הצורך בפעילות חשבונאית קיים בכל עסק ובכל מוסד בו יש תנועה כספית. החשבונאות משקפת את כל ההיבטים הכלכליים ותזרים המזומנים שבוצעו בעסק על ידי כלל העובדים: החל ממנהלים וכלה במחסנאים או קופאים.
החשבונאות עוסקת בפעולות כלכליות שוטפות כגון קנייה ומכירה, תמחור ותקצוב, הכנסות והוצאות. הפעולות הללו נמדדות לפי ערכים כספיים הבאים לידי ביטוי בדו"חות מסודרים המכילים מאזן, דו"ח שינויים בהון עצמי, דו"ח רווח והפסד ודו"ח על מצב תזרימי המזומנים.
תחום מרכזי נוסף בו עוסקת החשבונאות הוא ביצוע תחזיות והערכות בהתבסס על המצב הקיים, על ניתוח מידע כלכלי, על ניתוח מצב השוק ועל תכנון פיננסי.
הנהלת חשבונות הוא תחום בעל אחריות רבה וכולל הוצאה לפועל של כל הפעולות הקשורות לחשבונות: הכנת משכורות, הנפקת חשבוניות, גביית חובות, תשלום לספקים, רישום מלאי ועוד. הרישומים הללו נערכים על פי כללים ברורים אותם לומדים במסגרת לימודי חשבונאות.

שוק ההון הופך להתמחות אקדמית נדרשת לקריירה בבנקאות

הצורך בפעילות חשבונאית קיים בכל עסק ובכל מוסד בו יש תנועה כספית. החשבונאות משקפת את כל ההיבטים הכלכליים ותזרים המזומנים שבוצעו בעסק על ידי כלל העובדים: החל ממנהלים וכלה במחסנאים או קופאים.
החשבונאות עוסקת בפעולות כלכליות שוטפות כגון קנייה ומכירה, תמחור ותקצוב, הכנסות והוצאות. הפעולות הללו נמדדות לפי ערכים כספיים הבאים לידי ביטוי בדו"חות מסודרים המכילים מאזן, דו"ח שינויים בהון עצמי, דו"ח רווח והפסד ודו"ח על מצב תזרימי המזומנים.
תחום מרכזי נוסף בו עוסקת החשבונאות הוא ביצוע תחזיות והערכות בהתבסס על המצב הקיים, על ניתוח מידע כלכלי, על ניתוח מצב השוק ועל תכנון פיננסי.
הנהלת חשבונות הוא תחום בעל אחריות רבה וכולל הוצאה לפועל של כל הפעולות הקשורות לחשבונות: הכנת משכורות, הנפקת חשבוניות, גביית חובות, תשלום לספקים, רישום מלאי ועוד. הרישומים הללו נערכים על פי כללים ברורים אותם לומדים במסגרת לימודי חשבונאות.

בחוג לחשבונאות ניתן לרכוש תואר ראשון בחשבונאות ותוכנית לימודים כפולה

משפטים וחשבונאות המעניקה עם סיום התכנית שני תארי בוגר: תואר במשפטיםc (.LL.B) ותואר בחשבונאות (.B.A). ידע בשני תחומים אלו, לצד שני התארים האקדמיים המוענקים במסגרת התכנית, פותחים בפני בוגר התכנית מגוון עצום של אפשרויות תעסוקה, ביניהם: בתחום ייעוץ מס, ייעוץ משפטי עסקי ומסחרי, התמחות בשוק ההון, ועוד.

ההשכלה הנרכשת במסגרת התכנית מעניקה יתרון ממשי בשוק העבודה הן בתחילת הדרך המקצועית, לצורך מציאת מקום התמחות והן בהמשכה, לצורך השגת קידום מקצועי ויוקרה.

שני התארים, הידע המשפטי, והידע הכלכלי-חשבונאי הנצבר במסגרת התכנית, מעמידים את בוגר התכנית בכל צומת שבה יתחרה על תפקיד זה או אחר, בעמדת זינוק טובה יותר לעומת מי ממתחריו שאינו בעל תואר נוסף.

משך הלימודים בתכנית: כ-8 סמסטרים.