סטודנטים בספריה
תפריט נוסף

ספרים חדשים בספריית מנהל עסקים

ספרים חדשים בספריית משפטים

כתבי עת לפי נושאים

נושאים של כתב העת     שמות כתבי העת                                 

        קישורים לכתבי העת

 

 

מנהל עסקים וחשבונאות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"רבעון לכלכלה" –  כתב העת של האגודה הישראלית לכלכלה – קיימים מאמרים בטקסט מלא משנת 2000

 

 

 

 

"התנהגות בעסקים" – כתב עת של מכללת נתניה

 

 

 

 

"רבעון לבנקאות" –  כתב העת של האגודה הישראלית לכלכלה – קיימים מאמרים בטקסט מלא משנת 2000

 

 

 

 

 

"רואה החשבון"

 

 

 

 

 

רבעון לכלכלה

רבעון לכלכלה

 

 

התנהגות בעסקים

התנהגות בעסקים

 

 

 

רבעון לבנקאות

רבעון לבנקאות

 

 

רואה חשבון

רואה חשבון 

 

משפט פלילי

 

 

 

 

 

 

"פלילים" – כתב עת בתחומי בדיני העונשין

 

 

 

 

"הסניגור"ירחון בתחום המשפט הפלילי

 

 

 

פלילים

פלילים 

 

הסניגור

הסניגור

 

חברה ורווחה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"מעשי משפט" –  כתב עת למשפט ותיקון חברתי.

 

 

 

 

 

חברה ורווחה – מאמרים עיוניים העוסקים ברווחה חברתית, מדיניות וחקיקה חברתית.

 

 

 

 

 

"סוציולוגיה ישראלית" –  כתב עת  לחקר החברה ישראלית.

 

 

 

 

"ביטחון סוציאלי" – כתב עת בנושא רווחה וביטחון סוציאלי.

מאמרים בטקסט מלא משנת 2003.

 

 

 

 

 

"תרבות דמוקרטית" – כתב עת בנושאים חברה ותרבות, שסעים חברתיים, שיח הזכויות, החברה הישראלית.

 

 

 

 

 

 

 

"תיאוריה וביקורת –"כתב-עת לעיון ביקורתי בחברה ובתרבות בישראל.

 

 

 

 

 

 

מעשי משפט

 מעשי משפט

 

 

 

 

חברה ורווחה

 חברה ורווחה

 

 

סוציולוגיה ישראלית

 סוציולוגיה ישראלית

 

ביטחון סוציאלי

ביטחון סוציאלי  

 

 

 

תרבות דמוקרטית

תרבות דמוקרטית  

 

 

 

 

תיאוריה וביקורת

תיאוריה וביקורת

 

דיני עבודה

 

 

 

"עבודה, חברה ומשפט"– הינו שנתון האגודה הישראלית למשפט העבודה וביטחון סוציאלי  – תוכן העניינים והמאמרים נגישים דרך האתר נבו.

 

 

 

עבודה, חברה ומשפט  

 עבודה, חברה ומשפט  

  

דיני משפחה"משפחה במשפט

כתב עת של "המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט".

מכיל מאמרים מתחומי דעת שונים הנוגעים לדיני המשפחה.

 

 

 

 

משפחה במשפט

 משפחה במשפט

 

 

רפואה

 

 

 

 

 

 

"משפט רפואי וביו-אתיקה" – כתב עת  מתמקד בשני תחומים עיקריים – זכויות החולה והמטופל  ובהיבטים משפטיים והאתיים.

 

 

 

 

 

 

משפט רפואי וביו-אתיקה

 משפט רפואי וביו-אתיקה

זכויות אדם"עדאלה" – של המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל.

 

 

עדאלה

 עדאלה

 

 

 

 

מיסים

 

"הרבעון הישראלי למיסים" 

 

 

"הרבעון הישראלי למיסים"  

"הרבעון הישראלי למיסים"   

 

 

 

 

 

 

צבא

 

 

משפט וצבא –  ביטאון המערכת המשפטית בצה"ל

 

 

 

 

משפט וצבא

 משפט וצבא

 

 

 

תקשורת

 

 

"העין השביעית"   כתב עת בנושא תקשורת ועיתונות.

 

 

 

 

 

העין השביעית

 העין השביעית

משפט עברי

 

 

 

"דיני ישראל"

שנתון למשפט עברי ולדיני משפחה בישראל.

 

 

 

 

דיני ישראל

 דיני ישראל

 

פילוסופיה

 

 

תכלת – כתב עת למחשבה ישראלית

 

 

 

 

תכלת

 תכלת

 

 

כתב עת בנושאים משפטיים מגוונים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מאזני משפט  – כתב עת שפיט העוסק בנושאים מגוונים והיוצא לאור פעם בשנה.
 

 

 

 

 

"עורך הדין" כתב עת כולל מאמרים בתחומי משפט שונים וביטויים.

 

 

 

"משפט וממשל" – כתב עת של הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת חיפה שמתמחה בתחומי המשפט הציבורי ובנושאי מדיניות ציבורית מנקודת מבט רב תחומית.

 

 

"קרית המשפט" – כתב העת הינו כתב העת המשפטי של הקריה האקדמית אונו העוסק במגמות וחידושים במשפט.

 

 

"עלי משפט" – כתב עת של "המרכז האקדמי למשפט ולעסקים" שכולל מגוון רחב של נושאים משפטיים.

 

 

 

"המשפט" – כתב עת למשפט העיוני והשימושי של המסלול האקדמי המכללה למנהל.

 

 

 

"שערי משפט" – כתב עת שכולל מאמרים במגוון נושאים משפטיים. כתב עת של המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט.

 

 

 

"עיוני משפט" – כתב עת שכולל מאמרים בכל תחומי המשפט של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב.

 

 

 

 

"מחקרי משפט" – כתב עת של הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת בר-אילן שמפרסם מאמרים חדשניים, הערות פסיקה וביקורת ספרים.

 

 

 

"הפרקליט" – הינו כתב העת המשפטי הוותיק ביותר בישראל שמתפרסם על ידי לשכת עורכי הדין.  כתב העת מהווה במה למאמרים משפטיים מעשיים ועיוניים בכל ענפי המשפט.

 

 

 

מאזני משפט

 מאזני משפט

 

 

עורך הדין

 

 

 

 

 

משפט וממשל

 משפט וממשל

 

 

 

קרית המשפט

 

 

 

עלי משפט

 עלי משפט

 

 

 

המשפט

המשפט 

 

 

 

שערי משפט

שערי משפט 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עיוני משפט

 עיוני משפט

 

 

 

מחקרי משפט

 מחקרי משפט

 

 

 

הפרקליט

הפרקליט 

 

 

כתבי עת נוספים:

מנהל עסקים וחשבונאות
The Marketing Review
Journal of International Marketing
Marketing Research: A Magazine of management and Applications

 

חברה ורווחה
מעשי משפט – כתב עת למשפט ותיקון חברתי
"משפט נוסף" – כתב עת לענייני משפט וחברה
"תרבות דמוקרטית" – כתב עת בנושאים חברה ותרבות, שסעים חברתיים, שיח הזכויות, החברה הישראלית

 

דיני עבודה
נטו פלוס: כתב העת לעבודה ולניהול משאבי אנוש

 

כתבי עת בנושאים משפטיים מגוונים

דין ודברים –  כתב- עת משפטי בין-תחומי של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. כתב-העת מתמקד בזיקות המגוונות שבין המשפט לתחומים שונים, ובוחן את יחסי הגומלין המורכבים בין המשפט לבין מדעים אחרים כגון מדעי הרוח ומדעי החברה
"סקירה משפטית"  –   יש גישה למאגר מאתר הספרייה וגישה מרחוק

 

מדיניות ציבורית
כתב עת אלקטרוני " הארת דין"
כתב עת עוסק בסיקור החידושים המשפטיים והצגתם לקהל הקוראים.

 

דיני חברות
"תשקיף" – כתב עת לענייני חברות
"תאגידים" – כתב עת משפטי לענייני תאגידים, ניירות ערך, הגבלים עסקיים

 

כתבי עת של  לשכת עורכי הדין
"דין ואומר"
"הלשכה"
"הגלימה"
"עט ואתיקה"

 

מקרקעין
"מקרקעין" – דו ירחון לענייני מקרקעין

 

רפואה
"רפואה ומשפט" –  כתב עת   המקבץ את מרבית הכתבים בתחום הרפואה והמשפט בשפה העברית.
https://medlaw.haifa.ac.il/departments/articlesindex.htm  – מפתח מאמרים לפי נושאים של כתב העת

 

מיסים
"מיסים" –  נמצא בטקסט מלא במאגרי הספרייה

 

תקשורת
"דברים אחדים" –  כתב-עת לענייני תקשורת, תרבות וחברה

 

משפט עברי
"שנתון המשפט העברי"

 

[ninja_forms id=3]

תפריט נגישות

העתיד שלך נמצא במרחק
שיחת טלפון אחת!