human rights
תפריט נוסף

חטיבת ההתמחות בזכויות אדם 

ראש החטיבה: פרופ' גילה שטופלר

גילה שטופלר

בשנות ה-90 גבר העניין בזכויות האדם ומאז נושא זה מצוי בלב השיח המשפטי והציבורי. החטיבה לזכויות האדם פועלת להכשרת משפטנים שיהיו מחויבים להגנה על זכויות אדם באשר הן – אזרחיות, חברתיות וקבוצתיות. בנוסף להכשרה מתקדמת בתחומי זכויות האדם, מוקנים לסטודנטים כלים ייחודיים וידע תיאורטי עשיר, ממיטב המומחים בנושא ותוך השתתפות בסדנאות וקורסים מעשיים.

הסטודנטים צוברים ידע מעשי על ידי השתתפות במגוון קליניקות משפטיות, במסגרתן הם מתנסים בעבודה מעשית בתחום זכויות אדם, מגישים עזרה לאלפי אנשים פרטיים בשנה, ומעניקים סיוע וייצוג משפטי לאלו שידם אינה משגת. במקביל, הסטודנטים משתתפים במאבקים לשינוי מדיניות על ידי הגשת עתירות לבג”ץ וגיבוש הצעות חקיקה, בליווי צמוד ובפיקוח הדוק של עורכי הדין המובילים את החטיבה.

בתום לימודיהם, בוגרי החטיבה מוכנים ליטול תפקידי מפתח הן בשירות הציבורי הישראלי והן בארגונים הלא ממשלתיים (NGOS) הפועלים לקידום זכויות האדם בישראל.

החטיבה לזכויות אדם רשמה לזכותה הישג משמעותי, כאשר בית המשפט העליון קיבל את עתירתם של הסטודנטים הלומדים במסגרתה, וביטל את חוק הכנסת שצפוי היה לאפשר העברת בית סוהר לידיים פרטיות. בג”ץ קבע כי מדובר בפגיעה קשה בזכויות האסיר ובכבודו, והוכיח לסטודנטים שלנו שיש להם עצמה רבה בהשפעה על מדיניות הממשלה.

פרויקט מלגות

החטיבה לזכויות האדם מקיימת מזה מספר שנים, פרויקט מלגות ייחודי, במסגרתו עשרה אנשים, ויכולים להצביע על עשייה בתחום זכויות האדם, יקבלו מלגה בסך עד 10,000 ₪.

לפרטים נוספים: 6188*

+תקצירי קורסים

טרום מתחילים א'

קורס כללי, המיועד לכל הסטודנטים והעוסק במגוון רחב של נושאים.

מטרת הקורס היא להעניק לסטודנט כלים להבנת הנקרא באנגלית, לחזק את הידע שלו במבנה השפה, להעשיר את אוצר המילים שלו ולתת לו אסטרטגיות יעילות לקריאת טקסטים באנגלית. בסיום הקורס יהיה הסטודנט מסוגל להבין טקסטים באנגלית במגוון נושאים רחב.


טרום מתחילים ב'

קורס כללי, המיועד לכל הסטודנטים והעוסק במגוון רחב של נושאים.

מטרת הקורס זהה לזו של טרום מתחילים א': להעניק לסטודנט כלים להבנת הנקרא באנגלית, לחזק את הידע שלו במבנה השפה, להעשיר את אוצר המילים שלו ולתת לו אסטרטגיות יעילות לקריאת טקסטים באנגלית. בסיום הקורס יהיה הסטודנט מסוגל להבין טקסטים באנגלית במגוון נושאים רחב.

 

בסיסי

קורס כללי, המיועד לכל הסטודנטים והעוסק במגוון רחב של נושאים.

מטרת הקורס היא להעניק לסטודנט כלים ואסטרטגיות הדרושים להבנת הנקרא של טקסטים באנגלית במגוון נושאים, תוך כדי העשרת אוצר המילים שלו וביסוס שליטתו בכל הפרמטרים של השפה. בסיום הקורס יהיה הסטודנט מסוגל להבין טקסט קדם-אקדמי באנגלית.

 

מתקדמים א'

קורס כללי, המיועד לכל הסטודנטים. מתמקד בעולם הידע של משפטים ושל מנהל עסקים ומשלב את שני התחומים.

מטרות הקורס הן להציג את הטרמינולוגיה הרלוונטית לתחומים השונים של משפטים ושל מנע"ס; להעשיר את אוצר המילים של הסטודנט בשני התחומים הללו; להעניק לו הבנה מעמיקה יותר של מבנה טקסט ולתת לו  אסטרטגיות יעילות להבנתו; לפתח את כישורי השפה האחרים, שהם דיבור, האזנה וכתיבה. בסיום הקורס יהיה הסטודנט מסוגל להבין טקסט באנגלית בתחומי משפט ומנהל עסקים, ולדון בנושאים הללו בע"פ או בכתב.

 

מתקדמים ב' לסטודנטים למשפטים

 קורס מתקדם של אנגלית למשפטנים. מטרות הקורס הן להציג ולהעשיר את הטרמינולוגיה הרלוונטית לתחומי המשפט השונים; להעמיק את הידע הלשוני של הסטודנט, תוך התמקדות באספקטים של השפה החשובים במיוחד להבנת טקסט משפטי; להעניק לסטודנט כלים ואסטרטגיות הנחוצים להבנת פסקי דין ומאמרים אקדמיים בנושא המשפט. במשך הקורס הסטודנטים ידרשו גם לחפש חומרים אותנטיים באנגלית בתחום המשפט ולהציג אותם בפרוייקט בכתב. בסיום הקורס יהיה הסטודנט מסוגל להבין, לנתח ולסכם פסק דין אותנטי באנגלית.

 

דיני חוזים

ד"ר שחר ולר

מבוא כללי לדיני חיובים, עקרון חופש החוזים, עקרון תום הלב במשא ומתן לכריתת חוזה ובביצועו של חוזה, אחריות בשלב הטרום חוזי, יצירת החוזה, הצעה וקיבול, כשרות משפטית, פגמים בכריתת חוזה, טעות, הטעיה, כפיה, עושק, חוזה למראית עין, צורת החוזה, תוכן החוזה, פירוש החוזה והשלמתו,תניוית פטור, חוזה על תנאי, חוזה פסול, חוזה

 

 

דיני חוזים

ד"ר אורי בן-אוליאל

החוזה הוא אמצעי רב-חשיבות להסדרת יחסים בין פרטים בחברה. בקורס זה ייבחנו באופן מקיף דיני החוזים בישראל. נושאים נבחרים שיידונו בקורס הם: יצירת החוזה, פגמים בכריתת החוזה, חוזה לטובת אדם שלישי, חוזה על תנאי, הפרת חוזה, סיכול החוזה, אכיפת חוזה, ביטול חוזה, פיצויים בשל הפרת חוזה.

הקורס יתבסס, בין השאר, על ניתוח חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג – 1973, חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א – 1970, והפסיקה בישראל בתחום דיני החוזים. הקורס אף יכלול דיון ביקורתי על הדין המצוי, תוך בחינת שיקולי מדיניות רלוונטיים.

 

דיני חוקה

פרופ' גילה שטופלר /פרופ' משה כהן אליה

עקרונות היסוד: מדינה יהודית ודמוקרטית, עיקרון החוקתיות, הצדקות לביקורת שיפוטית; חוקי היסוד: מעמדם ופרשנותם; הביקורת השיפוטית על רשויות המדינה השונות: הכנסת, הממשלה, נשיא המדינה; מעמד הדת בישראל; מרשם האוכלוסין; ההגנה החוקתית על זכויות אדם: כבוד האדם, שיוויון, חופש הביטוי, חופש הדת, זכויות כלכליות וחברתיות והזכות לפרטיות; הגנה על זכויות בתנאים של מצב חירום.

 

Constitutional law

Prof. Gila Stopler

The course is intended to provide basic tools for the understanding of Israeli constitutional law. The issues discussed will include:

Basic Principles: Jewish and Democratic State; What is a constitution?; Justifications for judicial review Israel’s Basic Laws: normative status; Expanse and interpretation; The limitation clause The Constitutional status of state institutions: the Knesset, the government The Constitutional protection of human rights: overview, equality, freedom of speech, freedom of conscience and belief, social and economic rights, the protection of rights in a state of emergency.

 

 

דיני עונשין

פרופ' בועז סנג'רו

הענישה הפלילית, הגדרת הענישה, הפילוסופיה של הענישה, ההצדקה (או אי-ההצדקה) המוסרית לענישה הפלילית, ניתוח סוציולוגי של הענישה (את מי מענישים? למה מענישים?), שיקולי הענישה (מטרות הענישה), עונש המאסר, הבניית שיקול-הדעת השיפוטי בענישה.

המשפט הפלילי המהותימבנהו ומטרותיו.

.

 

כתיבה וחשיבה במשפט
עו"ד מיכל אהרוני/עו"ד דנה פאר/עו"ד יואב שוטן/עו"ד רותם רוזנברג-רובינס / עו"ד  רן לוסטיגמן

הקורס יעניק ליווי צמוד ועזרה לסטודנטים בצעדיהם הראשונים בעולם המשפט, במטרה לפתוח בפניהם שערים להבנת העולם המשפטי וליכולת ביטוי בכתב. לשם כך תיערך בקורס היכרות עם הכתיבה המשפטית והאקדמית ועם דרישותיהן הייחודיות.

 

כתיבה וחשיבה במשפט

גב' דנה פאר

מטרת הקורס להעניק ליווי צמוד ועזרה לסטודנטים דוברי אנגלית בצעדיהם הראשונים בעולם המשפט בישראל. לשם כך יתמקד הקורס בשתי מטרות עיקריות: א. הקניית יסודות בעברית: לימוד מושגים בסיסים מתחום הלקסיקון המשפטי ומערכת המשפט, ותרגול קריאה וכתיבה בעברית. ב. הקניית מיומנויות יסוד משפטיות כגון עקרונות הסיכום, מענה על שאלות קייס, כללי האזכור האחיד, רטוריקה, חיפוש משפטי ועוד.

 

 

 

Introduction to Jewish Law
Dr. Avishalom Westreich

Course Description:

The object of the course is to acquaint students with the origins, characteristics and the principles of Jewish Law. As a derivate, the course intends to equip students with preliminary tools for understanding and analyzing sources of Jewish Law.

The course begins with introducing the primary sources of Jewish Law dating from Talmudic period to the modern age.  We discuss the history of the Halakha, the nature of the halakhic decision-making, and the status of halakhic traditions throughout the history of Jewish Law. Based on these foundations we examine the characteristics of Jewish Law as a legal system and as a religious law. We discuss basic Jewish Law principles such as: tradition and innovation, dispute and authority, interpretation, and the status of revelation. We complete the course while discussing the place of Jewish Law in modern day society and in particular in the state of Israel.

 

מבוא למשפט ישראלי והשוואתי

פרופ' פבלו לרנר

מטרת הקורס היא להעניק תמונה כללית של העקרונות עליהם מתבסס המשפט הישראלי. מאחר והשיטה הישראלית משלבת בתוכה מרכיבים משיטות אחרות, הגישה  השוואתית שהקורס מפתח, תעזור להבין את המשפט הישראלי על מרכיביו השונים. בד בבד הקורס ידגיש את חשיבות המשפט המשווה ככלי לניתוח תופעות משפטיות שונות.

 

 

 

מבוא למשפט ישראלי והשוואתי

ד"ר רונית דוניץ-קידר

הקורס נועד להעניק לתלמידיו היכרות ראשונית עם המשפט בישראל ובשיטות המשפט העיקריות בעולם המודרני, תוך דיון בשאלות היסודיות שהמשפט מתמודד עמן.

 

 

Introduction to Israeli and Comparative Law

פרופ' פבלו לרנר

The course aims to afford students with basic tools to understand the principles that guide Israeli law as well as various legal systems throughout the world, providing a framework to examine and analyze domestic law within a global frame.

The course will begin examining the evolution of Israeli law, its different periods, and its principal features. Students will learn about the Israeli judiciary, the profession of jurist in Israel, and characteristics of an Israeli legal education. To stress and enhance the comparative approach, distinct aspects of Israeli law such as contract law or property law will be analyzed jointly with the study of other legal systems.

The course will focus on the common law and its evolution, including the contrast between common law and equity and the English judicial system and the legal profession in England (solicitors and barristers). We will also compare British with American law, a comparison that will certainly boost the understanding of contemporary common law.

 

 

משפט בינלאומי פומבי (דוברי אנגלית)

ד"ר מרים פיינברג

The course introduces the normative structure and theoretical foundations of Public international law (PIL), as well as the institutional and procedural aspects. It also looks at interplay between PIL and domestic legal systems, and in particular the state of Israel.

The course first discusses the foundations of PIL: the sources of international law, the principle of statehood, relations between international and domestic law, the rights and obligations of states and the issue of state responsibility.

It also focuses on the question of actors in the international legal system, which includes international organisations such as the United Nations. In this context, we will examine the different methods for peaceful dispute settlements and the rules governing the use of force. PIL also attaches increasing importance to individuals. institutions of international criminal law  

  

 

משפט וכלכלה

ד"ר אורי בן-אוליאל

הגישה הכלכלית למשפט בוחנת שאלות משפטיות באמצעות מדע הכלכלה. גישה זו היא זרם בולט וחשוב בתורת המשפט המודרנית, והיא בעלת השלכות מעשיות ותיאורטיות על מרבית תחומי המשפט.

בקורס זה ינותחו סוגיות משפטיות בתחומי משפט מגוונים מנקודת המבט של הגישה הכלכלית למשפט. לקורס שישה חלקים מרכזיים. בחלק הראשון, יוצגו הנחות המוצא ומושגי היסוד, אשר עומדים בבסיס הניתוח הכלכלי. בחלק השני של הקורס, ייבחנו סוגיות בתחום המשפט הפרטי, ובעיקר בדיני חוזים, נזיקין, וקניין. החלק השלישי יתמקד בניתוח כלכלי של נושאים נבחרים בתחום המשפט המסחרי, וביניהם היחסים בין בעלי מניות של חברה לבין נושאי משרה בחברה, וכן היחסים בין חברה מזכה לבין זכיינים. חלקו הרביעי של הקורס עוסק בהשלכות הגישה הכלכלית על הדין הפלילי. החלק החמישי דן בניתוח הכלכלי של ההתדיינות המשפטית. לבסוף, תוצג בחינה ביקורתית של הגישה הכלכלית המסורתית למשפט, תוך התייחסות, בין היתר, להארות מתחום הפסיכולוגיה.

 

משפט וכלכלה

פרופ' יעד רותם

מדע הכלכלה מעמיד לרשות המשפט כלי-ניתוח ותובנות חשובים. אלו מאפשרים לבחון באופן ביקורתי הסדרים משפטיים ואת אופן הבנייתם במכלול ענפי המשפט.שאיפת ההסדר המשפטי לעצב את התנהגותו של הפרט ולהשפיע על בחירותיו בין קווי פעולה אפשריים, הופכת את מדע הכלכלה לרלוואנטי למעצבי הדין, וזאת מכיוון שכלכלה עוסקת, בין היתר, בניבוי תוצאות השפעתם של תמריצים שונים על ההתנהגות האנושית. מטרת הקורס היא לערוך היכרות עם הכלים שמספק מדע הכלכלה לצורך ניתוח בעיות משפטיות. הקורס,שאינו מצריך ידע מוקדם בכלכלה, יציג מושגי יסוד כגון רציונליות, תועלת, יעילות, החצנה, מונופול, א-סימטריה במידע, ועוד; וכן את האופן שבו ניתן לנתח בעזרתם בעיות משפטיות. הקורס יתמקד בניתוח כלכלי של סוגיות בענפי משפט שונים, כגון דיני הקניין, הנזיקין, החוזים, והחברות.

 

 

עברית משפטית

גב'  דנה פאר

מטרת הקורס לסייע לסטודנטים במסלול LL.B. for English Speakers לשפר את שליטתם בשפה העברית בכלל, ובעברית המשפטית בפרט. הקורס יתמקד הן בהבעה בכתב

 

שער למשפט*

עו"ד מיכל אהרוני ועו"ד הישאם שבאיטה

הקורס  "שער למשפט" ילווה את הסטודנטים ששפת אמם אינה עברית במקביל לקורסים במקצועות החובה שהם לומדים בשנה א'. מטרתו היא לאפשר לסטודנטים להתוודע למושגי היסוד של ענפי המשפט המרכזיים באופן הדרגתי ובסביבה נוחה וידידותית. במקביל ללימוד מושגי היסוד יתרגלו הסטודנטים קריאה וכתיבה בטקסטים משפטיים, במטרה לצמצם את פערי השפה.

 

תורות מוסר ומדע המדינה

ד"ר רועית דהן

הקורס נושא אופי בינתחומי והוא יעסוק במושגים מרכזיים במדע המדינה ובתורת המוסר. הקורס יציג באופן פילוסופי אנליטי תורות ומושגים מרכזיים בתורת המוסר (מושגים כזכויות, חובות, אחריות ועוד ותורות מרכזיות כתועלתיות ותורות זכויות), ההצגה תיעשה תוך היכרות עם דרכי הדיון הפילוסופי. הקורס גם יסקור מושגים ותיאוריות קלאסיות ומודרניות מרכזיות במחשבה המדינית (תיאוריות מהמחשבה היוונית הקלאסית, תורות אמנה חברתית בעת החדשה ותיאוריות צדק חברתי מודרניות, כמו גם מושגים מרכזיים כחירות, צדק, שוויון, דמוקרטיה ומושגים נוספים). כמו כן יוצגו בקורס גישות מתודולוגיות שונות במדעי החברה והרלבנטיות שלהן לדיון המוסרי והפוליטי. בקורס יושם דגש על הרלבנטיות של הדיון המוסרי והפוליטי לעולם המשפט.

 

 

תורת המשפט

ד"ר אבישלום וסטרייך

הקורס "מבוא לתורת המשפט" עוסק בשאלות הנוגעות לאופיו ולטיבו של המשפט כמוסד חברתי וכמערכת נורמטיבית. הקורס נחלק לשני חלקים. החלק הראשון דן בשאלה מהו החוק ומהי מערכת המשפט. במסגרת זאת נבחן מגוון הסברים למושג החוק ולמוסד המשפט, ונעמוד על מקור כוחו וסמכותו. במרכז הדיון תעמוד השאלה, האם החוק והמוסר הם שתי מערכות נורמטיביות נפרדות, או שהגדרת המושג חוק דורשת התייחסות למוסר ותלויה בהתייחסות שכזו.

החלק השני עוסק במטרות המשפט וביישומו. במסגרת זאת נבחן עמדות שונות בשאלה מהן מטרות המשפט (המשפט כמערכת מוסרית, גישות תועלתניות, גישות ביקורתיות), וכן נעסוק בגישות פרשניות שונות ביחס למשפט (כדוגמת פרשנות תכליתית ופרשנות פורמליסטית) ובהצדקה הפרשנית והמשפטית הניתנת להן. בסיומו של החלק השני נעסוק במפגש המעשי בין המשפט לבין המוסר ופילוסופיה פוליטית. בין הסוגיות שנבחן במסגרת מפגש זה: צדק, חירות ואכיפת מוסר, סובלנות ופלורליזם.

 

 

תורת המשפט

ד"ר רונית דוניץ קידר

הקורס נועד להעניק לתלמידיו היכרות עם השאלות והמושגים היסודיים המעסיקים את הפילוסופיה של המשפט. הקורס יעסוק בסוגיות יסוד, ובהן מהו המשפט? מה מבדיל אותו מתחומים נורמטיביים אחרים (דוגמת דת או מוסר); מהו מקור הסמכות של המשפט? מהם תפקידיו החברתיים? ממה נובעת החובה לציית לחוק מהם מאפייניו של הכלל המשפט, ועל-פי אילו עקרונות נקבע תוכנו? מהו מקומו של המשפט בחברה ובקהילה הפוליטית; מהם יחסי הגומלין של המשפט עם החברה והתרבות.

 


Introduction to Legal Philosophy
Dr. Ronit Keidar

The course addresses some of the central aspects of the role of law in modern society. It starts by an inquiry into the nature of law itself, and discusses the possibility to think about law as a rational system of rules; it then moves to discuss the sources of law and the debate between positivism and non-positivism. This is followed by an inquiry into the nature of related concepts, such as morality and justice, and especially into the relationship between these concepts and the concept of law. The last part of the course discusses prominent critiques of legal theory and thinking, and is aimed to expose the complexity of the role of law in modern society, and to doubt some of our prima facie beliefs about law. Throughout the course special attention is given to the question of law's legitimacy, to the conditions that legal systems need to satisfy before its use of coercive power can be considered legitimate, and to social hierarchies constructed and maintained by the law.

 

שנה ב'

 

דיון פלילי

פרופ' רינת קיטאי-סנג'רו

סדר הדין הפלילי משקף את המתח הקיים בין הצורך באכיפה יעילה של החוק ובשמירה על שלום הציבור לבין זכויות הפרט בכלל, וזכויות חשודים ונאשמים בפרט. מתח זה עובר כחוט השני בסוגיות שיילמדו במהלך הקורס: דיני מעצר וחיפוש, המאשים במשפט הפלילי, סמכותו העניינית של בית המשפט, זכות הייצוג בידי סניגור, זכות העיון בחומר הראיות, נוכחות בעלי הדין, פסלות שופט, התיישנות, הסדרי טיעון, צירוף אישומים ונאשמים בכתב אישום, הרשעה בעבירה שלא צוינה בכתב האישום, ערעור ומשפט חוזר, מושג עיוות הדין, גזר הדין.

 

דיני נזיקין

ד"ר בועז שנור

דיני נזיקין עוסקים בפיצוי אדם על נזקים שנגרמו לו כתוצאה ממעשי עוולה. מטרת הקורס להציג לתלמידים את המשפט המצוי בנושא ולהקנות להם כלים להבין את ההיגיון העומד מאחוריו, כמו גם את הביקורת הקיימת נגדו. בתחילת הקורס נדון במטרות השונות שיכולות להיות לדיני הנזיקין. דיון זה יהווה את הבסיס לכל שאר הקורס.

 

 

דיני קניין

ד"ר שלי קרייצר-לוי

הקורס יעסוק בהצדקות לזכות הקניינית, גבולותיה ומאפייניה. במסגרת הקורס, נדון באופן בו נרכשות זכויות קנייניות שונות, למשל, בעלות, שכירות, שעבוד, זיקת הנאה וזכות קדימה. כמו כן,  נדון בהתנגשות בין זכויות קנייניות שונות ובחובות המוטלות על בעל הקניין. בנוסף, נעסוק במקרים קניינים מיוחדים כגון רכישת דירה מקבלן, שותפות ובתים משותפים, והצמתים שמתעוררים בין קניין למשפחה.

 

דיני תאגידים

פרופ' יעד רותם

קורס בסיסי זה בדיני תאגידים מתמקד בחברות בע"מ. מטרת הקורס היא להכיר מונחי יסוד הקשורים לחברות (מניות, אגרות – חוב, חברה פרטית, חברה ציבורית, בעלי מניות, אסיפה כללית, דירקטוריון) וכן לעמוד בהרחבה על הבעיה המאפיינת תאגידים מודרניים – בעיית הנציג. הסטודנטים נדרשים להיות נוכחים בהרצאות ולהתכונן אליהן מראש.

בקורס יונהג הסדר מבדקונים, פירוט מלא ימצא בסילבוס הקורס.

 

דיני תאגידים

ד"ר דב סולומון

מטרת הקורס היא לתאר ולנתח באופן ביקורתי את ההשלכות המשפטיות והכלכליות של ניהול פעילות עסקית באמצעות תאגידים. פעילות זו נעה סביב שלושה מוקדי כוח עיקריים: הבעלים של התאגיד, מנהליו ונושיו. במהלך הקורס נתמקד בניגודי האינטרסים הקיימים בין הקבוצות השונות הללו ונבחן כיצד דיני התאגידים, מכשירים חוזיים ומנגנוני השוק מתמודדים עמם וממזערים את עלויותיהם. בין הנושאים שיידונו בקורס: עקרון האישיות המשפטית הנפרדת, היקף האחריות של בעלי המניות, תכלית החברה המסחרית, ייזום והקמה של חברה, מסמכי ההתאגדות, האורגנים המרכזיים בחברה וחלוקת הסמכויות ביניהם, עסקאות עם בעלי עניין, חובות התנהגות של נושאי משרה ובעלי מניות, מבנה ההון של החברה והגנה על הנושים.

 

כתיבה אקדמית
עו"ד מיכל אהרוני/עו"ד דנה פאר/עו"ד יואב שוטן/עו"ד רותם רוזנברג-רובינס / עו"ד רן לוסטיגמן

מטרת הקורס היא להכשיר את הסטודנטים לכתיבה ביקורתית. בין הנושאים שיילמדו בקורס:  כתיבה ביקורתית בדרך של הערת פסיקה, שימוש נכון במקורות, מוסכמות הכתיבה ושילוב "הקול האישי" בחיבור אקדמי.

 

כתיבה אקדמית (דוברי אנגלית)

גב' דנה פאר

מטרת הקורס להכשיר סטודנטים דוברי אנגלית לכתיבת הסמינריון בשנה ג'. בין הנושאים שיילמדו בקורס: בניית טיעון, מבנה החיבור האקדמי, חיפוש מקורות בעברית ובאנגלית ושימוש נכון בהם, שילוב "הקול האישי" בחיבור האקדמי ומיומנויות הפרזנטציה. הסטודנטים יכתבו פרו-סמינריון בתהליך מתמשך לאורך הקורס, ובסופו יגישו את העבודה המוגמרת.

 

מבוא למשפט עברי

ד"ר איתי ליפשיץ

מטרות הקורס לפתוח צוהר להכרת מושגי היסוד של ההלכה מחד ולספרות ההלכה מאידך. נדון במושגי יסוד כגון: משפט עברי ו'הלכה יהודית', תורה שבכתב ותורה שבעל פה, מוסדות ההלכה וסמכויותיהם, תקופות והתפתחות ההלכה. במהלך הקורס תוקנה לתלמידים מיומנות בסיסית של גישה למקורות המשפט העברי. הידע והמיומנות האמורים נרכשים אגב לימוד סוגיות  במשפט העברי, כגון: מחלוקת ופסיקה בהלכה, משפט ומוסר, דין ולפנים משורת הדין. כמו כן יילמדו סוגיות במשפט העברי שיש להן מקבילות במשפט הישראלי.

                       

 

מבוא למשפט עברי

ד"ר אבישלום וסטרייך

מטרת הקורס היא לערוך היכרות עם מקורותיו, מאפייניו ועקרונותיו של המשפט העברי. מתוך כך, הקורס מבקש להעניק לסטודנטים כלים ראשוניים להבנה ולניתוח מקורות מן המשפט העברי ולפתוח בפניהם צוהר לעולמו המרתק והעשיר של המשפט העברי.

במהלך הקורס נציג את מקורותיו העיקריים של המשפט העברי מתקופת התלמוד ועד העידן המודרני. כמו כן, נדון בתולדות ההלכה, בדרכי פסיקת ההלכה ובמעמדן של מסורות הלכתיות לאורך ההיסטוריה של המשפט העברי. על בסיס זה נבחן את מאפייניו של המשפט העברי כשיטת משפט וכהלכה דתית, ונדון בכמה מעקרונות היסוד של המשפט העברי, ובהם: מסורת וחידוש, שאלת הסמכות, פרשנות, מעמדה של ההתגלות ותופעת המחלוקת. בסיום הקורס נעסוק בשאלת מקומו ותפקידו של המשפט העברי במדינת ישראל ובחברה המודרנית.

 

משפט בינלאומי פומבי

פרופ' גיא הרפז

בחלקו הראשו של הקורס נדון ביסודות המשפט הבינלאומי. נשאל האם קיים בכלל "משפט בינלאומי" ומהם תפקידיו לפי התיאוריות השונות. נבחן מושגי היסוד של המשפט הבינלאומי כמו המדינה והריבונות, נכיר את המערכת הכללית של המשפט הבינלאומי, ובכלל זאת את האמנות הבינלאומיות ואת כלליו המינהגיים. נלמד על המוסדות המרכזיים של המשפט הבינלאומי ובהם בתי הדין הבינלאומיים, ארגון האומות המאוחדות ועוד. נבחן את מערכת היחסים בין המשפט הפנים מדינתי לבין המשפט הבינלאומי. בחלקו השני של הקורס נדון בענפים מרכזיים מבין ענפי המשפט הבינלאומי, אשר לה ם גם היבטים יישומיים הרלוונטיים להקשר הישראלי. הענפים העיקריים בהם נדון הם: דיני זכויות האדם במשפט הבינלאומי, המשפט הבינלאומי ההומניטארי, ודיני פליטים.

 

 

משפט בינלאומי פומבי (דוברי אנגלית)

ד"ר מרים פיינברג

The course introduces the normative structure and theoretical foundations of Public international law (PIL), as well as the institutional and procedural aspects. It also looks at interplay between PIL and domestic legal systems, and in particular the state of Israel.

The course first discusses the foundations of PIL: the sources of international law, the principle of statehood, relations between international and domestic law, the rights and obligations of states and the issue of state responsibility.

 

 

ד"ר אסף הראל

משפט מנהלי מזה עשרות שנים מתקיימת לצד המהפכה החוקתית מהפכה נוספת, מהפכה שפרופסור זמיר כינה בשם המהפכה המינהלית. המדינה, ורשויות המינהל מסדירות כמעט כל חלקה בהתנהלויות שלנו כתושבים וכאזרחים, והנוכחות שלהן בחיינו מורגשת הרבה יותר בהשוואה למצב הדברים ששרר בעבר. במהלך הקורס נבחן את מערך הדינים החל על רשויות המינהל בפעולתן. המשפט המינהלי מהווה מרכיב יסוד בדיני המשפט הציבורי שלנו. נעמוד על עקרונות יסוד כעקרון חוקיות המינהל, והחובה לפעול על בסיס סמכות. נעמוד על מערך הכללים והעקרונות הנוגעים להליך הנאות לשם קבלת החלטה. נעמוד על הכללים והעקרונות הנוגעים להפעלתו של שיקול הדעת המינהלי. נבחן את פעולות גורמי המינהל בשדותיו של המשפט הפרטי, ונעמוד על דיני המכרזים, ועל דיני החוזים השלטוניים; נעמוד על הגופים המעניקים סעד משפטי נגד הפעלה שלא כדין של שיקול הדעת המינהלי, ובעיקר נתמקד בבית המשפט הגבוה לצדק ובבתי המשפט לעניינים מנהליים, ועוד נקדיש התייחסות לדילמות עדכניות הנוגעות לרגולציה.

 

שנה ג'

דיון  אזרחי

ד"ר איתי ליפשיץ

(א) מבוא כללי : מטרות המשפט הדיוני; בין משפט דיוני למשפט מהותי; השיטה האדוורסרית והשיטה האינקוויזיטורית; פורמליזם וגמישות; עקרונות יסוד מנחים (תום-לב וחוקי יסוד).

(ב) המערכת השיפוטית וארגונה (דיני סמכות): סמכות בינלאומית; סמכות מקומית; סמכות עניינית; סמכות נגררת; רפורמות במבנה ובסמכויות של בתי המשפט (ועדת לנדוי וועדת אור).

(ג) שלבי הדיון (מודל כללי ומטרות) : שלב הטיעון; שלב ההכנה למשפט; שלב הראיות וברור העובדות; שלב מתן פסק הדין ותוצאותיו.

(ד) דרכי פתיחת הליך : כתב תביעה, כתב הגנה וכתב תשובה; המרצת פתיחה; סדר דין מקוצר; הודעת צד ג'; סדר דין מהיר; טען ביניים; תביעה ייצוגית.

(ה) סעדים זמניים: סעדים זמניים בראי חוקי היסוד; עיקול זמני; צווי מניעה וצווי עשה; כונס נכסים; עיכוב יציאה מן הארץ; הגבלת שימוש בנכסים ("מרווה") ותפיסת נכסים ("אנטון פילר").

(ו) סיום המשפט :  פסק דין ופסק דין חלקי.

(ז) מעשה בית-דין :  השתק עילה; השתק פלוגתא.

(ח) הליכי תקיפה :  ערעור בזכות וערעור ברשות; דיון נוסף; משפט חוזר; ביטול פסק-דין שניתן במעמד צד אחד בלבד; ביטול פסק-דין שניתן בהעדר סמכות.

(ט) דרכים אלטרנטיביות להכרעת סכסוכים:  בוררות, פישור וגישור.

 

דיני משפחה

עו"ד ולרי זילכה ועו"ד אדוה בלאו

בקורס יילמדו סוגיות עיקריות הקשורות לדיני המשפחה בישראל. שינויים חברתיים, כלכליים וטכנולוגיים אשר עוברת החברה הישראלית במרוצת העשורים האחרונים, מחלחלים אל תחום דיני המשפחה המשתנים אף הם. הקורס יתמקד ביחסים המשפטיים בדיני המשפחה הישראליים. בין היתר, יילמדו הסוגיות הבאות: סוגיות הדין והסמכות אשר חלים בתחום ייחודי זה, אשר בו קיימות ערכאות שיפוט דתיות לצד ערכאות שיפוט אזרחיות. דפוסי זוגיות שונים, וביניהם- נישואין כדת משה וישראל, נישואין פרטיים, נישואין אזרחיים, ידועים בציבור. בנוסף ילמדו פטנטים עוקפי דין, עילות גירושין, אלימות במשפחה. בהמשך נלמד תוצאות הנובעות מהקשר הזוגי, וביניהן, מזונות אשה, יחסי ממון בין בני זוג וירושה ע"פ דין. הקורס גם יעסוק בסוגיות הקשורות לדיני הורים וילדים, וביניהן, יצירת הורות, חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות סוגיית ומזונות ילדים.

 

דיני עבודה

פרופ' יוסי דהאן

מטרת הקורס היא לבחון את ייחודו של משפט העבודה תוך לימוד הרקע ההיסטורי, האידיאולוגי

והכלכלי שלו:

 1. חוזה העבודה האישי; הצדדים לחוזה (עובד – מעביד); תנאי עבודה מכוח חוזה (חובות

המעביד וחובות העובד).

 1. ההסכם הקיבוצי: חוק הסכמים קיבוציים; הסדרים קיבוציים שלא לפי החוק.
 2. ארגוני עובדים ומעבידים: הביקורת השיפוטית על פעילות הארגונים; אופייה של

ההסתדרות.

 1. ניתוק קשר העבודה: התפטרות ופיטורים; פיצויי פיטורים; פיצויים חוזיים; אכיפת חוזה

העבודה.

 1. סכסוכי עבודה: חוק יישוב סכסוכי עבודה; שביתות והשבתות.
 2. מנגנונים ליישוב סכסוכי עבודה: בוררות; בית הדין לעבודה.

מרכיבי הציון הסופי:

15% עבודה.

85% בחינה סופית.

 

 

דיני קניין

ד"אודליה מינס

דיני קניין הם הדינים החלים על נכסים והם המסדירים את היחסים המשפטיים החלים בין בני אדם (ובכלל זה אישיות משפטית מלאכותית) ביחס אליהם. הקורס יבהיר מהי זכות קניינית וכיצד היא מתייחדת לעומת סוגי זכויות אחרים בעולם המשפט; מהם סוגי הנכסים שלגביהם הזכות עשויה לחול; מהם סוגי הזכויות השונים הקיימים ובאילו אופנים ניתן לרכוש אותם; מהו ההסדר המשפטי במקרה של תחרויות בין זכויות קנייניות ואחרות ביחס לאותו נכס ועוד. מטרת הקורס היא לפתח הבנה יסודית של דיני הקניין בישראל, תוך התייחסות, בין היתר, למשפט משווה רלוונטי. הקורס ישאף גם להעניק כלים פרקטיים בסיסיים למשפטנים המתחילים.

 

 

דיני קניין

ד"ר נועם שר

מטרתו של הקורס הנה להקנות לתלמידים את הבסיס הדרוש לצורך הבנת דיני הקניין המודרניים. במסגרת הקורס נעסוק בנושאים הבאים:

 1. מבוא – מהן ההצדקות לקיומו של קניין פרטי;
 2. מהי זכות קניין ומה מייחד את דיני הקניין;
 3. הנכסים המהווים מושא לקניין פרטי – בחלק זה נגדיר את גבולם של דיני הקניין באמצעות הגדרת הנכסים המהווים מושא להם. במסגרת זו נעסוק בשאלות מהו קניין מוחשי (מקרקעין ומטלטלין), מהו קניין בלתי מוחשי (קניין רוחני) והאם זכויות וחובות נוספים יכולים להיות מושא לקניין;
 4. הגנת הקניין הפרטי – בחלק זה נבחן מהן ההגנות שיש לקניין הפרטי. במסגרת זו נבחן את מעמדו של הקניין כזכות חוקתית, את ההגנות שניתנות לו במשפט הפרטי, את המקרים בהם הדין מאפשר פגיעה בו, לרבות בשל תחולת "תקנת השוק", את יכולתו של בעל הקניין למנוע פגיעה בזכותו, לרבות באמצעות הגנה על החזקה בקניין, ואת ההגנה שמקנה הדין לקניין במקרה של שינוי בנכס (בנייה ונטיעה במקרקעי הזולת, ערבוב מיטלטלין ועקיבה);
 5. כיצד ניתן לרכוש בעלות בנכס;
 6. שיתוף בזכות הקניינית – בחלק זה נדון בשני מקרים אפשריים: א. שיתוף בבעלות בנכס, ו- ב. זכויותיהם של דרי בתים משותפים;
 7. מעמדו של רוכש נכס ספציפי – בחלק זה נדון בזכויות מיוחדות החיוניות לצורך הגנה על זכויותיהם של רוכשי נכסי מקרקעין בישראל: א. זכויות שביושר, ו- ב. הערת אזהרה הנרשמת בלשכת רישום המקרקעין. כן נדון בבעיות המיוחדות בביצוע עסקאות לרכישת מקרקעין בישראל ובעסקאות קומבינציה;
 8. שעבודים – בחלק זה נעסוק בשאלה כיצד נוצר השעבוד, שהנו עסקה מרכזית בחיי המסחר המודרניים, ומהם הדינים החלים עליו;
 9. עסקאות מימון מתקדמות – בחלק זה נעסוק בדינים החלים על עסקאות מימון מתקדמות, דוגמת שכר-מכר (ליסינג) ומכר חוזר.

 

דיני ראיות

ד"ר אייל כתבן

דיני הראיות קשורים קשר הדוק לדיון ולהליך המשפטי. הקורס יעסוק ברקע ובמטרות של דיני הראיות ובהשפעת חוקי היסוד על תחום משפטי חשוב זה ובחינה ביקורתית של השימוש באמצעים מדעיים וטכנולוגיים בהקשר זה. כן יעסוק הקורס בכללים בדבר עדויות, נטלי הוכחה, הודאות, חסיונות, קבילות ורלוונטיות ועוד.

 

השתקפויות משפט- בספרות, בתיאטרון ובקולנוע

ד"ר מיה מי-טל

קורס זה יבחן היבטים והשתקפויות שונות של המשפט ביצירות ספרותיות וקולנועיות. בקורס זה נבחן את תפקיד הפרשנות בשיח המשפטי ובניתוח טקסטים משפטיים וספרותיים. נדון במשמעות מושג הצדק, בחשיבות ההליך המשפטי, מהי אמת משפטית, תפקידה של שיטת המשפט על תוצאות המשפט, תפקידו של השופט, וכדומה. נדון בסוגיות אלו כפי שהן עולות מתוך היצירות אותן נקרא בקורס.

מבוא לדיני מיסים

ד"ר ליאור דוידאי

 הקורס עוסק בניתוח התנאים להיווצרותו של אירוע מס ובכללים למיסויו לאור עקרונות היסוד לעיצובה של שיטת מס נורמטיבית וראויה. במרכזו של הקורס עומד ניתוח כלכלי של ההסדרים הקיימים בתחום דיני המס והיחס ביניהם ובין כוחות השוק הפועלים בעולם העסקי. במסגרת הקורס יינתן דגש לניתוח עקרונות כלכליים, חשבונאיים ופיננסיים בהסדרי המס, ליישום שיקולי מדיניות מס, לשאיפה ליצירת נייטרליות של מערכת המס ביחס להקצאת המקורות במשק ולמתיחת הקו המבחין בין תכנוני מס לגיטימיים ובין תכנוני מס בלתי-לגיטימיים.

 

 

משפט בינלאומי פרטי

פרופ' יעד רותם

המשפט הבינלאומי הפרטי עוסק במצבים שבהם יסודות זרים נכרכים בסכסוך אזרחי המתברר בישראל. או אז מתעוררות שאלת סמכותו הבינלאומית של בית-המשפט הישראלי לדון בסכסוך, שאלת הדין שיחול על הסכסוך, ושאלת השימוש בישראל בפסקי-דין שניתנו על-ידי בתי-משפט זרים. סוגיות אלו חשובות במיוחד על רקע תופעת הגלובליזציה, וריבוי הקשרים העסקיים והחברתיים הנרקמים בספֵרה הבינלאומית (האינטרספֵרה). במסגרת

הקורס ננתח באופן ביקורתי סוגיות אלו במשפט הישראלי והמשווה. הקורס מורכב מהרצאות, לימוד עצמי ומבחן סיום. הסטודנטים נדרשים להיות נוכחים בכל ההרצאות, ולהתכונן אליהן מראש.

 

 

שנה ד'

 

אתיקה מקצועית של עו"ד

ד"ר אייל כתבן

 

 

משפט וחברה

ד"ר יואב המר

הקורס מעניק ידע תאורטי ויישומי בנוגע ליחסי הגומלין שבין המשפט, החברה, הפוליטיקה והמדיניות, באופן כללי ובמיוחד באשר למדינת ישראל. בין הנושאים שיילמדו בקורס: הלגיטימיות של ההגדרה החוקתית של ישראל כ'מדינה יהודית ודמוקרטית' (למשל, האם הגדרתה של ישראל כמדינה יהודית סותרת את הגדרתה כמדינה דמוקרטית? האם היהודים זכאים למדינה משלהם?); האם ישראל צריכה להגדיר את עצמה כמדינה רב-תרבותית?; היחס שבין המשפט לבין הדת בישראל; המעמד המשפטי של המיעוט הערבי בישראל; נשים וסוגיות מגדריות במשפט הישראלי; האקטיביזם השיפוטי של בית המשפט העליון; תיאוריות של צדק חברתי (ליברטריניזם, תועלתנות, הגישה הליברלית-שוויונית); זכויות כלכליות וחברתיות (מעמדן המשפטי של זכויות חברתיות בישראל, ערכן של הזכויות החברתיות, ביקורת שיפוטית בנוגע לזכויות חברתיות, האם יש לעגן זכויות חברתיות בחוקה? הזכות לבריאות, הזכות לחינוך, הזכות לדיור, הזכות להכנסה מינימלית); תופעת ההפרטה

 

 

סדר דין אזרחי מהלכה למעשה

עו"ד רן לוסטיגמןעו"ד יעל סנאי

הקורס מבקש להקנות ידע וכלים משפטיים לניהול הליך אזרחי בבית המשפט ומחוצה לו וליישום כללי סדר הדין האזרחי. הקורס מתמקד בלימוד הליכים מרכזיים ומושגים בתחום סדר הדין האזרחי. לצד אלה ייתן הקורס למשתתפיו כלים ללימוד עצמי של חומר ולפתרון שאלות רב-ברירה ("שאלות אמריקניות").

מכסת ההיעדרויות המותרת היא חמישה שיעורים. סטודנט שיעמוד בחובת הנוכחות מבלי לחרוג ממכסת ההיעדרויות המותרת יקבל 5 נקודות בגין מטלה זו. סטודנט שיחרוג ממכסת ההיעדרויות המותרת יאבד נקודות אלו ויודח מן הקורס.

 

סדר דין אזרחי מהלכה למעשה
עו"ד מנשה כהן

מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים ידע וכלים משפטיים להתמודדות עם כללי סדר הדין האזרחי.

הקורס מתמקד בלימוד הליכים מרכזיים ומושגים בתחום סדר הדין האזרחי, בדגש על הנושאים הפרקטיים הנדרשים לעבודת עורך הדין.

בין היתר נעסוק בשאלת הסמכות על סוגיה השונים, ניסוח כתבי טענות, סוגי הליכים שונים, סילוק על הסף, סעדים זמניים והליך הערעור. נכיר את ההליכים בבית המשפט לעניינים מנהליים ואת בית המשפט הכלכלי. כמו כן, נתייחס גם להליכים הנערכים מחוץ לכותלי בית המשפט: בוררות וגישור.

 

Fields marked with an * are required

פגישת ייעוץ אישי חינם

אנחנו מזמינים אתכם להשאיר פרטים ואחד מיועצי הלימודים שלנו ישמח לחזור אליכם

שדות המסומנים ב * הם שדות חובה

תפריט נגישות

העתיד שלך נמצא במרחק
שיחת טלפון אחת!

Fields marked with an * are required