קליניקה של פרויקט חפות
תפריט נוסף

מהו פרויקט חפות?

קליניקת פרויקט חפות היא מסגרת המסייעת לנידונים הטוענים כי הם חפים מפשע לעמוד על חפותם, זאת בעיקר באמצעות סיוע בהגשת בקשה למשפט חוזר. בעולם קיימים פרויקטים של חפות ולצידם קיימות גם מסגרות מדינתיות לבחינה של טענות להרשעה של חפים מפשע. בישראל מספר הבקשות למשפטים חוזרים שמתקבלות והיקף המזוכים לאחר הרשעה נמוכים ביותר, זאת בשל גורמים רבים מוסדיים ומהותיים שונים וכן בשל חוסר המודעות לקיומה של תופעה זו.

"פרויקט החפות" של אוניברסיטת "קרדוזו" בניו יורק היה הראשון שהביא לידיעת הציבור את תופעת הרשעות השווא ואת נושא המשפטים החוזרים.

מאז תחילת פעילותו, הפרויקט הצליח לזכות מאות אנשים שהורשעו לשווא  – זיכוי של 375 אנשים שזוכו לאחר שריצו בממוצע 14 שנות מאסר, ומתוכם אף המתינו להוצאה להורג 21 אנשים שזוכו לבסוף.

במסגרת פרויקט החפות האמריקאי, עורכי דין וסטודנטים מאתרים מקרים בהם קיים חשש להרשעת שווא – אם בשל עיוות דין ואם בשל ראיות חדשות שהתגלו או ראיות ישנות שהתגלו כשקריות. בעיקר נעשה שימוש בראיית הדנ"א, אשר הצליחה להראות כי הנידון איננו אשם, ובעקבות הגילוי מוגשת בקשה למשפט חוזר. בעקבות בדיקות הדנ"א, הצליחו עובדי הפרויקט לאתר פשעים כמו אונס ורצח, ולקעקע באמצעות ראיית הדנ"א את ההרשעה של הנידון.

 

מי אנחנו?

הקליניקה של פרויקט חפות במרכז האקדמי למשפט ולעסקים היא מסגרת אשר בה פועלים סטודנטים וסטודנטיות למשפטים לאיתור, סיוע וזיכוי של נידונים שהורעשו על לא עוול בכפם וטוענים לחפות. הפעילות נעשית בליווי עו"ד ד"ר סיגל שהב המנחה את הקליניקה.

 

משפט חוזר(הגדרתו לפי החוק)-

במדינת ישראל, משפט חוזר הוא הליך משפטי הקבוע בסעיף 31 לחוק בתי המשפט, לפיו  נשיא בית המשפט העליון או המשנה לנשיא או שופט אחר של בית המשפט העליון שקבע לכך הנשיא, רשאי להורות כי בית המשפט העליון או בית משפט מחוזי שיקבע לכך, יקיים משפט חוזר בעניין פלילי שנפסק בו סופית, אם ראה כי נתקיים אחד מאלה:

(1) בית משפט פסק כי ראיה מהראיות שהובאו באותו ענין יסודה היה בשקר או בזיוף, ויש יסוד להניח כי אילולא ראיה זאת היה בכך כדי לשנות

את תוצאות המשפט לטובת הנידון;

(2) הוצגו עובדות או ראיות חדשות, העשויות לבדן או ביחד עם החומר שהיה בפני בית המשפט בראשונה לשנות את תוצאות המשפט לטובת הנידון.

(3) אדם אחר הורשע באותו המעשה, כשממשפטו של אותו אדם עולה כי מי שהורשע לראשונה בעבירה לא ביצע אותה.

(4) נתעורר חשד ממשי שברשעה המקורית נגרם לנידון עיוות דין.

*מקור: אתר נבו- חקיקה  (חוק בתי המשפט תשמ”ד – 1984)  https://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_002.htm

 

משפטים חוזרים בישראל<<

 

 

 

בכל מקרה של הרשעת שווא, ניתן לפנות לטלפון 03-6000800 שלוחה 196

או לפקס: 03-6000872, ולציין – לידי עוה"ד סיגל שהב.

 

[ninja_forms id=3]

תפריט נגישות

העתיד שלך נמצא במרחק
שיחת טלפון אחת!