הקליניקה לקידום זכויות נשים
תפריט נוסף

תואר שני בלימודי משפט התמחות במשפט וחברה

שנה א' -  סמסטר א' שנת תשע"ט

שעה/יוםראשוןשנישלישירביעיחמישישישייום/שעה
08:00-09:00 

 

08:30

תורת משפט

ד"ר אבישלום וסטרייך

 

08:00-09:00
09:00-10:00 

 

09:00-10:00
10:00-11:0010:00-11:00
11:00-12:00 

 

11:00-12:00
12:00-13:00דיני חוזים

ד"ר אורי בן אוליאל

12:00-13:00
13:00-14:0013:00-14:00
14:00-15:00 

 

14:00-15:00
15:00-16:0015:00-16:00
16:00-17:00משפט ציבורי

פרופ' גילה שטופלר

 

16:00-17:00
17:00-18:0017:00-18:00
18:00-19:0018:00-19:00
19:00-20:0019:30

דיני חוזים

ד"ר אורי בן אוליאל

19:00-20:00
20:00-21:0020:00-21:00
20:00-21:0020:00-21:00

 

שנה א' -  סמסטר ב'

שעה/יוםראשוןשנישלישירביעיחמישישישייום/שעה
08:00-09:00 

 

08:30

מבוא למשפט ישראלי

פרופ' פבלו לרנר

08:00-09:00
09:00-10:00 

 

09:00-10:00
10:00-11:0010:30

משפט בינלאומי פומבי

פרופ' יעל רונן

 

10:00-11:00
11:00-12:00 

 

11:00-12:00
12:00-13:0012:00-13:00
13:00-14:0013:00-14:00
14:00-15:00 

 

14:00-15:00
15:00-16:0015:00-16:00
16:00-17:00דת מדינה ומשפט

פרופ' גילה שטופלר

16:00-17:00
17:00-18:0017:00-18:00
18:00-19:00 קורס בחירה

 

18:00-19:00
19:00-20:0019:00-20:00
20:00-21:00זכויות אדם ושינוי חברתי

ד"ר עופר סיטבון

20:00-21:00
21:00-22:0021:00-22:00

 

תואר שני בלימודי משפט התמחות במשפט וחברה

שנה א' -  סמסטר קיץ יתקיים בין התאריכים 30/06/19-20/09/19 (12 שבועות)

שעה/יוםראשוןשנישלישירביעיחמישישישייום/שעה
08:00-09:00 

 

08:30

הזכות לשיוויון והאיסור על אפליה

ד"ר סיגל שהב

 

08:00-09:00
09:00-10:00 

 

09:00-10:00
10:00-11:0010:15

קורס בחירה

 

10:00-11:00
11:00-12:00 

 

11:00-12:00
12:00-13:00רגולציה כלכלית חברתית

ד"ר הדר ז'בוטינסקי

12:00-13:00
13:00-14:0013:00-14:00
14:00-15:00  14:00-15:00
15:00-16:00 מוסר ועסקים

ד"ר רונית דוניץ-קידר

15:00-16:00
16:00-17:00 16:00-17:00
17:00-18:00 16:45

קורס בחירה

17:00-18:00
18:00-19:00 18:00-19:00
18:45

קורס בחירה

19:00-20:00 19:00-20:00
20:00-21:00 20:30

סמינריון החוקתיזציה של המשפט הישראלי

פרופ' עידו פורת

20:00-21:00
21:00-22:0021:00-22:00

 

 

תואר שני בלימודי משפט התמחות במשפט מסחרי-עסקי

שנה א' -  סמסטר א' – שנת תשע"ט

שעה/יוםראשוןשנישלישירביעיחמישישישייום/שעה
08:00-09:00 

 

08:30

תורת משפט

ד"ר אבישלום וסטרייך

 

08:00-09:00
09:00-10:00 

 

09:00-10:00
10:00-11:0010:00-11:00
11:00-12:00 

 

11:00-12:00
12:00-13:00דיני חוזים

ד"ר אורי בן אוליאל

12:00-13:00
13:00-14:0013:00-14:00
14:00-15:00 

 

14:00-15:00
15:00-16:0015:00-16:00
16:00-17:00משפט ציבורי

פרופ' גילה שטופלר

 

16:00-17:00
17:00-18:0017:00-18:00
18:00-19:0018:00-19:00
19:00-20:0019:00-20:00
19:30

דיני חוזים

ד"ר אורי בן אוליאל

20:00-21:0020:00-21:00
21:00-22:0021:00-22:00

 

שנה א' -  סמסטר ב'

שעה/יוםראשוןשנישלישירביעיחמישישישייום/שעה
08:00-09:00 

 

08:30

מבוא למשפט ישראלי

פרופ' פבלו לרנר

08:00-09:00
09:00-10:00 

 

09:00-10:00
10:00-11:0010:30

מבוא לדיני מיסים

ד"ר ליאור דוידאי

10:00-11:00
11:00-12:00 

 

11:00-12:00
12:00-13:0012:00-13:00
13:00-14:0013:00-14:00
14:00-15:00 

 

14:00-15:00
15:00-16:0015:00-16:00
16:00-17:00דיני תאגידים

פרופ' יעד רותם

16:00-17:00
17:00-18:0017:00-18:00
18:00-19:00 18:00-19:00
19:00-20:0019:00-20:00
20:00-21:00דיני הגבלים עסקיים

ד"ר גיא שגיא

20:00-21:00
21:00-22:0021:00-22:00

 

תואר שני בלימודי משפט התמחות במשפט מסחרי-עסקי

שנה א' -  סמסטר קיץ יתקיים בין התאריכים 30/06/19-20/09/19 (12 שבועות)

שעה/יוםראשוןשנישלישירביעיחמישישישייום/שעה
08:00-09:00 

 

08:30

פירוקים והבראות

 

08:00-09:00
09:00-10:00 

 

09:00-10:00
10:00-11:0010:00-11:00
11:00-12:00 

 

11:00-12:00
12:00-13:00רגולציה כלכלית חברתית

ד"ר הדר ז'בוטינסקי

12:00-13:00
13:00-14:0013:00-14:00
14:00-15:00  14:00-15:00
15:00-16:00 מוסר ועסקים

ד"ר רונית דוניץ-קידר

15:00-16:00
16:00-17:00 16:00-17:00
17:00-18:00 16:45

משפט עסקי

בעולם גלובלי

פרופ' יעל רונן

17:00-18:00
18:00-19:00 18:00-19:00
18:45

שיעבודים ובטוחות לאשראי

ד"ר דוב סולומון

19:00-20:00 19:00-20:00
20:00-21:00 20:30

סמינריון סוגיות בדיני תאגידים וניירות ערך

ד"ר דב סולומון

20:00-21:00
21:00-22:0021:00-22:00

 

 

תואר שני בלימודי משפט התמחות במשפט פלילי

שנה א' -  סמסטר א' תשע"ט

שעה/יוםראשוןשנישלישירביעיחמישישישייום/שעה
08:00-09:00 

 

08:30

תורת משפט

ד"ר אבישלום וסטרייך

 

 

08:00-09:00
09:00-10:00 

 

09:00-10:00
10:00-11:0010:00-11:00
11:00-12:00 

 

11:00-12:00
12:00-13:00דיני חוזים

ד"ר אורי בן אוליאל

12:00-13:00
13:00-14:0013:00-14:00
14:00-15:00 

 

14:00-15:00
15:00-16:0015:00-16:00
16:00-17:00משפט ציבורי

פרופ' גילה שטופלר

 

16:00-17:00
17:00-18:0017:00-18:00
18:00-19:0018:00-19:00
19:00-20:0019:30

דיני חוזים

ד"ר אורי בן אוליאל

19:00-20:00
20:00-21:0020:00-21:00
20:00-21:0020:00-21:00

 

שנה א' -  סמסטר ב'

שעה/יוםראשוןשנישלישירביעיחמישישישייום/שעה
08:00-09:00 

 

08:30

מבוא למשפט ישראלי

פרופ' פבלו לרנר

08:00-09:00
09:00-10:00 

 

09:00-10:00
10:00-11:0010:30

דיני עונשין

פרופ' רינת קיטאי סנג'רו

 

10:00-11:00
11:00-12:00 

 

11:00-12:00
12:00-13:00סוגיות יסוד בקרימינולוגיה

ד"ר עודדה שטיינברג

12:00-13:00
13:00-14:0013:00-14:00
14:00-15:00 

 

 14:00-15:00
15:00-16:0015:00-16:00
16:00-17:00דיני עונשין

פרופ' בועז סנג'רו

 

16:00-17:00
17:00-18:0017:00-18:00
18:00-19:00 18:00-19:00
19:00-20:0019:00-20:00
20:00-21:00דיני ראיות בהליך הפלילי20:00-21:00
21:00-22:0021:00-22:00

 

תואר שני בלימודי משפט התמחות במשפט פלילי

שנה א' -  סמסטר קיץ - יתקיים בין התאריכים 30/06/19-20/09/19 (12 שבועות)

שעה/יוםראשוןשנישלישירביעיחמישישישייום/שעה
08:00-09:00 

 

08:30

אישיות הנאשם ועבריינים פסיכופטיים

ד"ר מיה מי-טל

08:00-09:00
09:00-10:0009:00-10:00
10:00-11:0010:00-11:00
11:00-12:00 

 

11:00-12:00
12:00-13:0012:30

הגירה ומשפט פלילי

12:00-13:00
13:00-14:0013:00-14:00
14:00-15:00  14:00-15:00
15:00-16:00סמינר החיסיון מפני הפללה עצמית

ד"ר דניאלה בייניש

15:00-16:00
16:00-17:0016:00-17:00
17:00-18:0016:45

עבירות ההמתה

ד"ר חאלד גנאים

17:00-18:00
18:00-19:00 18:00-19:00
19:00-20:0018:45

הצורות הנגזרות של האחריות הפלילית

ד"ר חאלד גנאים

19:00-20:00
20:00-21:0020:00-21:00
21:00-22:0021:00-22:00

 

Fields marked with an * are required

פגישת ייעוץ אישי חינם

אנחנו מזמינים אתכם להשאיר פרטים ואחד מיועצי הלימודים שלנו ישמח לחזור אליכם

שדות המסומנים ב * הם שדות חובה

תפריט נגישות

העתיד שלך נמצא במרחק
שיחת טלפון אחת!

Fields marked with an * are required