students
תפריט נוסף

התמחות בקידום בריאות בקהילה

ארגוני הבריאות במאה ה-21 עומדים בפני החלטות מכריעות, ביניהן: כיצד לבנות תקציב שיבטא את היעדים של הארגון, איזה תחומים לפתח, מציאת הנתיב השירותי הנכון ביותר שיספק מענה אופטימלי למטופל ועוד. סטודנטים שיבחרו בהתמחות בניהול ארגוני שירות בבריאות יקבלו את ארגז הכלים הנדרש להכריע בשאלות חשובות אלו. בין הקורסים הנלמדים בהתמחות בניהול ארגוני שירות בבריאות: מדיניות ציבורית, ניהול ארגונים שלא למטרות רווח, ניהול יזמות עסקית וחברתית בארגוני שירות, ניהול משאבי אנוש בארגוני שירות ועוד

 • * הענקת התואר מותנית באישור המל"ג

+תכנית לימודים שנה א' תשע"ט לתואר שני (M.A.) בניהול - התמחות בניהול ארגוני שירות בבריאות

+תקצירי הקורסים

מבוא לניהול ארגוני שירות

ד"ר יפית רפאל

 

תאור הקורס:

 

קורס מבוא זה מציג ומנתח נושאים מרכזיים בניהול ארגוני שירות, זאת מתוך מטרה להבין מאפיינים סגוליים של ארגוני שירות מנקודת ראות של מבנים, ותהליכים המשפיעים על התנהגות מנהלים ועובדים בארגוני שירות. כמו כן, יבקש הקורס לבחון תהליכים הקשורים לצרכים של הלקוחות, ותפישתם את איכות השירות. במהלך הקורס הסטודנטים יוכלו להעריך כיצד עקרונות ניהול ארגוני שירות יכולים להיות מיושמים במקום עבודתם ובתחום הבריאות.

 

תמחור, תיקצוב ובקרה בארגוני שירות

ד"ר רימונה פלס

 

תאור הקורס:

 

מטרת הקורס היא להעניק למנהלים כלים אמיתיים לקבלת החלטות במסגרת הפעילות הארגונית. הקורס משלב בין כלים אפקטיביים מעשיים לקבלת החלטות ובין מושגים תמחירים, תקצוביים וניהוליים של ניתוח אסטרטגי, שרשרת ערך ויתרון תחרותי. נעשה שימוש במידע פיננסי ואיכותי לצורך קבלת החלטות ניהוליות.

 

יעדי הקורס הם להעניק למנהלים כלים המאפשרים השוואת מדיניות וחלופות אסטרטגיות בעת קבלת החלטות. יעשה שימוש בכלים מסורתיים כגון העמסת עלויות עקיפות, ניתוח נקודת איזון ותקצוב וכן במודלים חדשים של תמחיר מבוסס פעילויות, ניהול בדיוק בזמן וגיליון ציונים מאוזן. ההשתלבות בעולם העסקים הגלובלי כרוכה בשיפור מתמיד, עדכון תהליכים, חשיבה ביקורתית  והעצמת עובדים, מטרת הקורס היא לספק כלים שיאפשרו זאת.

 

ארגוני הבריאות היום עומדים בפני החלטות מכריעות, ביניהן: איזה תחומים לפתח, כיצד לבנות תקציב שיבטא את היעדים של הארגון ועוד. בעוד החלטות אלו לא מוכרעות על ידי שאלת רווחיות, שאלת העלות של כל החלטה תמיד מהותית ומהווה שיקול חשוב. הקורס ייתן כלים שיאפשרו להבין את העלויות הכרוכות בקבלת החלטות שונות ואת השפעתן.

 

מטרות הקורס:

 

 1. לחשוף את הסטודנט לתחום התמחור, התקצוב והבקרה, לטרמינולוגיה המקובלת בו, לתיאוריות ולמודלים העיקריים.
 2. להעניק למנהלי העתיד כלים וידע שיאפשרו לקבל החלטות פיננסיות ניהוליות תוך התחשבות במשאבים שעומדים לרשותם ובסביבה העסקית-תחרותית בה הם פועלים.
 3. לערוך תכנון תקציבי ובקרה בסביבה דינמית ומשתנה.

 

מדיניות ציבורית: עיצוב, יישום והערכה

הקורס יינתן על ידי מרצה מהר"י (בעל נסיון נרחב בבריאות ציבורית)

 

תאור הקורס:

 

הקורס מדיניות ציבורית יתמקד בהענקת כלים להבנת תהליך עיצוב המדיניות הצבורית בתחום הבריאות, יישומה והערכתה. בקורס יושם דגש על גיבוש המדיניות הציבורית בפועל בתחומי חברה וכלכלה תוך התבססות על מודלים תיאורטיים וגישות נורמטיביות. כמו כן, הקורס יבחן את יחסי העוצמה בין מקבלי ההחלטות לבין קבוצות האינטרס השונות, את ההקשרים הפוליטיים המשפיעים על עיצוב המדיניות,ואת הגורמים לשינוי וליציבות במדיניות. הדוגמאות להמחשה בקורס ייתמקדו בתחום הבריאות אולם יינתנו גם דוגמאות מתחומים נוספים כמו החינוך והכלכלה כדי לראות מה ניתן ללמוד מהם לתחום הבריאות.

 

מטרות הקורס:

1.לבחון את הקשר בין המשתנים הפוליטיים, הכלכליים והחברתיים לבין עיצובה ויישומה של מדיניות ציבורית.

 1. לבחון את הדילמות והאילוצים הקשורים בעיצוב המדיניות הציבורית במאה ה-21.

 

 

ניהול משאבי אנוש בארגוני שירות

ד"ר יפית רפאל

 

תאור הקורס:

 

מטרת הקורס הינה ללמוד תיאוריות ועקרונות בניהול משאבי אנוש, להבין תהליכים ולספק כלים אפקטיביים בתחום משאבי האנוש בארגוני שירות ובפרט בתחום הרפואה . בקורס נדון בנושאים כתכנון משאבי אנוש באמצעות פיתוח קריירה, תמיכת אסטרטגית משאבי אנוש באסטרטגיה הכללית של הארגון, מדיניות שכר ותגמולים, ביצועי עובדים והערכת עובדים, תוכניות הדרכה לעובדים ולמנהלים וגיוס ומיון עובדים.

 

כל הנושאים בקורס ידונו לאור מגמות חדשות בשוק העבודה (גלובליזציה, טכנולוגיה, אי וודאות וכו') והשלכותיהן על ניהול אסטרטגי של משאבי אנוש עם התמקדות בתחום הבריאות. התייחסות מיוחדת תוקדש לסביבת הרפואה בארץ ובעולם, המאופיינת בביקושים הולכים וגדלים לשירותי רפואה לצד היצע נמוך של רופאים המנהלים קריירה בתנאי רפואה מורכבים.

 

הלימוד יהיה בשיטת הרצאות פרונטליות תוך דיון מעמיק וניתוחי אירוע רלוונטיים לעולמות הרפואה.

 

ניהול יזמות עסקית וחברתית בארגוני שירות

ד"ר ענבל שטוקהיים

 

תאור הקורס:

 

הקורס דן בניהול מיזמים חברתיים-עסקיים בארגוני שרות או ארגונים ללא כוונת רווח כגון אלכ"רים. ארגונים כאלה מכוונים לקדם מטרות חברתיות באמצעות כלים מעולם היזמות והעסקים, מתוך כוונה לייצר מקורות הכנסה לארגון ותוך כדי כך לספק שירותי בריאות למטופלים. בעוד שבעבר אלכ"רים נשענו על תקציבי רווחה של המדינה ותרומות פילנתרופיות, הרי שלנוכח צימצום במקורות מימון אלו קופות החולים וגופים אחרים מחויבים למטופלים ואינם יכולים להתעלם מהתחרות בתחום מתן השירות הרפואי. על כן, הם פונים לפעול במתכונת עסקית. מקורות ההכנסה בגופים אלו אינו נועד לשם רווח קפיטליסטי, אלא כמקור תקציבי בכדי להזין את קידום המטרות החברתיות כגון רווחת המטופל, הנגשת הטיפול הרפואי לכולם וכן פיתוח ויישום של חדשנות.

 

הקורס יציג את המסגרות המושגית הקשורה ביזמות חברתית-עסקית, התפתחותה, מודלים של פעולה, היבטי רגולציה, והיבטים הקשורים בייזום, פיתוח וניהול של ארגוני יזמות חברתית-עסקית.

 

מטרות הקורס:

 

 1. הכרת תופעת היזמות החברתית-עסקית, התפתחותה, והמסגרת המושגית שלה
 2. הכרה והבנת מודלים שונים של יזמות חברתית-עסקית
 3. היתרונות והחסרונות של יזמות חברתית-עסקית, במודלים שונים
 4. היבטים חברתיים-לאומיים, רגולציה, מיסוי וסוגיות משפטיות
 5. תהליכי ייזום של מיזמים חברתיים-עסקיים
 6. היבטי ניהול וארגון ביזמות חברתית-עסקית בארגוני שרות

 

ניהול ארגונים שלא למטרות רווח

הקורס יינתן על ידי מרצה מהר"י (בעל נסיון בניהול ארגונים שלא למטרת רווח)

 

תאור הקורס:

 

הקורס יכלול את לימוד הנושאים הבאים:

א. מושגי יסוד במדיניות ציבורית וגישות המנתחות תהליכים של קביעת ושינוי מדיניות.

ב. ה גישות התיאורטיות המרכזיות בהבנת היחסים בין המגזר השלישי לממשלה.

ג. סביבת המדיניות בה פועל המגזר השלישי בישראל – רקע ותהליכים.

ד. תהליכי שינוי במדיניות הממשל בישראל כלפי המגזר השלישי בשנים האחרונות.

 

מטרות הקורס:

 

הבנה והכרה של ניהול המדיניות הציבורית כלפי ארגונים ללא-כוונת-רווח תוך התמקדות במקרה הישראלי. הקורס יתייחס למושג היסוד של מדיניות ציבורית, הליכי עיצובה ותהליכים שינויה במבט אל המגזר השלישי והתהליכים העוברים על מגזר זה בשנים האחרונות בעולם ובמיוחד בארץ. הלימוד יבוסס רובו ככולו על מקרים מהמציאות ומקרים מבוססי אירועי אמת. הקורס יכלול התייחסות לדוגמאות מתחום הבריאות כולל נושאים כמו תרומתן של חברות תרופות לעמותות והשלכתה על נושאי אתיקה, משפט ומדיניות ציבורית.

 

פרקטיקום אפקטיביות ארגוני שירות בתחום הבריאות

פרופ' גל רז

 

תאור הקורס

 

הפרקטיקום הוא קורס סיכום תואר שמטרתו לאפשר לסטודנטים ליישם את החומר הנלמד במהלך התואר לתחום עבודתם כרופאים או מנהלים בתחום הבריאות. מנחה הפרקטיקום יסייע וימליץ בבחירת מקום ההתנסות בהתאם לתפקידיהם של הסטודנטים ובהתאם לרצונם להתמחות במסגרת ארגון מסוים. העבודה במסגרת הפרקטיקום תתבצע בצוותים בני שניים או שלושה סטודנטים. במהלך שיעורי הפרקטיקום יציגו הסטודנטים מקרים ודילמות העולות במהלך עבודתם בארגוני השירות שבחרו ואלה ידונו בשיעור כדי לתת משוב לסטודנטים. בנוסף הסטודנטים יקבלו כלים שיעזרו להם במחקר.

 

מטרות הפרקטיקום:

 

 • הפרקטיקום נועד לאפשר לסטודנטים לחוות התנסות בהערכת האפקטיביות של ארגוני שירות בתחום הבריאות.
 • הפרקטיקום נועד לאפשר לסטודנטים ליישם יידע תיאורטי הנלמד במסגרת לימודי ההתמחות בארגוני שירות על סוגיהם: ציבוריים ועסקיים.

 

 

שיווק ופיתוח שירותים

(לא מוצע בתשע"ט ותש"פ)

 

תיאור תמציתי של הקורס:

 

במציאות העסקית של ימינו, שבה עוצמת התחרות הולכת וגוברת, נושא השירות  הוא מרכזי וחיוני להצלחה עסקית אסטרטגית. השגת היתרון האסטרטגי, מובילה להתפתחות המודעות הצרכנית, ובעקבותיה לפיתוח שיטות וכלים המאפשרים  הענקת שירות יעיל ללקוח. בתחום הבריאות, עם התפתחות גישות של רפואה מותאמת אישית וטכנולוגיות שמקרבות את נותן השירות למטופל, חשוב לשים דגש על נושאים אלה.

 

הקורס ידון בנושאים כמו: מרכיבי השירות, איכות השירות, שביעות רצון, מחקרי שוק  בשירותים, פילוח ומיצוב שירותים, שיקום השירות, פיתוח שירותים חדשים, תמהיל  השיווק בשירותים.

 

מטרות הקורס:

 

 1. לספק לסטודנטים לתואר שני, כלים ויכולת ניהולית מתקדמת בתחום השיווק של שירותים.
 2. לפתח את הכישורים הנחוצים לשם הצגת וניתוח האספקטים הייחודיים הקשורים לשיווק בענפי השירותים.
 3. במהלך הקורס יחשפו הסטודנטים לתיאוריות ומודלים המייחדים את השיווק בתחום השירותים.

 

אחריות חברתית בארגוני שירות (לא מוצע בתשע"ט ותש"פ)

 

תיאור הקורס:

 

עלייתן של החברות הבינלאומיות, תהליכי הגלובליזציה, ומצד שני המודעות למגזר השלישי ההתנדבותי ולארגוני השירות יצר את תחום האחריות התאגידית, האחריות החברתית. אחריות חברתית – תאגידית (CSR – Corporate Social Responsibility) הינה תחום עסקי אשר משקלל בין ההשפעות הכלכליות, הסביבתיות והחברתיות של העסק/התאגיד ואת מערכות היחסים שלו עם כלל מחזיקי העניין בעלי המניות והאורגנים המרכזיים בתאגיד. אחריות תאגידית היא מסגרת מושגית הכורכת בתוכה שורה של מושגים מקבילים ומשיקים, כגון: אזרחות תאגידית, קיימות תאגידית, ניהול מחזיקי עניין, ניהול סביבתי, אתיקה עסקית, מעורבות חברתית ופילנתרופיה תאגידית. המושג "אחריות חברתית תאגידית" קשור לעיתים למונחים נוספים כמו אחריות תאגידית, אזרחות תאגידית, יזמות חברתית, קיימות, פיתוח בר-קיימא, דיווח עסקי-כלכלי, חברתי וסביבתי של ארגונים(TBL- Triple Bottom Line) , אתיקה עסקית וממשל תאגידי.

 

מטרות הקורס:

 

 1. הכרת המושגים אחריות חברתית, אחריות תאגידית ארגוני שירות.
 2. בחינת יחסי הגומלין בין אחריות חברתית לארגוני שרות.
 3. יישום התיאוריות בארגונים, חברות ציבוריות ופרטיות ומלכ"רים.
 4. הסטודנטים יחקרו היתרונות והחסרונות באסטרטגיות של אחריות חברתית וארגוני השירות.

 

Fields marked with an * are required

פגישת ייעוץ אישי חינם

אנחנו מזמינים אתכם להשאיר פרטים ואחד מיועצי הלימודים שלנו ישמח לחזור אליכם

שדות המסומנים ב * הם שדות חובה

תפריט נגישות

העתיד שלך נמצא במרחק
שיחת טלפון אחת!

Fields marked with an * are required