תפריט נוסף
חזרה
פרופ' אבישלום וסטרייך
פרופ' אבישלום וסטרייך

מספר חדר:

320

 

דוא"ל:

avishalomw@clb.ac.il

פרופ' אבישלום וסטרייך הוא פרופ' חבר במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן ועמית מחקר במרכז קוגוד לחקר המחשבה היהודית ולהגות עכשווית שבמכון שלום הרטמן. בשנת תשע"ח (סמסטר א) היה פרופ' וסטרייך חוקר אורח ב-Petrie-Flom Center for Health Law Policy, Biotechnology, and Bioethics, Harvard Law School. בחורף תשע"ז היה עמית מחקר ב-Hadassah-Brandeis Institute, Brandeis University. בעבר היה פרופ' וסטרייך עמית מחקר ב-Agunah Research Unit במרכז ללימודי יהדות שבאוניברסיטת מנצ'סטר ומרצה אורח בתלמוד, מדרש וספרות ההלכה בקולג' לאו בק שבלונדון.

תחומי המחקר וההוראה של פרופ' וסטרייך הם משפט עברי, דיני משפחה ותורת המשפט. ספריו: הזכות לגירושין – גירושין ללא אשם במסורת היהודית (2014) ו- TALMUD BASED SOLUTIONS TO THE PROBLEM OF THE AGUNAH (2012), עוסקים בבעיית סרבנות הגט ובפתרונותיה. ספרו: ASSISTED REPRODUCTION IN ISRAEL: LAW, RELIGION, AND CULTURE (2018) עוסק בהפריה מלאכותית במשפט הישראלי ובהלכה.

ספרים ומונוגרפיות

 1. Avishalom Westreich, Assisted Reproduction in Israel: Law, Religion, and Culture (Monograph, Brill Research Perspectives Series, 2018, vi+61 pp.)
 1. אבישלום וסטרייך, הזכות לגירושין: גירושין ללא אשָם במסורת היהודית, ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה, תשע"ד (iv + 95 עמ')
 1. Avishalom Westreich, Talmud-Based Solutions to the Problem of the Agunah, Liverpool: Deborah Charles Publications (Agunah Research Unit vol.4, 2012, x+134 pp.)
 1. אבישלום וסטרייך, זכויות, הלכה והאדם שביניהן, ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה, תשע"ב (v + 81 עמ')

ספר – השתתפות בכתיבה

 1. Bernard S. Jackson,Agunah: The Manchester Analysis, Liverpool: Deborah Charles Publications (Agunah Research Unit, vol.1, 2011, based on the Working papers of Yehudah Abel, Nechama Hadari, Bernard S. Jackson, Shoshana Knol and Avishalom Westreich, x+299 pp.)
 1. אלימלך וסטרייך ואבישלום וסטרייך, "תקנות הרבנות הראשית בנושאים כלכליים בשלהי תקופת המנדט" משפט, חברה ותרבות ה: כלכלה, מוסדות ומשפט בישראל (רון חריס ודרור גולדברג עורכים, עומד להתפרסם, 2022).
 1. אבישלום וסטרייך ואברהם סתיו, "גיור ילדים שנולדו מתרומת ביצית או פונדקאות של גויה", תחומין – תורה, חברה ומדינה, מא (תשפ"א), עמ' 167 – 178.
 1. אבישלום וסטרייך ועמיחי רדזינר, "מה בין עגונות לממזרים? על מהפכנות ויצירתיות בפסיקת בתי הדין הרבניים", מחקרי משפט, לג (2021), עמ' 139 – 178

 

 1. רון ש' קליינמן ואבישלום וסטרייך, "דין או צדק? התוקף ההלכתי של דין אזרחי המנוגד לשיקולי צדק", דיני ישראל, לד (תשפ"א), עמ' 391 – 428

גרסה מקוצרת פורסמה בכתב העת תחומין – תורה, חברה ומדינה, מא (תשפ"א), עמ' 309 – 318.

 

 1. אבישלום וסטרייך ועמיחי רדזינר, "מהפכנות ושמרנות בפסיקת בית הדין הרבני: על אכיפת גירושין בטענת 'מאיס עלי'", עיוני משפט, מב (2020), עמ' 639 – 686

 

 1. Avishalom Westreich, "Present–Day Postmortem Sperm Retrieval and Traditional Levirate Marriage: Two Types of Interaction," 5 Journal of Law and the Biosciences (Oxford Academic) (2018), pp. 759–785.

המאמר זכה בפרס דייויס – הפרס הראשון בתחרות המאמרים המצטיינים במסגרת הקונגרס העולמי ה-24 למשפט רפואי ולביואתיקה של הארגון העולמי למשפט רפואי, אוניברסיטת תל אביב, ספטמבר 2018.

 1. Avishalom Westreich, "Accommodating Religious Law with a Civil Legal System: Lessons from the Jewish Law Experience in Financial Family Matters," 33 Journal of Law and Religion (2018), pp. 481 – 503.
 1. אבישלום וסטרייך, "על פורמליזם גמיש ומהותיות ריאליסטית: עיון בפולמוס ההפריה המלאכותית", דיני ישראל, לא (תשע"ז), עמ' 157 – 195
 1. אבישלום וסטרייך, " 'יש דבר שיאמר ראה זה חדש הוא – כבר היה לעֹלמים': על שטרי תנאים והסכמי קדם-נישואין", צהר – כתב עת תורני בענייני חברה, משפחה, דת ומדינה, מא (תשע"ז), עמ' 173 – 195
 1. Avishalom Westreich, "An International Perspective on Same Sex Marriage Post Obergefell (and Some Thoughts on Legal Positivism as a Means of Reconciliation): The Israeli Case," 30 BYU Journal of Public Law (2015), pp. 303 – 323
  1. אבישלום וסטרייך, "רטוריקה ומהות ירדו כרוכין זה בזה? על נישואין אזרחיים בעקבות פרשת 'בני נח'", משפחה במשפט, ו-ז (כרך היובל לרב שלמה דיכובסקי, 2013 – 2014), עמ' 543 – 578

  למאמר נכתבה תגובה על ידי פרופ' עמיחי רדזינר: "אכן, רטוריקה בלבד – תגובה למאמרו של אבישלום וסטרייך", משפחה במשפט, ו-ז (כרך היובל לרב שלמה דיכובסקי, 2013 – 2014), עמ' 579 – 604

 1. אבישלום וסטרייך, "על הדין והדיין" (תשובה לעמיחי רדזינר), משפחה במשפט, ו-ז (כרך היובל לרב שלמה דיכובסקי, 2013 – 2014), עמ' 605 – 613
  1. אבישלום וסטרייך, "ביטול נישואין בטענת טעות או תנאי בעקבות התפתחות עתידית", תחומין – תורה, חברה ומדינה, לד (תשע"ד), עמ' 419 – 428

  למאמר נכתבה תגובה על ידי עורך כתב העת, ד"ר איתמר ורהפטיג: איתמר ורהפטיג, "נספח", תחומין, שם, עמ' 428 – 429

 1. אבישלום וסטרייך, "'הפקעת קידושין' במקורות התלמודיים: לשורשיו של פולמוס חדש-ישן", סידרא – כתב עת לחקר ספרות התורה שבעל פה, כז-כח (תשע"ג), עמ' 111 – 141
 1. אבישלום וסטרייך, "על הלכה ורפואה: מעמדם של ילדים שנולדו בהפריה מלאכותית לעניין איסור ייחוד", אסיא – הלכה ורפואה (תשע"ב), עמ' 122 – 146
 1. Avishalom Westreich, "The 'Gatekeepers' of Jewish Family Law: Marriage Annulment as a Test Case," 27 Journal of Law and Religion (2011–2012), pp. 329 – 357
 1. אבישלום וסטרייך, "דיני נזיקין – בין דת לדין: תהליכים פרשניים ומשפטיים בדיני הנזיקין בתלמוד", שנתון המשפט העברי, כו (תשס"ט–תשע"א), עמ' 203 – 235
 1. אבישלום וסטרייך, "כמה מילים על מחקר המשפט העברי", שנתון המשפט העברי, כו (תשס"ט–תשע"א), עמ' 245 – 261
 1. Avishalom Westreich, "Divorce on Demand: The History, Dogmatics, and Hermeneutics of the Wife's Right to Divorce in Jewish Law," 62 Journal of Jewish Studies (2011), pp. 340 – 363
 1. Avishalom Westreich, "The Right to Divorce in Jewish Law: Between Politics and Ideology," 1 International Journal of the Jurisprudence of the Family (2010), pp. 177 – 196
 1. Avishalom Westreich, "‘Umdena as a Ground for Marriage Annulment: Between Mistaken transaction (Kiddushei Ta’ut) and Terminative Condition," Jewish Law Association Studies, 20 (2010), pp. 330 – 352
 1. אבישלום וסטרייך, "דין שן ברשות הרבים – מגמות בתורת התנאים", דיני ישראל, כג (תשס"ה), עמ' 59 – 94
 1. אבישלום וסטרייך, "גיבושו ופיתוחו של דין צרורות בדברי התנאים, בדברי האמוראים ובתלמודים", סידרא – כתב עת לחקר ספרות התורה שבעל פה, יט (תשס"ד), עמ' 77 – 100

מאמרים בספרים

 1. Avishalom Westreich and Elimelech Westreich, "Rabbinical Court Rulings in Family Matters and their Influence on Israeli Society," in: Traditional Instruments and New Challenges: The Squaring of the Circle (Provisional Title), Brill Series in Territorial and Cultural Diversity Governance (Kerstin Wonisch and Roberta Medda-Windischer, eds., forthcoming, 2022).

 

 1. Avishalom Westreich, "Religious Law in the Israeli Civil Marriage and Divorce System: The 'Is' and the 'Ought'," Jewish Law Association Studies (special issue on The Jewish Family, forthcoming).
 1. אבישלום וסטרייך ועמיחי רדזינר, " 'מעוות לא יוכל לתקון'? – על השימוש ב"גט מהרש"ם" במדינת ישראל", ספר אליקים רובינשטיין (תשפ"א), עמ' 575 – 648.
 1. Elimelech Westreich and Avishalom Westreich, "Jewish Law: Marriage," Routledge Handbook of Religious Law (eds. Rossella Bottoni and Silvio Ferrari) (2019), pp. 221–238.
 1. אבישלום וסטרייך, "לתולדות דיני הנזיקין בתלמוד: עיון בדין שן ורגל ברשות הרבים", איגוד – מבחר מאמרים במדעי היהדות, א (בעריכת: ברוך י' שורץ, אברהם מלמד ואהרן שמש, תשס"ח), עמ' 265 – 276.

ביקורות ספרים

 1. Avishalom Westreich, "Book Review: Melanie Landau, Tradition and Equality in Jewish Marriage: Beyond the Sanctification of Subordination," 28 Nashim: A Journal of Jewish Women’s Studies and Gender Issues (2015), pp. 147 – 151.
 1. Avishalom Westreich, "Book Review: 'The Tears of The Oppressed, An Examination of the Agunah Problem: Background and Halachic Sources' by Aviad Hacohen," Jewish Law Annual, 17 (2007), pp. 306 – 313.

ערכים אינציקלופדיים

 1. “Marriage” (Judaism, Medieval and Modern Judaism), in: Encyclopedia of the Bible and its Reception (EBR), 17 (2019) .

עריכת ספרים וכתבי עת

 1. אהרן ברק, דפנה ברק-ארז, סתיו כהן, אבישלום וסטרייך (עורכים), ספר מרים נאור (צפוי להתפרסם ב-2022).
 1. אבישלום וסטרייך (עורך), עלי משפט (כתב העת של המרכז האקדמי למשפט ולעסקים), כרכים יב – טו (2015 והלאה).

ניירות עמדה ופרסומים נוספים

 1. אבישלום וסטרייך ופנחס שיפמן, "מסגרת אזרחית לנישואין וגירושין בישראל" (עורכת: רות גביזון), מרכז מציל"ה, תשע"ג.
 1. קבוצת מחקר העגונה, עגונה: עיון מנצ'סטר – סיכום המחקר (עריכה: אבישלום וסטרייך), Liverpool: Deborah Charles Publications (Agunah Research Unit, vol.6, 2012).
 1. Avishalom Westreich, "Compelling a Divorce? Early Talmudic Roots of Coercion in a Case of Moredet," working paper 9, 2008 of the Agunah Research Unit
 1. Avishalom Westreich, "‘Umdena as a Ground for Marriage Annulment: Between Mistaken transaction (Kidushey Ta’ut) and Terminative Condition," working paper 10, 2008 of the Agunah Research Unit (manchesterjewishstudies.org/publications/).
 1. Avishalom Westreich, "Annulment of Marriage (Hafkaat Kiddushin): Re-examination of an Old Debate," working paper 11, 2008 of the Agunah Research Unit (manchesterjewishstudies.org/publications/).
 1. Avishalom Westreich, "History, Dogmatics and Hermeneutics: The Divorce Clause in Palestinian Ketubbot and the Geonic Compulsion of Divorce," working paper 15, 2009 of the Agunah Research Unit (manchesterjewishstudies.org/publications/).

לרשימה המלאה צמצם

תורת המשפט

מבוא למשפט עברי

כתב העת "עלי משפט"

דיני מזונות במשפט הישראלי

פתרונות הילכתיים ואזרחיים לבעית מעוכבות הגט

 

Fields marked with an * are required

פגישת ייעוץ אישי חינם

אנחנו מזמינים אתכם להשאיר פרטים ואחד מיועצי הלימודים שלנו ישמח לחזור אליכם

שדות המסומנים ב * הם שדות חובה

תפריט נגישות

העתיד שלך נמצא במרחק
שיחת טלפון אחת!

Fields marked with an * are required