לוח שנה אקדמי תשפ"ג

חוק זכויות הסטודנט

תקנון לימודי מוסדי

תקנון למניעת הטרדה מינית

 

תואר ראשון משפטים

לוח בחינות משפטים תואר ראשון תשפ"ג 

שנתון הפקולטה למשפטים תואר ראשון ושני תשפ"ג

שנתון תואר ראשון משפטים תשפ"ג

תכנית לימודים תואר ראשון במשפטים תשפג

תכנית לימודים תואר ראשון במשפטים לאקדמאים תשפג

מערכת שעות משפטים אקדמאים שנה א יום תשפג

תכנית לימודים לתואר ראשון במשפטים לבעלי תואר שני בלימודי משפט שהתחילו לימודים בסמסטר ב תשפב

מערכת שעות אקדמאים שנה א ערב תשפג

מערכת שעות משפטים שנה א ערב תשפג

מערכת שעות אקדמאים שנה ב יום תשפג

מערכת שעות אקדמאים שנה ב ערב תשפג

מערכת שעות משפטים שנה ג יום תשפג

מערכת שעות משפטים שנה ג ערב תשפג

מערכת שעות שנה ד יום תשפג מעודכן

מערכות שעות תואר ראשון במשפטים אקדמאים שנה ג+ד ערב תשפג

מערכת שעות משפטים שנה ב ערב תשפג

מערכת שעות משפטים שנה ב יום תשפג

מערכת שעות שנה א פברואר יום תשפג

מערכת שעות משפטים א פברואר ערב תשפג

חטיבת התמחות במשפט מסחרי תשפג

חטיבת התמחות במשפט פלילי ובקרימינולוגיה תשפג

חטיבת התמחות זכויות אדם תשפג

מסלול התמחות בדיני הייטק תשפג

סמינרים תשפג

מערכת שעות משפטים א פברואר ערב תשפג

מערכת שעות שנה א פברואר יום תשפג

קורסי בחירה משפטיים וחוץ משפטיים תשפג

חטיבת התמחות במשפט פלילי ובקרימינולוגיה תשפג

חטיבת התמחות זכויות אדם תשפג

מערכת שעות דו לשוני שנה א תשפג

מערכת שעות דו לשוני שנה ב תשפג

מערכת שעות דו לשוני שנה ג תשפג

מערכת שעות דו לשוני שנה ד תשפג

תכנית לימודים במשפטים דו לשוני תשפג

תכנית צבירה לתלמידי שנה ב' וג' בתואר ראשון במשפטים לקראת תואר שני במשפטים תשפב

תכנית צבירה לתלמידי שנה ב' וג' בתואר ראשון במשפטים לקראת תואר שני במשפטים תשפג

מערכת שעות מסלול השלמה פברואר שנה ב תשפג

מערכת שעות מסלול השלמה שנה ב תשפג

מערכת שעות מסלול השלמה שנה א תשפג

תכנית לימודים לתואר ראשון במשפטים לבעלי תואר שני בלימודי משפט שהתחילו לימודים בסמסטר ב תשפב

תכנית לימודים לתואר ראשון במשפטים לבעלי תואר שני בלימודי משפט שהתחילו לימודים בתשפג

מסלול התמחות בדיני הייטק תשפג

קורסי בחירה משפטיים וחוץ משפטיים תשפג

מערכת שעות בלימודי משפט מסחרי עסקי שנה ב פברואר 22 תשפג

 

תואר שני משפטים

לוח מבחנים משפטים תארים שניים סמסטר קיץ תשפ"ג 

תכנית הלימודים לתואר שני במשפטים תשפג לפי תכנית חדשה

תכנית הלימודים לתואר שני במשפטים LLM

תכנית לימודים תואר שני בלימודי משפט וחברה – פברואר תשפב – מה ילמדו בתשפג

תכנית לימודים תואר שני בלימודי משפט וחברה -פברואר תשפג – מה ילמדו בתשפג ותשפד

תכנית לימודים תואר שני בלימודי משפט וחברה תשפג

מערכת שעות לימודי משפט משפט וחברה שנה א תשפג

מערכת שעות לימודי משפט משפט וחברה שנה ב פברואר 22 תשפג

תכנית לימודים בתואר השני בלימודי משפט התמחות מסחרי עסקי תשפג

תכנית לימודים התמחות מסחרי עסקי פברואר תשפ"ג

תכנית לימודים בתואר השני בלימודי משפט התמחות מסחרי עסקי – פברואר תשפב – מה לומדים בתשפג

תכנית לימודים בתואר השני בלימודי משפט התמחות מסחרי עסקי – פברואר תשפג – מה לומדים בתשפג ותשפד

מערכת שעות תואר שני בלימודי משפט מסחרי עסקי שנה א תשפג

מערכת שעות תואר שני בלימודי משפט מסחרי עסקי שנה ב תשפג

מערכת שעות בלימודי משפט מסחרי עסקי שנה ב פברואר 22 תשפג

מערכת שעות בלימודי משפט מסחרי עסקי שנה ב פברואר 22 תשפג

מערכת שעות תואר שני בלימודי משפט מסחרי עסקי שנה א פברואר 23 תשפג

מערכת שעות לימודי משפט משפט וחברה שנה ב תשפג

מערכת שעות לימודי משפט משפט וחברה שנה א תשפג

מערכת שעות לימודי משפט משפט וחברה שנה ב פברואר 22 תשפג

מערכת שעות לימודי משפט משפט וחברה שנה א פברואר 23 תשפג

תכנית לימודים תואר שני בלימודי משפט התמחות פלילי -מסלול פברואר תשפב- מה ילמדו בתשפג

תכנית לימודים תואר שני בלימודי משפט התמחות פלילי- מסלול פברואר תשפג- מה ילמדו בתשפג ובתשפד

תכנית לימודים תואר שני בלימודי משפט התמחות פלילי תשפג

מערכת שעות תואר שני בלימודי משפט פלילי שנה א תשפג

מערכת שעות תואר שני בלימודי משפט פלילי שנה ב פברואר 22 תשפג

מערכת שעות תואר שני בלימודי משפט פלילי שנה א פברואר 23 תשפג

מערכת שעות תואר שני בלימודי משפט פלילי שנה ב תשפג

סמינרים תשפג

קורסי בחירה משפטיים וחוץ משפטיים תשפג

תכנית הלימודים לתואר שני במשפטים תשפג לפי תכנית חדשה

קורסי בחירה משפטיים וחוץ משפטיים תשפג

 

תואר ראשון חשבונאות

לוח מבחנים חשבונאות סמסטר קיץ תשפ"ג 

תנאי קדם תואר ראשון בחשבונאות תשפ"ג

תכנית לימודים לתואר ראשון בחשבונאות תשפ"ג

מערכת שעות חשבונאות שנה א תשפ"ג

 מערכת שעות חשבונאות שנה ב תשפ"ג

מערכת שעות חשבונאות שנה ג תשפג

מערכת שעות חשבונאות פברואר שנה א

 

 

 

תואר ראשון מנהל עסקים

לוח מבחנים מנהל עסקים תואר ראשון סמסטר קיץ תשפ"ג 

שנתון הפקולטה למנהל עסקים, חשבונאות ותואר שני בניהול ארגוני שירות תשפ"ג

תנאי קדם- מנהל עסקים תשפ"ג

תוכנית הלימודים מנהל עסקים תואר ראשון תשפגערכת שעות מנהל עסקים שנה א-מסלול ערב תשפג

מערכת שעות מנהל עסקים שנה א-מסלול יום תשפג

מערכת שעות תואר ראשון  במנהל עסקים שנה ב מסלול ערב תשפ"ג

מערכת שעות תואר ראשון  במנהל עסקים שנה ב מסלול יום תשפ"ג

מערכת שעות תואר ראשון  במנהל עסקים שנה ג מסלול ערב תשפ"ג

מערכת שעות תואר ראשון  במנהל עסקים שנה ג מסלול יום תשפ"ג

מערכת שעות מנהל עסקים פברואר-מסלול ערב

מערכת שעות מנהל עסקים פברואר-מסלול יום

תוכנית לימודים מנהל עסקים מסלול וינגייט שהתחילו בתשפ"ב

תוכנית לימודים מנהל עסקים מסלול וינגייט שהתחילו בתשפ"ג

תוכנית הלימודים מנהל עסקים תואר ראשון -וינגייט-סטודנטים שהתחילו בפברואר תשפג

מערכת שעות מנהל עסקים וינגייט מסלול פברואר ערב

מערכת שעות מנהל עסקים וינגייט שנה א-מסלול יום

מערכת שעות מנהל עסקים שנה א-מסלול ערב

מערכת שעות מנהל עסקים מסלול יום וינגייט שנה ב

מערכת שעות מנהל עסקים מסלול ערב וינגייט שנה ב

שנתון מנהל עסקים וחשבונאות תשפג

תוכנית הלימודים מנהל עסקים תואר ראשון תשפג

 

 

 

 

תואר כפול משפטים ומנהל עסקים

תוכנית לימודים לתואר כפול דוברי עברית שהתחילו לימודיהם בשנת תשע"ט- שנה ד'

תוכנית לימודים לתואר כפול דוברי עברית שהתחילו לימודיהם בשנת תש"פ- שנה ג'

תוכנית לימודים לתואר כפול דוברי עברית שהתחילו לימודיהם בשנת תשפ"א- שנה ב'

תוכנית הלימודים לתואר כפול דוברי עברית משפטים ומנהל עסקים שהתחילו את הלימודים בשנהל תשפ שנה דתוכנית הלימודים לתואר כפול דוברי עברית משפטים ומנהל עסקים שהתחילו את הלימודים בשנהל תשפ שנה ד

תוכנית הלימודים לתואר כפול דוברי עברית משפטים ומנהל עסקים שהתחילו את הלימודים בשנהל תשפב שנה ב

מערכת שעות תואר כפול מנהל עסקים משפטים-שנה ב

מערכת שעות תואר כפול מנהל עסקים משפטים-שנה ג

מערכת שעות תואר כפול מנהל עסקים משפטים-שנה ד

תוכנית לימודים לתואר כפול דוברי אנגלית שהתחילו לימודיהם בשנת תשע"ט

תוכנית לימודים לתואר כפול דוברי אנגלית שהתחילו לימודיהם בשנת תש"פ

תוכנית לימודים לתואר כפול דוברי אנגלית שהתחילו לימודיהם בשנת תשפ"א

מערכת שעות לתואר כפול משפטים מנהל עסקים תשפ"ג דוברי אנגלית – שנה א'

מערכת שעות לתואר כפול משפטים מנהל עסקים תשפ"ג דוברי אנגלית – שנה ב'

מערכת שעות לתואר כפול משפטים מנהל עסקים תשפ"ג דוברי אנגלית – שנה ג'

מערכת שעות לתואר כפול משפטים מנהל עסקים תשפ"ג דוברי אנגלית – שנה ד'

 

תואר כפול משפטים וחשבונאות

תוכנית לימודים לתואר כפול במשפטים וחשבונאות שהתחילו לימודיהם בתשע"ט- שנה ד'

תוכנית לימודים לתואר כפול במשפטים וחשבונאות שהתחילו לימודיהם בתש"פ- שנה ג'

תוכנית לימודים לתואר כפול במשפטים וחשבונאות שהתחילו לימודיהם בתשפ"א- שנה ב'

מערכת שעות חשבונאות תשפ"ג

מערכת שעות לתואר כפול במשפטים וחשבונאות תשפ"ג שנה ב'

מערכת שעות לתואר כפול במשפטים וחשבונאות תשפ"ג שנה ג'

 

תואר שני ניהול ארגוני שירות

מערכת שעות תואר שני בניהול ארגוני שירות שנים א'-ב' תשפ"ג

מערכת שעות תואר שני בניהול ארגוני שירות ימי שישי תשפ"ג

תואר שני בניהול מואץ ג'- אלו שצריכים לסיים את התואר בסמסטר א' תשפ"ג

תואר שני בשוק ההון ובנקאות שנה ג'- אלו שצריכים לסיים את התואר בסמסטר א' תשפ"ג

 

תואר ראשון מערכות מידע

לוח מבחנים מערכות מידע סמסטר קיץ תשפ"ג 

שנתון מערכות מידע ומדעי המחשב תשפ"ג

תנאי קדם- תואר ראשון במערכות מידע תשפ"ג

תוכנית לימודים תואר ראשון במערכות מידע תשפ"ג

קורסי בחירה מערכות מידע תשפ"ג

מערכת שעות מערכות מידע שנה א תשפ"ג

מערכת שעות מערכות מידע שנה א פברואר תשפ"ג

מערכת שעות מערכות מידע שנה ב תשפג

מערכת שעות מערכות מידע שנה ג תשפג

תנאי קדם מדעי המחשב תשפב

תנאי קדם- מערכות מידע תשפב

 

 

תואר ראשון מדעי המחשב

לוח מבחנים מדעי המחשב סמסטר קיץ תשפ"ג 

שנתון מערכות מידע ומדעי המחשב תשפ"ג

תנאי קדם- מדעי המחשב תשפ"ג

תכנית הלימודים לתואר ראשון במערכות מידע תשפג

תכנית הלימודים לתואר ראשון במדעי המחשב תשפג

קורסי בחירה מדעי המחשב תשפ"ג

מערכת שעות מדעי המחשב שנה א פברואר תשפג

מערכת שעות מדעי המחשב שנה ב תשפ"ג

מערכת שעות מדעי המחשב שנה ג תשפג

מערכות שעות מדעי המחשב פברואר שנה א תשפג

מערכת שעות מערכות מידע שנה א פברואר תשפג

 

 

 

תואר ראשון מנהל עסקים עם התמחות בחשבונאות

שנתון מנהל עסקים וחשבונאות תשפג

 

תואר ראשון בפסיכולוגיה

לוח מבחנים פסיכולוגיה תואר ראשון סמסטר קיץ תשפ"ג 

שנתון הפקולטה לפסיכולוגיה שנת תשפ"ג

תנאי קדם- תואר ראשון בפסיכולוגיה תשפ"ג

תכנית לימודים לתואר ראשון בפסיכולוגיה – הכרה בלימודים ממכון וינגייט לסטודנטים שהתחילו בתשפב

תכנית לימודים תואר ראשון בפסיכולוגיה תשפ"ג

תכנית לימודים תואר ראשון בפסיכולוגיה – הכרה בלימודים ממכון וינגייט תשפ"ג

תכנית לימודים לתואר ראשון בפסיכולוגיה – הכרה בלימודים ממכון וינגייט תשפג

מערכות שעות פסיכולוגיה שנה א' מסלול יום תשפ"ג

מערכות שעות פסיכולוגיה שנה א' מסלול ערב תשפ"ג

מערכות שעות פסיכולוגיה שנה ב' מסלול יום תשפ"ג

מערכות שעות פסיכולוגיה שנה ב' מסלול ערב תשפ"ג

מערכת שעות פסיכולוגיה שנה ג'-מסלול יום תשפג

מערכות שעות פסיכולוגיה שנה ג' מסלול ערב תשפ"ג

פסיכולוגיה שנה ג' יום 2021

פסיכולוגיה פברואר יום

פסיכולוגיה פברואר ערב

מערכת שעות פסיכולוגיה וינגייט שנה א'-מסלול ערב תשפג

מערכת שעות פסיכולוגיה וינגייט שנה א'-מסלול יום תשפג

מערכת שעות פסיכולוגיה וינגייט מסלול יום-שנה ב

 

תואר שני בפסיכולוגיה

תוכנית לימודים תואר שני פסיכולוגיה התפתחותית תשפ"ג

מערכת שעות פסיכולוגיה התפתחותית שנה א' תשפ"ג

מערכת שעות פסיכולוגיה התפתחותית שנה ב' תשפ"ג

תוכנית לימודים תואר שני פסיכולוגיה חינוכית תשפ"ג

מערכת שעות פסיכולוגיה חינוכית שנה א' תשפ"ג

מערכת שעות פסיכולוגיה חינוכית שנה ב' תשפ"ג

מערכת שעות פסיכולוגיה ת.השלמה תשפ"ג

מערכת שעות פסיכולוגיה התפתחותית שנה א'- השלמה

מערכת שעות פסיכולוגיה התפתחותית שנה ב – השלמה

 

תואר ראשון במנהל מערכות בריאות

לוח מבחנים בריאות תואר ראשון סמסטר קיץ תשפ"ג 

שנתון הפקולטה למנהל מערכות בריאות תשפ"ג

תכנית לימודים תואר ראשון מסלול יום במנהל מערכות בריאות תשפ"ג

תכנית לימודים תואר ראשון מסלול ערב במנהל מערכות בריאות תשפ"ג

תכנית לימודים תואר ראשון מסלול ערב מזורז במנהל מערכות בריאות תשפ"ג

מנהל מער בריאות א מזורז ערב תשפג

מערכת שעות מערכות בריאות שנה א מסלול יום מזורז תשפ"ג

מערכת שעות מערכות בריאות שנה ב מסלול יום מזורז

תכנית לימודים תואר ראשון מסלול ערב מזורז במנהל מערכות בריאות תשפג

מנהל מערכות בריאות שנה א' ערב 23

מנהל מערכות בריאות א מזורז ערב23

מערכת שעות מערכות בריאות שנה ב מסלול ערב תשפ"ג

מערכת שעות מערכות בריאות שנה ג מסלול ערב

מנהל מערכות בריאות א פברואר ערב

מנהל מערכות בריאות א פברואר יום מזורז

מנהל מערכות בריאות א ערב פברואר מזורז

מערכת שעות מנהל מערכות בריאות שנה א' מסלול יום פברואר תשפ"ג

מערכת שעות מנהל מערכות בריאות שנה א' מסלול ערב פברואר תשפ"ג

מערכת שעות מנהל מערכות בריאות שנה ב' מסלול יום תשפ"ג

מערכת שעות מנהל מערכות בריאות שנה ב' מסלול ערב תשפ"ג

מערכת שעות מנהל מערכות בריאות שנה ג' מסלול ערב

מערכת שעות מנהל מערכות בריאות שנה ג' תשפ"ג

 

 

תואר שני במנהל מערכות בריאות

לוח מבחנים בריאות תואר שני סמסטר קיץ תשפ"ג 

שנתון הפקולטה למנהל מערכות בריאות תשפ"ג

תכנית לימודים מנהל מערכות בריאות תשפ"ג

תואר שני במינהל מערכות בריאות

תכנית לימודים פתיחה בסמסטר ב תשפג חמישי ערב ושישי

תכנית לימודים פתיחה בסמסטר ב תשפג

מערכת שעות פברואר תשפ"ג

מערכת תואר שני ניהול מערכות בריאות פברואר

 

תואר ראשון בניהול משאבי  אנוש

לוח מבחנים משאבי אנוש סמסטר קיץ תשפ"ג 

תוכנית לימודים משאבי אנוש תשפג

שנתון משאבי אנוש תשפג

מערכת שעות פברואר משאבי אנוש

מערכת שעות תואר ראשון בניהול משאבי אנוש פברואר ערב שנה א'

תוכנית לימודים משאבי אנוש תשפג

מערכת שעות פברואר משאבי אנוש

 

 

[ninja_forms id=3]

תפריט נגישות

העתיד שלך נמצא במרחק
שיחת טלפון אחת!