות מידע תשפ"ב

מערכת שעות מערכות מידע שנה א' תשפ"ב 

מערכות מידע שנה א' פברואר ערב תשפ"ב

מערכת שעות מערכות מידע  שנה ב' תשפ"ב

מערכת שעות מערכות מידע שנה ג' תשפ"ב

 

 

תואר ראשון מדעי המחשב

תיאור מקצועות הלימוד מדעי המחשב תשפ"ב

שנתון מערכות מידע ומדעי המחשב תשפ"ב

תנאי קדם- מדעי המחשב תשפ"ב

תכנית לימודים תואר ראשון  במדעי המחשב תשפ"ב 

קורסי בחירה מדעי המחשב תשפ"ב

מקצועות בחירה מדעי המחשב תשפ"ב

מערכת שעות מדעי המחשב שנה א' תשפ"ב

מערכת שעות מדעי המחשב שנה ב' תשפ"ב

מערכת שעות מדעי המחשב שנה ג' תשפ"ב

  מערכת מדעי המחשב שנה א פב' ערב תשפ"ב

 

 

תואר ראשון מנהל עסקים עם התמחות בחשבונאות

מערכת שעות תואר ראשון מנהל עסקים עם התמחות בחשבונאות תשפ"ב (שנים ב'-ג')

 

תואר ראשון בפסיכולוגיה

שנתון הפקולטה לפסיכולוגיה שנת תשפ"ב

תנאי קדם- תואר ראשון בפסיכולוגיה תשפ"ב

תכנית לימודים תואר ראשון בפסיכולוגיה תשפ"ב

תכנית לימודים תואר ראשון בפסיכולוגיה – הכרה בלימודים ממכון וינגייט תשפ"ב

מערכות שעות פסיכולוגיה שנה א' מסלול יום תשפ"ב

מערכות שעות פסיכולוגיה שנה א' מסלול ערב תשפ"ב

מערכות שעות פסיכולוגיה שנה ב' מסלול ערב תשפ"ב

מערכות שעות פסיכולוגיה שנה ג' מסלול ערב תשפ"ב

מערכת שעות פסיכולוגיה שנה א' מסלול פברואר יום תשפ"ב

מערכת שעות פסיכולוגיה שנה א' מסלול פברואר ערב תשפ"ב

מערכות שעות פסיכולוגיה שנה ב' תשפ"ב

מערכות שעות פסיכולוגיה שנה ג' תשפ"ב

מערכת שעות פסיכולוגיה וינגייט יום תשפ"ב

מערכת שעות פסיכולוגיה וינגייט ערב תשפ"ב

 

תואר שני בפסיכולוגיה

תוכנית לימודים תואר שני פסיכולוגיה התפתחותית תשפ"ב

מערכת שעות פסיכולוגיה התפתחותית שנה א' תשפ"ב

מערכת שעות פסיכולוגיה התפתחותית שנה ב' תשפ"ב

תוכנית לימודים תואר שני פסיכולוגיה חינוכית תשפ"ב

מערכת שעות פסיכולוגיה חינוכית שנה א' תשפ"ב

מערכת שעות פסיכולוגיה חינוכית שנה ב' תשפ"ב

מערכת שעות פסיכולוגיה ת.השלמה תשפ"ב

 

תואר ראשון במנהל מערכות בריאות

תנאי קדם לתואר ראשון תשפ"ב

שנתון הפקולטה למנהל מערכות בריאות תשפ"ב

תכנית לימודים לתואר ראשון במנהל מערכות בריאות מסלול יום תשפ"ב

תכנית לימודים לתואר ראשון במנהל מערכות בריאות מסלול ערב תשפ"ב

מערכת שעות מנהל מערכות בריאות שנה א' מסלול יום תשפ"ב

מערכת שעות מנהל מערכות בריאות שנה א' מסלול ערב תשפ"ב

מערכת שעות מנהל מערכות בריאות שנה א' מסלול יום פברואר תשפ"ב

מערכת שעות מנהל מערכות בריאות שנה א' מסלול ערב פברואר תשפ"ב

מערכת שעות מנהל מערכות בריאות שנה ב' מסלול יום תשפ"ב

מערכת שעות מנהל מערכות בריאות שנה ב' מסלול ערב תשפ"ב

מערכת שעות מנהל מערכות בריאות שנה ג' תשפ"ב

 

 

 

 

Fields marked with an * are required

פגישת ייעוץ אישי חינם

אנחנו מזמינים אתכם להשאיר פרטים ואחד מיועצי הלימודים שלנו ישמח לחזור אליכם

שדות המסומנים ב * הם שדות חובה

תפריט נגישות

העתיד שלך נמצא במרחק
שיחת טלפון אחת!

Fields marked with an * are required