students
תפריט נוסף

מטרת התכנית לאפשר לבוגרי תואר ראשון במדעי החברה או במדעי הרוח להעמיק את הידע שברשותם באשר לתפקידו של המשפט בחיי החברה והכלכלה – בישראל ובעולם – והשפעתו על תהליכים חברתיים, פוליטיים, ציבוריים, כלכליים ועסקיים.

התכנית מכשירה בוגרי תואר ראשון במדעי החברה או במדעי הרוח למשרות ועיסוקים שאינם משפטיים בהכרח אך יש בהם ממשק עבודה עם עולם המשפט, עורכי דין ומשפטנים.

יתרונות הלימודים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים:

 

הסגל האקדמי – מרצים מהשורה הראשונה ביניהם משפטנים ואנשי מנהל עסקים בעלי מוניטין בינלאומי אשר רכשו את הכשרתם בדוקטורטים ובפוסט-דוקטורטים באוניברסיטאות הטובות בעולם. המרצים בפקולטה למשפטים של המרכז האקדמי הם מהמובילים בעולם ומרצים בין היתר באוניברסיטאות NYU, בראון, שיקגו, ועוד.

 

יחס אישי – הסטודנטים במרכז האקדמי זוכים ליחס חם ואישי וכן לליווי מכל הסגל במהלך הלימודים.

 

חדשנות – המרכז האקדמי עוקב ומתעדכן בהתפתחויות בעולם במאה ה-21 ומציע לסטודנטים קורסים בתחומים רלוונטים לעולם של היום.

 

*מלגות מיוחדות לעובדי מדינה, רשויות מקומיות, אנשי קבע ורופאים. מלגות מיוחדות למצטיינים.

 

משך הלימודים לתואר – 56 נ"ז על פני ארבעה סמסטרים רצופים, יומיים בשבוע: חמישי החל מ-16:00 ושישי בבוקר. 15 חודשים בלבד.

 

תנאי קבלה – בוגרי תואר ראשון במדעי החברה, מדעי הרוח, כלכלה, מנהל עסקים, חשבונאות (כל אחד למסלול ייעודי שלו); ובלבד שממוצע ציוניהם בתואר הראשון אינו נופל מ-80.

 

הערה: בוגר התכנית לא יוכל להתמחות או לעסוק בעריכת דין.
*הענקת התואר מותנה באישור המועצה להשכלה גבוהה.

+תכנית לימודים שנה א' תשע"ט לתואר שני בלימודי משפט התמחות במשפט מסחרי-עסקי

 

שנה א' –  סמסטר א' – שנת תשע"ט

שעה/יוםראשוןשנישלישירביעיחמישישישייום/שעה
08:00-09:00 

 

08:30

תורת משפט

ד"ר אבישלום וסטרייך

 

08:00-09:00
09:00-10:00 

 

09:00-10:00
10:00-11:0010:00-11:00
11:00-12:00 

 

11:00-12:00
12:00-13:00דיני חוזים

ד"ר אורי בן אוליאל

12:00-13:00
13:00-14:0013:00-14:00
14:00-15:00 

 

14:00-15:00
15:00-16:0015:00-16:00
16:00-17:00משפט ציבורי

פרופ' גילה שטופלר

 

16:00-17:00
17:00-18:0017:00-18:00
18:00-19:0018:00-19:00
19:00-20:0019:00-20:00
19:30

דיני חוזים

ד"ר אורי בן אוליאל

20:00-21:0020:00-21:00
21:00-22:0021:00-22:00

 

שנה א' –  סמסטר ב'

שעה/יוםראשוןשנישלישירביעיחמישישישייום/שעה
08:00-09:00 

 

08:30

מבוא למשפט ישראלי

פרופ' פבלו לרנר

08:00-09:00
09:00-10:00 

 

09:00-10:00
10:00-11:0010:30

מבוא לדיני מיסים

ד"ר ליאור דוידאי

10:00-11:00
11:00-12:00 

 

11:00-12:00
12:00-13:0012:00-13:00
13:00-14:0013:00-14:00
14:00-15:00 

 

14:00-15:00
15:00-16:0015:00-16:00
16:00-17:00דיני תאגידים

פרופ' יעד רותם

16:00-17:00
17:00-18:0017:00-18:00
18:00-19:00 18:00-19:00
19:00-20:0019:00-20:00
20:00-21:00דיני הגבלים עסקיים

ד"ר גיא שגיא

20:00-21:00
21:00-22:0021:00-22:00

תואר שני בלימודי משפט התמחות במשפט מסחרי-עסקי

שנה א' –  סמסטר קיץ יתקיים בין התאריכים 30/06/19-20/09/19 (12 שבועות)

שעה/יוםראשוןשנישלישירביעיחמישישישייום/שעה
08:00-09:00 

 

08:30

פירוקים והבראות

 

08:00-09:00
09:00-10:00 

 

09:00-10:00
10:00-11:0010:00-11:00
11:00-12:00 

 

11:00-12:00
12:00-13:00רגולציה כלכלית חברתית

ד"ר הדר ז'בוטינסקי

12:00-13:00
13:00-14:0013:00-14:00
14:00-15:00 14:00-15:00
15:00-16:00 מוסר ועסקים

ד"ר רונית דוניץ-קידר

15:00-16:00
16:00-17:00 16:00-17:00
17:00-18:00 16:45

משפט עסקי

בעולם גלובלי

פרופ' יעל רונן

17:00-18:00
18:00-19:00 18:00-19:00
18:45

שיעבודים ובטוחות לאשראי

ד"ר דוב סולומון

19:00-20:00 19:00-20:00
20:00-21:00 20:30

סמינריון סוגיות בדיני תאגידים וניירות ערך

ד"ר דב סולומון

20:00-21:00
21:00-22:0021:00-22:00

הערות:

  1. הצגת העבודות בסמינריונים, במסגרת של רפראט, תעשה במתכונת של ימים מרוכזים בסיום הסמסטר.
  1. סדר הקורסים ונושאי הקורסים עשויים להשתנות.
  2. שיעורי השלמה, שיעורי הכנה לעבודות/בחינות ושיעורי תיגבור יתקיימו בימים שאינם ימי הלימוד הרגילים.

+תכנית לימודים שנה א' תשע"ט לתואר שני בלימודי משפט התמחות במשפט וחברה

 

שנה א' –  סמסטר א' שנת תשע"ט

שעה/יוםראשוןשנישלישירביעיחמישישישייום/שעה
08:00-09:00 

 

08:30

תורת משפט

ד"ר אבישלום וסטרייך

 

08:00-09:00
09:00-10:00 

 

09:00-10:00
10:00-11:0010:00-11:00
11:00-12:00 

 

11:00-12:00
12:00-13:00דיני חוזים

ד"ר אורי בן אוליאל

12:00-13:00
13:00-14:0013:00-14:00
14:00-15:00 

 

14:00-15:00
15:00-16:0015:00-16:00
16:00-17:00משפט ציבורי

פרופ' גילה שטופלר

 

16:00-17:00
17:00-18:0017:00-18:00
18:00-19:0018:00-19:00
19:00-20:0019:30

דיני חוזים

ד"ר אורי בן אוליאל

19:00-20:00
20:00-21:0020:00-21:00
20:00-21:0020:00-21:00


שנה א' –  סמסטר ב'

שעה/יוםראשוןשנישלישירביעיחמישישישייום/שעה
08:00-09:00 

 

08:30

מבוא למשפט ישראלי

פרופ' פבלו לרנר

08:00-09:00
09:00-10:00 

 

09:00-10:00
10:00-11:0010:30

משפט בינלאומי פומבי

פרופ' יעל רונן

 

10:00-11:00
11:00-12:00 

 

11:00-12:00
12:00-13:0012:00-13:00
13:00-14:0013:00-14:00
14:00-15:00 

 

14:00-15:00
15:00-16:0015:00-16:00
16:00-17:00דת מדינה ומשפט

פרופ' גילה שטופלר

16:00-17:00
17:00-18:0017:00-18:00
18:00-19:00 קורס בחירה

 

18:00-19:00
19:00-20:0019:00-20:00
20:00-21:00זכויות אדם ושינוי חברתי

ד"ר עופר סיטבון

20:00-21:00
21:00-22:0021:00-22:00

 

 

תואר שני בלימודי משפט התמחות במשפט וחברה

שנה א' –  סמסטר קיץ יתקיים בין התאריכים 30/06/19-20/09/19 (12 שבועות)

 

שעה/יוםראשוןשנישלישירביעיחמישישישייום/שעה
08:00-09:00 

 

08:30

הזכות לשיוויון והאיסור על אפליה

ד"ר סיגל שהב

 

08:00-09:00
09:00-10:00 

 

09:00-10:00
10:00-11:0010:15

קורס בחירה

 

10:00-11:00
11:00-12:00 

 

11:00-12:00
12:00-13:00רגולציה כלכלית חברתית

ד"ר הדר ז'בוטינסקי

12:00-13:00
13:00-14:0013:00-14:00
14:00-15:00 14:00-15:00
15:00-16:00 מוסר ועסקים

ד"ר רונית דוניץ-קידר

15:00-16:00
16:00-17:00 16:00-17:00
17:00-18:00 16:45

קורס בחירה

17:00-18:00
18:00-19:00 18:00-19:00
18:45

קורס בחירה

19:00-20:00 19:00-20:00
20:00-21:00 20:30

סמינריון החוקתיזציה של המשפט הישראלי

פרופ' עידו פורת

20:00-21:00
21:00-22:0021:00-22:00

הערות:

  1. הצגת העבודות בסמינריונים, במסגרת של רפראט, תעשה במתכונת של ימים מרוכזים בסיום הסמסטר.
  1. סדר הקורסים ונושאי הקורסים עשויים להשתנות.
  1. שיעורי השלמה, שיעורי הכנה לעבודות/בחינות ושיעורי תיגבור יתקיימו בימים שאינם ימי הלימוד הרגילים.

+תכנית לימודים שנה א' תשע"ט לתואר שני בלימודי משפט התמחות במשפט פלילי

 

שנה א' –  סמסטר א' תשע"ט

שעה/יוםראשוןשנישלישירביעיחמישישישייום/שעה
08:00-09:00 

 

08:30

תורת משפט

ד"ר אבישלום וסטרייך

 

 

08:00-09:00
09:00-10:00 

 

09:00-10:00
10:00-11:0010:00-11:00
11:00-12:00 

 

11:00-12:00
12:00-13:00דיני חוזים

ד"ר אורי בן אוליאל

12:00-13:00
13:00-14:0013:00-14:00
14:00-15:00 

 

14:00-15:00
15:00-16:0015:00-16:00
16:00-17:00משפט ציבורי

פרופ' גילה שטופלר

 

16:00-17:00
17:00-18:0017:00-18:00
18:00-19:0018:00-19:00
19:00-20:0019:30

דיני חוזים

ד"ר אורי בן אוליאל

19:00-20:00
20:00-21:0020:00-21:00
20:00-21:0020:00-21:00


שנה א' –  סמסטר ב'

שעה/יוםראשוןשנישלישירביעיחמישישישייום/שעה
08:00-09:00 

 

08:30

מבוא למשפט ישראלי

פרופ' פבלו לרנר

08:00-09:00
09:00-10:00 

 

09:00-10:00
10:00-11:0010:30

דיני עונשין

פרופ' רינת קיטאי סנג'רו

 

10:00-11:00
11:00-12:00 

 

11:00-12:00
12:00-13:00סוגיות יסוד בקרימינולוגיה

ד"ר עודדה שטיינברג

12:00-13:00
13:00-14:0013:00-14:00
14:00-15:00 

 

14:00-15:00
15:00-16:0015:00-16:00
16:00-17:00דיני עונשין

פרופ' בועז סנג'רו

 

16:00-17:00
17:00-18:0017:00-18:00
18:00-19:00 18:00-19:00
19:00-20:0019:00-20:00
20:00-21:00דיני ראיות בהליך הפלילי

ד"ר אייל כתבן

20:00-21:00
21:00-22:0021:00-22:00


תואר שני בלימודי משפט התמחות במשפט פלילי

שנה א' –  סמסטר קיץ – יתקיים בין התאריכים 30/06/19-20/09/19 (12 שבועות)

שעה/יוםראשוןשנישלישירביעיחמישישישייום/שעה
08:00-09:00 

 

08:30

אישיות הנאשם ועבריינים פסיכופטיים

ד"ר מיה מי-טל

08:00-09:00
09:00-10:0009:00-10:00
10:00-11:0010:00-11:00
11:00-12:00 

 

11:00-12:00
12:00-13:0012:30

הגירה ומשפט פלילי

12:00-13:00
13:00-14:0013:00-14:00
14:00-15:00 14:00-15:00
15:00-16:00סמינר החיסיון מפני הפללה עצמית

ד"ר דניאלה בייניש

15:00-16:00
16:00-17:0016:00-17:00
17:00-18:0016:45

עבירות ההמתה

ד"ר חאלד גנאים

17:00-18:00
18:00-19:00 18:00-19:00
19:00-20:0018:45

הצורות הנגזרות של האחריות הפלילית

ד"ר חאלד גנאים

19:00-20:00
20:00-21:0020:00-21:00
21:00-22:0021:00-22:00

הערות:

  1. הצגת העבודות בסמינריונים, במסגרת של רפרט, תעשה במתכונת של ימים מרוכזים בסיום הסמסטר.
  2. סדר הקורסים ונושאי הקורסים עשויים להשתנות.
  3. שיעורי השלמה, שיעורי הכנה לעבודות/בחינות ושיעורי תיגבור יתקיימו בימים שאינם ימי הלימוד הרגילים.

+תקצירי הקורסים

רכיב

שם הקורס

נ"ז
לימודי השלמה – ליבהתורת המשפט4
 

משפט ציבורי

 

4
דיני חוזים6
מבוא למשפט ישראלי והשוואתי2
סה"כ16
לימודי השלמה –

התמחות

התמחות במשפט מסחרי-עסקיהתמחות במשפט וחברההתמחות במשפט פלילי וקרימינולוגיה
דיני תאגידים4משפט וחברה2דיני עונשין6
מבוא לדיני מסים4משפט בין-לאומי פומבי4תיאוריות בקרימינולוגיה—הגורמים לפשיעה2
הזכות לשוויון2
סה"כ8
לימודי

התואר השני –

התמחות

התמחות במשפט מסחרי-עסקיהתמחות במשפט וחברההתמחות במשפט פלילי וקרימינולוגיה
דיני ניירות ערך2זכויות אדם ושינוי חברתי2הצורות הנגזרות של האחריות הפלילית4
שעבודים ובטוחות לאשראי2משפט, שיפוט ושופט – הפסיכולוגיה של השיפוט2אישיות הנאשם ועבריינים פסיכופטיים4
דיני הגבלים עסקיים2דת מדינה ומשפט2הגירה ומשפט פלילי2
עסקאות מסחריות בין-לאומיות4זכויות נשים, פמיניזם ומשפט2עבירות ההמתה2
פירוק והבראת חברות4גבולות ומדינות – ריבונות אחריות וזכויות אדם2הקורבן מול הנאשם – דו קרב של זכויות2
משפט ואינטרנט4משפט ואינטרנט4הענישה הפלילית2
רגולציה חברתית כלכלית2רגולציה חברתית כלכלית2הליכים שיתופיים, משפט טיפולי4
מוסר ועסקים2מוסר ועסקים2דיני ראיות בהליך הפלילי – משפט וטכנולוגיה2
משפט עסקי בעולם גלובלי2הזכות לחינוך2זיהויו של אדם כמבצע עבירה2
יחסי עבודה בעידן של תמורות4שייקספיר והמשפט2
ההצדקות להטלת אחריות פלילית2
סה"כ24
סמינרים

התמחות במשפט מסחרי-עסקיהתמחות במשפט וחברההתמחות במשפט פלילי וקרימינולוגיה
שנה א'חוזים מסחרייםהחוקתיזציה של המשפט הישראליהרשעת חפים מפשע4
שנה ב'סוגיות בדיני תאגידים וניירות ערךצדק חברתי וזכויות חברתיותהחיסיון מפני הפללה עצמית4
סה"כ8
סה"כ לתואר56

 

 

Fields marked with an * are required

פגישת ייעוץ אישי חינם

אנחנו מזמינים אתכם להשאיר פרטים ואחד מיועצי הלימודים שלנו ישמח לחזור אליכם

שדות המסומנים ב * הם שדות חובה

העתיד שלך נמצא במרחק
שיחת טלפון אחת!

Fields marked with an * are required