students
תפריט נוסף

קורסי בחירה הם קורסים לבחירת הסטודנט מתוך רשימה מוצעת. לימודי הבחירה נועדו לאפשר לסטודנט לגוון את תוכנית לימודיו וללמוד נושאים המעניינים אותו במיוחד. הקורסים נלמדים החל משנה ב'.

הפקולטה למנהל עסקים:

כמה נקודות בחירה צריך לעשות בתואר?

סטודנט צריך ללמוד 120 נ"ז בכל שנות לימודיו לתואר לפי

החלוקה הבאה:

81 נ"ז קורסי חובה (כולל אנגלית ומעורבות חברתית)

24 נ"ז קורסי התמחות

15 נ"ז קורסי בחירה מנהל עסקים – באחריות הסטודנט להשתבץ במהלך שנה ב' וג'

להלן דרישות כל התמחות במהלך שנת הלימודים השנייה והשלישית לתואר:

עבור סטודנטים שהתחילו את לימודיהם בתשפ"ב ( סטודנטים שעולים לשנה ב' )

התמחות יזמות וחדשנות – 24 נ"ז קורסי התמחות חובה המשובצים לסטודנט באופן אוטומטי במהלך שנה ב' וג

התמחות שיווק- – 24 נ"ז קורסי התמחות חובה המשובצים לסטודנט באופן אוטומטי במהלך שנה ב' וג

התמחות מימון- – 24 נ"ז קורסי התמחות חובה המשובצים לסטודנט באופן אוטומטי במהלך שנה ב' וג

עבור סטודנטים שהתחילו את לימודיהם בתשפ"א ומטה ( סטודנטים שעולים לשנה ג' וסטודנטים  ממשיכים )

סטודנט צריך ללמוד 120 נ"ז בכל שנות לימודיו לתואר לפי

החלוקה הבאה:

81 נ"ז קורסי חובה (כולל אנגלית ומעורבות חברתית)

24  נ"ז קורסי התמחות – באחריות הסטודנט להשתבץ לקורסים

15  נ"ז קורסי בחירה מנהל עסקים- באחריות הסטודנט להשתבץ לקורסים

להלן דרישות כל התמחות במהלך שנת הלימודים השנייה והשלישית לתואר:

התמחות יזמות וחדשנות – 15 נ"ז קורסי חובה .ו- 9 נ"ז בחירה

התמחות שיווק- 9 נ"ז קורסי חובה ו- 15 נ"ז קורסי בחירה

התמחות מימון- 15 נ"ז קורסי חובה ו- 9 נ"ז קורסי בחירה

סטודנט שלא בחר התמחות יצטרך ללמוד 39 נ"ז קורסי בחירה הכוללים את הקורסים: סמינר ופרויקט מאותה התמחות

  האם אני יכול לקחת קורסי בחירה מפקולטה אחרת?

  ניתן לבחור עד 6 נ"ז קורסי בחירה מפקולטה אחרת.

   האם נקודות הסמינר נכללות במסגרת קורסי הבחירה?

   נקודות הסמינר לא נכללות במסגרת קורסי הבחירה אלא במסגרת ההתמחות.

    האם פרויקט מעורבות חברתית הינו חובה במסגרת התואר?

    כן, על כל סטודנט לקחת חלק במערבות חברתית בהיקף של 40 שעות.

     כיצד נקבעים חלונות הרישום?

     חלון הרישום ניתן באופן אקראי ע"י המערכת על פי הסדר הבא: שנה ד', לאחריהם שנה ג', ולאחר מכן שנה ב'.

      לכמה נקודות בחירה אני יכול להירשם?

      שנה ב' – תקבלו אפשרות להירשם ל עד – עד 9 נ"ז בלבד (קורסי בחירה)

      שנה ג' – סטודנטים שלא הספיקו להירשם לכל ה5  קורסי בחירה כללים, יוכלו להשתבץ ליתרת קורסי הבחירה יש להשלים רישום לקורסי בחירה כלומר 15 נ"ז לכל התואר.

      לאחר סיום כל חלונות הרישום, תתקיים הרשמה מאוחרת שתאפשר

      רישום, על בסיס מקום פנוי, לקורסים נוספים מעבר למכסה הראשונית

       

      תצא הודעה בעניין.

      במועד הרשמה זה רצוי להירשם גם לקורסים בסמסטר ב' וקיץ .

       היכן אני רואה את רשימת קורסי הבחירה שקיימים?

       ניתן לראות את הרשימה באתר המכללה—לחיצה על 3 קווים בצד ימין עליון של המסך —-מערכות שעות וקורסי בחירה—לשנת הלימודים תשפ"ג—- קורסי בחירה מנהל עסקים תשפ"ג.

       תוכנית לימודים- לחץ כאן

        

        נכנסתי לבחור קורסים בזמן חלון הרישום ונתקלתי בבעיה טכנית, מה לעשות?

        קודם כל לא להילחץ. יש לבצע ריענון מערכת : תחנת מי דע < רישום לקורסים < חפש קורס < למטה בתחתית העמוד

        יש ללחוץ על כפתור: ריענון תוכנית לימודים . *רק במידה ועדיין חלון הרישום אינו עובד יש לפנות למזכירות.

         מהי רשימת המתנה?

         במידה והקורס מלא יש להירשם לרשימות ההמתנה אך לא להישאר במצב

         שאתם רשומים לקורסים רק ברשימות ההמתנה . לא ניתן להיכנס לקורס דרך פניה ישירה למרצה / מנהל הסטודנטים . ברגע שמתפנה מקום בקורס, נשלחת הודעה לאתר וניתן לסטודנט פרק

         זמן של 24 שעות לבצע את הרשמתו. במידה שלא יעשה כן ההרשמה

         עוברת להבא בתור. רשימות ההמתנה מתעדכנות במהלך כל היום ולכן

         מומלץ לבדוק מדי יום באתר אפילו כמה פעמים .

         ניתן להירשם ברשימות המתנה  משעה 24:00 עד 16:00 בבוקר.

          כל קורסי הבחירה שתכננתי לקחת תפוסים, מה עליי לעשות?

          הרישום לקורסי בחירה הינו על בסיס מקום פנוי, לכן חשוב מאוד שתגיעו

          לחלון זמן מוכנים עם רשימה של מס' קורסי בחירה למקרה שלא יהיה

          מקום בקורס אליו תכננתם להירשם, שימו לב! אל תרשמו רק לרשימות

          המתנה כי רשימות ההמתנה לא מבטיחות לכם מקום בקורס .

           קורס בחירה שאני רוצה מתקיים באותו זמן של קורס חובה. מה עליי לעשות?

           קורס חובה קודם תמיד לקורס בחירה. לא תתאפשר חפיפה בשום מקרה .

           *הסטודנט יכול לבדוק מול המזכירות אפשרות להעביר את קורס החובה ליום אחר במידה ומתקיים שיעור מקביל במסלול אחר

           בנוסף סטודנט שצריך לקחת קורסים חוזרים, צריך לשים לב שיש קודם כל להשתבץ לקורסי החובה  החוזרים ובהתאם לזה להירשם לקורסי בחירה במשבצת זמן פנויה.

            מה עושים עם הבחינה של קורס הבחירה חופף עם הבחינה של קורס חובה?

            סטודנט מחויב להסתכל על לוח הבחינות וזאת על מנת לבדוק צפיפות או חפיפה במועדי הבחינות  במידה ויש חפיפה בין קורס חובה לקורס בחירה, ניתנת האפשרות לסטודנט להירשם לקורסים אבל יש לשים לב שבאחד המקצועות הסטודנט יצטרך לעשות מועד ב',  זכרו שזה אחריות שלכם וצפיפות/ חפיפה במועדי המבחנים אינה עילה למועד מיוחד.

             מהי תקופת השינויים?

             בתקופה זו הנך יכול/ה לעשות שינויים במערכת השעות וברישום

             לקורסים החל משעה 16:00 ועד 24:00. לאחר

             תקופה זו נקבעת מערכת השעות אליה הנך רשום. בדרך כלל תקופת

             השינויים מתבצעת בשבועיים הראשונים של כל סמסטר . יש לעקוב אחר הפרסום המדויק בנושא בכל שנה . לאחר סיום תקופת השינויים לא ניתן יהיה לעשות שינויים (הוספה או

             הורדה של קורסים.)

             *סטודנט שלא יבצע שינויים במערכת במסגרת מועדי השינויים יחויב

             בתשלום על אותם קורסים שיהיו רשומים לו במערכת השעות גם אם

             לא למד או השלים אותם בפועל, כמו כן, הקורס יישאר רשום בגיליון

             הציונים .

              מהי התמחות?

              ישנה אפשרות להירשם לאחת מתוך 3 התמחויות השונות עפ"י העדפה אישית של הסטודנט:

              התמחות בשיווק

              התמחות במימון

              והתמחות ביזמות וחדשנות.

              ניתן להצטרף לכל ההתמחויות אך ורק בשנה ב'.

              סטודנט שמעוניין לבחור התמחות וטרם ביצע זאת, יש לפנות למזכירות דרך תחנת המידע < פניה למנהל הסטודנטים.

               האם ניתן לבחור את כל הקורסים מסגרת ההתמחות?

               עבור הסטודנטים שהתחילו את לימודיהם בתשפ"ב ( עולים לשנה ב' ) קורסי התמחות (24 נ"ז) הם קורסי חובה המשובצים לסטודנט באופן אוטומטי במהלך שנה ב' וג'

               עבור הסטודנטים שהתחילו את לימודיהם בתשפ"א ומטה (עולים לשנה ג וסטודנטים  ממשיכים)קורסי חובה וקורסי חובה של ההתמחות משובצים באופן אוטומטי. במעמד הרישום ניתן לבחור את קורסי הבחירה של ההתמחות כמו כן, קורסי בחירה כללים וקורסי חובה חוזרים ( קורס בו הציון מתחת ל60)

               לתוכנית לימודים- לחץ כאן

                

                כיצד נרשמים להתמחות?

                הרישום להתמחות יעשה אך ורק דרך אתר האינטרנט. מועד הרישום נשלח בהודעה

                בעת הרישום יש להיכנס לתחנת המידע לסטודנט ומשם לבצע את ההרשמה- רישום להתמחות

                להלן דוגמא של המסך:

                רישום לחטיבה / התמחות

                • אין חובה להירשם להתמחות. פרטים על כך ניתן לראות בתכנית הלימודים.

                 מה קורה אם נרשמתי לקורס ולא עברתי אותו או לא נגשתי לבחינה?

                 במידה וסטודנט ייקח קורס שהוא לא ייגש אליו / ייכשל בו, יהיה על הסטודנט להירשם לקורס חוזר והדבר יהיה כרוך בתשלום נוסף, בהתאם לתקנון שכר לימוד.

                  מה קורה אם למדתי קורסי בחירה מעל המכסה הנדרש?

                  קורסי בחירה מעבר למכסה הנדרשת אשר פוגעים בממוצע הציונים של הסטודנט, יועברו לעודפים במעמד סגירת התואר ולא ישפיעו על הממוצע.

                   הפקולטה למדעי המחשב:

                   כיצד נרשמים לקורסי בחירה?

                   ההרשמה לקורסי בחירה נעשית באמצעות תחנת המידע לסטודנט.

                   הרישום לקורסי הבחירה יעשה אך ורק דרך אתר האינטרנט. את מועד הרישום באינטרנט, "חלון הרישום", ניתן לראות בתחנת המידע (תצא הודעה מסודרת לגבי מועדי החלונות). בעת "חלון הרישום" יש להיכנס לתחנת המידע לסטודנט ומשם לבצע את ההרשמה.

                   חשוב מאד להגיע לחלון הרישום מוכנים ועם חלופות לוודא שהקורסים שבחרתם אינם חופפים לקורסים אחרים ושאתם עומדים בתנאי הקדם המפורטים מתחת לכל קורס בשנתון.(יש להיכנס לאתר המכללה בקישור זה, תמצאו פרטים אודות הקורסי בחירה)

                   להלן הקישור    -לתוכנית לימודים – לחץ כאן

                   סרטון הדרכה על תהליך ההרשמה ניתן לראות כאן

                    

                   שימו לב! סטודנט שלא יסדיר שכ"ל יהיה חסום ולא יוכל להירשם לקורסי בחירה, אלא רק לאחר שיסדיר את כל שכר הלימוד.

                    כמה נקודות בחירה צריך לתואר?

                    על מנת להשלים תואר ראשון במדעי המחשב, סטודנט צריך ללמוד 126 נ"ז לתואר.

                    התואר מורכב מ:

                    112 נ"ז קורסי חובה

                    12 נ"ז קורסי בחירה

                    2 נ"ז אנגלית

                     היכן אני רואה את רשימת קורסי הבחירה שקיימים?

                     לתוכנית הלימודים כולל רשימת קורסי הבחירה במדעי המחשב יש ללחוץ על הקישור

                     לתוכנית לימודים – לחץ כאן

                      נכנסתי לבחור קורסים בזמן חלון הרישום ונתקלתי בבעיה טכנית, מה לעשות?

                      קודם כל לא להילחץ. יש לבצע ריענון מערכת : תחנת מידע < רישום לקורסים < חפש קורס < למטה בתחתית העמוד

                      יש ללחוץ על כפתור: ריענון תוכנית לימודים . *רק במידה ועדיין חלון הרישום אינו עובד יש לפנות למזכירות

                       מהי רשימת המתנה?

                       במידה שקורס מלא יש להירשם לרשימות ההמתנה אך לא להישאר במצב

                       שאתם רשומים לקורסים רק ברשימות ההמתנה . לא ניתן להיכנס לקורס דרך פניה ישירה למרצה / מזכירות . ברגע שמתפנה מקום בקורס, נשלחת הודעה לאתר וניתן לסטודנט פרק

                       זמן של 24 שעות לבצע את הרשמתו. במידה שלא יעשה כן ההרשמה

                       עוברת לבא בתור. רשימות ההמתנה מתעדכנות במהלך כל היום ולכן

                       מומלץ לבדוק מדי יום באתר אפילו כמה פעמים .

                        כל קורסי הבחירה שתכננתי לקחת תפוסים, מה עליי לעשות?

                        הרישום לקורסי בחירה הינו על בסיס מקום פנוי, לכן חשוב מאוד שתגיעו

                        לחלון זמן מוכנים עם רשימה של מס' קורסי בחירה למקרה שלא יהיה

                        מקום בקורס אליו תכננתם להירשם, שימו לב! אל תרשמו רק לרשימות

                        המתנה כי רשימות ההמתנה לא מבטיחות לכם מקום בקורס .

                         לכמה נקודות בחירה צריך להירשם?

                         קורסי הבחירה מיועדים לסטודנטים בשנה ג' ( בכפוף לתנאי קדם), סטודנטים בשנה ב' רשאים לבחור קורסי בחירה בתנאי שהינם עומדים בתנאי הקדם

                         יש ללמוד 4 קורסי בחירה בתואר בהיקף של 12 נ"ז לפחות )מספר המקומות  בקורסי הבחירה מוגבל. הרישום על בסיס פנוי. (עדיפות תינתן לסטודנטים בשנה השלישית ללימודיהם).

                         ניתן לפרוס את קורסי הבחירה לשנים ב' וג' כאמור במידה והנכם עומדים בתנאי הקדם.

                          קורס בחירה שאני רוצה מתקיים באותו זמן של קורס חובה. מה עליי לעשות?

                          קורס חובה קודם תמיד לקורס בחירה. לא תתאפשר חפיפה בשום מקרה .

                          בנוסף סטודנט שצריך לקחת קורסים חוזרים, צריך לשים לב שיש קודם כל להשתבץ לקורסי החובה  החוזרים ובהתאם לזה להירשם לקורסי בחירה במשבצת זמן פנויה.

                           מה עושים עם הבחינה של קורס הבחירה חופף עם הבחינה של קורס חובה?

                           סטודנט מחוייב להסתכל על לוח הבחינות וזאת על מנת לבדוק  צפיפות או חפיפה במועדי הבחינות  במידה ויש חפיפה בין קורס חובה לקורס בחירה, ניתנת האפשרות לסטודנט להירשם לקורסים אבל יש לשים לב שבאחד המקצועות הסטודנט יצטרך לעשות מועד ב',  זכרו שזה אחריות שלכם וצפיפות/ חפיפה במועדי המבחנים אינה עילה למועד מיוחד.

                            מהי תקופת השינויים?

                            בתקופה זו הנך יכול/ה לעשות שינויים במערכת השעות וברישום

                            לקורסים החל משעה 16:00 ועד 24:00 . בדרך כלל תקופת

                            השינויים מתבצעת בשבועיים הראשונים של כל סמסטר . יש לעקוב אחר הפרסום המדויק בנושא בכל שנה . לאחר סיום תקופת השינויים לא ניתן יהיה לעשות שינויים )הוספה או

                            הורדה של קורסים(.

                            *סטודנט שלא יבצע שינויים במערכת במסגרת מועדי השינויים יחויב

                            בתשלום על אותם קורסים שיהיו רשומים לו במערכת השעות גם אם

                            לא למד או השלים אותם בפועל, כמו כן, הקורס יישאר רשום בגיליון

                            הציונים .

                             מה קורה אם נרשמתי לקורס ולא עברתי אותו או לא נגשתי לבחינה?

                             במידה וסטודנט ייקח קורס שהוא לא ייגש אליו / ייכשל בו, יהיה על

                             הסטודנט להירשם לקורס חוזר והדבר יהיה כרוך בתשלום נוסף,

                             בהתאם לתקנון שכר לימוד.

                              הפקולטה למערכות מידע:

                              כיצד נרשמים לקורסי בחירה?

                              ההרשמה לקורסי בחירה נעשית באמצעות תחנת המידע לסטודנט.

                              הרישום לקורסי הבחירה יעשה אך ורק דרך אתר האינטרנט. את מועד הרישום באינטרנט, "חלון הרישום", ניתן לראות בתחנת המידע (תצא הודעה מסודרת לגבי מועדי החלונות). בעת "חלון הרישום" יש להיכנס לתחנת המידע לסטודנט ומשם לבצע את ההרשמה.

                              חשוב מאד להגיע לחלון הרישום מוכנים ועם חלופות לוודא שהקורסים שבחרתם אינם חופפים לקורסים אחרים ושאתם עומדים בתנאי הקדם המפורטים מתחת לכל קורס בשנתון.

                              יש להיכנס לאתר המכללה בקישור זה, תמצאו פרטים אודות הקורסי בחירה-

                              לחץ כאן

                              סרטון הדרכה על תהליך ההרשמה ניתן לראות כאן

                              שימו לב! סטודנט שלא יסדיר שכ"ל יהיה חסום ולא יוכל להירשם לקורסי בחירה, אלא רק לאחר שיסדיר את כל שכר הלימוד

                               כמה נקודות בחירה צריך לתואר?

                               על מנת להשלים תואר ראשון במערכות מידע, סטודנט צריך ללמוד 122 נ"ז לתואר.

                               התואר מורכב מ:

                               111 נ"ז קורסי חובה

                               נ"ז קורסי בחירה

                               2 נ"ז אנגלית

                                היכן אני רואה את רשימת קורסי הבחירה הקיימים?

                                היכן אני רואה את רשימת קורסי הבחירה שקיימים?

                                לתוכנית הלימודים כולל רשימת קורסי הבחירה תואר ראשון במערכות

                                מידע יש ללחוץ על הקישור – לחץ כאן

                                 נכנסתי לבחור קורסים בזמן חלון הרישום ונתקלתי בבעיה טכנית, מה לעשות?

                                 קודם כל לא להילחץ. יש לבצע ריענון מערכת : תחנת מי דע < רישום לקורסים < חפש קורס < למטה בתחתית העמוד

                                 יש ללחוץ על כפתור: רענון תוכנית לימודים .

                                 *רק במידה ועדיין חלון הרישום אינו עובד יש לפנות למזכירות.

                                  מהי רשימת המתנה?

                                  במידה שקורס מלא יש להירשם לרשימות ההמתנה אך לא להישאר במצב

                                  שאתם רשומים לקורסים רק ברשימות ההמתנה . לא ניתן להיכנס לקורס דרך פניה ישירה למרצה / מזכירות . ברגע שמתפנה מקום בקורס, נשלחת הודעה לאתר וניתן לסטודנט פרק

                                  זמן של 24 שעות לבצע את הרשמתו. במידה שלא יעשה כן ההרשמה

                                  עוברת לבא בתור. רשימות ההמתנה מתעדכנות במהלך כל היום ולכן

                                  מומלץ לבדוק מדי יום באתר אפילו כמה פעמים.

                                   כל קורסי הבחירה שתכננתי לקחת תפוסים, מה עליי לעשות?

                                   הרישום לקורסי בחירה הינו על בסיס מקום פנוי, לכן חשוב מאוד שתגיעו

                                   לחלון זמן מוכנים עם רשימה של מס' קורסי בחירה למקרה שלא יהיה

                                   מקום בקורס אליו תכננתם להירשם, שימו לב! אל תרשמו רק לרשימות

                                   המתנה כי רשימות ההמתנה לא מבטיחות לכם מקום בקורס.

                                    לכמה נקודות בחירה צריך להירשם?

                                    קורסי הבחירה מיועדים לסטודנטים בשנה ג'  בכפוף לתנאי קדם(מספר המקומות  בקורסי הבחירה מוגבל. הרישום על בסיס מקום פנוי)  סטודנטים בשנה ב' רשאים לבחור קורסי בחירה בתנאי שעומדים בתנאי הקדם. (עדיפות תינתן לסטודנטים בשנה ג'. )

                                    יש ללמוד 3 קורסי בחירה  על כל סטודנט ללמוד סה"כ 9 נ"ז קורסי בחירה בתואר במערכות מידע.

                                    ניתן לפרוס את הקורסי בחירה לשנים ב' וג' כאמור במידה והינכם עומדים בתנאי הקדם.

                                     קורס בחירה שאני רוצה מתקיים באותו זמן של קורס חובה. מה עליי לעשות?

                                     קורס חובה קודם תמיד לקורס בחירה. לא תתאפשר חפיפה בשום מקרה.

                                     בנוסף סטודנט שצריך לקחת קורסים חוזרים, צריך לשים לב שיש קודם כל להשתבץ לקורסי החובה  החוזרים ובהתאם לזה להירשם לקורסי בחירה במשבצת זמן פנויה.

                                      מה עושים עם הבחינה של קורס הבחירה חופף עם הבחינה של קורס חובה?

                                      סטודנט מחוייב להסתכל על לוח הבחינות וזאת על מנת לבדוק  צפיפות או חפיפה במועדי הבחינות  במידה ויש חפיפה בין קורס חובה לקורס בחירה, ניתנת האפשרות לסטודנט להירשם לקורסים אבל יש לשים לב שבאחד המקצועות הסטודנט יצטרך לעשות מועד ב',  זכרו שזה אחריות שלכם וצפיפות/ חפיפה במועדי המבחנים אינה עילה למועד מיוחד.

                                       מהי תקופת השינויים?

                                       בתקופה זו הנך יכול/ה לעשות שינויים במערכת השעות וברישום

                                       לקורסים החל משעה 16:00 ועד 24:00 למחרת בבוקר. לאחר

                                       תקופה זו נקבעת מערכת השעות אליה הינך רשום. בדרך כלל תקופת

                                       השינויים מתבצעת בשבועיים הראשונים של כל סמסטר .

                                       יש לעקוב אחר הפרסום המדויק בנושא בכל שנה . לאחר סיום תקופת השינויים לא ניתן יהיה לעשות שינויים הוספה או הורדה של קורסים

                                       *סטודנט שלא יבצע שינויים במערכת במסגרת מועדי השינויים יחויב בתשלום על אותם קורסים שיהיו רשומים לו במערכת השעות גם אם לא למד או השלים אותם בפועל, כמו כן, הקורס יישאר רשום בגיליון הציונים .

                                        מה קורה אם נרשמתי לקורס ולא עברתי אותו או לא נגשתי לבחינה?

                                        במידה וסטודנט ייקח קורס שהוא לא ייגש אליו / ייכשל בו, יהיה על

                                        הסטודנט להירשם לקורס חוזר והדבר יהיה כרוך בתשלום נוסף, בהתאם לתקנון שכר לימוד.

                                         הפקולטה למשפטים:

                                         כיצד נרשמים לקורסים?

                                         ההרשמה לקורסי בחירה נעשית באמצעות תחנת המידע לסטודנט.

                                         הרישום לקורסי הבחירה יעשה אך ורק דרך אתר האינטרנט. את מועד הרישום באינטרנט, "חלון הרישום", ניתן לראות בתחנת המידע (תצא הודעה מסודרת לגבי מועדי החלונות). בעת "חלון הרישום" יש להיכנס לתחנת המידע לסטודנט ומשם לבצע את ההרשמה.

                                         לכל סטודנט נקבע טווח של שעתיים לביצוע הרישום ("חלון רישום"). חשוב מאד להגיע לחלון הרישום מוכנים ועם חלופות לוודא שהקורסים שבחרתם אינם חופפים לקורסים אחרים ושאתם עומדים בתנאי הקדם המפורטים מתחת לכל קורס בשנתון.(להלן קישור לרשימת קורסי הבחירה, בקישור זה תמצאו פרטים אודות הקורסי בחירה- יש לשים לב שאתם מעיינים ברשימה של השנה הרלוונטית).

                                         מערכת שעות וקורסי בחירה תשפ"ג | המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן (clb.ac.il)

                                         סרטון הדרכה על תהליך ההרשמה ניתן לראות כאן

                                         שימו לב! סטודנט שלא יסדיר שכ"ל יהיה חסום ולא יוכל להירשם לקורסי בחירה, אלא רק לאחר שיסדיר את כל שכר הלימוד.

                                          כמה נקודות בחירה צריך לעשות בתואר?

                                          סטודנטים שהתחילו את לימודיהם בשנה"ל תשפ"ב

                                          צריך ללמוד 140 נ"ז בכל שנות לימודיו לתואר לפי החלוקה הבאה

                                          108  נ"ז קורסי חובה (כולל אנגלית)

                                          20 נ"ז קורסי בחירה משפטים (מתוכם ניתן ללמוד עד 6 נ"ז קורסים מתחומי לימוד חוץ משפטיים שנלמדים בפקולטות האחרות).

                                          6  נ"ז קורסים מתחומי לימוד חוץ משפטיים שנלמדים בפקולטות האחרות – חובה

                                          6 נ"ז סמינריון משפטי

                                           

                                          סטודנטים שהתחילו את לימודיהם בשנה"ל תשפ"א

                                          צריך ללמוד 140 נ"ז בכל שנות לימודיו לתואר לפי החלוקה הבאה

                                          106  נ"ז קורסי חובה (כולל אנגלית)

                                          22 נ"ז קורסי בחירה משפטים (מתוכם ניתן ללמוד עד 6 נ"ז קורסים מתחומי לימוד חוץ משפטיים שנלמדים בפקולטות האחרות).

                                          6  נ"ז קורסים מתחומי לימוד חוץ משפטיים שנלמדים בפקולטות האחרות – חובה

                                          6 נ"ז סמינריון משפטי

                                          סטודנטים שהתחילו את לימודיהם בשנה"ל תש"פ

                                          צריך ללמוד 140 נ"ז בכל שנות לימודיו לתואר לפי החלוקה הבאה

                                          108 נ"ז קורסי חובה ( כולל אנגלית)

                                          20 נ"ז קורסי בחירה משפטים (מתוכם ניתן ללמוד עד 6 נ"ז קורסים מתחומי לימוד חוץ משפטיים שנלמדים בפקולטות האחרות).

                                          6  נ"ז קורסים מתחומי לימוד חוץ משפטיים שנלמדים בפקולטות האחרות – חובה

                                          6  נ"ז סמינריון משפט

                                           כמה נק' קורסי בחירה חוץ משפטיים אני יכול לקחת?

                                           סטודנטים שאינם אקדמאים:

                                           יכולים ללמוד עד 12 נ"ז קורסים חוץ משפטיים כאשר 6  נ"ז קורסים מתחומי לימוד חוץ משפטיים שנלמדים בפקולטות האחרות – חובה.

                                           סטודנטים אקדמאיים

                                           רלוונטי רק לסטודנטים אקדמאיים שהחל את לימודיהם בסמסטר א' תשפ"א או לפניו רשאים ללמוד עד 6 נ"ז קורסי בחירה חוץ משפטיים (בנוסף לפטור)

                                           אנו מבקשים להסב את תשומת ליבכם לכך שגם אם המערכת תאפשר לכם שיבוץ לקורסים חוץ משפטיים מעבר למכסה המותרת, הקורסים לא יחשבו כחלק מתוכנית הלימודים ויהיה עליכם להשלים את התוכנית בהתאם.

                                            האם נקודות הסמינר נכללות במסגרת קורסי הבחירה?

                                            נקודות הסמינר אינן נכללות במסגרת ספירת נקודות הבחירה.

                                             כיצד נקבעים חלונות הרישום?

                                             חלון הרישום ניתן באופן אקראי ע"י המערכת על פי הסדר הבא: שנה ד', לאחריהם שנה ג', ולאחר מכן שנה ב'.

                                              לכמה נק' בחירה אני יכול להירשם בחלון רישום?

                                              שנה ב' (שנתון תשפ"ב) בשלב הראשון יכולים לבחור עד 14 נ"ז קורסי בחירה, לאחר מספר שבועות, סמוך לפתיחת השנה, יפתח הרישום על בסיס מקום פנוי לקורסים נוספים מעבר למכסה ההתחלתית (תצא הודעה).

                                              שנה ג' שהחלו לימודים בשנת תשפ"א – בחלון הראשוני תוכלו  להירשם עד 24 נ"ז קורסי בחירה במצטבר שנים ב' וג'.

                                              מומלץ להירשם לקורסי בחירה גם לסמסטר א', ב' וג'.

                                              סטודנטים בשנה ד' – נדרשים להשתבץ ליתרת קורסי הבחירה שעליהם להשלים לסיום התואר בהתאם לתוכנית הלימודים.

                                              אקדמאיים- שנה ב' ( שנתון תשפ"ב) בשלב הראשון יכולים לבחור עד 12 נ"ז קורסי בחירה, לאחר מספר שבועות, סמוך לפתיחת השנה, יפתח הרישום על בסיס מקום פנוי לקורסים

                                              נוספים מעבר למכסה ההתחלתית (תצא הודעה).

                                              אקדמיים שנה ג'+ד' – נדרשים להשתבץ ליתרת קורסי הבחירה שעליהם להשלים לסיום התואר בהתאם לתוכנית הלימודים.

                                               כמה נקודות זכות (כולל קורסי חובה, בחירה וסמינר) ניתן ללמוד בסמסטר?

                                               בסמסטר ניתן ללמוד מקסימום  26 נ"ז כולל קורסי חובה, קורסי בחירה וסמינר.

                                                היכן אני רואה את רשימת קורסי הבחירה שקיימים?

                                                ניתן לראות את הרשימה באתר המכללה—לחיצה על 3 קווים בצד ימין עליון של המסך —-מערכות שעות וקורסי בחירה—לשנת הלימודים תשפ"ב—- קורסי בחירה משפטים תשפ"ב.

                                                מערכת שעות וקורסי בחירה תשפ"ג | המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן (clb.ac.il)

                                                 נכנסתי לבחור קורסים בזמן חלון הרישום ונתקלתי בבעיה, מה לעשות?

                                                 קודם כל לא להילחץ. יש לבצע ריענון מערכת:

                                                 תחנת מידע > רישום לקורסים > חפש קורס > למטה בתחתית העמוד יש ללחוץ על כפתור: ריענון תוכנית לימודים, לצאת ולהיכנס מחדש לרישום לקורסים.

                                                 יש לשים לב שיש קורסים שהרישום אליהם לא מקוון, כגון קליניקות וכתב עת ולכן לא תתאפשר הרשמה דרך החלון רישום אלא יש לעקוב אחרי הודעות בנושא ההרשמה לקורסים אלה ולפעול בהתאם להנחיות

                                                 *רק במידה ועדיין חלון הרישום אינו עובד יש לפנות למנהל הסטודנטים.

                                                  למה אני לא מצליח להירשם לקורסי בחירה מרוכזים באנגלית?

                                                  תנאי לרישום לקורס בחירה באנגלית הוא פטור מלימודי אנגלית או מעבר בהצלחה של הקורס אנגלית מתקדמים ב'.

                                                   מהי רשימת המתנה?

                                                   במידה שקורס מלא יש להירשם לרשימות ההמתנה אך לא להישאר במצב שאתם רשומים לקורסים רק ברשימות ההמתנה. יש להירשם לקורסים אחרים על מנת להבטיח את מקומכם.

                                                   לא ניתן להיכנס לקורס דרך פניה ישירה למרצה/מנהל הסטודנטים.

                                                   ברגע שמתפנה מקום בקורס, נשלחת הודעה לאתר וניתן לסטודנט פרק זמן של 24 שעות לבצע את הרשמתו. במידה שלא יעשה כן ההרשמה עוברת להבא בתור. רשימות ההמתנה מתעדכנות במהלך כל היום ולכן מומלץ לבדוק מדי יום באתר אפילו כמה פעמים.

                                                   ניתן להירשם ברשימות המתנה משעה 18:00 עד 04:00 בבוקר.

                                                    כל קורסי הבחירה שתכננתי לקחת תפוסים. מה עליי לעשות?

                                                    הרישום לקורסי בחירה הינו על בסיס מקום פנוי, לכן חשוב מאוד שתגיעו לחלון זמן מוכנים עם רשימה של מס' קורסי בחירה למקרה שלא יהיה מקום בקורס אליו תכננתם להירשם, שימו לב! אל תרשמו רק לרשימות המתנה כי רשימות ההמתנה לא מבטיחות לכם מקום בקורס.

                                                    וכמו כן מומלץ להירשם לקורסי בחירה גם לסמסטר ב' וקיץ.

                                                     קורס בחירה שאני רוצה מתקיים באותו זמן של קורס חובה. מה עליי לעשות?

                                                     קורס חובה קודם תמיד לקורס בחירה. לא תתאפשר חפיפה בשום מקרה.

                                                     בנוסף סטודנט שצריך לקחת קורסים חוזרים, צריך לשים לב שיש קודם כל להשתבץ לקורסי החובה  החוזרים ובהתאם לזה להירשם לקורסי בחירה במשבצת זמן פנויה.

                                                     *הסטודנט יכול לבדוק מול מנהל הסטודנטים אפשרות להעביר את קורס החובה ליום אחר במידה ומתקיים שיעור מקביל במסלול אחר.

                                                      אני אקדמאי וקיבלתי פטור נקודות מקורסי בחירה. כמה נקודות קורסי בחירה עליי לעשות בתואר?

                                                      סטודנטים אקדמאים פטורים ממס' נק' בחירה בהתאם לשנתון בו החלו ללמוד- על מנת לקבל את האינפורמציה המדויקת יש להיכנס לתוכנית הלימודים בקישור הבא ולהיכנס לשנתון הרלוונטי –

                                                      מערכות שעות וקורסי בחירה תשפ"ב

                                                       מהי תקופת השינויים?

                                                       בתקופה זו הנך יכול/ה לעשות שינויים במערכת השעות וברישום לקורסים החל משעה 16:00 ועד 24:00. לאחר תקופה זו נקבעת מערכת השעות אליה הינך רשום. בדרך כלל תקופת השינויים מתבצעת בשבועיים הראשונים של כל סמסטר.

                                                       יש לעקוב אחר הפרסום המדויק בנושא בכל שנה.

                                                       לאחר סיום תקופת השינויים לא ניתן יהיה לעשות שינויים (הוספה או הורדה של קורסים).

                                                       *סטודנט שלא יבצע שינויים במערכת במסגרת מועדי השינויים יחויב בתשלום על אותם קורסים שיהיו רשומים לו במערכת השעות גם אם לא למד או השלים אותם בפועל, כמו כן, הקורס יישאר רשום בגיליון הציונים.

                                                        מה ההבדל בין החלון הזמן שקיבלתי לבין החלונות בתקופת השינויים?

                                                        בחלון זמן האישי שקיבלת מהמערכת, תקבל עדיפות להירשם לקורסי בחירה עם מכסת מקומות עבור הסטודנטים שנרשמים בחלון זה, כמובן שהרישום לקורסי בחירה גם בחלון זמן, הינו על בסיס מקום פנוי.

                                                         אני סטודנט לתוכנית צבירה במשפטים, איך אני בוחר קורסי בחירה לתוכנית צבירה?

                                                         סטודנט שרשום לתוכנית הצבירה, צריך לשים לב שהוא בוחר בתחנת מידע קורסי בחירה עבור התוכנית. הסטודנט חייב לשייך את הקורס לתוכנית צבירה ככה שזה ישובץ לו במערכת לתוכנית הצבירה.

                                                         רשימת הקורסים תשלח באופן פרטני לסטודנטים שרושמים לתוכנית הצבירה.

                                                          מהי חטיבת התמחות ?

                                                          ישנה אפשרות להירשם לאחת מתוך 3 חטיבות שונות עפ"י העדפה אישית של הסטודנט: חטיבה לזכויות אדם, חטיבה למשפט פלילי וקרימינולוגיה, חטיבה מסחרית ומסלול הייטק במסגרת החטיבה המסחרית..

                                                          • סטודנט שיבחר ללמוד חטיבה עושה את אותה מכסת נקודות שעושה סטודנט שאינו משתייך לחטיבה, אך עליו להקפידה ללמוד 14 נ"ז לפחות קורסי בחירה מתחום החטיבה וסמינר מתחום החטיבה.
                                                          • ניתן להצטרף לכל החטיבות אך ורק בשנה ב'. הצטרפות בשנה מאוחרת כרוכה באישור ראש החטיבה.
                                                          • לשנה ב' – הקבלה לחטיבות היא אוטומטית ואין צורך לקבל תשובה (הרשמה מקוונת ומקבלים על כך הודעה מתי נפתח הרישום המקוון).
                                                          • ישנה חובת השתתפות בכנסים בכל החטיבות.

                                                          *סטודנט שלא ישלים את החובות האקדמיים בחטיבה או לא יעמוד בדרישות כגון כנסים וציונים מינימליים בקורסים מסוימים עד סוף התואר לא יקבל תעודה על סיום חטיבה. הנחיות מפורטות לגבי דרישות כל חטיבה מופיעות בשנתון.

                                                           כיצד נרשמים לחטיבות ?

                                                           הרישום לחטיבות  יעשה אך ורק דרך אתר האינטרנט. מועד הרישום לחטיבות נשלח בהודעה

                                                           בעת הרישום יש להיכנס לתחנת המידע לסטודנט ומשם לבצע את ההרשמה- רישום לחטיבה

                                                           להלן דוגמא של המסך:

                                                           רישום לחטיבה / התמחות

                                                           שימו לב, אין חובה להירשם לחטיבה.

                                                           סטודנט שבוחר להירשם לחטיבה מחויב לעמוד בתנאי החטיבה.

                                                            

                                                            האם חובה להשתייך לחטיבה?

                                                            אין חובה להשתייך לחטיבה.

                                                             מה ההבדל בין קליניקה לחטיבה?

                                                             חטיבת התמחות מאגדת בתוכה 14 נ"ז בחירה וסמינר שנתי מתחום ההתמחות שהסטודנט בוחר.

                                                             קליניקה הינה קורס מעשי שנתי בהיקף 6 נ"ז.

                                                             קליניקות מסוימות משתייכות לחטיבות מסוימות, אך אין חובה להשתייך לחטיבה על מנת להגיש מועמדות לקליניקה.

                                                             * השתתפות בקליניקה הינה חובה רק לסטודנטים המשתייכים לחטיבת זכויות אדם.

                                                              איזה קורסים נחשבים לקורסים מעשיים?

                                                              קליניקות- מיועד לשנה ב' וג'

                                                              הלכה למעשה – מיועד לשנים ב' וג'

                                                              שכר מצווה – מיועד לשנים ב' , ג' וד'

                                                               כמה נק' קורסים מעשיים ניתן לקחת בתואר?

                                                               סטודנט יכול ללמוד עד 12 נ"ז קורסים מעשיים ולא יותר מקורס מעשי אחד בשנת לימוד מסוימת, תינתן עדיפות ברישום לסטודנטים שטרם למדו קורס מעשי.

                                                                

                                                                

                                                                מה קורה אם נרשמתי לקורס ולא עברתי אותו או לא ניגשתי לבחינה?

                                                                במידה וסטודנט ייקח קורס שהוא לא ייגש אליו, ייכשל בו, המרצה הדיח אותו על נוכחות וכיוצא בזה, יהיה על הסטודנט להירשם לקורס חלופי והדבר יהיה כרוך בתשלום  נוסף.

                                                                 מה קורה במידה ולמדתי קורסי בחירה מעל למכסה הנדרשת?

                                                                 קורסי בחירה מעבר למכסה הנדרשת אשר פוגעים בממוצע הציונים של הסטודנט, יועברו לעודפים במעמד סגירת התואר ולא ישפיעו על הממוצע.

                                                                  [ninja_forms id=3]

                                                                  תפריט נגישות

                                                                  העתיד שלך נמצא במרחק
                                                                  שיחת טלפון אחת!