לא עוצרים בחיים
תפריט נוסף

התכנית הכפולה – משפטים ומנהל עסקים מעניקה עם סיום התכנית שני תארי בוגר: תואר במשפטים (.LL.B) ותואר במנהל עסקים (.B.A). ידע בשני תחומים אלו, לצד שני התארים האקדמיים המוענקים במסגרת התכנית, פותחים בפני בוגר התכנית מגוון עצום של אפשרויות תעסוקה, במיוחד, אך לא רק, בתחום המשפט העסקי והמסחרי.

ההשכלה הנרכשת במסגרת התכנית מעניקה יתרון ממשי בשוק העבודה הן בתחילת הדרך המקצועית, לצורך מציאת מקום התמחות או משרת עורך-דין, והן בהמשכה, לצורך השגת קידום מקצועי ויוקרה. כעורך-דין או משפטן, התואר הנוסף במנהל עסקים והידע הכלכלי-עסקי הנצבר במסגרת התכנית, מעמידים את בוגר התכנית בכל צומת שבה יתחרה על תפקיד זה או אחר בעמדת זינוק טובה יותר לעומת מי ממתחריו שאינו בעל תואר נוסף.

משך הלימודים בתכנית: 4 שנים (8 סמסטרים).

 

חממת היזמות- הסטארטאפ שלך מתחיל כאן!

פרויקט החממה של המרכז האקדמי למשפט ולעסקים הינו פרויקט לליווי עסקי ליזמים וסטארטאפיסטים. חממת היזמות מכשירה ומלווה סטודנטים וחברות סטארטאפ צעירות מהליך הרעיון ועד לפיתוח המוצר הסופי, על-ידי מתן כלים מקצועיים וכלכליים. הקליקו כאן לפרטים נוספים.

תואר כפול משפטים ומנהל עסקים

המרכז האקדמי למשפט ולעסקים - ממוקדים בהצלחה שלך!

ארועים וחדשות בפקולטה

+תקצירי קורסים

 

תכנית הלימודים לתואר כפול במנהל עסקים ובמשפטים

שהתחילו את הלימודים בתשפ"ב

 

 

שנה א' – סה"כ נקודות זכות בשנה א': 49

 

שנת התוכנית מס' קורס שם הקורס דרישות קדם (על פי מס' קורס) נ"ז
א

 

מנהל עסקים- 21 נ"ז
1. שיטות סטטיסטיות א' 3
2. מבוא לכלכלה – מיקרו 3
3. מתמטיקה א' 3
4. יסודות המימון א' מתמטיקה א' 3
5. יישומי מחשב 3
6. קבלת החלטות בארגונים 3
7. מבוא לשיווק 3
משפטים- 28 נ"ז
8. דיני עונשין 6
9. תורת המשפט 4
10.     מבוא למשפט ישראלי 2
11. דיני חוקה 6
12. דיני חוזים 6
13. כתיבה וחשיבה במשפט 2
14. מיומנויות במשפט א' 2

 

 

שנה ב' – סה"כ נקודות זכות בשנה ב': 50

 

שנת התוכנית

 

מס' קורס שם הקורס דרישות קדם (על פי מס' קורס) נ"ז
  מנהל עסקים
ב

 

15. מבוא לכלכלה – מאקרו 3
16. יזמות עסקית 3
17. מתמטיקה ב' 3
18. יסודות החשבונאות א' 3
19. שיטות סטטיסטיות ב' 3
20. ניהול התפעול 3
משפטים
21. משפט מנהלי   4
22. אנגלית- רמת מתקדמים ב' 2
23. דיון פלילי דיני עונשין 4
24. הדרכה בכתיבה אקדמית 2
25. דיני קניין דיני חוזים 6
26. דיני נזיקין דיני חוזים 6
27. דיני תאגידים דיני חוזים 6
28. מיומנויות במשפט ב' מיומנויות במשפט א' 2

 

 

 

שנה ג' – סה"כ נקודות זכות בשנה ג': 52

 

שנת התוכנית מס' קורס שם הקורס דרישות קדם (על פי מס' קורס) נ"ז
ג

 

משפטים
27. סמינר במשפטים מתוך מגוון הסמינרים המשפטיים 6
מנהל עסקים
28. מבוא למערכות מידע 3
29 יסודות החשבונאות ב' יסודות החשבונאות א' 3
30. קורס מההתמחות – בהתאם לבחירת הסמינר קורס מבוא 3
31. קורס מההתמחות – בהתאם לבחירת הסמינר קורס מבוא 3
32. קורס מההתמחות – בהתאם לבחירת הסמינר קורס מבוא 3
33. אתיקה בעסקים 3
34. שיטות מחקר במנהל עסקים שיטות סטטיסטיות ב' 3
משפטים
35. משפט בינלאומי פרטי 2
36. דיון אזרחי 6
37. מבוא לדיני מיסים 4
38. דיני משפחה 4
39. דיני עבודה דיני חוזים 5
  40. מבוא לקניין רוחני 2
  41. מיומנויות במשפט ג' מיומנויות במשפט ב' 2

 

שנה ד' – סה"כ נקודות זכות בשנה ד': 56

 

שנת התוכנית מס' קורס שם הקורס דרישות קדם (על פי מס' קורס) נ"ז
ד מנהל עסקים
על כל סטודנט לבחור סמינר אחד מבין הבאים:
41. סמינר ופרויקט בשיווק מבוא לשיווק ו 3 קורסים מתחום ההתמחות 6
סמינר ופרויקט במימון מימון ב' ו 3 קורסים מתחום ההתמחות 6
סמינר ופרויקט בחדשנות ויזמות יזמות עסקית ו 3 קורסים מתחום ההתמחות 6
42. קורס מההתמחות 3
43. קורס מההתמחות 3
44. קורס מההתמחות 3
45. קיימות ואחריות תאגידית 3
46. אסטרטגיה עסקית 3
47. ניתוח דוחות כספיים יסודות החשבונאות ב' 3
48. כלכלת ישראל 3
משפטים
49. דיני ראיות 4
50. סדר דין אזרחי מהלכה למעשה דיון אזרחי 3
51. אתיקה מקצועית של עורכי דין 2
52. סדר דין פלילי מהלכה למעשה דיון פלילי 3
  53. היבטים פרוצדורליים של המשפט הפרטי 1
  54. דין מהותי 2
  55. ניסוח כתבי טענות 2

 

הערות:  

 1. בנוסף לקורסי החובה במשפטים המפורטים בטבלאות הנ"ל, הסטודנטים ידרשו ללמוד קורסי בחירה משפטיים בהיקף של 6 נ"ז מבין מגוון הקורסים הניתן מדי שנה .
 2. במידה ותרצו לקבל תעודת התמחות בחטיבה יהיה עליכם ללמוד קורסי בחירה משפטיים מתחום החטיבה שבחרתם  (מסחרי/פלילי/זכויות אדם/הייטק) בהיקף של 14 נ"ז מבין מגוון הקורסים הניתן מדי שנה.
 3. במידה ותרצו לקבל תעודת התמחות יהיה עליכם בנוסף לקורסי החובה במנהל עסקים המפורטים בטבלאות הנ"ל, הסטודנטים ידרשו ללמוד 24 נ"ז קורסים מתחום ההתמחויות (הכוללים סמינר, פרויקט ונושאים נבחרים).

 

 1. סה"כ לתואר 201 נ"ז.
 2. שיבוץ לרמת אנגלית יתבצע בהתאם לבחינת מיון באנגלית (אמי"ר/אמיר"ם) ובהתאם להנחיות מל"ג.
  לימודי האנגלית מקנים 2 נ"ז במהלך התואר והם ניתנים רק עבור רמת מתקדמים ב'.
 3. כתנאי לקבלת סמינר מתחום מסוים בשנה ד' יש לסיים 3 קורסים מתחום ההתמחות בשנה ג' בהתאם לסמינר אותו מעוניין הסטודנט לקחת בשנה ד'.

 

תקצירי קורסים של תואר כפול מנהל עסקים-משפטים:

 

תקצירי שנה א' במשפטים:

דיני חוזים

פרופ' אורי בן-אוליאל

החוזה הוא אמצעי רב-חשיבות להסדרת יחסים בין פרטים בחברה. בקורס זה ייבחנו באופן מקיף דיני החוזים בישראל. נושאים נבחרים שיידונו בקורס הם בין היתר: יצירת החוזה, פגמים בכריתת החוזה, חוזה לטובת אדם שלישי, חוזה על תנאי, הפרת חוזה, סיכול החוזה, אכיפת חוזה, ביטול חוזה, פיצויים בשל הפרת חוזה. הקורס יתבסס, בין השאר, על ניתוח חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג – 1973, חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א – 1970, והפסיקה בישראל בתחום דיני החוזים. הקורס אף יכלול דיון ביקורתי על הדין המצוי, תוך בחינת שיקולי מדיניות רלוונטיים.

 

מרכיבי הציון הסופי:

95% – בחינה סופית; 5% – עבודה

 

דיני חוקה

פרופ' עידו פורת /פרופ' משה כהן אליה

עקרונות היסוד: מדינה יהודית ודמוקרטית, עיקרון החוקתיות, הצדקות לביקורת שיפוטית; חוקי היסוד: מעמדם ופרשנותם; הביקורת השיפוטית על רשויות המדינה השונות: הכנסת, הממשלה, נשיא המדינה; מעמד הדת בישראל; מרשם האוכלוסין; ההגנה החוקתית על זכויות אדם: כבוד האדם, שיוויון, חופש הביטוי, חופש הדת, זכויות כלכליות וחברתיות והזכות לפרטיות; הגנה על זכויות בתנאים של מצב חירום.

מרכיבי הציון הסופי:

85% בחינה סופית.

15% בחינת ביניים.

שיטת הבחינה: ספרים סגורים.

 

כתיבה וחשיבה במשפט:

הקורס יעניק ליווי צמוד ועזרה לסטודנטים בצעדיהם הראשונים בעולם המשפט במטרה לפתוח בפניהם שערים להבנת העולם המשפטי, לחשיבה משפטית, לגיבוש עמדה וליכולת ביטוי בכתב. לשם כך תיערך בקורס היכרות עם מערכת המשפט בישראל, עם הכתיבה המשפטית והאקדמית ועם מקורות המשפט. חלק מרכזי של הקורס יוקדש לשיפור יכולות הכתיבה באמצעות תרגילים בכיתה, עבודות בבית ומשובים. בין השאר יילמדו בקורס ניתוח משפטי, כתיבה תקנית, בהירה ומשכנעת ונורמות הכתיבה האקדמית.

 

מיומנויות משפטיות:

תיאור הקורס הקורס במיומנויות מבקש להקנות לסטודנטים ידע וכלים שיסייעו להם במסעם האקדמי. המטרה היא לסייע לתלמידים לממש את הפוטנציאל שלהם להיות סטודנטים טובים יותר, מתמחים טובים יותר ומשפטנים טובים יותר. הידע הוא המשאב הבסיסי ביותר של המשפטן ובמסגרת קורס זה נבקש לספק לכם את הכלים שיסייעו בידכם לתרגם את הידע שתרכשו במהלך התואר מהלכה למעשה.

 

מבוא למשפט ישראלי

פרופ' עידו פורת

הקורס יעסוק בתחומים הנוגעים למשפט ישראלי בכלל, ואשר הבנתם הכרחית לצרכי לימוד קורסים מתקדמים יותר.

נושאי הקורס:

 1. ענפי המשפט
 2. המשפט הישראלי והמשפט העברי
 3. היסטוריה של המשפט הישראלי
 4. החקיקה בישראל
 5. מערכת בתי המשפט
 6. עורכי הדין בישראל
 7. עקרונות בפרשנות ופרשנות במשפט הישראלי

 

מרכיבי הציון הסופי:

80% בחינה סופית

20% שתי מטלות ביניים

 

תורת המשפט

פרופ' אבישלום וסטרייך

הקורס "מבוא לתורת המשפט" עוסק בשאלות הנוגעות לאופיו ולטיבו של המשפט כמוסד חברתי וכמערכת נורמטיבית. הקורס נחלק לשני חלקים. החלק הראשון דן בשאלה מהו החוק ומהי מערכת המשפט. במסגרת זאת נבחן מגוון הסברים למושג החוק ולמוסד המשפט, ונעמוד על מקור כוחו וסמכותו. במרכז הדיון תעמוד השאלה, האם החוק והמוסר הם שתי מערכות נורמטיביות נפרדות, או שהגדרת המושג חוק דורשת התייחסות למוסר ותלויה בהתייחסות שכזו. החלק השני עוסק במטרות המשפט וביישומו. במסגרת זאת נבחן עמדות שונות בשאלה מהן מטרות המשפט (המשפט כמערכת מוסרית, גישות תועלתניות, גישות ביקורתיות), וכן נעסוק בגישות פרשניות שונות ביחס למשפט (כדוגמת פרשנות תכליתית ופרשנות פורמליסטית) ובהצדקה הפרשנית והמשפטית הניתנת להן. בסיומו של החלק השני נעסוק במפגש המעשי בין המשפט לבין המוסר ופילוסופיה פוליטית. בין הסוגיות שנבחן במסגרת מפגש זה: צדק, חירות ואכיפת מוסר, סובלנות ופלורליזם.

 

מרכיבי הציון הסופי:

מבחן סופי – 100%. בחנים – רשות

 

 

תקצירי שנה א' במנהל עסקים:

שיטות סטטיסטיות א'

תיאור הקורס

מטרת הקורס היא הכרת הכלים הסטטיסטיים הבסיסיים המשמשים את המנהל בכל שלבי קבלת  ההחלטות.

בקורס תלמד תורת הסטטיסטיקה התיאורית, ככלי המשמש בכל מחקר כמותי. תלמדנה שיטות לאיסוף הנתונים, הצגתם, עיבודם וניתוחם תוך המחשת ישום השיטות בתחומים כלכליים שונים כמו: מימון, שיווק וניהול הייצור.

כמו כן ילמדו בניית תחזיות ובדיקת קיום של קשרים בין משתנים.

(ט.ל.ח)

מבוא לכלכלה מיקרו

Elearning Elearning

מושגי יסוד ואסטרטגיות חשיבה בסיסיות במיקרו כלכלה – ניתוח כללי החלטה המשמשים צרכנים ויצרנים.
(ט.ל.ח)

 

מתמטיקה א'

מתמטיקה  מהווה  מקצוע  רקע  ומתגייסת  לתת  כלים  לביצוע  חישובים  במקצועות  אחרים.  מטרות  לימודי   מתמטיקה  הן:  להקנות

–  ידע  בסיסי ,  הרחבת  הדעת  והכנה  כללית  של  מקצוע  זה .

– יכולת  לפתח  גישה  שיטתית  וחשיבה  אנליטית  בניתוח  בעיות  ופתרונותיהן .

– יכולת  לפתור  בעיות  במקצועות  אחרים  הנלמדים  בקורם  הלימודים .

– יכולת  ואמצעי  עזר  בפתרון  בעיות  במסגרת  עבודתו  המקצועית  של  התלמיד.

(ט.ל.ח)

 

יסודות המימון א'

מר נתי נונשטיין

מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים רמת ידע בסיסית לגבי הנושאים החשובים במימון חברות מודרני ובמדיניות פיננסית של הפירמה.

הקורס יתחיל בסקירת רעיון הערך הנוכחי ושיטות חישוב שווי בעזרתו. בהמשך יילמד כיצד לתמחר תזרימי מזומנים על פני זמן. כל זאת במגמה לספק הכלים הבסיסיים להערכת השקעות בעולם ללא סיכון. מאחר והחלטות פיננסיות מתבצעות בדרך כלל בתנאי אי ודאות, הרי שבהמשך יירכשו כלים ויפותחו מודלים לקבלת החלטות השקעה מימוניות במצבי אמת – תנאי אי ודאות וסיכון. הערכת פרויקטים אי ודאיים והערכת ניירות ערך בסיסיים (איגרות חוב ומניות) הם נושאים מרכזיים בקורס זה.

(ט.ל.ח)

 

יישומי מחשב

Elearning Elearning

מטרת הקורס להקנות היכרות עם סביבת המחשב ויכולת עבודה עם תוכנות ניהוליות לצורך עמידה בדרישות אקדמיות ובתנאי סף בסביבה המקצועית/ תעסוקתית. הקורס יאפשר רכישת מיומנויות ושימוש בתוכנות ובכלים הבאים: סביבת החלונות  ,(Windows) יישומי אינטרנט ועבודה עם דפדפנים, שימוש במחשוב ענן ויישומי ה-Office  השונים, בין היתר כתיבת מסמכים ע"י תוכנת  Word  והכנת מצגות ע"י שימוש בתכונת .Power Point כאשר רוב הקורס יתמקד בניתוח נתונים ושימוש בתוכנת Excel (הגיליון האלקטרוני).

(ט.ל.ח)

 

מבוא לשיווק

ד"ר מיכאלה אלרם

קורס מבוא שמטרותיו:

 • הקניית מושגי יסוד בתחום השיווק.
 • ניתוח מהות ותפקיד השיווק בארגונים וחברות.
 • ניתוח מודלים ותיאוריות המתייחסות להתנהגות הצרכן.
 • יישום כלים תיאורטיים לפתרון בעיות שיווקיות מעשיות.
 • דיון בסוגיות שיווקיות אקטואליות נבחרות מהתחום הפרקטי (המעשי).
  (ט.ל.ח)

 

 

קבלת החלטות בארגונים

ד"ר יפית רפאל

בקורס זה נלמד על האופן שבו מתקבלות החלטות ונפתרות בעיות אצל עובדים, צוותים ומנהלים בארגון. הקורס נועד לסייע בידי הסטודנטים להתמודד עם הדינמיקה בעולם תחרותי, בעת קבלת החלטה, במהירות וביעילות. באמצעות מודלים תאורטיים וניתוחי אירוע ילמדו תהליכי קבלת החלטה, שיתוף עובדים בקבלת החלטות, וכן הטיות וטעויות הנגרמות לתוצאות רציונאליות תחת השפעות פסיכולוגיות מודעות ו/או שאינן מודעות.

לאורך הקורס יודגשו:

 1. קבלת החלטות רציונאלית.
 2. השפעות פסיכולוגיות מודעות ובלתי מודעות בתהליכי קבלת החלטות.
 3. פתרון בעיות בקבוצה ופתרון קונפליקטים – תרגול מעשי.
 4. שיתוף עובדים בקבלת החלטות
 5. ניתוחי אירוע

(ט.ל.ח)

 

תקצירי שנה ב' במשפטים:

 

דיון פלילי

עו"ד אסף מנשה

הקורס יעסוק בהליך הפלילי ובסדרי הדין שבו – החל משלב העיכוב והחקירה ועד לשחרורו ולשיקומו של האסיר חזרה בקהילה. בקורס יושם דגש הן על היבטים תיאורטיים והן על היבטים מעשיים. הדיון התיאורטי יתמקד בתיאוריות מהתחום המשפטי ומהתחום החברתי, תוך התייחסות אל החשודים-הנאשמים-המורשעים-האסירים כאל קבוצה חברתית מוחלשת בזירה הכוחנית של  ההליך הפלילי. עוד יעסוק הקורס בתכליותיו של ההליך הפלילי אל מול המתרחש במציאות, ובצורך ביעילות בהפעלת סדרי הדין וההגנה על הסדר ושלום הציבור אל מול זכויות החשודים והנאשמים בהליך הפלילי.

מרכיבי הציון הסופי:

רכיבי הציון מפורטים באתר הקורס

 

תנאי קדם: דיני עונשין.

 

משפט מנהלי

יפורסם בהמשך

כתיבה אקדמית
עו"ד מיכל אהרוני/עו"ד דנה פאר/עו"ד יואב שוטן/ עו"ד סאני כלב

מטרת הקורס היא להכשיר את הסטודנטים לכתיבה אקדמית. בין הנושאים שיילמדו בקורס:  כתיבה ביקורתית בדרך של הערת פסיקה, שימוש נכון במקורות, מוסכמות הכתיבה ושילוב "הקול האישי" בחיבור אקדמי. בסופו של הקורס יכתבו הסטודנטים הערת פסיקה.

דרישות הקורס: חובת נוכחות, הכנת עבודות

תנאי קדם: תנאי להשתתפות בקורס הוא ציון עובר בקורס "כתיבה וחשיבה במשפט".

מרכיבי הציון הסופי:

20% עבור פרזנטציה

80% עבודה סופית

 

הערה: תלמיד שלא יעבור קורס זה לא יהיה רשאי להגיש עבודת סמינר בשנה ג'.

 

דיני קניין

ד"ר שלי קרייצר-לוי

הקורס יעסוק בהצדקות לזכות הקניינית, גבולותיה ומאפייניה. במסגרת הקורס, נדון באופן בו נרכשות זכויות קנייניות שונות, למשל, בעלות, שכירות, שעבוד, זיקת הנאה וזכות קדימה. כמו כן,  נדון בהתנגשות בין זכויות קנייניות שונות ובחובות המוטלות על בעל הקניין. בנוסף, נעסוק במקרים קניינים מיוחדים כגון רכישת דירה מקבלן, שותפות ובתים משותפים, והצמתים שמתעוררים בין קניין למשפחה.

מרכיבי הציון הסופי:

90% בחינה מסכמת

10% מטלות בינים

מיטיב – לפי הסברי המרצה בשיעור


תנאי קדם: דיני חוזים

 

דיני תאגידים

פרופ' יעד רותם

קורס בסיסי זה בדיני תאגידים מתמקד בחברות בע"מ. מטרת הקורס היא להכיר מונחי יסוד הקשורים לחברות (מניות, אגרות – חוב, חברה פרטית, חברה ציבורית, בעלי מניות, אסיפה כללית, דירקטוריון) וכן לעמוד בהרחבה על הבעיה המאפיינת תאגידים מודרניים – בעיית הנציג. הסטודנטים נדרשים להיות נוכחים בהרצאות ולהתכונן אליהן מראש.

בקורס יונהג הסדר מבדקונים, פירוט מלא ימצא בסילבוס הקורס.

מרכיבי הציון הסופי:

100% בחינה מסכמת;

ציון מיטיב עד 5 נקודות בשיטת המבדקונים

 

תנאי קדם: דיני חוזים, דיני נזיקין

 

דיני נזיקין

דיני הנזיקין שייכים לפי סיווגם למערכת דיני החיובים. הם מגנים על מגוון רחב של אינטרסים של הפרט, ולכן עוסקים במגוון אדיר של התנהגויות אנושיות. מטרתו העיקרית של קורס זה היא לאתר, לנתח ולהבין אינטרסים אלו ולבחון את העקרונות העומדים בבסיסה של ההגנה המוענקת להם. אנו נבחן את רעיונות היסוד שמהם צמחה האחריות הנזיקית ואת האופן שבו היא מתאימה את עצמה לתפיסות חברתיות וכלכליות משתנות. פקודת הנזיקין – המרכזת בתוכה את עיקרם של דיני הנזיקין בארץ – תעמוד במרכז הדיון. ננתח את העוולות המנויות בה, הן את עוולות המסגרת והן את אלה הפרטיקולריות, ונראה כיצד הן מתפרשות, מיושמות ומושלמות על ידי ההוראות הכלליות שבפקודה. לצד הוראות פקודת הנזיקין נבחן חיקוקים נוספים שבהם מצויה הגנה נזיקית. בכלל אלו יידונו חוק האחריות למוצרים פגומים, חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ועוד. הסטודנטיות/ים מתבקשות/ים להגיע לשיעורים מצוידות/ים בפקודת הנזיקין ובחקיקה נזיקית רלוונטית אחרת אשר תידרש מפעם לפעם. לחלופין, ניתן להשתמש בקובץ החקיקה האזרחי המכיל את החקיקה הנזיקית.

 

מרכיבי הציון הסופי:

 • 20% – עבודת אמצע ב) 80% – בחינה מסכמת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תקצירי קורסים שנה ב' במנהל עסקים:

 

מבוא לכלכלה מאקרו

Elearning Elearning

הקניית מושגי יסוד ומודלים במאקרו כלכלה. הכרת עקרונות המדיניות המאקרו כלכלית: פיסקאלית ומוניטארית, ניתוח וסקירה מתאימה של המשק בישראל.
נושאי לימוד: חשבונאות לאומית, מרכיבי הביקוש המצרפי, שוק הכסף ומערכת הבנקאות, שיווי משקל משולב במשק סגור, שוק מט"ח ומודל משולב במשק פתוח. ניתוח מדיניות כלכלית במשק פתוח. כל נושא שיילמד ילווה בניתוח וסקירה מתאימה של השוק בישראל.
(ט.ל.ח)

 

יזמות עסקית

ד"ר מיכאלה אלרם

מטרות הקורס הן:

להציג בפניכם מונחים תיאורטיים מרכזיים מעולם היזמות, תוך שילוב ניסיון פרקטי יזמי מהתעשיה בישראל ובעולם. הקורס יסקור את מאפייני היזמות, כיצד יזמות קשורה לאי-וודאות, כישורי ניהול סטראטפ, מימון יזמות, אינטראקציות עם משקיעים, יזמות חברתית וכישלון יזמי.

(ט.ל.ח)

 

יסודות החשבונאות א'

הקניית ידע בחשבונאות פיננסית, תוך התמקדות בעקרונות החשבונאים, בדרכי בנייתם של הדוחות הכספיים והקשר בינהם.

(ט.ל.ח)

 

ניהול התפעול

ד"ר מיכאלה אלרם

ניהול וייעול התפעול בארגונים וחברות הינו מפתח להישרדות, הצלחה ושגשוג. לקוחות דורשים אפס טעויות, מחיר נמוך, פרסונליזציה וזמני אספקה מידיים. ארגונים שלא מגבים את האסטרטגיה שלהם בניהול והשבחת התפעול מגלים שנוצר פער בלתי ניתן לגישור בין התוכניות לבין הביצועים בפועל. הגלובליזציה וניהול שרשרת האספקה גורמים לשינויים מהירים בחברות וארגונים משתנים ובהתאם יש לשנות ולשדרג את המערך התפעולי שצריך להתאים ולתת מענה בזמן אמת לשינוים המתרחשים בארגון.

הקורס  כולל מודלים מתקדמים בתחום וכלים פרקטיים להתמודדות עם האתגרים הייחודיים בתחום התפעול, הלוגיסטיקה, מערכות המידע, ייעול תהליכים, ניהול איכות, מיקור חוץ ועוד

 

תקצירי קורסים שנה ג' משפטים:

 

משפט בינלאומי פרטי

פרופ' יעד רותם

המשפט הבינלאומי הפרטי עוסק במצבים שבהם יסודות זרים נכרכים בסכסוך אזרחי המתברר בישראל. או אז מתעוררות שאלת סמכותו הבינלאומית של בית-המשפט הישראלי לדון בסכסוך, שאלת הדין שיחול על הסכסוך, ושאלת השימוש בישראל בפסקי-דין שניתנו על-ידי בתי-משפט זרים. סוגיות אלו חשובות במיוחד על רקע תופעת הגלובליזציה, וריבוי הקשרים העסקיים והחברתיים הנרקמים בספֵרה הבינלאומית (האינטרספֵרה). במסגרת

הקורס ננתח באופן ביקורתי סוגיות אלו במשפט הישראלי והמשווה. הקורס מורכב מהרצאות, לימוד עצמי ומבחן סיום. הסטודנטים נדרשים להיות נוכחים בכל ההרצאות, ולהתכונן אליהן מראש.

מרכיבי הציון הסופי:

100% בחינה סופית.

 

דיון אזרחי

עו"ד יעל סנאי ואסף מנשה

מטרת הקורס היא לחשוף לסטודנטים את ההליך האזרחי ממעוף הציפור, להקנות ״ארגז כלים״ הכרחי ובסיסי לניהול תיקים אזרחיים ולאופן השימוש בכללי הסדר הדין האזרחי. כללים אלו מתווים את המסגרת הדיונית בה יכולים בעלי הדין לממש את זכויותיהם המוקנות להם על ידי הדין המהותי. הקורס יעסוק אפוא בכללים הרלוונטיים להגשה ולניהול ההליך המשפטי, כללי הסמכויות, הכללים הקובעים מעשה בית דין, הדרך לפתיחת הליך משפטי וניסוח כתבי הטענות, בקשות לסעדים זמניים, ניהול הליכי גילוי מוקדמים, הוכחות והדרך לערעור על פסקי דין. הודעה חשובה – נוכח כניסתן לתוקף של תקנות סדר הדין האזרחי החדשות, מומלץ לציבור הסטודנטים ביתר שאת לנכוח בשיעורים ולא להסתמך על חומר / מחברות מקורסים שנלמדו בשנים קודמות.

 

מרכיבי ציון סופי:

100% בחינה מסכמת. אין מטיב

 

מבוא לדיני מיסים

ד"ר ליאור דוידאי

הקורס עוסק בניתוח התנאים להיווצרותו של אירוע המס ובכללים למיסויו לאור עקרונות היסוד לעיצובה של שיטת מס נורמטיבית וראויה. במרכזו של הקורס עומד ניתוח כלכלי של ההסדרים הקיימים בתחום דיני המסים והיחס ביניהם ובין כוחות השוק הפועלים בעולם העסקי. במסגרת הקורס יינתן דגש לניתוח עקרונות כלכליים ופיננסיים בהסדרי המס, ליישום שיקולי מדיניות מס, לשאיפה ליצירת נייטרליות של מערכת המס ביחס להקצאת המקורות במשק ולמתיחת הקו המבחין בין תכנוני מס לגיטימיים ובלתי-לגיטימיים.

מרכיבי הציון הסופי ושיטת הבחינה:

80%בחינה סופית

20% בוחן ביניים

 

תנאי קדם : דיני חוזים, דיני תאגידים.

 

 

דיני משפחה וירושה
פרופ' יחזקאל מרגלית

המשפחה היא המוסד החברתי החשוב ביותר. היא נקודת המפגש בין היחיד והחברה, הדת והמדינה; היא מעצבת את זהותו של הפרט ואת דמותה של החברה; היא משמשת כתשתית ליצירתם של יחסים כלכליים בין חברי המשפחה ובינם לבין החברה בכללה; ולבסוף – היא מאפשרת את המשכיותו של הפרט והמשכיותה של החברה. מדובר, בלא ספק, במוסד מרתק ומאתגר, רב פנים ובעל מגוון ממדים. מורכבות זו מקבלת משנה תוקף בישראל, לאור השילוב המורכב – פעמים רבות: מתוח – שבין הדין הדתי לדין האזרחי, המגיע לשיאו בדיני המשפחה. הקורס: "דיני משפחה" מבקש להאיר את המכלול המורכב של מערכות הדינים העוסקות במוסד המשפחה. הקורס פותח בסמכויות השיפוט בענייני משפחה ובשאלת הדין המהותי הנוהג בהיבטים שונים של דיני המשפחה. מתוך כך, הקורס עובר לדיון ביצירת הקשר בין בני הזוג (החל מנישואין כדמו"י וכלה בקשרי זוגיות שאינם נישואין, כדוגמת ידועים בציבור). ממשיך לדיון בדיני הגירושין, ומשם – פונה לדיון בסוגיות הממון המלוות את הנישואין, ובמרכזם: חלוקת רכוש בין בני זוג ומזונות בני זוג וילדים. יחד עם מכלול נושאים אלו נוגע הקורס במגוון אתגרים המתעוררים במסגרת המשפחה, ובהם טכנולוגיות פריון ומעמדן של משפחות חדשות בדין הישראלי. בסיום הקורס נעסוק ביסודות הירושה על פי דין, המשלימים את תמונת דיני המשפחה בישראל.

 

מרכיבי הציון הסופי:

100% בחינה סופית; בחנים – רשות.

 

מבוא לקניין רוחני

עו"ד עמיר פרידמן

הקורס יוקדש להצגת תחומי הקניין הרוחני, המגנים על הפירות האינטלקטואליים של הפרט, לרבות דיני הפטנטים, זכויות יוצרים, סימני מסחר, מדגמים, עוולות מסחריות (גניבת עין, הכבדת גישה), מחשבים, אינטרנט ועוד. הקורס ינתח את דיני הקניין הרוחני על רובדיהם השונים, מתוך ניסיון לעמוד על מהותם, חשיבותם וטבעם של דינים אלו, המוצבים כיום באור הזרקורים במשפט הישראלי והבינלאומי. עם השלמת הקורס בהצלחה יוכל הסטודנט לתאר ולהסביר את חשיבות, מהות ומטרת דיני הקניין הרוחני, להבין את עקרונות היסוד של דינים אלו, ליישם פתרונות ולנתח מקרים שונים מבחינה עובדתית ומשפטית ולדון באופן ביקורתי בתחומים מרתקים אלו.

מרכיב הציון הסופי: 100% בחינה סופית.

 

תקצירי קורסים מנהל עסקים שנה ג':

 

מבוא למערכות מידע

Elearning Elearning

מנהלים בארגון נדרשים לא אחת לביצוע החלטות עסקיות שונות. מערכות מידע הם הכלי שבאמצעותם אוסף המנהל את המידע העסקי הנדרש לבחינת החלטות אלו.  בקורס זה הסטודנטים יחשפו לתחום מערכות המידע. הסטודנטים יכירו מושגים בסיסיים בתחום מערכות המידע. כמו כן הסטודנטים יכירו את טכנולוגיות המידע, וחשיבותן לארגון ולמנהל.  הסטודנטים יחשפו למודלים שונים בתחום מערכות המידע, מחזור החיים וסוגים שונים של מערכות מידע. לסיום הקורס הסטודנטים יחשפו לתחום ה-big data.

(ט.ל.ח)

 

שיטות מחקר במנהל עסקים

קורס שיטות מחקר במינהל עסקים נועד להקנות ידע ויכולות בטכניקות מחקר לחקר נושאים בתחומי מדעי החברה והניהול. הקורס יאפשר לסטודנט להבין את המתודה המדעית בתחומי הניהול, לנסח שאלות והשערות מחקר, לתכנן ולבצע מערך מחקר אמפירי, לאתר ו/ או לאסוף נתונים ממקורות שונים לשם ביצוע מחקר, לבנות כלים לשם איסוף נתונים, לתקפם ולהעריך את התאמתם ואיכותם וכן לפתח יכולת לקרוא, להבין ולהעריך בצורה ביקורתית מחקרים אקדמיים. הקורס כולל גם חלק משנה העוסק בביצוע ניתוחים סטטיסטיים בתוכנת SPSS.

(ט.ל.ח)

 

 

אתיקה בעסקים

לצד השאיפה של מנהלים בעסקים למקסם את הרווח למען הבעלים, האחריות החברתית והאחריות האתית תופסות בעשורים האחרונים מקום הולך וגדל בעולם העסקי. הכלכלה המשתנה והחידושים הטכנולוגיים הכרוכים בה מציבים בפני אנשי ניהול בעסקים דילמות אתיות מורכבות. דילמות אלו מחייבות לפתח דפוסים של אחריות תאגידית (Corporate Responsibility) בניהול. דפוסים אלו של אחריות חברתית בעסקים מיועדים לקבוע נורמות התנהגות להתנהלות העסק כלפי הסביבה העסקית, כלפי בעלי עניין בעסק (כדוגמת עובדים, לקוחות, ספקים ובעלי מניות), וכלפי הקהילה החברתית כולה. נורמות אלו, העוסקות בשאלה כיצד ראוי או לא-ראוי לנהוג בסיטואציות משתנות, רחבות וחורגות מהכללים המשפטיים שחלים ביחס לעסק ולמנהליו.

 

 

 

תקצירי קורסים שנה ד' במשפטים:

דיני ראיות

ד"ר סיגל שהב

דיני הראיות הם הכללים הקובעים את אופן הבאת הראיות בפני בית המשפט להוכחת העובדות העומדות בבסיס הטיעונים המשפטיים של הצדדים. הקורס יעסוק בהיבטים תיאורטיים ובהיבטים מעשיים של דיני הראיות. מטרת הקורס היא הכרת יחס המשפט לאמת כפי שהוא עולה מדיני הראיות, הכרת כללי המשפט, המסדירים את הוכחת העובדות לצורך הכרעה במשפט הפלילי והאזרחי בישראל, הכרת מיקומם של דיני הראיות בין גישות שונות של יעילות, צדק, ערכים חברתיים וזכויות אדם, וכן הכרת דיני הראיות בפרקטיקה.

מרכיבי ציון סופי:

5% מטלות כיתתיות

10 %מטלות ביניים

85% בחינה

 

סדר דין אזרחי מהלכה למעשה

עו"ד יעל סנאי

הקורס מבקש להקנות ידע וכלים משפטיים לניהול הליך אזרחי בבית המשפט ומחוצה לו וליישום כללי סדר הדין האזרחי. הקורס מתמקד בלימוד הליכים מרכזיים ומושגים בתחום סדר הדין האזרחי. לצד אלה ייתן הקורס למשתתפיו כלים ללימוד עצמי של חומר ולפתרון שאלות רב-ברירה ("שאלות אמריקניות").

הצלחה והתעמקות בקורס יקנו יתרון הן בהתמחות, הן בהסמכה במסגרת בחינות לשכת עורכי הדין והן בהענקת ייצוג משפטי לאחר מכן.

מרכיבי ציון סופי: 20% בחינת ביניים  80%-בחינה סופית.

הקורס. שיטת הבחינה: • בחינה בשאלון רב ברירות בספרים סגורים. תנאי סף (מצטברים) למעבר הקורס:

ציון 60 לפחות בבחינה המסכמת (59.99 כמוהו כ- 60).

ציון 60 לפחות בציון המשוקלל של כלל רכיבי הקורס.

הבהרות

 1. ציון עובר בבחינה המסכמת ( ציון 60 לכל הפחות) הוא תנאי הכרחי למעבר הקורס בהצלחה.

קרי, גם סטודנט שקיבל ציון משוקלל עובר (מעל 60- ציון 59.99 כמוהו כ- 59) אך נכשל בבחינה המסכמת- לא עבר את הקורס.

 1. ציון עובר בקורס הנו 60 (59.99 כמוהו כ- 60 ).
 2. תיקנון נעשה על ציון מעבר של 60 על כלל רכיבי הקורס.

ניתן לגרור בחינת אמצע בציון 60 ומעלה

 

היבטים פרוצדורליים של המשפט הפרטי

עו"ד אורטל רייסמן

קורס בנושא הוצאה לפועל בדגש על הכנה לבחינת לשכת עורכי הדין.

מרכיבי ציון סופי: 100% בחינה מסכמת

. שיטת הבחינה: בחינה בשאלון רב ברירות בספרים סגורים.

 תנאי סף (מצטברים) למעבר הקורס:

ציון 60 לפחות בבחינה המסכמת (59.99 כמוהו כ- 60).

ציון 60 לפחות בציון המשוקלל של כלל רכיבי הקורס.

הבהרות

 1. ציון עובר בבחינה המסכמת ( ציון 60 לכל הפחות) הוא תנאי הכרחי למעבר הקורס בהצלחה.

קרי, גם סטודנט שקיבל ציון משוקלל עובר (מעל 60- ציון 59.99 כמוהו כ- 59) אך נכשל בבחינה המסכמת- לא עבר את הקורס.

 1. ציון עובר בקורס הנו 60 (59.99 כמוהו כ- 60 ).
 2. תיקנון נעשה על ציון מעבר של 60 על כלל רכיבי הקורס.

 

 

 

אתיקה מקצועית של עו"ד

עו"ד אסף מנשה

עורכי הדין בישראל מצויים במערכת חובות ונאמנויות לגורמים שונים (ללקוח, לבית המשפט, לחברה, לעמיתיהם, למקצוע ועוד. הקורס אתיקה מקצועית של עורכי הדין עוסק בבעיות האתיות והפרקטיות בהן נתקל עורך הדין בעבודתו היום-יומית, בכללים שנועדו להסדירן, ובמיון של אותם כללים לפי הרציונלים העומדים בבסיסם. זאת במטרה להקנות ללומדים כלים לזהות ולהתמודד עם דילמות אתיות ומקצועיות שונות.

בקורס נלמד את מבנה לשכת עורכי הדין, תפקידיה ומעמדה, הליכי הקבלה ללשכה, השיפוט המשמעתי ובתי הדין ואת כללי האתיקה המקצועית הנוגעים במדי המשפט, בשכר הטרחה, בניגוד עניינים, בחובות הסודיות והחסינויות המשפטיים ועוד. הכל תוך כדי תרגול שאלות ברוח בחינות ההסמכה של לשכת עורכי הדין.

מרכיבי הציון הסופי:

100% -בחינה סופית.

שיטת הבחינה: • בחינה בשאלון רב ברירות בספרים סגורים.

 תנאי סף (מצטברים) למעבר הקורס:

ציון 60 לפחות בבחינה המסכמת (59.99 כמוהו כ- 60).

ציון 60 לפחות בציון המשוקלל של כלל רכיבי הקורס.

הבהרות

 1. ציון עובר בבחינה המסכמת ( ציון 60 לכל הפחות) הוא תנאי הכרחי למעבר הקורס בהצלחה.

קרי, גם סטודנט שקיבל ציון משוקלל עובר (מעל 60- ציון 59.99 כמוהו כ- 59) אך נכשל בבחינה המסכמת- לא עבר את הקורס.

 1. ציון עובר בקורס הנו 60 (59.99 כמוהו כ- 60 ).
 2. תיקנון נעשה על ציון מעבר של 60 על כלל רכיבי הקורס.

 

דין מהותי מהלכה למעשה

עו"ד אסף מנשה

בקורס הדין המהותי מהלכה למעשה, נתבונן ונדון בדין המהותי ממעוף הציפור, באופן שיסכם חלק נרחב מליבת החומר בתואר הראשון במשפטים, ברוח החלק השלישי (הדין המהותי) של בחינת ההסמכה של לשכת עורכי הדין.

מטרת הקורס היא להקנות ידע וכלים משפטיים יישומיים ולפתח את החשיבה המשפטית, אשר יעניקו לסטודנטים יתרון משמעותי בתקופת התמחות ובהסמכה לעריכת דין במסגרת בחינות לשכת עורכי הדין.

במסגרת הקורס, נדון באחדים מן הנושאים הבאים: דיני הנזיקין, דיני החוזים, דיני העונשין ודרכי הענישה, דיני הקניין ודיני הירושה, דיני תאגידים, דיני האתיקה המקצועית של לשכת עורכי הדין ועוד.

מרכיבי הציון הסופי20% בחינת ביניים.  80%-בחינה סופית.

 שיטת הבחינה: • בחינה במתכונת החלק המהותי בבחינת לשכת עוה"ד שאלות רב ברירה.

תנאי סף (מצטברים) למעבר הקורס:

ציון 60 לפחות בבחינה המסכמת (59.99 כמוהו כ- 60).

ציון 60 לפחות בציון המשוקלל של כלל רכיבי הקורס.

הבהרות

 1. ציון עובר בבחינה המסכמת ( ציון 60 לכל הפחות) הוא תנאי הכרחי למעבר הקורס בהצלחה.

קרי, גם סטודנט שקיבל ציון משוקלל עובר (מעל 60- ציון 59.99 כמוהו כ- 59) אך נכשל בבחינה המסכמת- לא עבר את הקורס.

 1. ציון עובר בקורס הנו 60 (59.99 כמוהו כ- 60 ).
 2. תיקנון נעשה על ציון מעבר של 60 על כלל רכיבי הקורס.

ניתן לגרור בחינת אמצע בציון 60 ומעלה

 

ניסוח כתבי טענות

עו"ד רועי הררי

מטרת הקורס: הסטודנטים ילמדו כיצד לנסח סוגים שונים של מסמכים משפטיים. הקורס יתמקד בהכרת הוראות הדין הרלוונטיות למסמכים אלו, במבנה שלהם, בפיתוח היכולת להפריד עיקר מטפל, בכתיבה תקינה מבחינה לשונית ובניסוח בהיר, מובן ומשכנע.

מרכיבי הציון הסופי: 100% בחינה סופית.

הזכות לגשת לבחינה הסיום מותנית בביצוע והגשה של מינימום 5 מטלות אמצע במהלך הקורס.

שיטת הבחינה: • בחינה במתכונת החלק של הניסוח המשפטי בבחינת לשכת עורכי הדין.

תנאי סף (מצטברים) למעבר הקורס:

ציון 60 לפחות בבחינה המסכמת (59.99 כמוהו כ- 60).

ציון 60 לפחות בציון המשוקלל של כלל רכיבי הקורס.

הבהרות

 1. ציון עובר בבחינה המסכמת ( ציון 60 לכל הפחות) הוא תנאי הכרחי למעבר הקורס בהצלחה.

קרי, גם סטודנט שקיבל ציון משוקלל עובר (מעל 60- ציון 59.99 כמוהו כ- 59) אך נכשל בבחינה המסכמת- לא עבר את הקורס.

 1. ציון עובר בקורס הנו 60 (59.99 כמוהו כ- 60 ).
 2. תיקנון נעשה על ציון מעבר של 60 על כלל רכיבי הקורס.

 

תקצירי קורסים מנהל עסקים שנה ד':

 

אסטרטגיה עסקית

קורס "אסטרטגיה עסקית" עוסק ביסודות האסטרטגיה התחרותית. תחום זה מנסה לאתר את הגורמים להצלחה או כישלון של פירמות עסקיות. הקורס יסקור עקרונות יסוד, תיאוריות מרכזיות, מודלים חשובים, כלי ניתוח וכן את הטרימינולוגיה המקצועית. הגישה האסטרטגית מבוססת על ראייה אינטגרטיבית של החברה, הענף והסביבה הרחבה בה החברה פועלת מתוך רצון להציב מטרות ודרכי פעולה לצורך ביצוען. בתחום האסטרטגיה לא קיימות תשובות מוחלטות או אחידות וכל חברה בזמן נתון הינה מקרה ייחודי המחייב ניתוח נקודתי. לאור זאת הקורס יכלול בצד הפרק התיאורטי גם היבטים של ניתוח מקרים ושימוש בדוגמאות מהעולם העסקי, מתוך הבנה כי לימוד על סמך ניסיונם של אחרים יתרום רבות לשיפור החשיבה האסטרטגית.
(ט.ל.ח)

 

יסודות החשבונאות ב'

הדוחות הכספיים מוצגים בהתאם לשפה החשבונאית. זהו הקורס השני המסביר את השפה החשבונאית,
קריאת השפה והבנת הדוחות הכספיים.
בקורס זה נלמד להכיר את דוח תזרים מזומנים ,דוח על השינויים בהון העצמי של בעלי המניות ורישומן בדוחות הכספיים.

כך גם נעסוק בסוגי אשראיים המקובלים בחברות ובכללם אגרות חוב וסוגי הלוואות לרבות רישום פקודות יומן ורישומן בדוחות הכספיים.

בקורס נדון בניתוח והבנה של דוחות כספיים ובקיאות בביאורים הנלווים לדוחות הכספיים.
(ט.ל.ח)

 

 

מבוא למערכות מידע

Elearning Elearning

מנהלים בארגון נדרשים לא אחת לביצוע החלטות עסקיות שונות. מערכות מידע הם הכלי שבאמצעותם אוסף המנהל את המידע העסקי הנדרש לבחינת החלטות אלו.  בקורס זה הסטודנטים יחשפו לתחום מערכות המידע. הסטודנטים יכירו מושגים בסיסיים בתחום מערכות המידע. כמו כן הסטודנטים יכירו את טכנולוגיות המידע, וחשיבותן לארגון ולמנהל.  הסטודנטים יחשפו למודלים שונים בתחום מערכות המידע, מחזור החיים וסוגים שונים של מערכות מידע. לסיום הקורס הסטודנטים יחשפו לתחום ה-big data.

(ט.ל.ח)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fields marked with an * are required

פגישת ייעוץ אישי חינם

אנחנו מזמינים אתכם להשאיר פרטים ואחד מיועצי הלימודים שלנו ישמח לחזור אליכם

שדות המסומנים ב * הם שדות חובה

תפריט נגישות

העתיד שלך נמצא במרחק
שיחת טלפון אחת!

Fields marked with an * are required