מוטאסים עלי, הוא סטודנט בשנה ד' במסלול הדו לשוני בפקולטה למשפטים של המרכז האקדמי. מוטאסים הגיע לישראל מחבל דארפור בעקבות רדיפה על רגע פוליטי והוא מבקש המקלט הראשון שניתן לו מעמד של פליט. מוטאסים מתמחה בחטיבה לזכויות אדם במטרה לרכוש כלים דרכם יוכל לסייע לאלו הנמצאים במצב דומה לשלו.

המרכז האקדמי למשפט ולעסקים מציע מגוון תככניות בשיתוף עם אוניברסיטאות מובילות בחו"ל ביניהן התמחות בקליניקה לדיני הגירה של אוניברסיטת הארווארד שבה מוטאסים לקח חלק. הוא מגדיר את שהותו שם כ"חוויה מדהימה"