תפריט נוסף
חזרה
גילה שטופלר
פרופ' גילה שטופלר

מספר חדר:

קומה 9

 

דוא"ל:

gstopler@clb.ac.il

גילה שטופלר היא פרופסור מן המניין בפקולטה למשפטים במרכז האקדמי ושימשה בעבר כדיקנית הפקולטה (2018-2023). פרופ׳ שטופלר מכהנת כראש חטיבת זכויות האדם וכראש התמחות משפט וחברה בתואר השני במשפטים ללא משפטנים,  ומשמשת כעורכת ראשית של כתב העת הבינלאומי  Law and Ethics of Human Rights. כתב העת מדורג שלישי בעולם באימפקט פקטור מבין כ 600 כתבי עת שאינם אמריקאיים על ידי ה Washington and Lee Law Journal Ranking  . תחומי המחקר של פרופ' שטופלר הם משפט חוקתי, משפט חוקתי השוואתי, יחסי דת ומדינה, זכויות נשים, רב תרבותיות, זכויות אדם, פופוליזם והמשבר הדמוקרטי.

פרופ' שטופלר משמשת כחברת הועדה המייעצת של כתב העת המוביל בעולם למשפט חוקתי (ICON – International Journal of Constitutional Law)  וכיהנה כיו"ר משותפת של הסניף הישראלי של הארגון העולמי למשפט חוקתי  ICON-S (2018-2023) .

מאמריה מופיעים בכתבי עת מובילים בארץ ובעולם כגון עיוני משפט, משפט וממשל, International Journal of Constitutional Law (ICON), Oxford Journal of Law and ReligionColumbia Journal of Transnational LawUniversity of Pennsylvania Journal of Law and Social ChangeColumbia Journal of Gender and LawBoston University International Law JournalPhilosophy and Social Criticism, and Social Theory and Practice.

פרופ׳ שטופלר שמשה בין השאר כעמיתת מחקר בכירה (פקולטטית) במרכז ז׳ן מונה בבית הספר למשפטים של אוניברסיטת NYU (2023 – 2024); כעמיתת מחקר פקולטטית באוניברסיטה הלאומית של סינגפור  (NUS)(2016); כעמיתת מחקר פקולטטית במרכז תקווה בNYU   (2012); כעמיתת מחקר במכון מקס פלנק למשפט ציבורי השוואתי ולמשפט בינלאומי בגרמניה (2009, 2013); וכעמיתת האוזר ב  NYU(2004). היא כיהנה כיו"ר ההנהלה של האגודה לזכויות האזרח בין השנים  2010 – 2011 ו 2013 – 2017

List of Publications Prof. Gila Stopler

Last updated September 2022

 

 Articles that have been published/accepted in scientific refereed journals:

 

 1. The Personal is Political – The Feminist Critique of Liberalism and the challenge of Right-Wing Populism” 19(2) International Journal of Constitutional Law (ICON) 393-402 (A central article in an ICON Debate with replies by Amy Baehr, David Dyzenhaus, Frank Michelman, Jan-Werner Mueller and Marcela Prieto Rudolphy) (2021)

[reviewed by: Jaclyn Neo, Gender, Populism, and the Constitution, JOTWELL (December 9, 2021) (reviewing Gila Stopler,The Personal Is Political: The Feminist Critique of Liberalism and the Challenge of Right-Wing Populism, 19 Intl. J. of Const. L. (2021)), https://intl.jotwell.com/gender-populism-and-the-constitution/.]

 

 1. “Patriarchal Populism: A Rejoinder” 19(2) International Journal of Constitutional Law (ICON) 423-426 (A rejoinder to replies by Amy Baehr, David Dyzenhaus, Frank Michelman, Jan-Werner Mueller and Marcela Prieto Rudolphy) (2021)

 

 1. From Private Prejudice to Public Policy: How Religious Conservatives Use Liberalism to Control Women’s Bodies” 30(3) William & Mary Bill of Rights Journal 689-752
 1. Semi Liberal Constitutionalism and Checks and Balances in the Israeli Democracy” 44 Iunei Mishpat (Tel Aviv Law Review) 171-212 (2021) (Hebrew)
 1. “From Promise to Retrenchment? On the Changing Landscape of Israeli Constitutionalism” 18 International Journal of Constitutional Law (ICON) (2020), 714-729 (With Adam Shinar and Barak Medina)
 1. “Semi Liberal Constitutionalism” 8 Global Constitutionalism, 94-122 (2019)
 1. How could religious liberty be a human right – response to Koppelman” 16 International Journal of Constitutional law (ICON), 1006-1015 (2018)

 

 1. Religion-State Relations and their impact on National Identity in IsraelLaw and Business (2019) (Hebrew)
 1. The Rise of Proportionality, the Decline of Probability, and the Unexpected Consequences of the Constitutional Revolution on Israeli Constitutional Law” 19 (1) Mishpat U’Mimshal, 187-228 (2018) (Hebrew)
 1. Religion–State Relations and Their Effects on Human Rights: Nationalization, Authorization, and Privatization”6 (3) Oxford Journal of Law and Religion, 474–497 (2017)
 1. "Hobby Lobby, SAS, and the resolution of religion based conflicts in liberal states"14(4) International Journal of Constitutional law (ICON), 941-960 (2016)

 

 1. "Biopolitics and Reproductive Justice: Fertility Policies between Women’s Rights and State and Community Interests" 18(2) University of Pennsylvania Journal of Law and Social Change, 169-207 (2015)
 1. The Challenge of Strong Religion in the Liberal State” 32(2) Boston University International Law Journal 411-448 (2014)
 1. “The Right to an Exclusively Religious Education – The Ultra-Orthodox Community in Israel in Comparative Perspective" 42(3) Georgia Journal of International and Comparative Law 743-796 (2014)
 1. “Religious Establishment, Pluralism and Equality in Israel – Can the Circle be Squared?” 2(1) Oxford Journal of Law and Religion 150-174 (2013)
 1. “Women’s Rights, Law and Justice in Israel” 10 Alei Mishpat 19 – 38 (2012) (Hebrew)
 1. "Probability Thresholds as Deontological Constraints in Global Constitutionalism" 49 Columbia Journal of Transnational Law, 75114 (2011) (with Moshe Cohen Eliya)

 

 1. "Rights in Immigration: The Veil as a Test Case" 43 Israel Law Review 183 – 217 (2010)
 1. "Behind the Veil – Restrictions on Wearing Head Covers by Women in Liberal States", 12 Mishpat VeMimshal 191- 226 (2010) (Hebrew)
 1. "A Rank Usurpation of Power" – The Role of Patriarchal Religion and Culture in the Subordination of Women 15 Duke Journal of Gender Law and Policy 365-397 (2008)
 1. Israel's Natality Policy and the Rights of Women and Minorities 11 Mishpat VeMimshal 473-516 (2008) (Hebrew)
 1. Between Love and Justice: Women's Equality and the Welfare State, 12 Avoda Hevra VeMishpat 261-293 (2010) (Hebrew) (with Dana Freibach Heifetz)
 1. A Feminist Perspective on Natality Policies in Multicultural Societies 2 Law and Ethics of Human Rights, 181-220 (2008)
 1. On Conceptual Dichotomies and Social Oppression, 34 Philosophy and Social Criticism 515-535 (2008) (with Dana Freibach Heifetz)
 1. Contextualizing Multiculturalizm – A Three Dimensional Examination of Multicultural Claims, 1 Law and Ethics of Human Rights 309-353 (2007)
 1. The Conflict Between Freedom of Religion and Association and Equal Employment Opportunities – A Comparative Look, 11 Avoda Hevra VeMishpat 323-356 (2005) (Hebrew)
 1. The Limits of Equality – Reflections Following Ruth Halperin Kaddari’s Women in Israel: A State of Their Own, 8 Mishpat VeMimshal 391-428 (Spring 2005) (Hebrew)
 1. Gender Construction and the Limits of Liberal Equality, 15 Texas Journal of Women & Law 43-79 (2005)
 1. The Liberal Bind: The Conflict Between Women’s Rights and Patriarchal Religion in the Liberal State, 31 Social Theory and Practice 191-231 (2005)
 1. The Free Exercise of Discrimination: Religious Liberty, Civic Community and Women’s Equality, 10 William & Mary Journal of Women & Law 459-532 (2004)
 1. Countenancing the Oppression of Women: How Liberals Tolerate Religious and Cultural Practices that Discriminate Against Women, 12 Columbia Journal of Gender & Law 154-221 (2003)

 

Edited Special Journal Issues

 

 1. Editor in chief, volume 17 of Law and Ethics of Human Rights on

Crowdsourcing and the Decline of the Individual (forthcoming 2023) (co-edited with Shelly Kreiczer-Levy and Tamar Meggido)

 1. Editor in chief, volume 16 of Law and Ethics of Human Rights on

Mixed Constitutions and Human Rights (2022) (co-edited with Cora Chan and Francisca Pou)

 1. Editor in chief, volume 15 of Law and Ethics of Human Rights on

Courts and Diversity (2021) (co-edited with Oi Aronson)

 1. Editor, Symposium on the Changing Landscape of Israeli Constitutionalism, International Journal of Constitutional Law (ICON) (2020) (with Barak Medina and Adam Shinar)
 1. Editor in chief, volume 14 of Law and Ethics of Human Rights on

Human Rights and Democratic Backsliding (2020) (co-edited with Iddo Poart)

 1. Editor in chief, volume 13 of Law and Ethics of Human Rights on

Sharing Economy, Markets and Human Rights (2019)

 1. Editor in chief, volume 12 of Law and Ethics of Human Rights on

Global Constitutionalism and Human Rights (2018) (co-edited with Iddo Poart)

 1. Editor in chief, volume 11 of Law and Ethics of Human Rights on

Human Rights and the Rights of Non-Humans (2017) (co-edited with Tali Amir and Iddo Poart)

 1. Editor in chief, volume 10 of Law and Ethics of Human Rights on

Public Religions Private Communities and Human Rights (2016)

 1. Editor in chief, volume 9 of Law and Ethics of Human Rights on

Human Rights and the Human Mind (2015)

 1. Editor in chief, volume 8 of Law and Ethics of Human Rights on Intergenerational Justice (2014) (co-edited with Pamela Laufer Ukeles and Shelly Kreiczer-Levy)
 1. Guest Editor, Volume 2 of Law and Ethics of Human Rights on

Demography and Human Rights (2008) (co-edited with Moshe Cohen Elyia)

 Chapters in Books:

 

 1. “The Right to Equality in Israel” in Oxford Handbook of the Israeli Constitution (Aharon Barak, Barak Medina and Yaniv Roznai eds.) (Oxford, forthcoming 2022) [peer review]
 1. Political Liberalism in a Jewish and Democratic State” in Strengthening Human Rights Protections in Geneva, Israel, the West Bank and Beyond (Joseph David, Yael Ronen, Yuval Shany and Joseph Weiler eds.) (Cambridge, forthcoming 2021) [peer review]
 1. “Constitutionalism and Religion in A Jewish and Democratic State” in Handbook on Constitutions and Religion (Susanna Mancini ed.) (Elgar Publishing, 2020) [peer review]
 1. Nation State Law as an Antithesis of Liberal Constitutionalismin Constitutionalism, Constitution Making and Sovereignty: A Theoretical and Comparative View (Amal Jamal, Nava Sonnenschein and Ameer Fakhoury, eds.) 67 – 73 (Walter-Lebach Institute for Jewish-Arab Coexistence, Tel Aviv University)
 1. “The Arab Minority, the Ultra-orthodox Minority and Multiculturalism in Israel” in Law, Minority, and national conflict, (Raef Zreik and Ilan Saban eds.), 11-52 (Law, Society and Culture, Tel Aviv University Press, 2017) (Hebrew) [peer review]

 

 1. “The Ultra-Orthodox Community in Israel and the Right to an Exclusively Religious Education” in Constitutional Secularism in an Age of Religious Revival: Pitting the Enlightenment Against Global and Local Fundamentalisms, 311-325 (Susanna Mancini, Michel Rosenfeld, and Hélène Ruiz-Fabri eds.) (Oxford, 2013) [peer review]

 

 1. “National Identity and Religion State Relations – Israel in Comparative Perspective” in Israeli Constitutional Law at a Crossroads, (Gideon Sapir, Dafna Barak-Erez and Aharon Barak eds.), 503-516 (Hart Publishing 2013) [peer review]

 

 1. "Women as the Bearers of the Nation: Between Liberal and Ethnic Citizenship" in Democratic Citizenship and War (Peled et. al. eds.), 164-179 (Routledge 2011) [peer review]

 

 

 Book Reviews

 

 1. Review of Avihai Dorfman, Freedom of Religion and Freedom from Religion A Democratic Perspective, in 11 Hamerhav Haziburi 147-150 (2016)
 1. The Israeli Supreme Court between Law and Politics: Review of Assaf Meydani, The Israeli Supreme Court and the Human Rights Revolution (2011)” 48 Tulsa L. Rev. 257-264 (2013)

 

Entries in Encyclopedias

 

 1. “Reproductive Rights”, Max Planck Encyclopedia of Comparative Constitutional Law (Rüdiger Wolfrum, Frauke Lachenmann Rainer Grote Eds.) (OUP, 2018)

http://oxcon.ouplaw.com/view/10.1093/law-mpeccol/law-mpeccol-e165

 1. Creation stories”, The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Gender and Sexuality Studies (Nancy Naples, Maithree Wickramasinghe, Angela Wong Wai Ching Eds.) (2016) http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781118663219.wbegss415/abstract;jsessionid=B1D0CAD7648A69221879452B471DE0B5.f04t03

Other Publications

 

 

 1. International
 2. Gila Stopler, Basic Law Legislation: The Basic Law that can Make or Break Israeli Constitutionalism, ConstitutionNet, International IDEA, 16.8.21,
 3. Gila Stopler, Upsetting the Israeli Jewish-Democratic Balance: From the Declaration of Establishment to the Nation-State Bill, ConstitutionNet, International IDEA, 17.4.18,
 1. Gila Stopler, Constitutional Capture in Israel, Int’l J. Const. L. Blog, Aug. 21, 2017,
 1. Introduction to I-CONnect/ICON-S-IL Symposium: Constitutional Capture in Israel?, Int’l J. Const. L. Blog, Aug. 20, 2017
 1. "Women's Rights: Law, and Justice in the State of Israel" 55 The Israeli Affairs Quarterly Journal, 43-51 (Autumn 2014)
 1. Israeli
 2. Gila Stopler, Conservative Judicial Activism – The Conservative Attack on Women’s Rights as a Test Case, ICON-S-IL Blog(2.3.2022) (Hebrew)
 3. Gila Stopler, Three Comments on the Connection between Populism, Authoritarianism, Corruption and Patriarchy, ICON-S-IL Blog(7.10.2021) (Hebrew)
 1. Gila Stopler, From promise to Retrenchment, a Mini Symposium on the Changing Landscape of Israeli Constitutionalism – Introduction, ICON-S-IL Blog(11.2.2021) (with Adam Shinar and Barak Medina) (Hebrew)
 1. Gila Stopler, Revoking the Court’s Constituent Authority as a Solution to the Constitutional Crisis? Reply to Iddo Porat, ICON-S-IL Blog(19.9.2019) (Hebrew)
 1. Gila Stopler, Multiculturalism and the Exclusion of Women in A Jewish and Democratic State, ICON-S-IL Blog(11.12.2018) (Hebrew)
 1. Gila Stopler, Nation-State Basic Law, The Override Clause and Democratic Backsliding in Israel, ICON-S-IL Blog(7.10.2018) (Hebrew)
 1. Gila Stopler, The Supreme Court as a Barrier against a Hostile Takeover of the Powers of the Knesset by the Government, ICON-S-IL Blog , 25.3.2018 (Hebrew)
 1. Gila Stopler, Constitutional Capture in Israel, ICON-S-IL Blog, 8.6.2017 (Hebrew)
 1. Gila Stopler, Introduction to Symposium: Constitutional Capture in Israel? ICON-S-IL Blog, 8.6.2017 (Hebrew)
 1. “Police State? Rabbinate State” 22 Orech-Hadin 120-123 (January 2014)

דיני חוקה

משפט ציבורי

כתב העת Law and Ethics of Human Rights

 

Fields marked with an * are required

פגישת ייעוץ אישי חינם

אנחנו מזמינים אתכם להשאיר פרטים ואחד מיועצי הלימודים שלנו ישמח לחזור אליכם

שדות המסומנים ב * הם שדות חובה

תפריט נגישות

העתיד שלך נמצא במרחק
שיחת טלפון אחת!

Fields marked with an * are required