לימודי חשבונאות
תפריט נוסף

למה ללמוד תואר ראשון בחשבונאות?

הצורך בפעילות חשבונאית קיים בכל עסק ובכל מוסד בו יש תנועה כספית. החשבונאות משקפת את כל ההיבטים הכלכליים ותזרים המזומנים שבוצעו בעסק על ידי כלל העובדים: החל ממנהלים וכלה במחסנאים או קופאים.
החשבונאות עוסקת בפעולות כלכליות שוטפות כגון קנייה ומכירה, תמחור ותקצוב, הכנסות והוצאות. הפעולות הללו נמדדות לפי ערכים כספיים הבאים לידי ביטוי בדו"חות מסודרים המכילים מאזן, דו"ח שינויים בהון עצמי, דו"ח רווח והפסד ודו"ח על מצב תזרימי המזומנים.
תחום מרכזי נוסף בו עוסקת החשבונאות הוא ביצוע תחזיות והערכות בהתבסס על המצב הקיים, על ניתוח מידע כלכלי, על ניתוח מצב השוק ועל תכנון פיננסי.
הנהלת חשבונות הוא תחום בעל אחריות רבה וכולל הוצאה לפועל של כל הפעולות הקשורות לחשבונות: הכנת משכורות, הנפקת חשבוניות, גביית חובות, תשלום לספקים, רישום מלאי ועוד. הרישומים הללו נערכים על פי כללים ברורים אותם לומדים במסגרת תואר ראשון בחשבונאות.

תואר ראשון בחשבונאות: עקרונות התחום

הנחות יסוד:

הנחת ההמשכיות – העסק ימשיך לפעול גם בתקופות חשבונאיות עתידיות.

הנחת יחידת המדידה הכספית – כל הדו"חות בעסק מוצגים באותו המטבע ולא במספר מט"חים שונים.

הנחת הישות החשבונאית הנפרדת – החברה הינה גוף המוגדר באופן ספציפי ונפרד מבעליו.

הנחת התקופה החשבונאית – ניתן למדוד ולדווח על פעילויות עסקיות לפי חלוקת העסק למספר תקופות חשבונאיות.

 

עקרונות:

עקרון הגילוי הנאות – על החשבונאי לפרט ולהציג את הדברים בדו"חות שהוא עורך באופן מלא ואמיתי.

עקרון העלות ההיסטורית – יש לרשום כל נכס לפי העלות המקורית שלו.

עקרון השמרנות בהצגת רווחים ונכסים – אין לדווח על הכנסה צפויה בטרם היא קרתה בפועל.

עקרון מימוש ההכנסה – יש לאמוד הכנסות באופן מדויק הכולל התחייבויות עתידיות כנגד הנכס.

עקרון ההקבלה – הכרה בהוצאות צפויות כנגד הכנסות שהוכרו.

עקרון העקביות.

תכנית הלימודים לתואר ראשון בחשבונאות

מסלול ההכשרה במסגרת תואר ראשון בחשבונאות 

חוק רואי החשבון התשט"ו-1955 מחייב עמידה בשני תנאים מרכזיים בטרם ניתן לקבל תעודה של רואה חשבון:

1. הצלחה במבחני מועצת רואי החשבון.

2. התמחות במשרד רואי חשבון במשך שנתיים.

סיום לימודי תואר בחשבונאות, כולל שנת השלמה, מזכה את הסטודנט בפטור מ-13 מתוך 15 בחינות של מועצת רואי החשבון.
לאחר סיום התואר בהצלחה, יכולים הבוגרים להתחיל בהתמחות במשרד רואי חשבון מוכר. המרכז האקדמי למשפט ולעסקים מכין את בוגריו היטב לבחינות המועצה, באמצעות קיומה של שנת השלמה (שנה רביעית בתואר), הכוללת קורסים מורחבים מעבר לתוכנית הלימודים הבסיסית.

מה אחרי התואר הראשון בחשבונאות? איפה עובדים?

קיים ביקוש רב לרואי חשבון בשוק העבודה. לאחר לימודי תואר ראשון בחשבונאות, אפשרויות התעסוקה הן רבות ומגוונות וכוללת תעסוקה כמבקרים, כמומחי מס ויועצים כלכליים, כעובדי רשות המיסים, כמנהלים במגזר הציבורי ועוד.

Fields marked with an * are required

פגישת ייעוץ אישי חינם

אנחנו מזמינים אתכם להשאיר פרטים ואחד מיועצי הלימודים שלנו ישמח לחזור אליכם

שדות המסומנים ב * הם שדות חובה

תפריט נגישות

העתיד שלך נמצא במרחק
שיחת טלפון אחת!

Fields marked with an * are required