שרותים לסטודנטים
תפריט נוסף

הקליניקות המשפטיות משלבות לימודים אקדמיים-תיאורטיים עם עשייה משפטית המקדמת זכויות אדם. מסגרת זו פועלת ליצירת שינוי חברתי-משפטי; מנגישה את המשפט לאוכלוסיות מודרות ומוחלשות; בונה בקרב משפטניות.ים לעתיד מחויבות לצדק חברתי וזכויות אדם; מעניקה מיומנויות מקצועיות מעשיות ומכשירה סטודנטות.ים לעבודה בפרקטיקה המשפטית; מפתחת חשיבה ביקורתית ומורכבת בייצוג לקוח ובהבנת האינטרס הציבורי. מטרת החינוך הקליני היא להעניק לכןם הסטודנטיות.ים ארגז כלים לזיהוי פגיעה בזכויות אדם וצדק חברתי, לעמידה איתנה על זכויות אלו ולפעולה לשינוי חברתי-רוחבי של המצב המשפטי הקיים לשם מימושן.

המערך הקליני מאפשר לעסוק במגוון רחב של תחומי משפט ולהתנסות בהיבטים שונים של עשיה משפטית. הלימוד בקליניקה נעשה בכיתות קטנות במיוחד וזאת על מנת לאפשר ליווי אישי והנחיה הדוקה. מנחי/יות הקליניקות מובילות.ים בתחומןם ובעלי ניסיון רב שנים.

הקליניקות המשפטיות משלבות קורס שנתי הנערך (נוכחות חובה!) וכן עבודה מעשית בהיקף של 4 שעות שבועיות

אשר חלקה נעשית במתחם הקליניקות וחלקה מחוץ לכתלי המרכז האקדמי. השתתפות בקליניקה מזכה  ב- 6 נ"ז.

 

קליניקה לעריכת דין קהילתית-עו"ד מירי ברנשטיין

הקליניקה לעריכת דין קהילתית פועלת להגנה על זכויות חברתיות-כלכליות ובראשן הזכות לקיום בכבוד, זאת באמצעות הענקת סיוע במקרים פרטניים וטיפול בסוגיות עקרוניות. מטרת הקליניקה הינה קידום מדיניות בתחומים הנוגעים לחייהן של אוכלוסיות מוחלשות והכשרת הסטודנטים למתן סיוע משפטי לאוכלוסיות אלו, שבדרך כלל מערכת המשפט איננה נגישה עבורן. הסטודנטים המשתתפים בקליניקה יתנסו בהתמודדות עם סוגיות משפטיות שונות מתחומי המשפט האזרחי (דיור ציבורי, ביטוח לאומי, הליכי גבייה והוצאה לפועל, צרכנות, זכויות צעירות וצעירים חסרי עורף משפחתי ועוד), יגבשו דרכים אפשריות לפתרונן ויסייעו ליישם את הפתרון הנבחר - כל אלה בליווי ובהנחיה צמודה של עו"ד. הסטודנטים יידרשו לחשיבה ביקורתית, לקיחת חלק אקטיבי ויוזם בפרויקט לקידום מדיניות וכן לעבודה מעשית בהענקת סיוע משפטי ראשוני לפונות ולפונים במרכזי סיוע שונים.

קרא עוד
shadow

הקליניקה לתאגידים וחברה-ד"ר עופר סיטבון

בעידן הגלובליזציה וההפרטה, גוברת עוצמתם הכלכלית והפוליטית של התאגידים העסקיים הגדולים, וכתוצאה מכך הולכות ומשתנות הציפיות החברתיות מהם. אל מול התפיסה הרווחת שלפיה תכלית התאגיד היא למקסם את רווחי בעלי המניות שלו, הולכת ומתפשטת התפיסה שלפיה על התאגיד לפעול לטובת כלל מחזיקי העניין שלו - בעלי המניות אך גם העובדים, הספקים, הצרכנים, הקהילה וגם הסביבה. יותר ויותר תאגידים מבינים זאת, אף כי פעילותם של לא מעט מהם נותרת עדיין כמעין עלה תאנה. כך או כך, שאלת יחסי הגומלין בין התאגיד העסקי לבין החברה שבה הוא פועל היא אחד מנושאי המדיניות הציבורית והחברתית החשובים של המאה ה-21. על רקע זה הוקמה בשנת 2008 הקליניקה, היחידה מסוגה בישראל, המבקשת לפעול באופן ביקורתי וחסר פניות במגוון נקודות המפגש בין התאגיד לבין הקהילה, וזאת, בין השאר, באמצעות ניסוח הצעות חוק, פרסום דוחות ציבוריים וקידום המודעות הציבורית לשאלות אלו.

קרא עוד
סיכום קמפיין shadow

הקליניקה להגירה, גלובליזציה וטכנולוגיה- עו"ד מרים סטרנג

בעשורים האחרונים, עם הגידול במספר מהגרי העבודה, מבקשי המקלט והמבקשים לקבל מעמד בישראל מכוח זוגיות או מכוח יחסי משפחה אחרים, הולך וגובר הצורך בייצוג משפטי לאוכלוסיות חלשות אלה. לצד זאת, המדיניות ביחס לאוכלוסיות אלה, ולא רק יישומה הפרטני, מעוררת אתגרים משמעותיים. כחלק מכך, בשנים האחרונות, עושות מדינות, ובהן ישראל, שימוש נרחב בטכנולוגיה ככלי לאכיפת וניהול מדיניות ההגירה שלהן. לצד יתרונות שכלים אלה מעמידים למדינה ואף למהגרים, הרי שהם מעוררים גם חששות בלתי-מבוטלים בנוגע לזכות יסוד שונות של המהגרים.
הקליניקה להגירה, גלובליזציה וטכנולוגיה תשלב ייצוג קליינטים במקרים פרטניים עם עבודת פיתוח וקידום מדיניות רוחב. בעבודתם בקליניקה, יחשפו הסטודנטיות והסטודנטים להיבטים שונים של דיני ההגירה ומדיניות ההגירה בישראל, לרבות סוגיות של מעמד בישראל, דיני משפחה, זכויות בתחום העבודה והרווחה, בקשות מקלט, כריתת הסכמים בינלאומיים ויישומם ועוד.
במהלך השנה הסטודנטיות והסטודנטים יידרשו לעבודה עצמית על התיקים והפרויקטים שבטיפולם (כארבע שעות בשבוע), הכוללת הכנת מסמכים משפטיים, מפגשים עם לקוחות, וביקורים במשרדי ממשלה, בתי משפט ובתי דין ועוד. כמו כן, ישתתפו בשיעור שבועי, במסגרתו ירכשו כלים מעשיים לטיפול בפניות, ילמדו את הדינים הרלוונטיים, וידונו בתיקים ובפרוייקטים השונים המתנהלים בקליניקה. כן תתקיימנה פגישות עבודה פרטניות עם מנחת הקליניקה.
להשלמתו התאורטית של הלימוד, תלמידי הקליניקה חייבים להשתתף בקורס תומך בדיני הגירה בסמסטר א' תשפ"ג.

קרא עוד
מהגרים חותמת shadow

הקליניקה לשינוי מדיניות -עו"ד קרן שמש-פרלמוטר

הקליניקה עוסקת מידי שנה במספר נושאים עקרוניים הדורשים שינוי משפטי וחברתי. בקליניקה הסטודנטים נחשפים לפרקטיקות שונות לשינוי מדיניות כגון: כתיבת ניירות עמדה, כתיבת הצעות חוק, הגשת עתירות וניהול תיקים תקדימיים. הקליניקה אינה מתמקדת בנושא מסוים אלא בוחרת את התחומים המעניינים והרלוונטיים ביותר לשינוי מדיניות באותה שנה. בשנים האחרונות הקליניקה הגישה אמיקוס כנגד גרוש ילדים, עתירה כנגד סגירת פנימיות בזמן קורונה, נייר עמדה בנוגע למדד תשומות הבניה, מחקר בגבר נגישות למגוון אמצעי מניעה, המלצות לשינוי מדיניות ביחס לצעירים חסרי עורף משפחתי ועוד. מטרת הקליניקה הנה להרחיב את ארגז הכלים של הסטודנטים במיצוי כוחו של המשפט ככלי לשינוי חברתי. במסגרת השיעור השבועי, ננתח את תפקיד עורכ/ת הדין, ואת היכולת לערוך שינוי חברתי בכלים משפטיים. הסטודנטים ייחשפו למגוון האסטרטגיות העומדות לרשות עורכי הדין במאבקם לשינוי חברתי, ובעיקר הגשת עתירות וייזום חקיקה. ניחשף למאבקים מעוררי השראה ולגורמים השונים אשר הובילו אותם.

קרא עוד
מטוטלת shadow

הקליניקה לזכויות חשודים, נאשמים, עצורים ואסירים- ד"ר סיגל שהב

בישראל, מתוך 45,275 נאשמים שהוכרע דינם בשנת 2010, רק כ- 0.4% זוכו מכל האישומים נגדם ("זיכוי מלא"). היקף זה של העמדה לדין פלילי, ביחד עם שיעור נמוך של זיכוי מוחלט, מעלים שאלות באשר להקפדה על חזקת החפות ולשמירה על זכויות בסיסיות בהליך הפלילי בכלל. בשנת 2018 מוחזקים בישראל כ- 20,000 כלואים. בית הכלא הוא מוסד טוטאלי, מקום בו הכלוא נתון בידי רשות הכליאה, וכל היבט בחייו נשלט על ידה: השינה, הרחצה, הקשר עם החוץ, קבלת טיפול רפואי, יציאה לחצר, קבלת ארוחות וכיו"ב. האסורים והעצירים מוחזקים בתנאי כליאה קשים: במרבית מתקני הכליאה האסירים חיים בצפיפות קשה, בהעדר אור יום, ללא אוורור ובתנאים סניטאריים קשים. הביקורת השיפוטית על תנאי החזקתם היא מצומצמת, נגישות האסירים לבתי-המשפט מוגבלת, ובהיעדר עניין ציבורי, פוליטי ותקשורתי ביחס לקבוצה זאת - קולה אינו נשמע. למעשה, אוכלוסיית האסירים בישראל סובלת מהדרה חברתית מובנית, ומתקשה לקדם את ענייניה. על רקע זה, הקליניקה פועלת להבטחת זכויותיהם של חשודים, נאשמים, עצורים ואסירים בעת יישום הסמכויות הנרחבות אשר בידי רשויות אכיפת החוק בעניינם. הקליניקה תעסוק גם בהגנה על הזכות לחפות ותסייע לאסירים להגיש בקשה למשפט חוזר.

קרא עוד
אזיק shadow

קליניקה של פרויקט חפות
ד“ר סיגל שהב

הרשעת חף מפשע היא העוול הגדול ביותר שגורמת המדינה לפרט. המחקרים החדשים מלמדים שלא מדובר במאורע נדיר כפי שטעו לחשוב בעבר. הגורמים לכך מגוונים מאוד, החל מהתפיסה המוטעית של אשמת החשוד; דרך חקירת משטרה המתמקדת בחשוד ובגביית הודאה; ועד למתן משקל מופרז לראיות לא מדויקות כגון הודאות חשודים ונאשמים, לעדויות ראייה ולראיות לא מדעיות המוצגות בטעות כראיות מדעיות, לצד תפיסה מוטעית של מושג הספק הסביר. בשל חוסר מודעות לנושא לא ננקטו אמצעי הזהירות הדרושים להקטנת הסכנה. תלמידי הקליניקה, באופן מודרך, יאתרו ויבחנו תיקים שבהם ייתכן שמדובר בהרשעה מוטעית של חף מפשע. במקרים המתאימים יכינו התלמידים את התיק לקראת הגשת בקשה למשפט חוזר לבית-המשפט העליון.

קרא עוד
קליניקיות משפטיות shadow

הקליניקה לתאגידים וחברה ד“ר עופר סיטבון

בעידן הגלובליזציה וההפרטה, גוברת עוצמתם הכלכלית והפוליטית של התאגידים העסקיים הגדולים, וכתוצאה מכך הולכות ומשתנות הציפיות החברתיות מהם. אל מול התפיסה הרווחת שלפיה תכלית התאגיד היא למקסם את רווחי בעלי המניות שלו, הולכת ומתפשטת התפיסה שלפיה על התאגיד לפעול לטובת כלל מחזיקי העניין שלו - בעלי המניות אך גם העובדים, הספקים, הצרכנים, הקהילה וגם הסביבה. יותר ויותר תאגידים מבינים זאת, אף כי פעילותם של לא מעט מהם נותרת עדיין כמעין עלה תאנה. כך או כך, שאלת יחסי הגומלין בין התאגיד העסקי לבין החברה שבה הוא פועל היא אחד מנושאי המדיניות הציבורית והחברתית החשובים של המאה ה-21. על רקע זה הוקמה בשנת 2008 הקליניקה, היחידה מסוגה בישראל, המבקשת לפעול באופן ביקורתי וחסר פניות במגוון נקודות המפגש בין התאגיד לבין הקהילה, וזאת, בין השאר, באמצעות ניסוח הצעות חוק, פרסום דוחות ציבוריים וקידום המודעות הציבורית לשאלות אלו.

קרא עוד
קליניקות משפטיות shadow

הקליניקה לקניין רוחני

קליניקה משפטית חדשה בתחום הקניין הרוחני. הקליניקה תעסוק במערכת יחסי הגומלין בין החברה והמשפט ביחס לקניין רוחני ובבחינת האיזונים הקיימים כיום בין ההגנה הניתנת לקניין רוחני והאינטרס ציבורי.
הקליניקה תיתן ייעוץ וליווי משפטי ליזמות חדשה בתחומי העיצוב, האומנות והמדע, תפעל להנגשת הידע בתחום זה לציבור הרחב ותוציא ניירות עמדה בנוגע להגנה על קנין רוחני והשלכותיה על החברה ועל האינטרס הציבורי.

קרא עוד
shadow

הקליניקה למשפט פלילי ואוכלוסיות מוחלשות- הסנגוריה הציבורית- עו"ד ענבל מטס ועו"ד שרון קופפר

הקליניקה הינה תכנית ייחודית בשיתוף הסניגוריה הציבורית. הקליניקה מעניקה לסטודנטים הזדמנות להכיר מקרוב את הפרקטיקה הפלילית ואת עבודתה של הסניגוריה הציבורית, בדגש על אוכלוסיות ייחודיות בהליך הפלילי (אנשים עם מוגבלויות, נוער, נשים, תיקי עוני והליכי שיקום במסגרת בית השפט הקהילתי). במסגרת הקליניקה יתלוו הסטודנטים לעורכי הדין ויחשפו להליכים המתקיימים בבית המשפט ומחוצה לו, ובכלל זה הליכי חקירה, הליכי מעצר ימים ותום הליכים וניהול ההליך הפלילי בערכאות השונות, לרבות חשיפה להליכים מיוחדים (וועדות הפסיכיאטריות, בית המשפט לנוער, בית המשפט הקהילתי ועוד).
התוכנית מתאימה לסטודנטים בעלי מודעות חברתית גבוהה אשר יהיו שותפים להליכים שעוסקים, בין היתר, בקידום זכויות אוכלוסיות מיוחדות בהליך הפלילי.
בנוסף לליווי הסנגורים, יתקיימו שיעורים שבועיים בהם נדון בסוגיות מיוחדות המתעוררות במהלך ניהול הגנתם של עצורים ונאשמים. הדיון יתמקד בעבודתו של הסניגור, תוך בחינת השיקולים הנוגעים לזכויות נאשמים ועצורים ולדילמות אתיות של הסניגור בדגש על אוכלוסיות ייחודיות.

shadow

קורס קיץ רב-לאומי בשיתוף עם סטודנטים מדנמרק וספרד באוקספורד, אנגליה.

מדי שנה מקיים המרכז האקדמי קורס קיץ רב-לאומי בשיתוף עם סטודנטים מדנמרק וספרד באוקספורד, אנגליה. הקורס, שאורכו שבוע, עוסק בתחום הקניין הרוחני עם התמקדות ב“זכויות יוצרים בעידן המחשב”. הסטודנטים הנוטלים חלק בהתמחות משתתפים בדיונים מודרכים ובתרגילים בכתב ועוסקים בנושאים כדוגמת פיתוח של תוכנות קוד פתוח, ארכיטקטורת אינטרנט, זכויות מוסריות, גלובליזציה של התרבות והמסחור שלה, סימני מסחר, חוקי תחרות ועוד.
בתקופת הקורס מתגוררים הסטודנטים במכללת סנט ג’ון, שהיא אחת המכללות הוותיקות ביותר באוניברסיטת אוקספורד וידועה גם כאחד האתרים ההיסטוריים המיוחדים שלה.

shadow

סטודנטים מספרים על הפעילות בקליניקות

יאיר אוחיון ועוז עזריה – הקליניקה לזכויות חשודים, נאשמים, עצורים ואסירים:
בחרנו לקחת חלק בקליניקה הפלילית מכיוון שהיה לנו חשוב לשלב במהלך התואר פרקטיקה יחד עם התיאוריה. במהלך השנה נחשפנו למצב בשטח וסייענו בקידום זכויות בהליך הפלילי. במסגרת הפעילות שלנו ניסחנו הצעת חוק בנושא "הפרדת אסירים" ואחזקתם בצינוק. קראנו, חקרנו והעמקנו בנושא, יצרנו קשר עם מומחית בינלאומית בתחום, השתתפנו בדיונים בכנסת ונפגשנו עם חבר כנסת. פעילות זו תרמה לנו ולחברה בכללותה: הצעת החוק מעגנת זכויות אדם בסיסיות לאסירים בהפרדה בנוסף התנסנו בשטח בפרקטיקה מעבר ללימוד התיאורטי בתואר. זכינו להתבונן מן הפרספקטיבה של הצד האחר – ערכנו סיורים בבתי כלא, ביצענו תצפיות על עתירות אסירים ועוד. היציאה אל השטח סייעה לנו לחוות חלק מתחושותיו של האסיר ולהבין טוב יותר את הנעשה בתחום. ביקרנו בבית המשפט העליון והשתתפנו בדיון מרתק בבג"ץ שהקליניקה הובילה. אנו מאמינים שכל מי שרוצה לצבור ידע וחויות מעבר ללימודיו התיאורטיים יוכל למצוא אותם בקליניקה הפלילית."

אימאן מסארווה - הקליניקה לזכויות מהגרים:
"היה לי חשוב להשתתף באחת הקליניקות פשוט מתוך הרצון לסייע לזולת וללמוד פרקטיקה משפטית במקביל! במסגרת הקליניקה לזכויות מהגרים נחשפתי לקבוצות של אנשים שאין להם תמיכה או מקור לעזרה משפטית וידם אינה משגת. השתתפתי בבניית תיק של אדם הזקוק לחסות וועדת המאוימים - ראיינתי אותו, סייעתי בכתיבת עתירתו לבית המשפט המחוזי ובסקירת פסיקה. ביקרתי בבית המשפט העליון וצפיתי עם כל חברי הקליניקה בדיון הסוער בבג"ץ בנושא חוק הפיקדון החדש החל על מבקשי מקלט בישראל. אני ממליצה בחום על השתתפות בקליניקות, אני חושבת שאין תחליף להתנסות המעשית בתיקים בשר ודם".

shadow

הרישום לקליניקות

1. נא לעקוב אחר הוראות הרישום שישלחו אליכם. הרישום וההגשה יערכו באופן ממוחשב בלבד!
2. יש למלא את טופס הבקשה לרישום לקליניקות שבאתר המרכז האקדמי, ולצרף קורות חיים, גיליון ציונים ותמונה.
3. הרישום פתוח לשנים ב' וג'. תינתן עדיפות ברישום לתלמידי שנה ג'.
4. בשל מספר המקומות המוגבל בכל קליניקה - כל הקליניקות דורשות ראיון קבלה. ניתן לקיים ראיון קבלה אחד בלבד לקליניקה המועדפת ואין צורך לשוב ולהתראיין במידה והמועמד משנה את העדפתו.
5. לא תתאפשר קביעת ראיון מבלי שיוגשו כל המסמכים (בקשה לרישום, קו"ח, גיליון ציונים ותמונה).
6. ביטול רישום לקליניקה אפשרי עד השבוע השני ללימודים בלבד!
7. בשל הביקוש הרב – נא הקדימו להירשם.

shadow
Fields marked with an * are required

פגישת ייעוץ אישי חינם

אנחנו מזמינים אתכם להשאיר פרטים ואחד מיועצי הלימודים שלנו ישמח לחזור אליכם

שדות המסומנים ב * הם שדות חובה

תפריט נגישות

העתיד שלך נמצא במרחק
שיחת טלפון אחת!

Fields marked with an * are required