students
תפריט נוסף

מטרת התכנית לאפשר לבוגרי תואר ראשון במדעי החברה או במדעי הרוח להעמיק את הידע שברשותם באשר לתפקידו של המשפט בחיי החברה והכלכלה – בישראל ובעולם – והשפעתו על תהליכים חברתיים, פוליטיים, ציבוריים, כלכליים ועסקיים.

התכנית מכשירה בוגרי תואר ראשון במדעי החברה או במדעי הרוח למשרות ועיסוקים שאינם משפטיים בהכרח אך יש בהם ממשק עבודה עם עולם המשפט, עורכי דין ומשפטנים.

יתרונות הלימודים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים: 

 

הסגל האקדמי – מרצים מהשורה הראשונה ביניהם משפטנים ואנשי מנהל עסקים בעלי מוניטין בינלאומי אשר רכשו את הכשרתם בדוקטורטים ובפוסט-דוקטורטים באוניברסיטאות הטובות בעולם. המרצים בפקולטה למשפטים של המרכז האקדמי הם מהמובילים בעולם ומרצים בין היתר באוניברסיטאות NYU, בראון, שיקגו, ועוד.

 

יחס אישי – הסטודנטים במרכז האקדמי זוכים ליחס חם ואישי וכן לליווי מכל הסגל במהלך הלימודים.

 

חדשנות – המרכז האקדמי עוקב ומתעדכן בהתפתחויות בעולם במאה ה-21 ומציע לסטודנטים קורסים בתחומים רלוונטים לעולם של היום.

 

*מלגות מיוחדות לעובדי מדינה, רשויות מקומיות, אנשי קבע ורופאים. מלגות מיוחדות למצטיינים.

 

משך הלימודים לתואר – 56 נ"ז על פני ארבעה סמסטרים רצופים, יומיים בשבוע: חמישי החל מ-16:00 ושישי בבוקר. 15 חודשים בלבד.

 

תנאי קבלה – בוגרי תואר ראשון במדעי החברה, מדעי הרוח, כלכלה, מנהל עסקים, חשבונאות (כל אחד למסלול ייעודי שלו); ובלבד שממוצע ציוניהם בתואר הראשון אינו נופל מ-80.

 

הערה: בוגר התכנית לא יוכל להתמחות או לעסוק בעריכת דין.
*הענקת התואר מותנה באישור המועצה להשכלה גבוהה.

+תכנית לימודים שנה א' תשע"ט לתואר שני בלימודי משפט התמחות במשפט מסחרי-עסקי

 

שנה א' –  סמסטר א' – שנת תשע"ט

שעה/יום ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי יום/שעה
08:00-09:00  

 

08:30

תורת משפט

ד"ר אבישלום וסטרייך

 

08:00-09:00
09:00-10:00  

 

09:00-10:00
10:00-11:00 10:00-11:00
11:00-12:00  

 

11:00-12:00
12:00-13:00 דיני חוזים

ד"ר אורי בן אוליאל

12:00-13:00
13:00-14:00 13:00-14:00
14:00-15:00  

 

14:00-15:00
15:00-16:00 15:00-16:00
16:00-17:00 משפט ציבורי

פרופ' גילה שטופלר

 

16:00-17:00
17:00-18:00 17:00-18:00
18:00-19:00 18:00-19:00
19:00-20:00 19:00-20:00
19:30

דיני חוזים

ד"ר אורי בן אוליאל

20:00-21:00 20:00-21:00
21:00-22:00 21:00-22:00

 

שנה א' –  סמסטר ב'

שעה/יום ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי יום/שעה
08:00-09:00  

 

08:30

מבוא למשפט ישראלי

פרופ' פבלו לרנר

08:00-09:00
09:00-10:00  

 

09:00-10:00
10:00-11:00 10:30

מבוא לדיני מיסים

ד"ר ליאור דוידאי

10:00-11:00
11:00-12:00  

 

11:00-12:00
12:00-13:00 12:00-13:00
13:00-14:00 13:00-14:00
14:00-15:00  

 

14:00-15:00
15:00-16:00 15:00-16:00
16:00-17:00 דיני תאגידים

פרופ' יעד רותם

16:00-17:00
17:00-18:00 17:00-18:00
18:00-19:00   18:00-19:00
19:00-20:00 19:00-20:00
20:00-21:00 דיני הגבלים עסקיים

ד"ר גיא שגיא

20:00-21:00
21:00-22:00 21:00-22:00

תואר שני בלימודי משפט התמחות במשפט מסחרי-עסקי

שנה א' –  סמסטר קיץ יתקיים בין התאריכים 30/06/19-20/09/19 (12 שבועות)

שעה/יום ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי יום/שעה
08:00-09:00  

 

08:30

פירוקים והבראות

 

08:00-09:00
09:00-10:00  

 

09:00-10:00
10:00-11:00 10:00-11:00
11:00-12:00  

 

11:00-12:00
12:00-13:00 רגולציה כלכלית חברתית

ד"ר הדר ז'בוטינסקי

12:00-13:00
13:00-14:00 13:00-14:00
14:00-15:00     14:00-15:00
15:00-16:00   מוסר ועסקים

ד"ר רונית דוניץ-קידר

15:00-16:00
16:00-17:00   16:00-17:00
17:00-18:00   16:45

משפט עסקי

בעולם גלובלי

פרופ' יעל רונן

17:00-18:00
18:00-19:00   18:00-19:00
18:45

שיעבודים ובטוחות לאשראי

ד"ר דוב סולומון

19:00-20:00   19:00-20:00
20:00-21:00   20:30

סמינריון סוגיות בדיני תאגידים וניירות ערך

ד"ר דב סולומון

20:00-21:00
21:00-22:00 21:00-22:00

הערות:

  1. הצגת העבודות בסמינריונים, במסגרת של רפראט, תעשה במתכונת של ימים מרוכזים בסיום הסמסטר.
  1. סדר הקורסים ונושאי הקורסים עשויים להשתנות.
  2. שיעורי השלמה, שיעורי הכנה לעבודות/בחינות ושיעורי תיגבור יתקיימו בימים שאינם ימי הלימוד הרגילים.

+תכנית לימודים שנה א' תשע"ט לתואר שני בלימודי משפט התמחות במשפט וחברה

 

שנה א' –  סמסטר א' שנת תשע"ט

שעה/יום ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי יום/שעה
08:00-09:00  

 

08:30

תורת משפט

ד"ר אבישלום וסטרייך

 

08:00-09:00
09:00-10:00  

 

09:00-10:00
10:00-11:00 10:00-11:00
11:00-12:00  

 

11:00-12:00
12:00-13:00 דיני חוזים

ד"ר אורי בן אוליאל

12:00-13:00
13:00-14:00 13:00-14:00
14:00-15:00  

 

14:00-15:00
15:00-16:00 15:00-16:00
16:00-17:00 משפט ציבורי

פרופ' גילה שטופלר

 

16:00-17:00
17:00-18:00 17:00-18:00
18:00-19:00 18:00-19:00
19:00-20:00 19:30

דיני חוזים

ד"ר אורי בן אוליאל

19:00-20:00
20:00-21:00 20:00-21:00
20:00-21:00 20:00-21:00


שנה א' –  סמסטר ב'

שעה/יום ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי יום/שעה
08:00-09:00  

 

08:30

מבוא למשפט ישראלי

פרופ' פבלו לרנר

08:00-09:00
09:00-10:00  

 

09:00-10:00
10:00-11:00 10:30

משפט בינלאומי פומבי

פרופ' יעל רונן

 

10:00-11:00
11:00-12:00  

 

11:00-12:00
12:00-13:00 12:00-13:00
13:00-14:00 13:00-14:00
14:00-15:00  

 

14:00-15:00
15:00-16:00 15:00-16:00
16:00-17:00 דת מדינה ומשפט

פרופ' גילה שטופלר

16:00-17:00
17:00-18:00 17:00-18:00
18:00-19:00   קורס בחירה

 

18:00-19:00
19:00-20:00 19:00-20:00
20:00-21:00 זכויות אדם ושינוי חברתי

ד"ר עופר סיטבון

20:00-21:00
21:00-22:00 21:00-22:00

 

 

תואר שני בלימודי משפט התמחות במשפט וחברה

שנה א' –  סמסטר קיץ יתקיים בין התאריכים 30/06/19-20/09/19 (12 שבועות)

 

שעה/יום ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי יום/שעה
08:00-09:00  

 

08:30

הזכות לשיוויון והאיסור על אפליה

ד"ר סיגל שהב

 

08:00-09:00
09:00-10:00  

 

09:00-10:00
10:00-11:00 10:15

קורס בחירה

 

10:00-11:00
11:00-12:00  

 

11:00-12:00
12:00-13:00 רגולציה כלכלית חברתית

ד"ר הדר ז'בוטינסקי

12:00-13:00
13:00-14:00 13:00-14:00
14:00-15:00     14:00-15:00
15:00-16:00   מוסר ועסקים

ד"ר רונית דוניץ-קידר

15:00-16:00
16:00-17:00   16:00-17:00
17:00-18:00   16:45

קורס בחירה

17:00-18:00
18:00-19:00   18:00-19:00
18:45

קורס בחירה

19:00-20:00   19:00-20:00
20:00-21:00   20:30

סמינריון החוקתיזציה של המשפט הישראלי

פרופ' עידו פורת

20:00-21:00
21:00-22:00 21:00-22:00

הערות:

  1. הצגת העבודות בסמינריונים, במסגרת של רפראט, תעשה במתכונת של ימים מרוכזים בסיום הסמסטר.
  1. סדר הקורסים ונושאי הקורסים עשויים להשתנות.
  1. שיעורי השלמה, שיעורי הכנה לעבודות/בחינות ושיעורי תיגבור יתקיימו בימים שאינם ימי הלימוד הרגילים.

+תכנית לימודים שנה א' תשע"ט לתואר שני בלימודי משפט התמחות במשפט פלילי

 

שנה א' –  סמסטר א' תשע"ט

שעה/יום ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי יום/שעה
08:00-09:00  

 

08:30

תורת משפט

ד"ר אבישלום וסטרייך

 

 

08:00-09:00
09:00-10:00  

 

09:00-10:00
10:00-11:00 10:00-11:00
11:00-12:00  

 

11:00-12:00
12:00-13:00 דיני חוזים

ד"ר אורי בן אוליאל

12:00-13:00
13:00-14:00 13:00-14:00
14:00-15:00  

 

14:00-15:00
15:00-16:00 15:00-16:00
16:00-17:00 משפט ציבורי

פרופ' גילה שטופלר

 

16:00-17:00
17:00-18:00 17:00-18:00
18:00-19:00 18:00-19:00
19:00-20:00 19:30

דיני חוזים

ד"ר אורי בן אוליאל

19:00-20:00
20:00-21:00 20:00-21:00
20:00-21:00 20:00-21:00


שנה א' –  סמסטר ב'

שעה/יום ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי יום/שעה
08:00-09:00  

 

08:30

מבוא למשפט ישראלי

פרופ' פבלו לרנר

08:00-09:00
09:00-10:00  

 

09:00-10:00
10:00-11:00 10:30

דיני עונשין

פרופ' רינת קיטאי סנג'רו

 

10:00-11:00
11:00-12:00  

 

11:00-12:00
12:00-13:00 סוגיות יסוד בקרימינולוגיה

ד"ר עודדה שטיינברג

12:00-13:00
13:00-14:00 13:00-14:00
14:00-15:00  

 

  14:00-15:00
15:00-16:00 15:00-16:00
16:00-17:00 דיני עונשין

פרופ' בועז סנג'רו

 

16:00-17:00
17:00-18:00 17:00-18:00
18:00-19:00   18:00-19:00
19:00-20:00 19:00-20:00
20:00-21:00 דיני ראיות בהליך הפלילי

ד"ר אייל כתבן

20:00-21:00
21:00-22:00 21:00-22:00


תואר שני בלימודי משפט התמחות במשפט פלילי

שנה א' –  סמסטר קיץ – יתקיים בין התאריכים 30/06/19-20/09/19 (12 שבועות)

שעה/יום ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי יום/שעה
08:00-09:00  

 

08:30

אישיות הנאשם ועבריינים פסיכופטיים

ד"ר מיה מי-טל

08:00-09:00
09:00-10:00 09:00-10:00
10:00-11:00 10:00-11:00
11:00-12:00  

 

11:00-12:00
12:00-13:00 12:30

הגירה ומשפט פלילי

12:00-13:00
13:00-14:00 13:00-14:00
14:00-15:00     14:00-15:00
15:00-16:00 סמינר החיסיון מפני הפללה עצמית

ד"ר דניאלה בייניש

15:00-16:00
16:00-17:00 16:00-17:00
17:00-18:00 16:45

עבירות ההמתה

ד"ר חאלד גנאים

17:00-18:00
18:00-19:00   18:00-19:00
19:00-20:00 18:45

הצורות הנגזרות של האחריות הפלילית

ד"ר חאלד גנאים

19:00-20:00
20:00-21:00 20:00-21:00
21:00-22:00 21:00-22:00

הערות:

  1. הצגת העבודות בסמינריונים, במסגרת של רפרט, תעשה במתכונת של ימים מרוכזים בסיום הסמסטר.
  2. סדר הקורסים ונושאי הקורסים עשויים להשתנות.
  3. שיעורי השלמה, שיעורי הכנה לעבודות/בחינות ושיעורי תיגבור יתקיימו בימים שאינם ימי הלימוד הרגילים.

+תקצירי הקורסים

רכיב  

שם הקורס

 

נ"ז
לימודי השלמה – ליבה תורת המשפט 4
   

משפט ציבורי

 

4
  דיני חוזים 6
  מבוא למשפט ישראלי והשוואתי 2
 
  סה"כ 16
 
לימודי השלמה –

התמחות

התמחות במשפט מסחרי-עסקי התמחות במשפט וחברה התמחות במשפט פלילי וקרימינולוגיה
  דיני תאגידים 4 משפט וחברה 2 דיני עונשין 6
  מבוא לדיני מסים 4 משפט בין-לאומי פומבי 4 תיאוריות בקרימינולוגיה—הגורמים לפשיעה 2
  הזכות לשוויון 2
 
 
 
  סה"כ 8
 
לימודי

התואר השני –

התמחות

התמחות במשפט מסחרי-עסקי התמחות במשפט וחברה התמחות במשפט פלילי וקרימינולוגיה
  דיני ניירות ערך 2 זכויות אדם ושינוי חברתי 2 הצורות הנגזרות של האחריות הפלילית 4
  שעבודים ובטוחות לאשראי 2 משפט, שיפוט ושופט – הפסיכולוגיה של השיפוט 2 אישיות הנאשם ועבריינים פסיכופטיים 4
  דיני הגבלים עסקיים 2 דת מדינה ומשפט 2 הגירה ומשפט פלילי 2
  עסקאות מסחריות בין-לאומיות 4 זכויות נשים, פמיניזם ומשפט 2 עבירות ההמתה 2
  פירוק והבראת חברות 4 גבולות ומדינות – ריבונות אחריות וזכויות אדם 2 הקורבן מול הנאשם – דו קרב של זכויות 2
  משפט ואינטרנט 4 משפט ואינטרנט 4 הענישה הפלילית 2
  רגולציה חברתית כלכלית 2 רגולציה חברתית כלכלית 2 הליכים שיתופיים, משפט טיפולי 4
  מוסר ועסקים 2 מוסר ועסקים 2 דיני ראיות בהליך הפלילי – משפט וטכנולוגיה 2
  משפט עסקי בעולם גלובלי 2 הזכות לחינוך 2 זיהויו של אדם כמבצע עבירה 2
  יחסי עבודה בעידן של תמורות 4 שייקספיר והמשפט 2
  ההצדקות להטלת אחריות פלילית 2
 
  סה"כ 24
סמינרים

 

 

התמחות במשפט מסחרי-עסקי התמחות במשפט וחברה התמחות במשפט פלילי וקרימינולוגיה
 
שנה א' חוזים מסחריים החוקתיזציה של המשפט הישראלי הרשעת חפים מפשע 4
שנה ב' סוגיות בדיני תאגידים וניירות ערך צדק חברתי וזכויות חברתיות החיסיון מפני הפללה עצמית 4
  סה"כ 8
 
  סה"כ לתואר 56

 

 

Fields marked with an * are required

פגישת ייעוץ אישי חינם

אנחנו מזמינים אתכם להשאיר פרטים ואחד מיועצי הלימודים שלנו ישמח לחזור אליכם

שדות המסומנים ב * הם שדות חובה

תפריט נגישות

העתיד שלך נמצא במרחק
שיחת טלפון אחת!

Fields marked with an * are required