תפריט נוסף
חזרה
פרופ' בועז סנג'רו

מספר חדר:

413

 

דוא"ל:

sangero@clb.ac.il

 

 

פרופ' בועז סנג'רו הוא פרופסור מן המניין ומייסד החטיבה למשפט פלילי ולקרימינולוגיה במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, שבו הוא מלמד מ-1997. הוא מומחה לדיני עונשין, לדיני ראיות, ולפרוצדורה פלילית ומשלב את שלושת התחומים בהוראה ובכתיבה אודות הרשעת חפים מפשע – גורמים ופתרונות. ב-1988 סיים בהצטיינות את לימודי התואר הראשון בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית; ב-1989 סיים בהצטיינות את לימודי המסלול הישיר לדוקטורט במשפטים; וב-1994 קיבל את התואר "דוקטור למשפטים" מהאוניברסיטה העברית. ב-2012 היה מועמד רשמי לכהונת שופט בבית-המשפט העליון. עד כה פרסם חמישה ספרים בישראל, באנגליה ובארצות-הברית; מעל חמישים מאמרים בכתבי-עת משפטיים בישראל ובארצות-הברית; וכמאתיים רשימות קצרות וראיונות בעיתונות הכללית.

 

הגנה עצמית במשפט הפלילי (נבו הוצאה לאור, תש"ס-2000, 478 ע').

[הספר זכה להתייחסות מפורטת של פרופ' אהרן אנקר וד"ר ג'ודי ברודר, במדור "ביקורת ספרים" שבכתב-העת עלי משפט ב' (תשס"ב) 409]

SELF-DEFENCE IN CRIMINAL LAW (Hart Publishing, Oxford, 2006, 376 pages).

הספר זכה למאמר תגובה בכתב-עת מכובד וכן לביקורות ספרים בכתבי-עת מכובדים באנגליה, בארצות-הברית ובאוסטרליה:

(a)   Fiona Leverick, Defending Self-Defence , 27 Oxford J. of Legal Studies 563-579 (2007).

(b)   Antje du Bois-Pedain, Book Reviews: 1. Self-Defence In Criminal Law, By Boaz Sangero [Oxford: Hart Publishing, 2006]; 2. Killing in Self-Defence, By Fiona Leverick [Oxford: Oxford University Press, 2006], The Cambridge L. Journal227 (2009).

[המחברת משווה בין שני הספרים]

(c)    Judy Broder and Arnold Enker, Book Review: Self-Defence in Criminal Law, 10 New Crim. L. Rev. 690 (2007).

(d)   Faiza Qureshi, A Review of Self-Defence in Criminal Law, 80 The Police J. 187 (2007).

(e)   Jesse Elvin, Review: Self-Defence in Criminal Law, 19 Current Issues in Criminal Justice 376 (2008).

ספר אורי קיטאי (עריכת אסופת מאמרים משפטיים לכבודו עם פרישתו מכס השיפוט, נבו הוצאה לאור, תשס"ח).

הרשעת חפים מפשע בישראל ובעולם: גורמים ופתרונות ("רסלינג", 2014).

 A New Defense for Self-Defense, 9 Buffalo Crim. L. Rev. 475 (2006).

 

Are All Forms of Joint Crime Really ‘Organized Crime’? On The New Israeli Combating Criminal Organizations Law and Parallel Legislation in the U.S. and Other Countries, 29 Loyola L.A. International & Comparative L. Rev. 61 (2007).

 

Why A Conviction Should not be Based on A Single Piece of Evidence: A proposal for Reform (co-writer – Dr. Mordechai Halpert) 48 Jurimetrics: The J. of L., Science, and Technology, 43 (2007).

 

In Defence of Self-Defence in Criminal Law; and on Killing in Self-Defence – A Reply to Fiona Leverick, 44 Criminal. L. Bulletin 3 (2008).

 

From a Plane Crash to the Conviction of an Innocent Person: Why Forensic Science Evidence Should Be Inadmissible Unless it has been Developed as a Safety-critical System (co-writer – Dr. Mordechai Halpert), 32 Hamline L. Rev. 65 (2009).

Comment, "Self-Defense and the Psychotic Aggressor ": What About Proportionality? (In the book Criminal Law Conversations, edited by Paul H. Robinson, Stephen P. Garvey and Kimberly Kessler Ferzan, Oxford University Press, 2009) 372.

Heller's Self-Defense, 13 The New Criminal Law Review 449 (2010).

Proposal to Reverse the View of a Confession: From Key Evidence Requiring Corroboration to Corroboration for Key Evidence  (co-author – Dr. Mordechai Halpert) 44 University of Michigan Journal of Law Reform 511 (2011).

 

A Safety Doctrine for the Criminal Justice System 

(co-author Dr. Mordechai Halpert) Michigan State Law Review 1293 (2012).

  "היהפכו המטרות למניעים ? ומה צפוי להלכת הצפיות ?
(עוד על 'בכוונה לפגוע' כסימן ייחוד של עבירת לשון-הרע ועל פרשנות המשפט הפלילי)", משפטים י"ח (תשמ"ח) 337.

  "להטוטנות פרשנית בפלילים? ומיתת נשיקה לכלל הפרשנות המצמצמת? (עוד על 'בכוונה לפגוע' בעבירת לשון הרע)", משפטים כ"ט (תשנ"ח) 723.

"המשפט החוזר – מציאות או חלום? על תבוסתו של הצדק בהתמודדות עם כלל סופיות הדיון (מ"ח 6148/95 משה עזריה נגד מדינת ישראל, פ"ד נא(2) 334)", עלי משפט א' (תש"ס) 97 (המאמר נכתב יחד עם פרופ' מרדכי קרמניצר).

[המאמר זכה להתייחסות מפורטת במאמרו של פרופ' ליאון שלף "על סופיות הדיון ועל עשיית צדק במשפט פלילי: הרהורים נוגים על משפט חוזר, ערעור פלילי וחנינה", קרית המשפט א' (תשס"א) 133].

 

"פרשנות מרחיבה בפלילים?! האומנם 'אין מחוקק מבלעדי המחוקק ולו בלבד נתכנו עלילות החקיקה'? על נשיא בית-המשפט העליון כמחוקק-על והספד לכלל הפרשנות המצמצמת", עלי משפט ג' (תשס"ג) 165.

ביקורת ספרים: הפרת אמונים בתאגיד (במשפט האזרחי והפלילי) / ד"ר יובל קרניאל, עלי משפט ג' (תשס"ג) 353.

   "ההודאה כבסיס להרשעה – האומנם 'מלכת הראיות' או שמא קיסרית הרשעות השווא. הסכנה – הרשעת חפים מפשע על סמך הודאותיהם בלבד. הפתרון – 'סיוע' – ראייה חיצונית לנאשם, אובייקטיבית, ממשית ומשמעותית", עלי משפט ד' (תשס"ה) 245.

"תיקון 39 לחוק העונשין במבחן סבלנותן של רשויות האכיפה – חוק מאבק בארגוני פשיעה", בספר מגמות בפלילים לאחר עשור לתיקון 39 לחוק העונשין (בעריכת פרופ' אלי לדרמן, ד"ר קרן שפירא-אטינגר וד"ר שי לביא, בהוצאת אוניברסיטת בר-אילן ולשכת עורכי הדין, תשע"א-2010) 91.

  "מי מעוניין במאסרים מרובים וממושכים יותר? על הצעת חוק העונשין (תיקון: הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה), תשס"ה – 2005 ", עלי משפט ה' (תשס"ו) 247.

   "היש בכוחה של ה'הגנה מן הצדק' לעשות צדק? (בעקבות הסדרת ההגנה בחוק סדר הדין הפלילי)", הסניגור 125 (תשס"ז) 4.

  "ההינתקות כמבחן לדמוקרטיה הישראלית: "דמוקרטיה מתגוננת" או דמוקרטיה מגומדת? – על טיפולן של רשויות אכיפת החוק – המשטרה, הפרקליטות ובתי המשפט – בהתנגדות להינתקות" (פורסם בספר אורי קיטאי – אסופת מאמרים משפטיים לכבודו עם פרישתו מכס השיפוט, נבו, תשס"ח, ע' 193).

  "מדוע אסור להסתפק בבדיקת סמים לשם הרשעה?" (המאמר נכתב עם ד"ר מרדכי הלפרט) רפואה ומשפט 37 (2007) 123.

 [המאמר זכה לתגובה הבאה: דורון מנשה ושי אוצרי, "מחשבות נוספות על המאמר 'מדוע אין להסתפק בבדיקת סמים לשם הרשעה?'", רפואה ומשפט 37 (2007) 130].

"בכל זאת אין להסתפק בבדיקת סמים לשם הרשעה" (המאמר נכתב עם ד"ר מרדכי הלפרט) רפואה ומשפט 38 (2008) 166.

[המאמר זכה לתגובה הבאה: מנחם טסה, "הערות לסיום המחלוקת", רפואה ומשפט 38 (2008) 176] .

   "הסכנה שבהרשעה על סמך נשיפה (על בדיקת הנשיפה המתיימרת לאתר נהיגה בשכרות)" (המאמר נכתב עם ד"ר מרדכי הלפרט), הפרקליט – ספר דיויד וינר על משפט פלילי ואתיקה (תשס"ט) 313.

[המאמר זכה לתגובה הבאה: דורון מנשה ושי אוצרי, "בדיקת שכרות ללא חשד סביר – הרהורים על החוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 72), התשס"ו-2005", הפרקליט – ספר דיויד וינר על משפט פלילי ואתיקה (תשס"ט) 349].

"עדות שותף לעבירה: יעילות מול אמת – על ביטול הלכת קינזי", בספר גבריאל בך (בעריכת דוד האן, דנה כהן-לקח, מיכאל בך, 2011) 335.

  "הרשעה – רק פה אחד", עלי משפט ח' (תש"ע) 337 (המאמר נכתב עם ד"ר איתי ליפשיץ).

  "זהירות – טעויות בבדיקות! על הצורך ברגולציה בתחום הראיות המדעיות ובגנות הצעת-חוק חזקת אמינות למכשירי אכיפה" (המאמר נכתב עם ד"ר מרדכי הלפרט ועתיד להתפרסם בספר הרשעות שווא בישראל בעריכת ד"ר רונית פלד, ד"ר אפרת שהם וד"ר מאיר כרמון).

 

  "מכֶּשֶל החלפת ההתניות להרשעה מוטעית על סמך הודאה – סולימאן אל עביד כמקרה מבחן (הצעה להיפוך בתפיסת ההודאה: מראיה מרכזית המחפשת תוספת, לתוספת אפשרית לראיות מוצקות)", מחקרי משפט כו (2010) 733 (המאמר נכתב עם ד"ר מרדכי הלפרט).

המאמר זכה לתגובה הבאה: דורון מנשה ושי אוצרי, "כמה שוקלת הודאה? – עיון מחודש בשאלת משקלן הבייזיאני של הודאות נאשם – תגובה למאמרם של הלפרט וסנג'רו" (התגובה עתידה להתפרסם בכתב-העת מחקרי משפט).

"בכל זאת היפוך במעמד ההודאה – תשובה לתגובתם של מנשה ואוצרי"(המאמר נכתב עם ד"ר מרדכי הלפרט ועתיד להתפרסם בכתב-העת מחקרי משפט).

"אני מאשים גם את השופטים", הסניגור 159 (2010) 5.

"היהפוך הצידוק לפטור של חסד? – הגנת בית המגורים  ('חוק דרומי' ופסק-הדין בפרשת דרומי) כמקרה-מבחן לרציונאל המצדיק הגנה עצמית ולהלכה", משפט וממשל יג (2010).

"על הודאה ועל "junk science" כטביעת נעל – הרשעת זדורוב כמקרה-מבחן", הסניגור 165 (2010) 4.

"טביעת אצבעות: הסכנה של הרשעת חפים מפשע", "גלילאו", פברואר 2010, ע' 30 (המאמר נכתב עם ד"ר מרדכי הלפרט).

"ראיות מדעיות מול "Junk Science " עלי משפט י"א, 425 (תשע"ד) (נכתב עם ד"ר מרדכי הלפרט).

"לקראת בטיחות במשפט הפליליעיוני משפט ל"ו, 363 (תשע"ג) (נכתב עם ד"ר מרדכי הלפרט).

" ' חוויית המעצר': כמה שווה חירותו של אדם ומהם נזקיו של מעצר-שווא?", הסניגור 191, 4 (2013).

"המאסר: חשיבה מחודשת", הסניגור 220 עמ' 4 (2015).

"לא סכנה אלא תופעה – תשובה לתגובת השופט מרדכי לוי על הספר 'הרשעת חפים מפשע בישראל ובעולם: גורמים ופתרונות' ", מאזני משפט י' (2015).

"הפעלת כוח שלא במטרה להתגונן או להגן איננה הגנה עצמית מוצדקת – תשובה לד"ר חאלד גנאים", משפט וממשל ……………………(2016).

"רציונל ההגנה העצמית מול רציונל הצורך" – הערות בשולי הפרק "הגנה עצמית לעומת צורך" שבספרו של פרופ' ג'ורג' פלטשר "עיקרים במשפט הפלילי" (בעריכת ד"ר מוחמד ותד, פרופ' מרדכי קרמניצר ועו"ד אפרים הליצר, צפוי להתפרסם ב-2016).

(George Fletcher, Basic Concepts of Criminal Law).

"המאסר: חשיבה מחודשת", "עורך-הדין" (2015).

"משכתבים את ההיסטוריה" (על שיעור הזיכויים האפסי) "עורך-הדין" (2015).

"לגליזציה של סמים קלים", עורך-הדין (אפריל 2014).

"האתגרים של פרקליט המדינה החדש", עורך-הדין (ינואר 2014).

"האם מרוץ מכוניות קטלני הוא הריגה?", "עורך-הדין" (2013).

"יש מקום לחשש מפני מאגר טביעות האצבעות", "עורך-הדין", גיליון 2 , ע' 85 (פברואר 2009).

"האומנם החמרת הענישה מונעת תאונות דרכים?", "עורך-הדין", גיליון 73, ע' 42 (מאי 2008).

"הרשעה – רק פה אחד", "הפרקליטים" (נובמבר 2007).

"כיכר הגיליוטינה", "עורך-הדין", גיליון 69, אוגוסט 2007.

על ביטולה של הלכת קינזי, "עורך-הדין", גיליון 66, מרץ 2007.

"על פשעי השוטרים בחקירותיהם", "עורך-הדין", גיליון 65, פברואר 2007.

"כלל פסילת הראיות שהושגו שלא כדין שנקבע בהלכת יששכרוב – בשורה או אכזבה?", "עורך-הדין", גיליון 62, ספטמבר 2006.

"הודאה אינה מספיקה להרשעה", "עורך-הדין", גיליון 60, מאי 2006.

"מי מעוניין במאסרים מרובים וממושכים יותר?" (על הצעת החוק להבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה), "עורך-הדין", גיליון 59, מרץ 2006.

"השוטר מיכלזון המשיך לזייף טביעות אצבעות; פרופ' היס ימשיך לנתח גופות ולהעיד כמומחה בבתי-המשפט", "עורך-הדין", גיליון 56, נובמבר 2005.

"ההינתקות כמבחן לדמוקרטיה הישראלית", "עורך-הדין", גיליון 53, מאי 2005.

"שימוש פוליטי בחוק הפלילי – לאן נעלמו אבירי זכויות האדם?", "עורך-הדין", גיליון 52, מרץ 2005.

"מערכת אכיפת החוק הפלילי – חשבון נפש לימים הנוראים", "עורך-הדין", גיליון 49, נובמבר 2004.

"אל קפונה מתהפך בקברו" (על חוק מאבק בארגוני פשיעה), "עורך-הדין", גיליון 48, ספטמבר 2004.

"שופטים שאינם טועים לעולם" (על המשפט החוזר), "עורך-הדין", גיליון 47, יולי 2004.

"מדוע מלין היועץ המשפטי לממשלה על זכות השתיקה?", "עורך-הדין", גיליון 41, נובמבר 2003.

" 'הערעור – מגמות לעתיד' או שמא העתיד – מגמות ללא ערעור?", "הלשכה", נובמבר 2001.

"התגוננותן של נשים מוכות", "הלשכה", אוגוסט 2001.

"פריצת דרך באשר למשפט החוזר?", "הלשכה", מאי 2001.

"הגנה עצמית במשפט הפלילי" (נבו, 2000).

https://clb.ac.il/uploads/12.pdf

.(Self-Defence in Criminal Law (Hart Publishing, Oxford, 2006

https://clb.ac.il/uploads/sangero_cl4.pdf

ספר אורי קיטאי (עריכה של אסופת מאמרים משפטיים, נבו, 2007).

. הרשעת חפים מפשע בישראל ובעולם: גורמים ופתרונות (רסלינג, 2014).

https://clb.ac.il/events/innocent

Safety from False Convictions (CreateSpace, 2016).

https://www.amazon.com/author/boazsangero

קישור לרשימת הפרסומים המלאה (ובה קישורים למאמרים):

https://clb.ac.il/law/staff.htm?id=27&p=16

קישור למאמרים קצרים וראיונות בתקשורת בנושא המשפט הפלילי:

https://clb.ac.il/law/criminal_law/articles.htm

לרשימה המלאה צמצם

דיני עונשין

סמינריון הרשעת חפים מפשע

הענישה הפלילית

 

Fields marked with an * are required

פגישת ייעוץ אישי חינם

אנחנו מזמינים אתכם להשאיר פרטים ואחד מיועצי הלימודים שלנו ישמח לחזור אליכם

בניית אתרים | חווית משתמש | פיתוח תוכנה