קאבר ניהול משאבי אנוש
תפריט נוסף

תואר ראשון (B.A) בניהול משאבי אנוש (HRM)
במרכז האקדמי למשפט ולעסקים

ניהול משאבי אנוש תואר ראשון במרכז האקדמי למשפט ולעסקים הוקם כדי להכשיר מנהלים בתחום משאבי אנוש בעולם התעסוקה העתידי, בכל ארגון, ענף ומגזר. הסטודנטים ירכשו את הכלים הפסיכולוגיים, הניהוליים והטכנולוגיים המתקדמים ביותר, אשר חיוניים בתחום גיוס עובדים, השמה, שימור, פיתוח הדרכה, תכנון מבנה ארגוני גמיש, מרושת וגלובלי ועוד.

 

הסטודנטים ידעו לעשות שימוש במודלים גמישים של העסקה, כדי להתמודד עם אתגרי הגלובליזציה והבדלי התרבות. הם ידעו לתכנן רילוקיישן, לטפל במשאבי אנוש במיזוגים ורכישות, לנהל קריירה דינמית, להנהיג שינויים ארגוניים וחדשנות ועוד. בנוסף יהיו בידיהם הכלים הטכנולוגיים המתקדמים ביותר המשמשים לניהול מערכות מידע, העברת ידע, למידה ארגונית וכו'.., אלה הכלים הנחוצים ביותר בכל קריירה עתידית.

 

עולם התעסוקה החדש ניצב בפני אתגרי תעסוקה משמעותיים: חלק ניכר מהמשרות המוכרות לנו צפויות להיעלם בעשור הקרוב כתוצאה מאוטומציה ורובוטיזציה ובמקביל, נצפה בלידתן של משרות חדשות שלגביהן אי וודאות רבה, מעובדי העתיד יידרש סט יכולות רב תחומיות הכולל מיומנויות טכנולוגיות ומיומנויות רכות. כבר היום הדרישה להדרכות עובדים ולפיתוח מנהלים בעלייה וכן וקיים קושי ביצירת מחוברות ומוטיבציה בקרב דור הZ.

 

אתגרים אלה ועוד רבים אחרים, יוצרים ביקושים למנהלי משאבי אנוש מעודכנים ובעלי ידע רלוונטי בכל המגזרים הארגונים והדרגים.

אם אתם בעלי שאיפות ניהוליות וחומים על  קריירה עם  אנשים בעולם הגלובלי, תחרותי, טכנולוגי וחדשני. זה בדיוק המקום שלכם.

 

תכנית תואר ראשון בניהול משאבי אנוש במרכז האקדמי

ייחודית במגוון מישורים

 • רלוונטיות - התכנית רלוונטית לעולם התעסוקה החדש ונכתבה כמתן מענה לצרכי התעשייה והכלכלה של המאה ה-21.
 • טכנולוגיה - התכנית מדגישה טכנולוגיה ומשלבת רכישת מיומנויות טכנולוגיות מתקדמות חיוניות בניהול משאבי אנוש.
 • ראיה מערכתית גלובאלית - התכנית נלמדת בראייה גלובלית ומתייחסת לסוגיות מערכתיות גלובאליות בתחום משאבי האנוש כמיזוגים ורכישות, מבנים גלובליים וניהול רילוקיישן.
 • פרקטיקה - התכנית משלבת לימוד פרקטי של נושאים בוערים על סדר היום, עם בכירים מהתעשייה המשולבים בקורסים שונים לאורך התואר וכן קורסים פרקטיים מקצועיים ע"י אנשי תעשייה מובילים.
 • תעודות מקצועיות רלוונטיות בשוק העבודה העתידי (דוגמת גישור, אבחון תעסוקתי).
 • מרבית הלימודים היברידיים/ בזום, למעט קורסי תשתית וקורסים המקנים תעודות מקצועיות
 • דגש על יחס אישי וליווי הסטודנטים להצלחה בלימודים ובקריירה.

המרכז האקדמי למשפט ולעסקים - ממוקדים בהצלחה שלך!

+תקצירי קורסים

תקצירי קורסים – תואר ראשון בניהול משאבי אנוש

להלן תקצירי הקורסים בתואר ראשון בניהול משאבי אנוש (קורסי חובה ובחירה, לא כולל אנגלית ומעורבות חברתית):

 1. מבוא להתנהגות ארגונית

בקורס התנהגות ארגונית נפתח את הבנת מבנה הפעילות של מערכות ארגוניות בתוכן ובסביבתן מההיבט המערכתי של הארגון וכן מנקודת מבטו של הפרט. במהלך הקורס נסקור גישות תיאורטיות מגוונות וכלים מעשיים להבנת מבנה הארגון וסביבתו ותהליכים ארגוניים, גלובליים ואחרים. בתוך כך, נעסוק בניהול אסטרטגי של הארגון, תקשורת ארגונית, תרבות ארגונית, חדשנות, יצירתיות וניהול שינויים בארגון. בנוסף, נפתח את נקודת מבטו של העובד במערכת הארגונית. בתוך כך נלמד על עמדות, מוטיבציה, מנהיגות, משמעות בעבודה וצוותים. הקורס מתבסס על ידע תיאורטי ואמפירי מתחומי ההתנהגות הארגונית. הקורס נועד לפתח הבנה של תהליכים ארגוניים, יכולת אבחון תופעות בארגון, והקניית כלים מעשיים העשויים לסייע בניהול וקידום שינויים בארגון לצורך התאמה לאתגרי המרחב הגלובלי, התחרותי, הטכנולוגי והדינמי במאה ה-21.

 1. מושגי יסוד בחשבונאות לניהול משאבי אנוש

הקורס יאפשר הבנת הדוחות הכספיים והפקת מידע שימושי מתוך הנתונים בדוחות אלו. יישום של שיטות כמותיות ואיכותיות לניתוח מידע ונתונים, על מנת לגזור מהם מדדים ויחסים שימושיים לשם קבלת החלטות הקשורות לניהול הארגון ומשאביו, ובמיוחד ההון האנושי.

מטרת הקורס הינה להקנות לסטודנטים מושגי יסוד בחשבונאות כולל הכרת הדוחות הכספיים המרכזיים: מאזן, דו"ח רווח והפסד ודו"ח על תזרים המזומן. בקורס יושם דגש על לימוד תהליך הרישום החשבונאי דרך רישום פקודות יומן, העברת הפקודות לספר החשבונות הראשי, רישום פקודות התאמה ובניית הדוחות הכספיים, תוך התייחסות לסוגיות חשבונאיות נבחרות כגון שיטות לרישום פחת, וחשבונות חתך. נבחן כלים לניתוח הדוחות הכספיים כאמצעי לניתוח הפירמה וכבסיס לקבלת החלטות השקעה והתקשרות עסקית. בשלב האחרון תוצג מערכת החשבונאות הניהולית והתמחיר.

 1. מבוא לסטטיסטיקה תיאורית והיסקית

בקורס תילמד תורת הסטטיסטיקה התיאורית, ככלי המשמש בכל מחקר כמותי. תלמדנה שיטות לאיסוף נתונים, הצגתם, עיבודם וניתוחם, תוך הדגשת יישום השיטות בתחומים שונים.

כמו כן, הקורס יעסוק באמידה ובהסקה סטטיסטית: שיטות להסקה על האוכלוסייה מתוך מדגם מקרי.  יילמדו מספר מקרים של רווחי סמך ובדיקת השערות, תוך יישום ושימוש ב- Excel.

מטרת הקורס היא הקניית ידע תיאורטי ומעשי בסטטיסטיקה והכרת הכלים הסטטיסטיים הבסיסיים המשמשים את המנהל בכל שלבי קבלת ההחלטות, ורכישת כלים סטטיסטיים שיסייעו למנהל ומקבלי ההחלטות בפתרון בעיות שונות.

 1. יישומי מחשב

כלי ה- OFFICE השונים ובמיוחד תוכנות:    Excel, Power Point, Word  משמשות כנדבך עיקרי בארגון לצורך כתיבת מסמכים, הפקת מצגות, וביצוע חישובים. החישובים משמשים לצורך הפעילות השוטפת של הארגון וכן לצורך תמיכה בדרג הניהולי בתהליך קבלת החלטות

הסטודנטים ירכשו כלים אלה  ברמה הפרקטית תוך כדי הקניית מיומנויות רחבות וידע מגוון לשימוש מושכל  ולניצול  מרבי של הפונקציונליות הטמונה בהם. רוב הדוגמאות והתרגילים  יעסקו בנושאים הקשורים לתחום ניהול משאבי אנוש:  ניהול ותכנון תקציב, גיוס עובדים, התאמה של עובדים למשרות,  הכשרה מושכלת של עובדים, ניתוחי רגישות של מודל עסקי/אנאליטי, תחקור אנאליטי בסביבה רב-ממדית, הפקת גרפים, הדפסות ועוד.

 1. מבוא לכלכלה

הקורס עוסק במושגי היסוד של עולם הכלכלה, הן ברמת הצרכן היחיד והיצרן היחיד (מיקרו כלכלה) והן ברמת המשק והמדינה (מאקרו כלכלה). יושם דגש הן על הכרת "מנגנון השוק" הפועל בתנאים של תחרות משוכללת וההשלכות על ההיצע והביקוש בשוק והן על תהליכים מאקרו כלכליים המאפיינים את כלכלת המדינה. בסיום הקורס, הסטודנט יכיר ויבין את תהליך קבלת ההחלטה הכלכלית המבוססת על "עלות אלטרנטיבית" ויתרון יחסי, דרכי התנהלות השוק התחרותי בהיבטים של היצע וביקוש ומגמות בחשיבה הכלכלית במאה ה- 21.

 1. מבוא לניהול משאבי אנוש

כיום קיימת הכרה הולכת וגדלה באשר לחשיבות המשאב האנושי ואופן ניהולו להשגת יעדי הארגון. הקורס נועד להקנות ללומדים מיומנויות וכלים יישומיים לטיפול אפקטיבי בהיבטים הנוגעים לניהול של המשאב האנושי בארגוני עבודה. קורס זה יבחן את מכלול תחומי האחריות של מנהלי משאבי אנוש בנושאים: גיוס ומיון, תהליך הקליטה בארגון, הדרכה ופיתוח של עובדים ומנהלים, הערכת ביצועים, תגמולי העובד, צמצומים ופרישת העובד מן הארגון וניהול בינלאומי של משאבי אנוש – כל התהליכים הנכללי במעגל חיי העובד בארגון. כל הנושאים בקורס יידונו לאור מגמות חדשות בשוק העבודה (גלובליזציה, טכנולוגיה, אי וודאות וכו') והשלכותיהן על ניהול משאבי אנוש.

 1. מבוא לפסיכולוגיה

הקורס מיועד להיכרות עם תחום הפסיכולוגיה, השאלות בהן עוסקת הפסיכולוגיה וסקירת רוחב של תיאוריות וממצאים מחקריים בנושאים מרכזיים בפסיכולוגיה. בין היתר ידונו הנושאים: גישות שונות בפסיכולוגיה, שיטות מחקר בהן ניתן להשתמש על מנת לענות על שאלות פסיכולוגיות, מוח והתנהגות, תפיסה וקשב,  למידה וזיכרון, התנהגות חברתית, אישיות והפרעות פסיכולוגיות. הקורס מיועד להקנות ידע והבנה בנוגע למונחים, תיאוריות ורעיונות מרכזיים בפסיכולוגיה, תוך דיון באופן בו אלו נחקרו, הבסיס המדעי להם ניתוח ביקורתי של תיאוריות ומחקרים בתחום. מטרת הקורס לאפשר יישום של תובנות אלו להבנת התנהגות אנושית בחיי היום יום,  מתוך מודעות לסוגיות הפסיכולוגיות המעורבות, וכן לאפשר בחינה ביקורתית ומודעת של אמונות מקובלות בנוגע להתנהגות אנושית ושל מידע המועבר בתקשורת.

 1. אתיקה בארגונים

לצד השאיפה של מנהלים בארגונים למקסם את התועלת למען הבעלים, האחריות החברתית והאחריות האתית תופסות בעשורים האחרונים מקום הולך וגדל בעולם הארגוני. הכלכלה המשתנה והחידושים הטכנולוגיים הכרוכים בה מציבים בפני אנשי ניהול בארגונים דילמות אתיות מורכבות. דילמות אלו מחייבות לפתח דפוסים של אחריות תאגידית (Corporate Responsibility) בניהול. דפוסים אלו של אחריות חברתית בארגונים מיועדים לקבוע נורמות התנהגות להתנהלות הארגון כלפי הסביבה הארגונית, כלפי בעלי עניין בארגון (כדוגמת עובדים, לקוחות, ספקים ובעלי מניות), וכלפי הקהילה החברתית כולה. נורמות אלו, העוסקות בשאלה כיצד ראוי או לא-ראוי לנהוג בסיטואציות משתנות, רחבות וחורגות מהכללים המשפטיים שחלים ביחס לארגון ולמנהליו.

 1. אבחון תעסוקתי – כלים פסיכולוגיים להערכה ומיון

במהלך הקורס ילמדו כלי מיון מסוגים שונים וביניהם מבחני כישורים, מבחני סגנון ביצוע, מבחני אישיות, ראיון, סימולציה קבוצתית, מבחני אמינות, מבחנים טכנולוגיים  ועוד. במהלך השנים שוכללו כלי מיון רבים. בתוך כך, נעשו מחקרים על האפקטיביות שלהם ועל הדרכים היעילות לאבחן בעזרתם. בקורס זה, נכיר כלים אלו, על נקודות העוצמה והתורפה שלהם, על מנת להשתמש בהם באופן מיטבי. הלמידה תשלב בין הפן התיאורטי העומד בבסיס  כלים אלו לבין מתן דוגמאות מכלי המיון השונים ואבחון מועמדים בעזרת כלים אלו. תודגש השפעת העולם החדש ועבודה מרחוק על שימוש בכלים טכנולוגיים מתקדמים והשלכותיו.

 1. מבוא לפסיכולוגיה חברתית

בקורס זה תוצג, בהרחבה ובאופן עדכני וממצה, הפסיכולוגיה החברתית על מגוון נושאיה, כענף מדעי המחפש להבין את הגורמים המעצבים ומכוונים התנהגות במצבים חברתיים. הקורס יתרכז בעיקר באותם הנושאים שזכו להתפתחות מדעית שקידמה את הפסיכולוגיה החברתית. דגש יושם על בחינה ביקורתית ויישומית של מתודולוגיה מחקרית ותוצאות מחקרים בנושאים השונים.

הקורס ממחיש את כוח ההשפעה החברתית על עמדות, רגשות והתנהגות אנושית בהקשר החברתי, מדגיש את השפעת התנאים הסביבתיים על האדם, לצד השפעתם של מאפייני אישיות, וממחיש את הבנת הפסיכולוגיה החברתית כענף המקדם פסיכולוגיה חיובית.

 1. מבוא לשיווק

הקורס נועד לספק בסיס רחב וכללי לשיווק. במהלך הקורס נכיר נושאים בסיסיים בשיווק, כולל אסטרטגיה שיווקית, התנהגות צרכנים, מחקרי שיווק, ואלמנטים של תמהיל השיווק: מוצר, מקום, מחיר, ותקשורת שיווקית משולבת. נלמד מונחים בסיסיים כמו פילוח, מיצוב, ובידול ונבחן את יישומם. המטרה היא ללמוד את התהליכים והרעיונות הבסיסיים בשיווק תוך מחשבה על יישומם הפרקטי בעולם המודרני. בקורס יכללו רעיונות קלאסיים לצורך גישות מודרניות בשיווק, כגון כלכלה התנהגותית.

 1. מיומנויות תקשורת בעולם העבודה

כמנהלי משאבי אנוש עלינו לדעת להקשיב, לגייס, לפתח ולשמר עובדים ומנהלים, לתת פידבק, להעביר הכשרות וכן מסרים של תקשורת פנים ארגונית. מיומנויות תקשורת אפקטיביות הן המאפשרות הצלחה תוך מזעור חיכוכים ואי הבנות, והובלה מנהיגותית של פרויקטים, שינויים ארגוניים או חזון לכדי מימוש. היכולת לרתום ולהניע אחרים או לקבל אישור לביצוע דבר מה בארגון או רתימת שותפים מממשקים חוצי פונקציות תלויה מאד ביכולת שלנו לזקק את המסר, להעביר אותו בדרך הנכונה, להציג בפרזנטציה את הסיפור שלנו ולשכנע, באמצעות סטוריטלינג ועובדות.

מטרת הקורס הינה ללמוד את יסודות ההקשבה והדיבור בכדי לשפר את מיומנות התקשורת בעולם העבודה העסקי, לזכך את המידע הרלוונטי, לארגנו, לעשות שימוש בסטוריטלינג ולהשתמש במיומנויות תקשורת ככלי להוביל בארגון ולשכנע, לתת פידבק  ולפתח ולשמר עובדים ומנהלים.

 1. אסטרטגיה ארגונית

קורס זה עוסק ביסודות האסטרטגיה התחרותית. תחום זה מנסה לאתר את הגורמים להצלחה או כישלון של פירמות עסקיות. הקורס יסקור עקרונות יסוד, תיאוריות מרכזיות, מודלים חשובים, כלי ניתוח וכן את הטרימינולוגיה המקצועית. הגישה האסטרטגית מבוססת על ראייה אינטגרטיבית של החברה, הענף והסביבה הרחבה בה הפירמה פועלת מתוך רצון להציב מטרות ודרכי פעולה לצורך ביצוען. הקורס ישאף להקנות לסטודנטים את ההיכרות וההבנה עם הגישות השונות בניהול האסטרטגי וכלי העבודה המרכזיים בתחום תוך התייחסות לנקודות המוצא שלהן והצגת היתרונות והביקורות  המועלות כלפיהן. בנוסף יאפשר הקורס  לרכוש ניסיון אקדמי בהתמודדות עם נושאים עסקיים בעלי השפעה ארוכת טווח על ביצועי הפירמה והענף בו היא פועלת תוך התייחסות לנוף התחרותי של המאה ה – 21.

 1. קריאה וכתיבה אקדמית

הקורס עוסק בהקניית מיומנות בכתיבה אקדמית, תוך מיקוד ביכולת לכתוב ולהציג דו"ח מחקרי. במהלך הקורס יילמד מבנה הדו"ח המחקרי, ויינתנו דגשים לכתיבת כל אחד מפרקיו. לצורך כך, יילמדו כלים כגון כתיבה אינטגרטיבית, חשיבה ביקורתית, חיפוש ושימוש במקורות ספרותיים, דיווח על נתונים והיכולת לדון בממצאי מחקר לאור ממצאים קודמים ולאור השערת המחקר. מיומנות הכתיבה המדעית מחייבת היכרות מעמיקה עם מחקר קודם, הכולל לעיתים ממצאים מנוגדים, שאינם עולים בקנה אחד. ההתמודדות עם ממצאים מפתיעים והפתיחות של חוקר לגלות שאמונות שלו לגבי המציאות החברתית (והארגונית) הן לא מדויקות הן חיוניות לקידום הידע המדעי ויעמדו במרכז הקורס.

 1. קיימות, רגולציה של סביבה ואחריות תאגידית

תאגידים עסקיים מהווים היום את השדרה המרכזית של הארגונים המניעים את הכלכלה העולמית. מתוך 100 המוסדות הכלכליים הגדולים בעולם, 51 מהם הם תאגידים רב לאומיים. קורס זה מבקש לבחון ולהציג את המגבלות המוסריים, הערכיים והאתיים הממשטרים חברתית את פעילותם של תאגידים. מערך מורכב זה של גישות ניהול נקרא 'אחריות חברתית של תאגידים' או בקיצור, 'אחריות תאגידית' ובאנגלית corporate social responsibility. בנוסף לגישת האחריות התאגידית אנו נלמד בקורס אודות המתווה העולמי להתמודדות עם עוולות חברתיות וסביבתיות המכונה גישת הקיימות sustainability והיעדים אותם הציב האו"ם לאנושות עד לשנת 2030, הלא הם יעדי הקיימות – sustainability development goals.

 1. ניהול גלובלי של משאבי אנוש

אחד האתגרים המרכזיים עבור ארגונים גלובליים כיום הינו ניהול המשאב האנושי בפריסה גיאוגרפית רחבה, תוך מענה להשפעות לוקליות ולהבדלים בינתרבותיים. מנהלים בארגונים כיום מתמודדים עם אתגר מרכזי זה מדי יום בכל ארגון הפועל בסביבה הגלובלית.

קורס זה בוחן את תפקידיו של גוף משאבי אנוש בארגונים גלובליים ומתמקד באסטרטגיות בהן נוקט גוף זה ובתוצאותיהן עבור בעלי העניין השונים בארגון הפועל בסביבה גלובלית. אסטרטגיות משאבי אנוש בארגון הגלובלי מושפעות ממגוון גורמים, כגון: האסטרטגיות העסקיות של החברה, חוקים מקומיים בארצות הפעילות השונות של החברה, מערכות תרבותיות שונות ומוסדות אזוריים וגלובליים עימם הארגון מקיים שיתופי פעולה. במסגרת הקורס נבחן את תפקידיו השונים של גוף משאבי אנוש בארגונים גלובליים כגיוס ומיון מוצבים, הדרכה לפני שליחות ובמהלכה, פיתוח עובדים ותגמול בארצות יעד שונות בהן פועל הארגון הגלובלי ועוד.

 1. קבלת החלטות

בקורס זה נלמד כיצד עובדים, צוותים ומנהלים מקבלים החלטות ופותרים בעיות. הקורס נועד לסייע בידי הסטודנטים להתמודד עם הדינמיקה והתחרות בתנאי אי וודאות, בעת קבלת החלטה, במהירות וביעילות. באמצעות מודלים תאורטיים וניתוחי אירוע ילמדו: רציונאליות, תהליכי קבלת החלטה ביחידים ובצוותים, מודלים של בחירה באי וודאות, שיתוף עובדים בקבלת החלטות, ניהול סיכונים והימורים,  וכן הטיות וטעויות הנגרמות תחת השפעות פסיכולוגיות מודעות ו/או שאינן מודעות.

 1. ניהול תהליכי חשיבה וחווית עובד

אנו מבלים את חיינו באינטראקציה עם חברות – בין אם זה כאשר אנחנו עובדים עבורן ובין אם סכומי הכסף שאנחנו מוציאים על המוצרים והשירותים שלהם. אבל כמה באמת אנחנו אוהבים ומתחברים אל החברות הללו? ניהול ועיצוב חוויות העובדים, המועמדים ואפילו הפורשים מהארגון הינו הטרנד החם ביותר כיום בתחום משאבי האנוש והצפי שזה יהיה התחום העיקרי שיעסיק את מומחי משאבי האנוש בעשור הקרוב. בקורס נסקור את המושגים והשיטות לעיצוב חוויות לקוחות ועובדים תוך שימוש בטכניקות של חשיבה עיצובית (Design Thinking) ונעצב תהליכים שיהפכו את העובדים שלנו ללקוחות מרוצים. הקורס יעניק לסטודנטים הבנה בעקרונות החשיבה העיצובית (Design Thinking) ויעניק ניסיון מעשי ללומדים בעיצוב חווית עובדים במהלך חיי העבודה בארגון.

 1. יעוץ תעסוקתי – שיטות מתקדמות בגיוס, קליטה והשמה

בקורס זה נרכוש ידע והבנה על תפקיד היועץ התעסוקתי והחוזה הייעוצי. הסטודנטים ילמדו  על הכלים העומדים לרשות היועץ ועל גישות ייעוץ מגוונות, כולל כלי העצמה וחיזוק והתייחסות לכללי אתיקה בליווי נועץ . בנוסף, יילמדו מודלים של מוטיבציה לעבודה, סוגי נטיות תעסוקתיות וכלים לאבחונם, אופן מתן משוב וגיבוש אפשרויות לתעסוקה ובחירת מקצוע.  בהמשך, הסטודנטים ילמדו על התפתחות ומבנה שוק העבודה כיום ובעתיד, מודלים של העסקה, משרות פתיחה ומסלולי קידום. התייחסות מיוחדת  תינתן למקצועות העתיד ומקצועות ישימים.  בחלק האחרון של הקורס הסטודנטים ירכשו מיומנויות וכלים חדשניים לחיפוש עבודה דוגמת נטוורקינג, יוזמה ופרואקטיביות ובניית תכנית עבודה אפקטיבית. מצד המעסיק נדון בשיטות חדשניות לגיוס עובדים, קליטה והשמה של עובדים, תוך התייחסות למדיניות הflexicurity המקובלת בחלק ממדינות העולם המפותח. הקורס יעניק הזדמנות להתנסות מודרכת של תהליך ייעוץ תעסוקתי, יקבלו את כל הכלים להכוונה תעסוקתית וילמדו את מאפייני שוק העבודה העתידי.

באמצעות הבנת נקודות המפגש בין מאפייני הסטודנטים למגמות בשוק העבודה, הסטודנטים יוכלו ליצור חזון תעסוקתי ולהרחיב את אפשרויות התעסוקה שלהם. כמנהלי משאבי אנוש בארגון, הסטודנטים יבחנו מודלים חדשניים של גיוס, קליטה והשמה.

 1. גישור

במהלך הקורס ילמדו התלמידים מהו גישור. כיצד מתנהל ההליך על כל שלביו, יתרונותיו, חסרונותיו ודרכי התפתחותו בארץ ובעולם. התלמידים ילמדו כיצד לפתור מחלוקות כצד שלישי וניטרלי. ירכשו כלים ומיומנויות המשמשים בגישור, המקנים דרך להידברות המבוססת על הבנה של העמדות והאינטרסים של הצד השני.

מטרות הקורס הן הכשרת מגשרים המעוניינים לעסוק בגישור, הקניית מיומנויות וכלי ניהול כדרך לשיפור עבודת צוות והקניית כלים להתמודדות יום-יומית עם מחלוקות וקונפליקטים.

 1. דיני עבודה ויחסי עבודה

החלק הראשון של הקורס ידון בתחום יחסי העבודה כתחום של עבודה מאורגנת, יושם דגש על תפקידם של איגודים מקצועיים והשפעתם על יחסי עבודה תוך התמקדות במצב יחסי העבודה בישראל. ננתח את יחסי העבודה בישראל מתוך פרספקטיבה היסטורית וכן ניתוח המצב בהווה. נתייחס למעמדה המיוחד של המדינה כמעביד. החלק השני של הקורס יעסוק בדיני עבודה, תכליתם של דיני העבודה, מעמדם של דיני העבודה בישראל לאחר חקיקת שני חוקי היסוד. נדון בסוגיות מרכזיות בדיני עבודה, סוגיית המבחנים לקביעת מעמדו של עובד, הקריטריונים לקביעת התשובה לשאלה מיהו המעביד במצב של משולש יחסים (עובד, מעסיק בפועל וחברת כוח אדם או קבלן משנה), מעמדו ותוכנו של חוזה העבודה האישי וסוגיית חופש ההתארגנות והזכות לניהול משא ומתן קיבוצי.

 1. טכנולוגיות מתקדמות בניהול משאבי אנוש

בעשור האחרון גיוס הכספים לסטרטאפים בתחומי משאבי האנוש זינק במעל ל-200% ביחס לעשור הקודם. כמו כל דבר בחיים היום, הטכנולוגיה נכנסה גם לתחום משאבי האנוש ושינתה את תחום משאבי האנוש מניהול תהליכי אדמיניסטרציה אל חדשנות דיגיטלית. בקורס נסקור מושגים כמו AI, NLP, Machine Learning ונבין איך הטכנולוגיות הללו משנים את שיטות העבודה. בקורס נעבור על תהליכי משאבי האנוש המרכזיים (גיוס ומיון, הערכת עובדים, תגמול ועוד) נסקור ונתנסה מעשית בפתרונות הקיימים ליעול תהליכי משאבי אנוש באמצעות טכנולוגיה.

 1. יסודות הסייבר

לוחמת סייבר היא פעולה עוינת הננקטת עי גורם על מנת לחדור למרחב הקיברנטי של היעד במטרה לגנוב ממנו מידע  כמו גם במטרה לשבש  את הפעילות של מערכות המידע התומכות (Enabler) בתהליך התפעולי (Money Maker) ולהסב לו נזק  ו/או למערכות אחרות המתממשקות אליו. השאלה המעניינת היא איך לנהל נכון את הסיכונים הנובעים מלוחמת הסייבר. כיצד למנוע נזקים,  אבל יותר מכך – מה עושים פרקטית,  מבחינה ניהולית ותפעולית, אם נמצאים בפועל באמצע התקפה סייבר אמיתית. מה היא המתודולוגיה לניהול הסיכונים, מהם הדרכים ומה הן  הפעולות שיש לבצע בפועל על מנת למזער נזקים.

מטרות הקורס הן להכיר ברמה האקדמית והמעשית את נושאי הליבה הקריטיים בתחום הפעלת מוקדי ניטור, זיהוי איומי סייבר ואימוץ אסטרטגיה להקשחת אמצעי הבקרה כתוכנית תגובה. וכן, לדעת לנהל ולתכנן מענה טכנולוגי להגנת סייבר בארגון תוך שילוב טכנולוגיות ושיטות אבטחה.

 1. מבוא למערכות מידע

במסגרת הקורס ילמדו נושאים מרכזיים ותהליכים הקשורים למערכות מידע תפעוליות וניהוליות  על שלוש השכבות שלה: שכבת אחסון המידע, שכבת העיבוד והניתוח, ושכבת הצגת המידע.

הסטודנטים ילמדו כיצד לפתח מערכת מידע תפעולית וניהולית מההתחלה. במיוחד יינתן דגש למודל הנתונים בכלל ולבסיסי נתונים טבלאיים בפרט. יינתן דגש מיוחד ומיקוד במערכות מידע   התומכות בתפעול השוטף של אנשי משאבי אנוש, כדי ליעל את עבודתם השוטפת ברמה התפעולית  וכן כדי למצוא תובנות עסקיות הקשורות למשאבי אנוש בתוך הנתונים הרבים המצטברים בארגון.

 1. ניהול משא ומתן ויישוב סכסוכים

במהלך הקורס הסטודנטים ילמדו את עקרונות ושלבי תהליך המשא ומתן, אסטרטגיות וטקטיקות במשא ומתן וכן הם יכירו את רכיבי המשא ומתן ודרכים שונות לניהולו. בנוסף, הם ירכשו כלים ומיומנויות לתקשורת בין-אישית, שיש בה היבטים של סובלנות, סבלנות, הקשבה וכבוד הדדי.

מטרות הקורס הן הבנת התהליך הדינמי של המשא ומתן עקרונותיו, שלביו ומרכיביו, רכישת כלים לניהול משא ומתן אפקטיבי, תרגול כלים לניהול משא ומתן והעצמת תחושת היכולת של משתתפי הקורס בניהולו והיכרות עם ענפים שונים בעולם הגישור ועם אפשרויות ההתפתחות המקצועית בתחום.

 1. פייק ניוז, מידע מוטעה ואמונות כוזבות

בעולם המודרני כולנו חשופים כל יום לכמויות עצומות של מידע כוזב: מפייק ניוז ותיאוריות קונספירציה, דרך שמועות ומידע כוזב המופץ ברשתות ועד למיתוסים מוטעים בנוגע להתנהגות אנושית ולמדע. איך ניתן להבדיל בין פייק ניוז לידיעות אמיתיות? איך ניתן לדעת האם דיווחים על מחקרים מדעיים הם מהימנים? מדוע אנשים מאמינים בתיאוריות קונספירציה ובאגדות אורבניות? מה גורם לאנשים מסוימים להאמין בעוד אחרים מטילים ספק? בקורס זה נדון בסוגים השונים של מידע כוזב, באופני ההצגה המוטים והמטעים של מידע במדיה, וכן בהטיות הקוגניטיביות ובמנגנונים הפסיכולוגיים והמוטיבציוניים העומדים בבסיס האמונה בפייק ניוז, תיאוריות קונספירציה וכו'.

 1. שיטות לתגמול, תמרוץ והערכת עובדים

מדיניות תגמול אפקטיבית מסייעת לארגון לגייס את העובדים הנכונים, לשמר אותם לאורך זמן, לחזק את המחוברות שלהם לארגון ולהניע אותם להשגת מטרות ויעדים ולשיפור ביצועים.

מטרת הקורס להציג את המרכיבים המרכזיים הנכללים במדיניות התגמול ולהעניק כלים תיאורטיים ומעשיים לגיבוש מדיניות תגמול והטבות אפקטיבית. במהלך הקורס יוצגו בין היתר, מודלים, כלים מעשיים ודוגמאות מארגונים מובילים, החל משלב התכנון והגדרת המטרות ועד ליישום וההטמעה בפועל. בין הנושאים שילמדו בקורס: גיבוש מבנה שכר, שימוש בסקרי שכר, תגמול מבוסס ביצועים, ניהול אפקטיבי של תהליכי תוספות שכר ובונוס, תגמול ארוך טווח, תקשור מדיניות התגמול, ניהול ותגמול עובדי מפתח, הסכמים קיבוציים, פנסיה ועוד.

 1. שיטות מחקר למדעי החברה

מחקר הינו כלי חיוני למענה על שאלות עקרוניות ומעשיות במנהל עסקים. הקורס הנוכחי שואף להנגיש את נושא שיטות המחקר בדרך מובנית וידידותית למשתמש. הקורס סוקר את תהליך המחקר תוך מיקוד והעמקה בנושאים מעשיים הקשורים לביצוע מחקר בפועל על מנת לענות על שאלות רלוונטיות בעולם העסקי. במסגרת הקורס נדון בשיטות מחקר שונות העומדות בפני החוקרים באקדמיה ובעולם המעשי כאחד, תוך התקדמות ביישום שיטות מחקר אלו למענה על שאלות פרקטיות. במילים אחרות, הדגש בקורס אינו רק על מחקר תיאורטי, אל גם על מחקר מעשי ויישומי.

 1. תיאוריות באישיות

קורס מבוא זה סוקר באופן ממצה את הגישות התיאורטיות העיקריות להבנת מבנה האישיות, מאפייניה והתפתחותה. דגש יושם על הקניית כלים לחשיבה ביקורתית , תוך טיפוח גישה אלקטיבית ואינטגרטיבית. בקורס ילמדו תחומים תיאוריות הסוקרות את התפתחות האישיות, כלים ודרכים לבחון התפתחות זו והשלכות קליניות של תיאוריות אלו על החקירה המדעית בתחום הפסיכולוגיה ועל דרכי טיפול. הסטודנטים ילמדו לבחון את הקווים להתפתחות אישיות נורמלית ומסתגלת לעומת התפתחותה של  אישיות אבנורמלית ובלתי מסתגלת. כמו כן תיבדק שאלת הקונסיסטנטיות לעומת השינוי באישיות, היכולת לנבא התנהגות על בסיס הבנת האישיות, והרציונל בבסיס  אסטרטגיות טיפוליות שונות והקשר שלהן עם תיאוריות באישיות.

 1. מבוא לבריאות הציבור

הקורס יקנה לתלמידים מושגי יסוד בבריאות הציבור כולל: מה בין בריאות הפרט לבריאות הציבור, מבנה שירותי בריאות הציבור בארץ, יעדי בריאות הציבור. הסטודנטים ילמדו את המושג של "נטל תחלואה", יכירו מדדים אפידמיולוגיים בסיסיים בבריאות הציבור, היבטים כמותיים של תחלואה של מחלות זיהומיות ומחלות כרוניות נבחרות ודרכי המניעה שלהן ברמה לאומית. בנוסף יחשפו לתהליכי קבלת החלטות בקביעת מדיניות בריאות כגון: הכנסת חיסונים חדשים, תכניות לגילוי מוקדם של מחלות, וכד'.

 1. ניהול והובלת צוותים LEADING AND MANAGING TEAMS

צוותי עבודה הם חלק מרכזי בכל ארגון. בקורס זה ננתח, נבחן ונבין את יחסי הגומלין בין האנשים השונים המרכיבים את הצוות, את יחסי הגומלין בין צוותים שונים הפועלים בתוך הארגון ואת יחסי הגומלין עם צוותים העובדים מחוץ לארגון. הקורס יציג נושאים תיאורטיים ומעשיים הרלוונטיים להובלה וניהול צוותי עבודה.

 1. יסודות המימון לניהול משאבי אנוש

מימון הוא נושא רחב הנגזר מתחום המיקרוכלכלה. עיקר עיסוקו הוא בהחלטות ההשקעה של הפירמה והמדיניות הפיננסית שלה – כיצד לממן את ההשקעות, כיצד לשלם למשקיעים, איזה ניירות ערך להנפיק, כיצד לתגמל מנהלים ועוד. בקורס יסודות המימון לניהול משאבי אנוש נתחיל את מסענו עם הכרות מעמיקה של סוגי הפירמות השונים, הסביבה העסקית, מבנה הפירמה, מטרותיה ותפקידו של המנהל הפיננסי. נמשיך עם רעיון ערך הזמן של הכסף ונלמד את המושגים המרכזיים הקשורים בו: ריבית דריבית. ריבית נקובה וריבית אפקטיבית, ריבית נומינלית וריבית ריאלית, היוון של תשלומים\תקבולים בודדים, סדרות של תשלומים\תקבולים סופיות ואינסופיות, הלוואות ומשכנתאות ולוחות סילוקין: הלוואת בלון, ריבית מנוכה מראש, גרייס, החזר קרן קבוע ולוח שפיצר. לאחר בניית תשתית מושגית של עקרונות המימון נלמד כיצד לבצע הערכת פרוייקטים: בניית התזרים הכספי והחלטות קבלה\דחייה\העדפה של פרויקטים על פי כמה קריטריונים שונים מתורת המימון. לבסוף נקדיש חלק ניכר מהקורס ללמידה של עקרונות בתורת ההשקעות במניות ובאיגרות חוב.

 1. פיתוח זהות אישית ומקצועית

הקורס משלב בין לימוד תיאורטי, התנסות חווייתית והנעת תהליכים אישיים של פיתוח הזהות האישית והמקצועית של הסטודנטים. דרך התנסות, תרגילים ושיחות בקבוצה ישנה למידה על המקורות האישיותיים ואירועי העבר שהובילו לבחירת המקצוע ולתכנון להמשך.

בחלקו הראשון של הקורס, נעסוק בסוגיות הנוגעות לזהות בכלל ולזהות מקצועית בפרט. נבחן סוגים שונים של זהויות מתוך נקודת מבט פסיכולוגית, נעמוד על התפתחותו של המושג בשדה התיאוריה והמחקר ונציג את התפיסה המסורתית של זהות לעומת התפיסה הפוסט-מודרנית. בהמשך הקורס, יוצגו בפני הסטודנטים כיווני התפתחות עתידיים בתחום הפסיכולוגיה במטרה לעודד תהליכים אישיים וקבוצתיים של חשיבה, העלאת דילמות משותפות ובחירה.

 1. ניהול פרויקטים

כל הארגונים פועלים בתחומי הליבה שלהם באמצעות פעילות שוטפת ופעילויות פרויקטליות, שנועדו לאפשר לארגון לעמוד  ביעדיו. פרויקטים רבים אינם עומדים ביעדים, בזמן או בתקציב. לכן,  בשנים האחרונות אנו עדים לשינויים משמעותיים בטיפול ובמתודולוגיות של ניהול פרויקטים. ההבנה שפרויקט, שהוא משימה חד פעמית, מכיל בתוכו אלמנטים רבים של חוסר וודאות. לכן מתרחבת ההבנה שיש צורך הכרחי להשתמש בכלים מתקדמים וממוחשבים לתכנון, ביצוע ובקרת פרויקטים.

הקורס כולל הכרת מאפייני הפרויקט ותחומי הידע העיקריים הנדרשים לתכנונו ולביצועו, תוך שימוש בתוכנה פעילה בשוק.

 1. 35. בינה עסקית – ניתוח נתונים לאנשי משאבי אנוש

אחד האתגרים המרכזיים בארגון הינו:  הפיכת הנתונים הרבים הנצברים במחסן הנתונים הארגוני          (Big Data)  לתובנות ולידע (Knowledge) עסקי אינטגרטיבי בעל ערך למקבלי החלטות בארגון,  זאת על מנת להשיג יתרון אסטרטגי של הארגון על פני מתחריו,  למנף את תשואות הארגון ולהוביל את השוק. הליכי כריית נתונים (Data Mining) ויישומי BIG DATA נמצאים בפסגת הטכנולוגיות  האנליטיות של האינטליגנציה העסקית בארגון (BI), ומהווים את הנושאים החמים ביותר כיום בתחום זה. שאלות כמו: "מה הם הפרמטרים שמסבירים אי הצלחה/נטישה עתידית של עובדי ארגון", "כיצד לנבא הצלחה בתפקיד של מועמד",  "איך לסווג נכון את עובדי הארגון לסגמנטים וזאת לצורך קידום עתידי נידונים בהרחבה בקורס ומתורגלים בכלים מעשיים.

 1. אבחון ארגוני והתערבות ארגונית

האבחון הארגוני (שלב הדיאגנוזה) משקף תמונת מצב נוכחית של הארגון והיבטים בהם ניתן, באם יש צורך, לחולל שינויים ושיפורים על מנת להוביל את הארגון לרמת תפקוד מיטבית. התערבות ארגונית (שלב הפרוגנוזה) הינו שלב היישום שמגיע לאחר האבחון. שלב זה כולל את תוכנית השינוי הנדרשת לאור ממצאי האבחון, ועל פי סיכויי יישום השינוי הרצוי לעומת המצב המצוי. בשלב זה נכללים שלבי ההתערבות של היועץ. במסגרת הקורס ילמדו הסטודנטים מהו אבחון ארגוני, כיצד מודלים ארגוניים מסייעים לביצוע האבחון הארגוני, מהם הכלים בהם משתמש היועץ בשלב האבחון, מהם התהליכים והשיטות בהם לומדים את הארגון על היבטיו השונים. בחציו השני של הקורס ילמדו הסטודנטים מהי התערבות ארגונית, מהו ההבדל שבין דיאגנוזה לפרוגנוזה, מהן הדרכים להצגת האבחון באופן שיגייס את הכוחות הפנים ארגוניים לביצוע השינוי וכיצד להכין תוכנית התערבות.

 1. למידה ארגונית והעברת ידע

למידה היא מאבני היסוד של כל ארגון. הצלחת הארגון תלויה במידה רבה, בקיום תהליכי למידה מסודרים ורציפים, תוך בחינה מתמדת של השינויים בסביבה, שיפור תפוקות והתאמה לצרכי הארגון. ארגונים מודרניים למדו, שהשקעה בעובד מחזירה את עצמה עשרות מונים. הידע הזה יהפוך ברבות הימים לנכס ארגוני, שבו העובד יעשה שימוש, כדי להפוך את הארגון לארגון תחרותי ומוביל. הקורס מתמקד בתהליכי למידה של עובדים ומנהלים בארגונים בני זמננו ברמת הפרט, הצוות והארגון. כמו גם תהליכי למידה ברמת ה-  Meso המחברים בין הרמות השונות. הקורס נועד להקנות ידע והבנה של תיאוריות ומושגים מרכזיים בתחום פיתוח וניהול למידה של מנהלים, עובדים צוותים והארגון כולו בשילוב עם התנסות בטכנולוגיות התומכות בניהול הלמידה ושיתוף הידע בארגון.

 1. ניהול אסטרטגי של משאבי אנוש

הקורס יציג את התפקידים והפעילויות המרכזיות של פונקציית ניהול משאבי האנוש בארגון, תוך שימת דגש על החשיבות של ניהול משאבי אנוש להשגת מטרות ארגוניות ועסקיות, והאינטגרציה הנדרשת בין אסטרטגיה ארגוניות לקבלת החלטות אסטרטגיות בתחומי משאבי אנוש. תחומי הפעילות העיקריים של פונקציית ניהול משאבי אנוש יוצגו מנקודת מבט הכוללת הדגשת זיקת הגומלין עם האסטרטגיה העסקית והסביבה החברתית. הקורס סוקר את המשימות העיקריות בניהול המשאב האנושי, כגון: גיוס ומיון עובדים; הערכת ביצוע ומשוב; מערך התגמולים ומוטיבציה; הדרכה ופיתוח ארגוני. התפקיד האסטרטגי של פונקציית משאבי האנוש ידון לאור התפתחויות בעולם העבודה הכוללות, בין השאר, נפילת מחיצות תרבותיות וארגוניות, מגמות בכח העבודה, החדרת טכנולוגיות לארגונים וצמיחתם של הסדרי עבודה אלטרנטיביים.

 1. ניהול כישורים וקריירה, ניוד ותחלופה בעולם גלובלי

בקורס הזה נעסוק בגישות שונות להבנת קריירה, תכנון קריירה ושלבים שונים בהתפתחות קריירה מנקודת מבטו של הפרט, בקונטקסט עתידי וגלובלי.  כמו כן, ילמד ניהול כישורים מנקודת מבט ארגונית וההשלכות על ניוד ותחלופת עובדים, בהיבט אסטרטגי של ניהול משאבי אנוש.

הידע בתחום ניהול קריירות הוא חלק חיוני מהידע הנדרש בעת גיוס עובדים ולצורך ניהולם במטרה לתמוך באסטרטגיה הארגונית, להשגת מחויבות ארגונית, להקטנת תחלופת עובדים, ולשליטה בעלויות משאבי אנוש. וזאת, במציאות של עולם תעסוקה שמייתר עובדים, מודלים חדשים של העסקה גמישה, ללא ביטחון תעסוקתי.

 1. פסיכולוגיה חיובית וניהול הרושם

תחום זה בפסיכולוגיה החברתית עוסק בדרכים בהן האדם נתפס על ידי אחרים ובדרכים בהן הוא מגבש רושם לגביהם. מטרת קורס זה היא להציג ממצאים עדכניים בנושא תהליכי גיבוש רושם, תוך יישום ממצאים אלה לחיי היומיום (למשל, ראיונות עבודה, מכירות ועוד). במהלך הקורס יידונו נושאים כגון רושם ראשוני; הדרכים לעיצוב הרושם; כוח חברתי והתרשמות מאחרים; תהליכים תפיסתיים שאנו מודעים או לא מודעים אליהם (האם יש לנו בחירה חופשית?); שמו של אדם והדרך בה הוא נתפס ועוד. בנוסף לכך, קורס זה ידגיש את גישת 'הפסיכולוגיה החיובית': הדרך שבה ניתן ליישם ממצאים מחקריים על מנת לקדם תנאי חיים טובים יותר ורווחה נפשית גבוהה יותר ברמה האישית, הארגונית והחברתית. לדוגמא, כיצד ניתן לקדם תהליכי העצמה, להגביר את תחושת השייכות לארגון, לעורר עניין באחרים ובמטרותיהם (אמפטיה) וכיצד להגביר את הנטייה להתנהגות אזרחית בארגון.

 1. סוגיות נבחרות בניהול משאבי אנוש

קורס זה הינו מבוסס תעשייה. ישתתפו בו מרצים אורחים שהם מנהלים בכירים מארגונים בתחום ניהול משאבי אנוש ומתחומים נושקים. המטרה היא לשתף סטודנטים בדילמות יומיומיות ואסטרטגיות, מחיי הארגון בנושאים מרכזיים מגוונים כגון: ניהול סיכונים וחדשנות, ניהול ארגונים גלובליים, תרבות ארגונית ויצירת מסוגלות רב תרבותית, רילוקיישן, גיוס ושימור טאלנטים, השפעת דור X  ודור Y על ניהול ותרבות ארגונית, ניהול תחלופת עובדים, ניהול שינוי ארגוני, יחסי עבודה וועדי עובדים, גישור וניהול מו"מ וטכנולוגיות בניהול משאבי אנוש. המרצים האורחים מתחלפים מקורס לקורס.

 1. פיתוח מנהלים ומנהיגות

קורס פיתוח מנהלים ומנהיגות מציע תפיסה לפיתוח מנהיגות, המבוססת על הידע המתקדם ביותר בתחום והמשקפת את ההתמודדויות והיכולות הנדרשות להובלה בסביבה מורכבת, דינמית, טכנולוגית וגלובאלית. הקורס משלב כלים ייחודיים התומכים ביכולת המשתתפים להבין כיצד להבנות תוכנית פיתוח מנהלים היוצרת הבדל ומשפיעה על יכולות המנהלים למקסם את הפוטנציאל האישי שלהם בהשפעתם על אחרים. בתוך כך, בהתבסס על תאוריות המנהיגות החדשות, מנהיגות מתמירה, כריזמתית, השראתית, חזונית, ומבוזרת, הקורס יקנה ידע וכלים מעשיים העשויים לסייע ללומדים לרכוש מיומנויות מנהיגות המעוררות מוטיבציה, מחויבות וביצועים.

 1. ניהול שינויים ומשברים – Change and Crisis Management

This course is focused on the nature and process of organization change and crisis, and how to be an effective leader, implementer, and recipient of change. Creating and navigating change is a given in today’s organizations. Managers and professionals are required to be change competent. Change work is an essential capability.

This course emphasizes the forces for change, the change implementation process, the qualities and skills of successful change leaders, and the behavioral theories and management practices of how individuals and organizations change , it will help you to better diagnose the change agendas of organizations you will be joining to help prepare for your experience as leaders, implementers, and/or recipients of change.

 1. סמינריון בניהול משאבי אנוש

סמינריון בניהול משאבי אנוש עוסק בהעמקה וחקירה מדעית בנושא נבחר מתחום עולם התוכן של ניהול משאבי אנוש, בסביבה מקומית וגלובלית.

במהלך הסמינריון הסטודנטים יעסקו בעריכת מחקר ובכתיבת דוח מדעי המתמקד בסוגיות מגוונות בתחום ניהול משאבי אנוש כגון: תגמול והערכת עובדים, ניהול אסטרטגי של משאבי אנוש, מנהיגות, למידה ארגונית והעברת ידע בארגון, דיני עבודה ויחסי עבודה, ניהול משא ומתן, אחריות תאגידית, ניהול כישורים, ניהול קריירה ועוד.

 1. פרקטיקום באבחון ארגוני

תחום האבחון הארגוני חותר להבין את המצב הנתון בארגון, את הסיבות להיווצרותו של מצב זה ומתוך כך, לתכנן התערבויות שיובילו את הארגון למקום טוב יותר בעתיד. ניתוח הכוחות והחולשות בארגון והבנת החזון הארגוני והמטרות הנגזרות ממנו, עשויים לקדם פיתוח אסטרטגיה עסקית שהיא מנומקת ומבוססת נתונים. בתהליך האבחון יודגש ההבדל בין גישה רציונאלית, ליניארית (מטרות המובילות לתוצאות) ובין גישה גמישה, מתמשכת ודיאלוגית (כוונות, תהליכים ואי וודאות).  לפיכך, בקורס הנוכחי יתנסו המשתתפים בביצוע אבחון ארגוני, תוך שימוש בכלים מחקריים מגוונים. התנסות זו תתבצע בפועל על בסיס השדה התיאורטי והמתודולוגי שילמד בקורס ותידון בפורום הכיתתי בשלביה השונים.

 

 

 

+מערכת שעות

Fields marked with an * are required

פגישת ייעוץ אישי חינם

אנחנו מזמינים אתכם להשאיר פרטים ואחד מיועצי הלימודים שלנו ישמח לחזור אליכם

שדות המסומנים ב * הם שדות חובה

בניית אתרים | חווית משתמש | פיתוח תוכנה