הקליניקה להגירה, גלובליזציה וטכנולוגיה
תפריט נוסף

בעשורים האחרונים, עם הגידול במספר מהגרי העבודה, מבקשי המקלט והמבקשים לקבל מעמד בישראל מכוח זוגיות או מכוח יחסי משפחה אחרים, הולך וגובר הצורך בייצוג משפטי לאוכלוסיות חלשות אלה. לצד זאת, המדיניות ביחס לאוכלוסיות אלה, ולא רק יישומה הפרטני, מעוררת אתגרים משמעותיים. כחלק מכך, בשנים האחרונות, עושות מדינות, ובהן ישראל, שימוש נרחב בטכנולוגיה ככלי לאכיפת וניהול מדיניות ההגירה שלהן. לצד יתרונות שכלים אלה מעמידים למדינה ואף למהגרים, הרי שהם מעוררים גם חששות בלתי-מבוטלים בנוגע לזכות יסוד שונות של המהגרים.

הקליניקה להגירה, גלובליזציה וטכנולוגיה תשלב ייצוג קליינטים במקרים פרטניים עם עבודת פיתוח וקידום מדיניות רוחב. בעבודתם בקליניקה, יחשפו הסטודנטיות והסטודנטים להיבטים שונים של דיני ההגירה ומדיניות ההגירה בישראל, לרבות סוגיות של מעמד בישראל, דיני משפחה, זכויות בתחום העבודה והרווחה, בקשות מקלט, כריתת הסכמים בינלאומיים ויישומם ועוד.

במהלך השנה הסטודנטיות והסטודנטים יידרשו לעבודה עצמית על התיקים והפרויקטים שבטיפולם (כארבע שעות בשבוע), הכוללת הכנת מסמכים משפטיים, מפגשים עם לקוחות, וביקורים במשרדי ממשלה, בתי משפט ובתי דין ועוד. כמו כן, ישתתפו בשיעור שבועי, במסגרתו ירכשו כלים מעשיים לטיפול בפניות, ילמדו את הדינים הרלוונטיים, וידונו בתיקים ובפרוייקטים השונים המתנהלים בקליניקה. כן תתקיימנה פגישות עבודה פרטניות עם מנחת הקליניקה.

להשלמתו התאורטית של הלימוד, תלמידי הקליניקה חייבים להשתתף בקורס תומך בדיני הגירה בסמסטר א' תשפ"ג.

[ninja_forms id=3]

תפריט נגישות

העתיד שלך נמצא במרחק
שיחת טלפון אחת!