תפריט נוסף

תחום המשפטים עוסק בחקר החוק ובאכיפתו. ניתן לקשר אותו לתחום מדעי החברה, המדינה והרוח אודות לאופיו האינטרדיסציפלינרי. לימודי משפטים הם אחד ממקצועות הלימוד המבוקשים והיוקרתיים ביותר בארץ, הביקוש הרב הפך את המקצוע לתחרותי מאוד ולכן חשוב להשקיע ולרכוש השכלה במוסד אקדמי בעל קבלות בתחום. הצלחה במקצוע זה דורשת ידע נרחב בדיסציפלינות שונות ולכן מוסד אקדמי מוביל ישלב במסלול לימודי משפטים קורסים נוספים מתחום מדעי החברה והרוח.

מסלול הלימודים אורך כארבע שנים. בשנתיים הראשונות של התואר לומדים הסטודנטים קורסי יסוד מרכזיים בתחום המשפטים ובתחום מדעי החברה והרוח, אשר מקנים להם את הכלים להתפתח, להרחיב אופקים ולהתמקצע בתחומים נוספים. בשלבים מתקדמים יותר של התואר יכולים הסטודנטים לבחור תחום משפטי מסוים כגון המשפט הפלילי, המשפט המסחרי, דיני משפחה, דיני נזיקין, או דיני מקרקעין ולהתמקד בקורסי בחירה הקשורים אליו.

על מנת לעסוק בעריכת דין יש להתמחות במשך שנה במשרד עורכי דין ולעבור את בחינות הלשכה. המרכז האקדמי מכין את הסטודנטים שלו היטב ומשקיע רבות בפיתוח המחשבה המשפטית של הסטודנטים ובהרחבת אופקיהם. לשם כך מעסיק המרכז האקדמי את טובי המרצים בישראל ומאמין כי חלק נרחב בהשכלה משפטית איכותית נעוץ בטיבם ובאיכותם של המרצים.

אנו מאמינים בהקניית ידע נרחב המתפרש על פני תחומים רבים. לימוד משפטים כולל השכלה נרחבת בתחומי הליבה הבאים:

המשפט הפלילי – ענף משפטי המתמקד בהגדרת התנהגויות חברתיות מסוימות כשליליות ובלתי חוקיות. מדובר בכללי התנהגות אשר העובר עליהם יואשם בביצוע עבירה פלילית שדינה נקבע בהתאם לעונשים הקבועים בחוק. חובת האכיפה במשפט הפלילי מוטלת בראש ובראשונה על המדינה באמצעות התביעה הכללית.

המשפט האזרחי – מדובר במספר ענפים משפטיים העוסקים במערכות היחסים שבין אזרחים במדינה. ענפים מרכזיים במשפט האזרחי כוללים:

 • דיני חוזים העוסקים בהסכמים שנכרתו בין אזרחים.
 • דיני נזיקין העוסקים בנזקים שנגרמו לאדם כלשהו על ידי אדם אחר.
 • דיני משפחה העוסקים סוגיות כגון רווחת ילדים, נישואין וגירושין.
 • דיני קניין העוסקים בבעלות על רכוש ובזכות לבעלות על רכוש.
 • דיני עבודה העוסקים במערכות היחסים שבין עובדים למעבידים.


המשפט החוקתי
– עוסק בחוקים יסודיים הנוגעים לסמכות של גופים שונים, ביחס לחקיקה. לא לכל מדינה יש חוקה, אך לכל מדינה יש את חוקי המדינה שלה, המחייבים את הממשלה לפעול לפיהם.

המשפט המנהלי – תחום משפטי הבא להסדיר את פועלן וסמכותן של רשויות המנהל הציבורי במדינה.

המשפט הבינלאומי – עוסק ביחסים שבין מדינות או בין אזרחים וגופים משפטיים במדינות שונות.

+תכנית לימודים שנה א' תשע"ט לתואר ראשון במשפטים

ייתכנו שינויים. נא להתעדכן במערכות סופיות לקראת אוגוסט

תואר במשפטים – תשע"ט

שנה א' – מסלול יום – סמסטר א'

שעה/יום ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
09:00-10:00 מבוא למשפט השוואתי

ד"ר רונית דוניץ קידר

 

כתיבה וחשיבה במשפט
10:00-11:00 אנגלית רמות טרום בסיסי א'/טרום בסיסי ב'/ בסיסי

(פתיחת הרמות מותנית במספר הנרשמים)

אנגלית כל הרמות

(פתיחת הרמות מותנית במספר הנרשמים)

 

 

11:00-12:00 דיני עונשין

פרופ' בועז סנג'רו

 

 

12:00-13:00 12:30

שער למשפט*

עו"ד מיכל אהרוני

13:00-14:00 דיני עונשין

פרופ' בועז סנג'רו

14:00-15:00 דיני חוקה

פרופ' גילה שטופלר

 

15:00-16:00
16:00-17:00 16:30

שער למשפט*

עו"ד הישאם שבאיטה

 

 

תרגול בחוקה

 

17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00  

 

20:00-21:00
21:00-22:00

 

*הקורס שער למשפט מיועד לתלמידים ששפת אימם אינה עברית.

 

שנה א' – מסלול יום – סמסטר ב'

שעה/יום ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
09:00-10:00  

 

09:30

דיני חוזים

ד"ר אורי בן אוליאל

תורות מוסר

ד"ר רועית דהן

 

10:00-11:00 אנגלית רמת בסיסי

(פתיחת הרמות מותנית במספר הנרשמים)

אנגלית רמות בסיסי/ מתקדמים א'/ מתקדמים ב'

(פתיחת הרמות מותנית במספר הנרשמים)

11:00-12:00 דיני חוזים

ד"ר אורי בן אוליאל

12:00-13:00 12:30

מבוא לתורת משפט

ד"ר אבישלום וסטרייך

13:00-14:00
14:00-15:00 משפט וכלכלה

פרופ' יעד רותם

15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00  

 

18:00-19:00  

 

19:00-20:00  

 

20:00-21:00  

 

21:00-22:00  

 

 

שנה א' – מסלול יום – סמסטר קיץ (12 שבועות)

סמסטר קיץ יתקיים בין התאריכים 30/06/2019-20/09/2019

שעה/יום ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
08:00-09:00  

 

09:00-10:00  

 

10:00-11:00  

 

11:00-12:00  

 

12:00-13:00  

 

13:00-14:00  

 

14:00-15:00  

 

15:00-16:00

 

 

 

 

16:00-17:00 16:30

אנגלית רמות מתקדמים א'/ מתקדמים ב' (פתיחת הרמות מותנית בכמות הנרשמים)

16:30

אנגלית רמות מתקדמים א'/ מתקדמים ב' (פתיחת הרמות מותנית בכמות הנרשמים)

17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00

 

 

הערות למערכת

 • המערכת כפופה לשינויים.
 • שיעורי השלמה, שיעורי הכנה לעבודות/בחינות ושיעורי תיגבור יתקיימו בימים שאינם ימי הלימוד הרגילים.

 

לימודי אנגלית

 • מיון לרמות בקורס אנגלית נעשה כמתחייב מהוראות המועצה להשכלה גבוהה ע"י בחינה חיצונית (אמי"ר, אמיר"ם, פסיכומטרי). ניתן להבחן באמצעות המרכז האקדמי בתאום מראש ובתוספת תשלום כמקובל.

 

 • פתיחת הרמות באנגלית מותנית במספר נרשמים מינימלי. במידה שלא יהיו מספיק נרשמים לא יפתחו כל הרמות והתלמידים ידרשו להשתבץ לרמות הקיימות גם אם אינן נלמדות בימי הלימוד של המסלול אליו הם משתייכים.

 

 • תלמידים שבסיום שנה א' לא השיגו רמת פטור באנגלית, ישתבצו לקורסים הקיימים בסמסטר קיץ או בשנה שלאחר מכן.

 

 • על-פי הוראות המועצה להשכלה גבוהה, ניתן ללמוד כל קורס (למעט רמת "מתקדמים ב'") בחינם באופן מקוון (באמצעות פלטפורמה מיוחדת שהקימה האוניברסיטה הפתוחה) ולהיבחן  בבחינות של המרכז הארצי לבחינות והערכה. פרטים על הבחינה ואופן ההרשמה ניתן לקבל באתר של  המרכז הארצי לבחינות והערכה.

 

סטודנט המעוניין לשמור לעצמו מקום בקורסי האנגלית ,הניתנים במרכז האקדמי , יודיע על כך למזכירות עד לתאריך 11.10.18. הקבלה לקורסי האנגלית לאחר תאריך זה תהיה על בסיס מקום פנוי בלבד.

 

 • לימודי האנגלית בסמסטר א' יחלו בשבוע השני ללימודים. שיעור השלמה יקבע בהמשך. תלמידים שירשמו לאחר 21/10/18 לא יוכלו ללמוד אנגלית בסמסטר הנוכחי וישתבצו ללימודי אנגלית על פי רמתם במועד הבא שיפתח קורס.

ימי הערכות לקראת תחילת שנת הלימודים יתקיימו בין התאריכים 08-11/10/2018,

מועדים מדוייקים יפורסמו בהמשך. הנוכחות חובה.

 

תואר במשפטים – תשע"ט

שנה א' – מסלול ערב – סמסטר א'             

שעה/יום ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
08:00-09:00 כתיבה וחשיבה במשפט
09:00-10:00  

 

10:00-11:00  

 

אנגלית כל הרמות

(פתיחת הרמות מותנית במספר הנרשמים)

 

11:00-12:00  

 

12:00-13:00  

 

 

12:30

שער למשפט*

עו"ד מיכל אהרוני

 

 

13:00-14:00
14:00-15:00  

 

15:00-16:00
16:00-17:00 16:30

שער למשפט*

עו"ד הישאם שבאיטה

 

 

16:30

דיני חוזים

ד"ר שחר ולר

 

 

 

 

16:30

דיני עונשין

פרופ' בועז סנג'רו

 

 

17:00-18:00
18:00-19:00 אנגלית רמות טרום בסיסי א'/טרום בסיסי ב'/ בסיסי

(פתיחת הרמות מותנית במספר הנרשמים

19:00-20:00  

 

19:30

דיני עונשין

פרופ' בועז סנג'רו

 

19:15

דיני חוזים

ד"ר שחר ולר

20:00-21:00
21:00-22:00

 

*הקורס שער למשפט מיועד לתלמידים ששפת אימם אינה עברית.

 שנה א' – מסלול ערב – סמסטר ב'

שעה/יום ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
08:00-09:00
09:00-10:00  

 

10:00-11:00  

 

11:00-12:00  

 

12:00-13:00  

 

13:00-14:00  

 

14:00-15:00  

 

15:00-16:00  

 

16:00-17:00 16:30

משפט וכלכלה

ד"ר אורי בן אוליאל

 

16:30

דיני חוקה

פרופ' עידו פורת

 

 

17:00-18:00  

 

18:00-19:00 אנגלית רמת בסיסי

(פתיחת הרמות מותנית במספר הנרשמים)

18:15

משפט השוואתי

ד"ר רונית דוניץ-קידר

אנגלית רמות בסיסי/ מתקדמים א'/ מתקדמים ב'

(פתיחת הרמות מותנית במספר הנרשמים)

19:00-20:00
20:00-21:00 20:15

תרגול בחוקה

21:00-22:00

 

שנה א' – מסלול ערב – סמסטר קיץ (12 שבועות)

סמסטר קיץ יתקיים בין התאריכים 30/06/2019-20/09/2019

שעה/יום ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
08:00-09:00  

 

09:00-10:00  

 

10:00-11:00  

 

11:00-12:00  

 

12:00-13:00  

 

13:00-14:00  

 

14:00-15:00  

 

15:00-16:00

 

 

 

16:00-17:00 16:30

אנגלית רמות מתקדמים א'/ מתקדמים ב' (פתיחת הרמות מותנית בכמות הנרשמים)

16:30

תורות מוסר

ד"ר רועית דהן

16:30

אנגלית רמות מתקדמים א'/ מתקדמים ב' (פתיחת הרמות מותנית בכמות הנרשמים)

17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00 19:15

תורת משפט

ד"ר אבישלום וסטרייך

19:15

תורת משפט

ד"ר אבישלום וסטרייך

20:00-21:00
21:00-22:00

 

 

הערות למערכת

 

 • המערכת כפופה לשינויים.
 • שיעורי השלמה, שיעורי הכנה לעבודות/בחינות ושיעורי תיגבור יתקיימו בימים שאינם ימי הלימוד הרגילים.

 

לימודי אנגלית

 • מיון לרמות בקורס אנגלית נעשה כמתחייב מהוראות המועצה להשכלה גבוהה ע"י בחינה חיצונית (אמי"ר, אמיר"ם, פסיכומטרי). ניתן להבחן באמצעות המרכז האקדמי בתאום מראש ובתוספת תשלום כמקובל.

 

 • פתיחת הרמות באנגלית מותנית במספר נרשמים מינימלי. במידה שלא יהיו מספיק נרשמים לא יפתחו כל הרמות והתלמידים ידרשו להשתבץ לרמות הקיימות גם אם אינן נלמדות בימי הלימוד של המסלול אליו הם משתייכים.

 

 • תלמידים שבסיום שנה א' לא השיגו רמת פטור באנגלית, ישתבצו לקורסים הקיימים בסמסטר קיץ או בשנה שלאחר מכן.

 

 • על-פי הוראות המועצה להשכלה גבוהה, ניתן ללמוד כל קורס (למעט רמת "מתקדמים ב'") בחינם באופן מקוון (באמצעות פלטפורמה מיוחדת שהקימה האוניברסיטה הפתוחה) ולהיבחן  בבחינות של המרכז הארצי לבחינות והערכה. פרטים על הבחינה ואופן ההרשמה ניתן לקבל באתר של  המרכז הארצי לבחינות והערכה.

 

סטודנט המעוניין לשמור לעצמו מקום בקורסי האנגלית ,הניתנים במרכז האקדמי , יודיע על כך למזכירות עד לתאריך 11.10.18. הקבלה לקורסי האנגלית לאחר תאריך זה תהיה על בסיס מקום פנוי בלבד.

 

 • לימודי האנגלית בסמסטר א' יחלו בשבוע השני ללימודים. שיעור השלמה יקבע בהמשך. תלמידים שירשמו לאחר 21/10/18 לא יוכלו ללמוד אנגלית בסמסטר הנוכחי וישתבצו ללימודי אנגלית על פי רמתם במועד הבא שיפתח קורס.

ימי הערכות לקראת תחילת שנת הלימודים יתקיימו בין התאריכים 08-11/10/2018,

מועדים מדוייקים יפורסמו בהמשך. הנוכחות חובה.

+תכנית לימודים שנה א' תשע"ט לתואר ראשון במשפטים - אקדמאים

תואר במשפטים – תשע"ט

שנה א' – אקדמאים – סמסטר א' 

שעה/יום ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
08:00-09:00 כתיבה וחשיבה במשפט

7 מפגשים אחת לשבועיים

 

09:00-10:00  

 

10:00-11:00  

 

11:00-12:00  

 

12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00  

 

15:00-16:00
16:00-17:00 16:30

דיני חוזים

ד"ר שחר ולר

 

 

 

 

16:30

דיני עונשין

פרופ' בועז סנג'רו

 

 

17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00  

 

19:30

דיני עונשין

פרופ' בועז סנג'רו

 

19:15

דיני חוזים

ד"ר שחר ולר

20:00-21:00  
21:00-22:00

 

שנה א' – אקדמאים – סמסטר ב'

שעה/יום ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
08:00-09:00
09:00-10:00  

 

10:00-11:00  

 

11:00-12:00  

 

12:00-13:00  

 

13:00-14:00  

 

14:00-15:00  

 

15:00-16:00  

 

16:00-17:00   16:30

דיני חוקה

פרופ' עידו פורת

 

 

17:00-18:00
18:00-19:00 18:15

משפט השוואתי

ד"ר רונית דוניץ-קידר

19:00-20:00
20:00-21:00 20:15

תרגול בחוקה

21:00-22:00

 

 

שנה א' – מסלול אקדמאים – סמסטר קיץ (12 שבועות)

סמסטר קיץ יתקיים בין התאריכים 30/06/2019-20/09/2019

 

 

שעה/יום ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי
08:00-09:00  

 

09:00-10:00  

 

10:00-11:00  

 

11:00-12:00  

 

12:00-13:00  

 

13:00-14:00  

 

14:00-15:00  

 

15:00-16:00

 

 

 

16:00-17:00 הליכים אלטרנטיביים לישוב סכסוכים – דיני בוררות והליך הגישור

עו"ד ברוך כצמן

17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00 19:15

תורת משפט

ד"ר אבישלום וסטרייך

19:15

תורת משפט

ד"ר אבישלום וסטרייך

20:00-21:00
21:00-22:00

 

 

הערות:

 • המערכת כפופה לשינויים.
 • הקורס כתיבה וחשיבה במשפט יתקיים אחת לשבועיים ויחל בשבוע הראשון.
 • שיעורי השלמה, שיעורי הכנה לעבודות/בחינות ושיעור תיגבור יתקיימו בימים שאינם ימי הלימוד הרגילים.
 • תלמיד שירצה ללמוד קורסי בחירה אחרים יוכל להירשם החל מסמסטר קיץ לקורסים הנלמדים בימים אחרים.

 

 

ימי הערכות לקראת תחילת שנת הלימודים יתקיימו בין התאריכים 08-11/10/2018,

מועדים מדוייקים יפורסמו בהמשך. הנוכחות חובה.

+תקצירי הקורסים

שנה א'

שם הקורס

 

שם המרצה קוד קורס נקודות זכות
דיני חוקה פרופ' גילה שטופלר / פרופ' עידו פורת

שעור 4 ש"ס + תרגיל 2 ש"ס

1005 6 נ"ז
דיני חוקה

(דוברי אנגלית)

פרופ' עידו פורת

שעור 4 ש"ס + תרגיל 2 ש"ס

1086 6 נ"ז
דיני חוזים ד"ר שחר ולר / שיעור 6 ש"ס

ד"ר אורי בן אוליאל

שעור 4 ש"ס + תרגיל 2 ש"ס

1007 6 נ"ז
תורת המשפט ד"ר רונית דוניץ-קידר /

שעור 4 ש"ס

1010 4 נ"ז
תורת המשפט
(דוברי אנגלית)
ד"ר רונית דוניץ-קידר
שעור 4 ש"ס
1085 4 נ"ז
משפט וכלכלה ד"ר אורי בן אוליאל / פרופ' יעד רותם

שעור 2 ש"ס

1011 2 נ"ז
מבוא למשפט ישראלי ומשפט השוואתי  פרופ' פבלו לרנר/ ד"ר יעקב שטרן

שעור  4 ש"ס

1083 4 נ"ז
מבוא למשפט ישראלי ומשפט השוואתי

(דוברי אנגלית)

 פרופ' פבלו לרנר

שעור  4 ש"ס

1090 4 נ"ז
אנגלית למשפטנים היקף השעות יקבע בהתאם לרמת התלמיד 2 נ"ז
דיני עונשין פרופ' בועז סנג'רו

שעור 6 ש"ס

1030 6 נ"ז

 

כתיבה וחשיבה במשפט גב' מיכל אהרוני/גב' דנה פאר/

גב' רותם רוזנברג-רובינס/מר יואב שוטן

שעור 2 ש"ס

1084 2 נ"ז
כתיבה וחשיבה במשפט

(דוברי אנגלית)

גב' דנה פאר

שיעור 2 ש"ס

1091 2 נ"ז
תורות מוסר ומדע המדינה ד"ר רועית דהן

שעור 2 ש"ס

1033 2 נ"ז
מבוא למשפט העברי

(דוברי אנגלית)

ד"ר אבישלום וסטרייך

שיעור 4 ש"ס

2071 4 נ"ז
שער למשפט* גב' מיכל אהרוני ומר הישאם שבאיטה

שעור 6 ש"ס

4 נ"ז

*הקורס שער למשפט מיועד לתלמידים ששפת אימם אינה עברית.

 

שנה ב'

שם הקורס

 

שם המרצה קוד קורס נקודות זכות
דיני תאגידים ד"ר דב סולומון/פרופ' יעד רותם

שיעור 6 ש"ס

3011 6 נ"ז
דיני תאגידים
(דוברי אנגלית)
מר איתי פייגנבאום

שיעור 6 ש"ס

2070 6 נ"ז
דיני נזיקין ד"ר בועז שנור/ שיעור 6 ש"ס

 

2001 6  נ"ז
דיני משפחה וירושה

 

פרופ' פנחס שיפמן

שעור 4 ש"ס + תרגיל 2 ש"ס

עו"ד ולרי זילכה

שיעור 6 ש"ס

2003 6 נ"ז
דיון פלילי פרופ' רינת קיטאי סנג'רו

שעור 3 ש"ס + תרגיל 1 ש"ס

2005 4 נ"ז
משפט מנהלי /

שיעור 6 ש"ס

2009 6 נ"ז
מבוא למשפט העברי ד"ר איתי ליפשיץ/ ד"ר אבישלום וסטרייך

שיעור 4 ש"ס

 

2011 4 נ"ז
כתיבה אקדמית גב' מיכל אהרוני/גב' דנה פאר/ עו"ד רותם רוזנברג-רובינס/מר יואב שוטן/

מר רן לוסיטגמן

שיעור 2 ש"ס

2051 2 נ"ז
כתיבה אקדמית

(דוברי אנגלית)

גב' דנה פאר

שיעור 2 ש"ס

2052 2 נ"ז
משפט בינלאומי פומבי ד"ר טלי אמיר / שיעור 4 ש"ס 2015 4 נ"ז
קורסי בחירה משפטיים 8 נ"ז

 

שנה ג'

 

שם הקורס שם המרצה קוד קורס נקודות זכות
מבוא לדיני מיסים ד"ר ליאור דוידאי / שעור 4 ש"ס 3002 4 נ"ז
דיני עבודה פרופ' יוסי דהאן

שעור 4 ש"ס

3004 4 נ"ז
דיני ראיות ד"ר אייל כתבן

שעור 4 ש"ס

3009 4 נ"ז
דיון אזרחי ד"ר איתי ליפשיץ

שעור 4 ש"ס + תרגיל 2 ש"ס

3008 6 נ"ז
דיני קניין ד"ר אודליה מינס /  שעור 6 ש"ס

 

3014 6 נ"ז
השתקפויות משפט

 

ד"ר מיה מי-טל

שיעור 3 ש"ס

3015 3 נ"ז
משפט בינלאומי פרטי פרופ' יעד רותם

שיעור 2 ש"ס

2045 2 נ"ז
סמינריון סמינריון אחד

 

6 נ"ז
קורסי בחירה

משפטיים

8 נ"ז

 

שנה ד'

 

שם הקורס

 

שם המרצה קוד קורס נקודות זכות
משפט וחברה ד"ר יואב המר

שעור 2 ש"ס

4003 2 נ"ז
אתיקה מקצועית של עורכי דין פרופ' עידו פורת

שעור 2 ש"ס

4005 2 נ"ז
סדר דין אזרחי מהלכה למעשה עו"ד מנשה כהן / עו"ד רן לוסטיגמן /

עו"ד יעל סנאי

שעור 4 ש"ס

4006 4 נ"ז
ההליך הפלילי מהלכה למעשה עו"ד אופיר סטרשנוב/ עו"ד יעל סנאי

שעור 3 ש"ס

4008 3 נ"ז
היבטים פרוצדורליים של המשפט הפרטי עו"ד שירה וייסברגר/

עו"ד דוד אשד ועו"ד אורטל רייסמן

שעור 2 ש"ס

4009 2 נ"ז
קורסי בחירה משפטיים 4 נ"ז

 

 

Fields marked with an * are required

פגישת ייעוץ אישי חינם

אנחנו מזמינים אתכם להשאיר פרטים ואחד מיועצי הלימודים שלנו ישמח לחזור אליכם

שדות המסומנים ב * הם שדות חובה

בניית אתרים | חווית משתמש | פיתוח תוכנה